جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآباد

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣٤

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای محمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

كارل ساگان
معجون قدرت عظیم و نادانی عظیم، فاجعه ای عظیم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٨:٢٩١٢:٥١:١٥١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٤٧٠٠:١٠:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٧:٣٥١٢:٥١:٠٥١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٢٤٠٠:٠٩:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٦:٤١١٢:٥٠:٥٦١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٠٠٠٠:٠٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣٧٠٠:٠٩:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٤٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٠:٣١١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١١٠٦:١٣:١٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٩٠٠:٠٨:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٠:١٧١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٨:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١١:٤٠١٢:٥٠:١١١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٨:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٧:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٣٦٠٠:٠٧:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٨:٣٩١٢:٤٩:٥٢١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٧:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٧:٥٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٧:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٧:١٥١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٧:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٦:٣٥١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٦:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٦:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٥:١٨١٢:٤٩:٤١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٦:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٤:٤١١٢:٤٩:٤٠١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٦:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤٩:٤٠١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٦:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٣:٣٢١٢:٤٩:٤١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٦:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٦:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٦:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠١:٥٦١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٠٧٠٠:٠٦:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٥:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٥:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٠:٠١١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:٠٥:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:٠٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥٥:١٥١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٧٠٠:٠٩:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٩:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٥:٤١١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٠:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:١٧٠٠:١٠:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٠:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥٦:١٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٠:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٦:٣١١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٠:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٣٨٠٠:١١:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٦:٥٦١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٤٠٠٠:١١:٢٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤١٠٠:١١:٤١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٧:١٩١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤١٠٠:١١:٥٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٢:١٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٧:٤١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٢:٢٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠١:٥١١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٢:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٨:٠٢١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٢:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٨:١٢١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٦٠٠:١٣:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٣:٢١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥٨:٣١١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٥٦٠٠:١٣:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤٤٠٠:١٣:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٣١٠٠:١٤:٠١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:١٥٠٠:١٤:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٤:٢٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٩:١٠١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٤١٠٠:١٤:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٩:١٧١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٤:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٩:٢٣١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٠١٠٠:١٥:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٩:٢٨١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٥:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٥:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٥:٣٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٩:٤١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٥:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٥:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای محمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآباد

روستای محمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدآباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ محمدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو