جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمدآباد

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٤٤

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای محمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
كامرواترین مردمانی كه تاكنون دیده‌ام، بیشترین دلبستگی‌شان به كاری‌ست كه می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمدآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٢٩:٣٠١٢:٥٣:٣٥١٩:١٨:٠٦١٩:٣٥:٠٧٠٠:١٣:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٢٨:٢٨١٢:٥٣:٢١١٩:١٨:٣٩١٩:٣٥:٤١٠٠:١٣:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٣:٠٧١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:١٦٠٠:١٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٢:٥٣١٩:١٩:٤٥١٩:٣٦:٥١٠٠:١٢:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٢:٣٩١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٨:٠٢٠٠:١١:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٢:١٤١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٣٧٠٠:١١:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٢:٢٨١٢:٥٢:٠١١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:١٣٠٠:١١:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢١:٣٠١٢:٥١:٤٩١٩:٢٢:٣٤١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٠:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥١:٣٨١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٢٥٠٠:١٠:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٩:٣٧١٢:٥١:٢٧١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٠١٠٠:١٠:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٨:٤٢١٢:٥١:١٧١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٣٧٠٠:١٠:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٧:٤٧١٢:٥١:٠٧١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:١٤٠٠:٠٩:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٥٠٠٠:٠٩:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٦:٠١١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٩:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٩:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٤:١٨١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٨:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٨:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٠:١٧١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢١٠٦:١١:٥١١٢:٥٠:١١١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٨:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:٠٤١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:١١٠٠:٠٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:١٨١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٧:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٧:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٨:٤٩١٢:٤٩:٥٢١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٠٤٠٠:٠٧:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٨:٠٦١٢:٤٩:٤٨١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٧:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٧:٢٥١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٢٠٠٠:٠٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٦:٤٤١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٦:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٦:٠٥١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٣٥٠٠:٠٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٥:٢٧١٢:٤٩:٤١١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٥:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٠:٠١١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:٠٥:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:٠٥:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥٠:١٢١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠٥:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٠:١٨١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٥:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٨:٣٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٥:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٢٩٠٠:٠٥:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٥:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٦:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٦:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٧:١٨١٢:٥١:٠٤١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٦:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥١:١٤١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:١١٠٠:٠٦:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥١:٢٣١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٠٦:١٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥١:٣٣١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٦:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥١:٤٣١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٠٦:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٦:٣١١٢:٥١:٥٤١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:١٠٠٠:٠٦:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٦:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٢:١٦١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٠٦:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٧:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٧:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٢:٥١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٧:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٧:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٦:١٩١٢:٥٣:١٥١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٧:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٠٧:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٣:٤٠١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٨:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٣:٥٣١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٨:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٤:٠٦١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٨:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٤:١٩١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٤٦٠٠:٠٨:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٨:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٤:٤٥١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٧٠٠:٠٩:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٣١٠٠:٠٩:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآباد

روستای محمدآباد بر روی نقشه

روستای محمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمدآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمدآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو