جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار

بزی | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآبادگلزار

اذان صبح: ٠٣:٥٧:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:١٢
اذان ظهر: ١٢:٣٠:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٣:٣٨

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای محمدآبادگلزار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای محمدآبادگلزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآبادگلزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

پائولو كوئیلو
تنها ترس ما این است كه آنچه را داریم از دست بدهیم، خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود كه بفهمیم داستان زندگی ما و داستان جهان، هر دو را یك دست مشترك رقم زده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآبادگلزار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگلزار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمدآبادگلزار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگلزار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگلزار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٧:٢٣١٢:٢٤:٢٤١٨:٥١:٥٤١٩:٠٩:٣١٢٣:٤٢:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٦:١٤١٢:٢٤:٠٩١٨:٥٢:٣٤١٩:١٠:١٢٢٣:٤٢:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٥:٠٦١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٥٤٢٣:٤١:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٣:٥٨١٢:٢٣:٤١١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٣٦٢٣:٤١:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٢:٥١١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٤:٣٤١٩:١٢:١٨٢٣:٤١:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥١:٤٥١٢:٢٣:١٥١٨:٥٥:١٤١٩:١٣:٠٠٢٣:٤٠:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢٣:٠٢١٨:٥٥:٥٤١٩:١٣:٤٢٢٣:٤٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٩:٣٤١٢:٢٢:٥٠١٨:٥٦:٣٤١٩:١٤:٢٥٢٣:٤٠:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٨:٣٠١٢:٢٢:٣٨١٨:٥٧:١٥١٩:١٥:٠٧٢٣:٤٠:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٧:٢٧١٢:٢٢:٢٧١٨:٥٧:٥٥١٩:١٥:٥٠٢٣:٣٩:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٢:١٦١٨:٥٨:٣٦١٩:١٦:٣٢٢٣:٣٩:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٩:١٦١٩:١٧:١٥٢٣:٣٩:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٤:٢١١٢:٢١:٥٥١٨:٥٩:٥٧١٩:١٧:٥٨٢٣:٣٨:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:٤١٢٣:٣٨:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٢:٢٢١٢:٢١:٣٧١٩:٠١:١٨١٩:١٩:٢٤٢٣:٣٨:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٤١:٢٤١٢:٢١:٢٨١٩:٠١:٥٩١٩:٢٠:٠٨٢٣:٣٨:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٠:٢٧١٢:٢١:٢٠١٩:٠٢:٤٠١٩:٢٠:٥١٢٣:٣٧:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥١٠٥:٣٩:٣١١٢:٢١:١٣١٩:٠٣:٢١١٩:٢١:٣٥٢٣:٣٧:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٠٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢١:٠٦١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٢:١٨٢٣:٣٧:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٧:٤٢١٢:٢١:٠٠١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٣:٠٢٢٣:٣٧:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢١٠٥:٣٦:٤٩١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٣:٤٥٢٣:٣٦:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:٢٩٢٣:٣٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:١٣٢٣:٣٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٤:١٧١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٥٧٢٣:٣٦:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٣:٢٩١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٤٠٢٣:٣٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٣٢:٤٢١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٢٤٢٣:٣٥:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٨:٠٨٢٣:٣٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣١:١١١٢:٢٠:٣٠١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٥١٢٣:٣٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٣٠:٢٨١٢:٢٠:٢٩١٩:١٠:٥٤١٩:٢٩:٣٥٢٣:٣٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمدآبادگلزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمدآبادگلزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمدآبادگلزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگلزار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادگلزار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآبادگلزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگلزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادگلزار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدآبادگلزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادگلزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادگلزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآبادگلزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای محمدآبادگلزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای محمدآبادگلزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگلزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای محمدآبادگلزار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای محمدآبادگلزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای محمدآبادگلزار روستای محمدآبادگلزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای محمدآبادگلزار روستای محمدآبادگلزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای محمدآبادگلزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآبادگلزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگلزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگلزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآبادگلزار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٠:٣٥١٢:٢٦:٠٠١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٠٧٢٣:٣٧:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:٢٠:٤٩١٢:٢٦:١٣١٩:٣١:٣٥١٩:٥١:١٩٢٣:٣٧:٥٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٢٠٥:٢١:٠٤١٢:٢٦:٢٦١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:٢٩٢٣:٣٨:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٠٠٥:٢١:٢١١٢:٢٦:٣٩١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٣٧٢٣:٣٨:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٢١:٣٨١٢:٢٦:٥٢١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:٤٤٢٣:٣٨:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١١٠٥:٢١:٥٧١٢:٢٧:٠٤١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٥٠٢٣:٣٨:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٢٢:١٦١٢:٢٧:١٧١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٥٤٢٣:٣٩:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٩٠٥:٢٢:٣٧١٢:٢٧:٢٩١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٥٧٢٣:٣٩:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٦٠٥:٢٢:٥٨١٢:٢٧:٤١١٩:٣٢:١٨١٩:٥١:٥٧٢٣:٣٩:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٢٣:٢١١٢:٢٧:٥٣١٩:٣٢:١٨١٩:٥١:٥٧٢٣:٣٩:٥١
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٣:٤٥١٢:٢٨:٠٤١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٥٥٢٣:٤٠:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٢٤:٠٩١٢:٢٨:١٦١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٥١٢٣:٤٠:٢١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٤:٣٤١٢:٢٨:٢٧١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٤٦٢٣:٤٠:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٢٥:٠٠١٢:٢٨:٣٧١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:٣٩٢٣:٤٠:٥١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٢٥:٢٧١٢:٢٨:٤٧١٩:٣١:٥٧١٩:٥١:٣٠٢٣:٤١:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٤٠٥:٢٥:٥٥١٢:٢٨:٥٧١٩:٣١:٤٩١٩:٥١:٢٠٢٣:٤١:٢١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٢٦:٢٤١٢:٢٩:٠٧١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:٠٨٢٣:٤١:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٢٠٥:٢٦:٥٣١٢:٢٩:١٦١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٥٥٢٣:٤١:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٣٠٥:٢٧:٢٣١٢:٢٩:٢٥١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٤٠٢٣:٤٢:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٢٧:٥٤١٢:٢٩:٣٣١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٢٤٢٣:٤٢:١٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٢٨:٢٦١٢:٢٩:٤١١٩:٣٠:٤٣١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤٢:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٢٨:٥٨١٢:٢٩:٤٩١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٤٧٢٣:٤٢:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٢٩:٣٠١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٢٦٢٣:٤٣:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٣٠٥:٣٠:٠٤١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٣:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٣٠:٣٧١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٣٩٢٣:٤٣:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣١:١٢١٢:٣٠:١٤١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:١٣٢٣:٤٣:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣١:٤٦١٢:٣٠:١٩١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤٣:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٣٢:٢١١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٤:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٣٢:٥٧١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٤:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٧:١١١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٤:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٩٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمدآبادگلزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآبادگلزار روستای محمدآبادگلزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآبادگلزار روستای محمدآبادگلزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآبادگلزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآبادگلزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآبادگلزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآبادگلزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآبادگلزار

روستای محمدآبادگلزار بر روی نقشه

روستای محمدآبادگلزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآبادگلزار
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای محمدآبادگلزار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای محمدآبادگلزار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای محمدآبادگلزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآبادگلزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای محمدآبادگلزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادگلزار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمدآبادگلزار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآبادگلزار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمدآبادگلزار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدآبادگلزار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق محمدآبادگلزار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدآبادگلزار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادگلزار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو