جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمدآباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآباد


اذان صبح: ٠٣:٤٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١٥
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٤٣

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای محمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

تام ویلسون
خرد، همیشه با گذر زمان به دست نمی‌آید. گاهی زمان همچنان می‌گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمدآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٧:١٩١٢:٢٤:١٠١٨:٥١:٣٠١٩:٠٩:٠٥٢٣:٤٢:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٦:١١١٢:٢٣:٥٦١٨:٥٢:١٠١٩:٠٩:٤٦٢٣:٤٢:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٥:٠٣١٢:٢٣:٤٢١٨:٥٢:٤٩١٩:١٠:٢٧٢٣:٤١:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٣:٥٦١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٣:٢٩١٩:١١:٠٩٢٣:٤١:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٢:٤٩١٢:٢٣:١٤١٨:٥٤:٠٨١٩:١١:٥٠٢٣:٤١:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥١:٤٣١٢:٢٣:٠١١٨:٥٤:٤٨١٩:١٢:٣٢٢٣:٤٠:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٠:٣٨١٢:٢٢:٤٩١٨:٥٥:٢٨١٩:١٣:١٤٢٣:٤٠:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٤٩:٣٣١٢:٢٢:٣٦١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:٥٦٢٣:٤٠:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٨:٣٠١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٦:٤٨١٩:١٤:٣٨٢٣:٣٩:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٧:٢٧١٢:٢٢:١٣١٨:٥٧:٢٨١٩:١٥:٢٠٢٣:٣٩:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٨:٠٨١٩:١٦:٠٢٢٣:٣٩:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢١:٥٢١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٤٥٢٣:٣٩:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٤:٢٣١٢:٢١:٤٢١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٢٧٢٣:٣٨:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢١:٣٢١٩:٠٠:٠٩١٩:١٨:١٠٢٣:٣٨:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢١:٢٣١٩:٠٠:٤٩١٩:١٨:٥٣٢٣:٣٨:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣١٠٥:٤١:٢٧١٢:٢١:١٥١٩:٠١:٣٠١٩:١٩:٣٦٢٣:٣٧:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢١:٠٧١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:١٩٢٣:٣٧:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٢:٥١١٩:٢١:٠٢٢٣:٣٧:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:٤٥٢٣:٣٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٤:١٣١٩:٢٢:٢٩٢٣:٣٦:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٣:١٢٢٣:٣٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣١٠٥:٣٦:٠٢١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٥٥٢٣:٣٦:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٣٥:١٢١٢:٢٠:٣١١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٣٩٢٣:٣٦:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٦:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٤٠٥:٣٣:٣٤١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٥:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٢:٤٨١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٤٩٢٣:٣٥:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٢:٠٢١٢:٢٠:١٨١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٣٢٢٣:٣٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٣١:١٨١٢:٢٠:١٧١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٥:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٠:٣٥١٢:٢٠:١٥١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:٥٩٢٣:٣٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٢٤:٥٨١٢:٢٠:٣٢١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٢٧٢٣:٣٤:٢٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٨٠٥:٢٤:٢٨١٢:٢٠:٣٦١٩:١٧:٠٤١٩:٣٦:٠٧٢٣:٣٤:١٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٥٠٥:٢٤:٠٠١٢:٢٠:٤١١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٤٧٢٣:٣٤:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٠:٤٧١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٢٧٢٣:٣٤:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٣٠٥:٢٣:٠٨١٢:٢٠:٥٣١٩:١٨:٥٦١٩:٣٨:٠٦٢٣:٣٤:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٢:٤٤١٢:٢١:٠٠١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٤٤٢٣:٣٤:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٢٢:٢٢١٢:٢١:٠٧١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٩:٢٢٢٣:٣٤:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٢٢:٠١١٢:٢١:١٤١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٥٩٢٣:٣٤:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٢١:٤٢١٢:٢١:٢٢١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:٣٦٢٣:٣٤:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢١٠٥:٢١:٢٤١٢:٢١:٣٠١٩:٢١:٥٢١٩:٤١:١٢٢٣:٣٤:٢٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٢٠٥:٢١:٠٧١٢:٢١:٣٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٤٧٢٣:٣٤:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٥٠٥:٢٠:٥٢١٢:٢١:٤٨١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:٢٢٢٣:٣٤:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٩٠٥:٢٠:٣٨١٢:٢١:٥٨١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٥٥٢٣:٣٤:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٦٠٥:٢٠:٢٦١٢:٢٢:٠٨١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:٢٨٢٣:٣٤:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٠:١٥١٢:٢٢:١٨١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٤:٠٠٢٣:٣٤:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٢:٢٨١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٣١٢٣:٣٤:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٧٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٢:٣٩١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٥:٠١٢٣:٣٤:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٢٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٢:٥٠١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٥:٣١٢٣:٣٥:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٣:٠٢١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:٥٩٢٣:٣٥:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٣:١٣١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٦:٢٦٢٣:٣٥:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:١٩:٤١١٢:٢٣:٢٥١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٥٣٢٣:٣٥:٢٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:١٩:٤٠١٢:٢٣:٣٧١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:١٨٢٣:٣٥:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:١٩:٤١١٢:٢٣:٥٠١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٤٢٢٣:٣٥:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣١٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٤:٠٢١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٨:٠٥٢٣:٣٥:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٤:١٥١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:٢٧٢٣:٣٦:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٤:٢٨١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٨:٤٧٢٣:٣٦:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٤:٤١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠٧٢٣:٣٦:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٤:٥٤١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:٢٥٢٣:٣٦:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٥:٠٧١٩:٣٠:٠١١٩:٤٩:٤٢٢٣:٣٦:٥٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٢٠٥:٢٠:٢٥١٢:٢٥:٢٠١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٥٧٢٣:٣٧:٠٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٢٠:٣٦١٢:٢٥:٣٣١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:١١٢٣:٣٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآباد

روستای محمدآباد بر روی نقشه

روستای محمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا محمدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمدآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدآباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو