جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٢

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای محمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای محمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسكار وایلد
هیچ كس آن قدر ثروتمند نیست كه بتواند گذشته ی خود را بخرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:١٠١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١٢٠٠:١٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠١:١١١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢١:٠٦١٣:٠١:٠١١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٣٠٠:١٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٧:١٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:١٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٢٩٠٠:١٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:١٨١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٠:١١١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٠:٠١١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١١:٤٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٤:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٤:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٩:٥١١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٤:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٦٠٠:١٤:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٠١٠٠:١٣:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٤٦٠٠:١٣:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٣١٠٠:١٣:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:١٥٠٠:١٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٣:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٣:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:١٠٠٠:١٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٢:٤١١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٣:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١٧٠٠:١٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٠:١٢١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٥٩٠٠:١٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:١٧١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٣:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٣:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٣:٤١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٤:١٢١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٣:٥٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٤:٥١١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٢٣:٥٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٤:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٦:١٠١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٤:١٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٤:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٤:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٤:٣١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٤:٣٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٤:٣٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٤:٤٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٤:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٤:٤٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٩:١٥١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٤:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٤:٥٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٤:٥٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٨:٥١١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٤:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٤:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٤:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٨:٢١١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٤:٤٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٨:١٠١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٤:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٤:٣٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٧:٢١١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٤:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٥٠٠٠:٢٤:١٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٤:١٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣١:١٨١٣:٠٦:٣٩١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٤:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٠٠٠:٢٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای محمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآباد

روستای محمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمدآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو