جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی

گنبکی | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآبادگنبکی


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:١٩
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٤٧

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای محمدآبادگنبکی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای محمدآبادگنبکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادگنبکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد اقبال
اگر تنها از امید انتظار معجزه داری، در اشتباهی؛ امید باید با حركت همراه باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآبادگنبکی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگنبکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآبادگنبکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگنبکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگنبکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٨:٤٩١٢:٣٢:٢٨١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:٠١٢٣:٥٠:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٢:١٨١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٣٩٢٣:٥٠:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٢:٠٩١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:١٧٢٣:٥٠:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٦:٠٥١٢:٣٢:٠٠١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٥٦٢٣:٥٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٥:١٢١٢:٣١:٥٢١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٣٤٢٣:٤٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣١:٤٤١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:١٣٢٣:٤٩:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣١:٣٧١٩:١٠:٠٩١٩:٢٧:٥١٢٣:٤٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣١:٣٠١٩:١٠:٤٥١٩:٢٨:٣٠٢٣:٤٩:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥١:٥٠١٢:٣١:٢٤١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٠٩٢٣:٤٨:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥١:٠٢١٢:٣١:١٨١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٤٨٢٣:٤٨:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٠:١٥١٢:٣١:١٣١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٢٦٢٣:٤٨:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣١:٠٩١٩:١٣:١١١٩:٣١:٠٥٢٣:٤٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣١:٠٥١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٨:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٨:٠١١٢:٣١:٠١١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٢٣٢٣:٤٧:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٠:٥٩١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:٠٢٢٣:٤٧:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٠:٥٦١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٤١٢٣:٤٧:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٠:٥٥١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٢٠٢٣:٤٧:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٠:٥٤١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٧:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٠:٥٣١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٣٨٢٣:٤٧:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٠:٥٣١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:١٦٢٣:٤٧:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٠:٥٤١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٢:٥٣١٢:٣٠:٥٥١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٣٣٢٣:٤٦:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٠:٥٧١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:١٢٢٣:٤٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:٥٠٢٣:٤٦:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤١:١٨١٢:٣١:٠٢١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٦:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٠:٥٠١٢:٣١:٠٦١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣١:١٠١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٤٣٢٣:٤٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٥٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣١:١٤١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٢٠٢٣:٤٦:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٩:٣١١٢:٣١:١٩١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٥٧٢٣:٤٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگنبکی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای محمدآبادگنبکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآبادگنبکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگنبکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای محمدآبادگنبکی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمدآبادگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآبادگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآبادگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآبادگنبکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگنبکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآبادگنبکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگنبکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگنبکی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٠:١٦١٢:٣١:١١١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٦:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٦٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣١:١٥١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٦:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٣٩:٢٥١٢:٣١:٢١١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٠٥٢٣:٤٦:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٩:٠١١٢:٣١:٢٦١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٢:٤٢٢٣:٤٦:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣١:٣٢١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:١٧٢٣:٤٦:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٣٨:١٩١٢:٣١:٣٩١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤٦:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٧:٥٩١٢:٣١:٤٦١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:٢٨٢٣:٤٦:٤٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣١:٥٤١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٠٢٢٣:٤٦:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٧:٢٥١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٣٦٢٣:٤٦:٤٥
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٧:١٠١٢:٣٢:١٠١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٦:٠٩٢٣:٤٦:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٣٠٥:٣٦:٥٦١٢:٣٢:١٩١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤٦:٥٣
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٦:٤٤١٢:٣٢:٢٩١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:١٤٢٣:٤٦:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٣٦:٣٣١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٤٥٢٣:٤٧:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٠٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٢:٤٨١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:١٦٢٣:٤٧:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٦:١٥١٢:٣٢:٥٩١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤٧:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٣٦:٠٨١٢:٣٣:١٠١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:١٥٢٣:٤٧:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٦:٠٢١٢:٣٣:٢١١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٧:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٠٠٥:٣٥:٥٨١٢:٣٣:٣٢١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:١١٢٣:٤٧:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٣٥:٥٥١٢:٣٣:٤٤١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٣٨٢٣:٤٧:٤٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٥:٥٣١٢:٣٣:٥٥١٩:٣٢:٠٥١٩:٥١:٠٣٢٣:٤٧:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٥:٥٣١٢:٣٤:٠٧١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:٢٨٢٣:٤٨:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٤:٢٠١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٨:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٣٥:٥٦١٢:٣٤:٣٢١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:١٥٢٣:٤٨:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٥:٥٩١٢:٣٤:٤٥١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٨:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٦:٠٤١٢:٣٤:٥٧١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:٥٧٢٣:٤٨:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٦:١٠١٢:٣٥:١٠١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:١٦٢٣:٤٨:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٥:٢٣١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٣٥٢٣:٤٩:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٣٦:٢٥١٢:٣٥:٣٦١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٥٢٢٣:٤٩:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٦:٣٥١٢:٣٥:٤٩١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:٠٨٢٣:٤٩:٣٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٣٦:٤٥١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٢٣٢٣:٤٩:٤٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٦:١٥١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآبادگنبکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگنبکی روستای محمدآبادگنبکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگنبکی روستای محمدآبادگنبکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآبادگنبکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای محمدآبادگنبکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآبادگنبکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآبادگنبکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآبادگنبکی

روستای محمدآبادگنبکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآبادگنبکی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای محمدآبادگنبکی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای محمدآبادگنبکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادگنبکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا محمدآبادگنبکی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ محمدآبادگنبکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآبادگنبکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدآبادگنبکی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآبادگنبکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدآبادگنبکی
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدآبادگنبکی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادگنبکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگنبکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو