جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآباد سیستان


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٧
اذان ظهر: ١١:١٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:١٨
اذان مغرب: ١٦:٤٢:١٥
نیمه شب: ٢٢:٣٦:٠١

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ شهر محمدآباد سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر محمدآباد سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمدآباد سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبی بودند که خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشید

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمدآباد سیستان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمدآباد سیستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمدآباد سیستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمدآباد سیستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد سیستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٥:٣٧١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:٥٦٢٣:٣٩:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٤:٣٧١٢:٢١:٥٦١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:٣٩٢٣:٣٩:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:٢١١٩:١٨:٢١٢٣:٣٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٢:٤١١٢:٢١:٣٨١٩:٠١:٠٢١٩:١٩:٠٤٢٣:٣٨:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤١:٤٣١٢:٢١:٢٩١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٤٧٢٣:٣٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢١:٢٢١٩:٠٢:٢٣١٩:٢٠:٣٠٢٣:٣٧:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٩:٥٢١٢:٢١:١٤١٩:٠٣:٠٣١٩:٢١:١٢٢٣:٣٧:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢٣٠٥:٣٨:٥٨١٢:٢١:٠٨١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٥٥٢٣:٣٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:١٤٠٥:٣٨:٠٥١٢:٢١:٠١١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٣٨٢٣:٣٧:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٠٦٠٥:٣٧:١٣١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٣:٢١٢٣:٣٧:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٣٦:٢٢١٢:٢٠:٥١١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٠٤٢٣:٣٦:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٤:٤٧٢٣:٣٦:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٣٤:٤٤١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٥:٣٠٢٣:٣٦:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٣:٥٦١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٦:١٣٢٣:٣٦:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٣:١٠١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٥٦٢٣:٣٦:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٢:٢٥١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٣٩٢٣:٣٥:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٣١:٤١١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٢١٢٣:٣٥:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٤١٠٥:٣٠:٥٨١٢:٢٠:٣١١٩:١٠:٢٧١٩:٢٩:٠٤٢٣:٣٥:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٣٠:١٧١٢:٢٠:٣٠١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:٤٦٢٣:٣٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٠:٣٠١٩:١١:٤٧١٩:٣٠:٢٩٢٣:٣٥:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٢٨:٥٨١٢:٢٠:٣١١٩:١٢:٢٧١٩:٣١:١١٢٣:٣٥:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٢٨:٢٠١٢:٢٠:٣٢١٩:١٣:٠٦١٩:٣١:٥٣٢٣:٣٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٢٧:٤٤١٢:٢٠:٣٤١٩:١٣:٤٦١٩:٣٢:٣٥٢٣:٣٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:١٦٠٥:٢٧:٠٩١٢:٢٠:٣٧١٩:١٤:٢٥١٩:٣٣:١٦٢٣:٣٤:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٢٦٠٥:٢٦:٣٦١٢:٢٠:٣٩١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٥٨٢٣:٣٤:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٢٦:٠٤١٢:٢٠:٤٣١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٣٩٢٣:٣٤:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٢٥:٣٣١٢:٢٠:٤٧١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:١٩٢٣:٣٤:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٠:٥٢١٩:١٦:٥٨١٩:٣٥:٥٩٢٣:٣٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٢٦٠٥:٢٤:٣٦١٢:٢٠:٥٧١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٣٩٢٣:٣٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمدآباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمدآباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمدآباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد سیستان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر محمدآباد سیستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمدآباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمدآباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر محمدآباد سیستان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمدآباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر محمدآباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر محمدآباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمدآباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر محمدآباد سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمدآباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمدآباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر محمدآباد سیستان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٦:١٤١١:١٠:٠٨١٦:٢٣:٤٦١٦:٤٢:١٢٢٢:٢٨:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٧:٠٥١١:١٠:٢٤١٦:٢٣:٢٨١٦:٤١:٥٥٢٢:٢٩:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٧:٥٦١١:١٠:٤١١٦:٢٣:١١١٦:٤١:٤٠٢٢:٢٩:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٨:٤٧١١:١٠:٥٨١٦:٢٢:٥٦١٦:٤١:٢٧٢٢:٢٩:٣٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٩:٣٧١١:١١:١٧١٦:٢٢:٤٢١٦:٤١:١٥٢٢:٢٩:٥٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٠:٢٨١١:١١:٣٦١٦:٢٢:٣٠١٦:٤١:٠٥٢٢:٣٠:١٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠١:١٨١١:١١:٥٦١٦:٢٢:٢٠١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٠:٢٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٢:٠٨١١:١٢:١٦١٦:٢٢:١٢١٦:٤٠:٥١٢٢:٣٠:٤٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٢:٥٨١١:١٢:٣٨١٦:٢٢:٠٦١٦:٤٠:٤٦٢٢:٣١:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٣:٤٧١١:١٣:٠٠١٦:٢٢:٠١١٦:٤٠:٤٣٢٢:٣١:٢٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٤:٣٥١١:١٣:٢٢١٦:٢١:٥٨١٦:٤٠:٤١٢٢:٣١:٤١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٥:٢٣١١:١٣:٤٥١٦:٢١:٥٧١٦:٤٠:٤٢٢٢:٣٢:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٦:١١١١:١٤:٠٩١٦:٢١:٥٧١٦:٤٠:٤٤٢٢:٣٢:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٦:٥٨١١:١٤:٣٣١٦:٢١:٥٩١٦:٤٠:٤٧٢٢:٣٢:٤٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:٤٤١١:١٤:٥٨١٦:٢٢:٠٣١٦:٤٠:٥٢٢٢:٣٣:٠٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٨:٣٠١١:١٥:٢٤١٦:٢٢:٠٩١٦:٤٠:٥٩٢٢:٣٣:٣٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:١٥١١:١٥:٤٩١٦:٢٢:١٦١٦:٤١:٠٨٢٢:٣٣:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:٥٩١١:١٦:١٦١٦:٢٢:٢٥١٦:٤١:١٨٢٢:٣٤:١٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:٤٣١١:١٦:٤٣١٦:٢٢:٣٦١٦:٤١:٣٠٢٢:٣٤:٤٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١١:٢٥١١:١٧:١٠١٦:٢٢:٤٨١٦:٤١:٤٣٢٢:٣٥:٠٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٢:٠٧١١:١٧:٣٧١٦:٢٣:٠٣١٦:٤١:٥٨٢٢:٣٥:٣٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٢:٤٧١١:١٨:٠٥١٦:٢٣:١٨١٦:٤٢:١٥٢٢:٣٦:٠١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٣:٢٧١١:١٨:٣٤١٦:٢٣:٣٦١٦:٤٢:٣٣٢٢:٣٦:٢٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٤:٠٦١١:١٩:٠٢١٦:٢٣:٥٥١٦:٤٢:٥٣٢٢:٣٦:٥٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٤:٤٤١١:١٩:٣١١٦:٢٤:١٥١٦:٤٣:١٤٢٢:٣٧:٢٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٥:٢٠١١:٢٠:٠٠١٦:٢٤:٣٨١٦:٤٣:٣٦٢٢:٣٧:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٥:٥٦١١:٢٠:٣٠١٦:٢٥:٠١١٦:٤٤:٠١٢٢:٣٨:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٦:٣٠١١:٢٠:٥٩١٦:٢٥:٢٧١٦:٤٤:٢٦٢٢:٣٨:٤٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٧:٠٣١١:٢١:٢٩١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٤:٥٣٢٢:٣٩:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٧:٣٥١١:٢١:٥٩١٦:٢٦:٢٢١٦:٤٥:٢٢٢٢:٣٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محمدآباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر محمدآباد سیستان شهر محمدآباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر محمدآباد سیستان شهر محمدآباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمدآباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمدآباد سیستان

محمدآباد شهری در استان سیستان و بلوچستان ایران و مرکز شهرستان هامون است. محمدآباد در ۱۷ کیلومتری جنوب غربی شهر زابل و در مسیر جاده زابل - زاهدان در دشت واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۴۸۰متر است و آب و هوای آن گرم و خشک است

شهر محمدآباد سیستان در ویکیپدیا

شهر محمدآباد سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمدآباد سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمدآباد سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمدآباد سیستان بر روی نقشه

شهر محمدآباد سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمدآباد سیستان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر محمدآباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر محمدآباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمدآباد سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق محمدآباد سیستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآباد سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ محمدآباد سیستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآباد سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدآباد سیستان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآباد سیستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد سیستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدآباد سیستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمدآباد سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو