جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٥
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣١
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٣
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٣

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای محمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای محمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآباد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٥:٠٩١٢:٢١:٥٠١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:٥٦٢٣:٣٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٥٠٥:٤٤:٠٩١٢:٢١:٤٠١٨:٥٩:٣٩١٩:١٧:٣٩٢٣:٣٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٣:١٠١٢:٢١:٣١١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:٢٢٢٣:٣٨:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٢:١١١٢:٢١:٢٢١٩:٠١:٠٠١٩:١٩:٠٥٢٣:٣٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٤٠٥:٤١:١٤١٢:٢١:١٤١٩:٠١:٤١١٩:١٩:٤٨٢٣:٣٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٠:١٨١٢:٢١:٠٦١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٣١٢٣:٣٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥١٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٣:٠٣١٩:٢١:١٤٢٣:٣٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤١٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٥٧٢٣:٣٧:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٧:٣٤١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٤١٢٣:٣٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٦:٤٢١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٢٤٢٣:٣٦:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٦٠٥:٣٥:٥١١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٤:٠٧٢٣:٣٦:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٣٥:٠١١٢:٢٠:٣١١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٥٠٢٣:٣٦:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٣٤:١٢١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٣٤٢٣:٣٦:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٣:٢٤١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:١٧٢٣:٣٥:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٢:٣٧١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٧:٠٠٢٣:٣٥:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣١:٥٢١٢:٢٠:١٨١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٥:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٤٠٥:٣١:٠٨١٢:٢٠:١٧١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:٢٦٢٣:٣٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٠:٢٥١٢:٢٠:١٥١٩:١٠:٣٠١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٥:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٢٩:٤٣١٢:٢٠:١٥١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٥٢٢٣:٣٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٢٩:٠٣١٢:٢٠:١٥١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٣٤٢٣:٣٤:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٢٨:٢٣١٢:٢٠:١٦١٩:١٢:٣٠١٩:٣١:١٧٢٣:٣٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١٠٠٥:٢٧:٤٦١٢:٢٠:١٧١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٥٩٢٣:٣٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:١٨٠٥:٢٧:٠٩١٢:٢٠:١٩١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٤١٢٣:٣٤:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٢٦٠٥:٢٦:٣٤١٢:٢٠:٢١١٩:١٤:٢٩١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٢٦:٠١١٢:٢٠:٢٤١٩:١٥:٠٨١٩:٣٤:٠٥٢٣:٣٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٢٥:٢٨١٢:٢٠:٢٨١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٤٦٢٣:٣٤:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٢٤:٥٨١٢:٢٠:٣٢١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٢٧٢٣:٣٤:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:١٨٠٥:٢٤:٢٨١٢:٢٠:٣٦١٩:١٧:٠٤١٩:٣٦:٠٧٢٣:٣٤:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٥٠٥:٢٤:٠٠١٢:٢٠:٤١١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٤٧٢٣:٣٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای محمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای محمدآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٤٠٥:١٢:٢٢١١:١٦:٢٤١٧:١٩:٥٨١٧:٣٧:٠٥٢٢:٣٦:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٣٠٥:١٢:٥٧١١:١٦:٠٣١٧:١٨:٤١١٧:٣٥:٤٨٢٢:٣٦:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٢٠٥:١٣:٣٢١١:١٥:٤٢١٧:١٧:٢٤١٧:٣٤:٣٠٢٢:٣٦:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠١٠٥:١٤:٠٨١١:١٥:٢٢١٧:١٦:٠٧١٧:٣٣:١٤٢٢:٣٥:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٩٠٥:١٤:٤٤١١:١٥:٠١١٧:١٤:٥١١٧:٣١:٥٧٢٢:٣٥:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٨٠٥:١٥:٢٠١١:١٤:٤١١٧:١٣:٣٤١٧:٣٠:٤١٢٢:٣٥:١٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٦٠٥:١٥:٥٦١١:١٤:٢١١٧:١٢:١٨١٧:٢٩:٢٥٢٢:٣٤:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٤٠٥:١٦:٣٢١١:١٤:٠١١٧:١١:٠٢١٧:٢٨:٠٩٢٢:٣٤:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٢٠٥:١٧:٠٩١١:١٣:٤٢١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٦:٥٤٢٢:٣٤:١٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٠٠٥:١٧:٤٥١١:١٣:٢٢١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٥:٣٩٢٢:٣٤:٠٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٨٠٥:١٨:٢٢١١:١٣:٠٣١٧:٠٧:١٧١٧:٢٤:٢٥٢٢:٣٣:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٦٠٥:١٩:٠٠١١:١٢:٤٥١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٣:١١٢٢:٣٣:٢٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٤٠٥:١٩:٣٧١١:١٢:٢٦١٧:٠٤:٤٨١٧:٢١:٥٧٢٢:٣٣:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٢٠٥:٢٠:١٥١١:١٢:٠٨١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٠:٤٤٢٢:٣٢:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٠:٥٣١١:١١:٥١١٧:٠٢:٢١١٧:١٩:٣١٢٢:٣٢:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٢١:٣١١١:١١:٣٤١٧:٠١:٠٩١٧:١٨:١٩٢٢:٣٢:١٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٥٠٥:٢٢:١٠١١:١١:١٧١٦:٥٩:٥٧١٧:١٧:٠٨٢٢:٣١:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٢٢:٤٩١١:١١:٠٠١٦:٥٨:٤٥١٧:١٥:٥٧٢٢:٣١:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣١٠٥:٢٣:٢٨١١:١٠:٤٤١٦:٥٧:٣٤١٧:١٤:٤٧٢٢:٣١:٢١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٢٤:٠٨١١:١٠:٢٩١٦:٥٦:٢٤١٧:١٣:٣٨٢٢:٣١:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٢٤:٤٨١١:١٠:١٤١٦:٥٥:١٤١٧:١٢:٢٩٢٢:٣٠:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٢٥:٢٨١١:٠٩:٥٩١٦:٥٤:٠٥١٧:١١:٢١٢٢:٣٠:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٢٦:٠٩١١:٠٩:٤٦١٦:٥٢:٥٧١٧:١٠:١٤٢٢:٣٠:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٢٦:٥٠١١:٠٩:٣٢١٦:٥١:٤٩١٧:٠٩:٠٨٢٢:٣٠:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٢٧:٣١١١:٠٩:١٩١٦:٥٠:٤٢١٧:٠٨:٠٢٢٢:٢٩:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٢٨:١٣١١:٠٩:٠٧١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٦:٥٧٢٢:٢٩:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٢٨:٥٥١١:٠٨:٥٦١٦:٤٨:٣١١٧:٠٥:٥٣٢٢:٢٩:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٥٠٥:٢٩:٣٨١١:٠٨:٤٥١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٤:٥١٢٢:٢٩:١١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٠:٢١١١:٠٨:٣٤١٦:٤٦:٢٣١٧:٠٣:٤٩٢٢:٢٨:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٤٠٥:٣١:٠٤١١:٠٨:٢٥١٦:٤٥:٢١١٧:٠٢:٤٨٢٢:٢٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآباد

روستای محمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآباد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا محمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو