جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآباد

اترک | مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآباد


اذان صبح: ٠٣:٥١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٤٩

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآباد (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای محمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
تو با حقایقت سخت فرو می كوبی. اما چماقت از من می راند این حقیقت را!

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:١٨٢٣:٥١:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٧:١٦٢٣:٥١:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٠:٤٢١٢:٣٩:١٧١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:١٤٢٣:٥١:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٩:١٣٢٣:٥٠:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٠:١٩١٩:٥٠:١١٢٣:٥٠:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٨:٥٢١٩:٣١:١٤١٩:٥١:٠٩٢٣:٥٠:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٢:٠٧٢٣:٤٩:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤٩:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٤:٠٣٢٣:٤٩:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٤١٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٥:٠١٢٣:٤٩:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤١:٣٠١٢:٣٨:٢١١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٥:٥٩٢٣:٤٨:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٤٤٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٨:١٧١٩:٣٦:٤١١٩:٥٦:٥٧٢٣:٤٨:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣٨:١٣١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٧:٥٤٢٣:٤٨:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٣٨:٢٣١٢:٣٨:٠٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٨:٥١٢٣:٤٧:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٣٧:٢٣١٢:٣٨:٠٧١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٩:٤٨٢٣:٤٧:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠٣٠٥:٣٦:٢٥١٢:٣٨:٠٤١٩:٤٠:١٦٢٠:٠٠:٤٥٢٣:٤٧:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤١٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٨:٠٣١٩:٤١:١٠٢٠:٠١:٤٢٢٣:٤٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣٤:٣٢١٢:٣٨:٠٢١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٤٧:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٠١٠٥:٣٣:٣٨١٢:٣٨:٠١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٤٦:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٣٢:٤٦١٢:٣٨:٠١١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٤٦:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٣١:٥٥١٢:٣٨:٠٢١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٥:٢٥٢٣:٤٦:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:١٣٠٥:٣١:٠٥١٢:٣٨:٠٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٤٦:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٣٠:١٧١٢:٣٨:٠٥١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٧:١٤٢٣:٤٦:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٤٩٠٥:٢٩:٣١١٢:٣٨:٠٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٨:٠٨٢٣:٤٥:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٢٨:٤٦١٢:٣٨:١٠١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٩:٠٢٢٣:٤٥:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣١٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٨:١٤١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٤٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٢٥٠٥:٢٧:٢١١٢:٣٨:١٨١٩:٤٩:٤١٢٠:١٠:٤٧٢٣:٤٥:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٦:٤٢١٢:٣٨:٢٢١٩:٥٠:٢٩٢٠:١١:٣٨٢٣:٤٥:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:١٩٠٥:٢٦:٠٣١٢:٣٨:٢٨١٩:٥١:١٧٢٠:١٢:٢٩٢٣:٤٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٥٢٠٥:٢٠:٢٢١٢:٤٣:٣٦٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٨:٥٠٢٣:٤٧:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٠٧٠٥:٢٠:٣٦١٢:٤٣:٤٩٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٩:٠٠٢٣:٤٧:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٢٥٠٥:٢٠:٥٢١٢:٤٤:٠٢٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٩:٠٩٢٣:٤٧:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٥٠٥:٢١:١٠١٢:٤٤:١٤٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٩:١٥٢٣:٤٨:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠٩٠٥:٢١:٢٩١٢:٤٤:٢٧٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٩:٢٠٢٣:٤٨:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٣٤٠٥:٢١:٤٩١٢:٤٤:٤٠٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٩:٢٣٢٣:٤٨:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٣٠٥:٢٢:١١١٢:٤٤:٥٢٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٩:٢٤٢٣:٤٩:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٤٠٥:٢٢:٣٥١٢:٤٥:٠٤٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٩:٢٣٢٣:٤٩:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٧٠٥:٢٣:٠٠١٢:٤٥:١٦٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٩:٢٠٢٣:٤٩:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٤٣٠٥:٢٣:٢٦١٢:٤٥:٢٨٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٩:١٥٢٣:٤٩:٥١
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٢١٠٥:٢٣:٥٤١٢:٤٥:٤٠٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٩:٠٨٢٣:٥٠:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠١٠٥:٢٤:٢٣١٢:٤٥:٥١٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٨:٥٩٢٣:٥٠:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٤٠٥:٢٤:٥٣١٢:٤٦:٠٢٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٨:٤٩٢٣:٥٠:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٢٩٠٥:٢٥:٢٤١٢:٤٦:١٣٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٨:٣٦٢٣:٥١:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٦٠٥:٢٥:٥٧١٢:٤٦:٢٣٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٨:٢١٢٣:٥١:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٤٠٥:٢٦:٣٠١٢:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٨:٠٥٢٣:٥١:٣٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٥٠٥:٢٧:٠٥١٢:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٧:٤٦٢٣:٥١:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٨٠٥:٢٧:٤١١٢:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٧:٢٥٢٣:٥٢:١٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٤٢٠٥:٢٨:١٨١٢:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٧:٠٣٢٣:٥٢:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣٨٠٥:٢٨:٥٦١٢:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٦:٣٨٢٣:٥٢:٥٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٦٠٥:٢٩:٣٤١٢:٤٧:١٧٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٦:١٢٢٣:٥٣:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٣٥٠٥:٣٠:١٤١٢:٤٧:٢٤٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٥:٤٤٢٣:٥٣:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٣٦٠٥:٣٠:٥٥١٢:٤٧:٣١٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٥:١٤٢٣:٥٣:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٣١:٣٦١٢:٤٧:٣٨٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٤:٤١٢٣:٥٣:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤١٠٥:٣٢:١٨١٢:٤٧:٤٣٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٤:٠٧٢٣:٥٤:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٣٣:٠١١٢:٤٧:٤٩٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٣:٣٢٢٣:٥٤:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥١٠٥:٣٣:٤٤١٢:٤٧:٥٤٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٢:٥٤٢٣:٥٤:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٥٨٠٥:٣٤:٢٩١٢:٤٧:٥٨٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٢:١٥٢٣:٥٥:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٣٥:١٣١٢:٤٨:٠٢٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢١:٣٤٢٣:٥٥:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٥٠٥:٣٥:٥٩١٢:٤٨:٠٥١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢٠:٥١٢٣:٥٥:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٦:٤٥١٢:٤٨:٠٨١٩:٥٩:٠٣٢٠:٢٠:٠٦٢٣:٥٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای محمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآباد

روستای محمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ محمدآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو