جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار

بزی | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآبادگلزار


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٢
اذان ظهر: ١١:١٧:٣٥
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:١٣
اذان مغرب: ١٦:٤١:١٤
نیمه شب: ٢٢:٣٥:٢٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای محمدآبادگلزار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای محمدآبادگلزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادگلزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فریدریش شیلر
با مردم زمانه همنشین باش، اما مانند آنان مباش و برای معاصرین خود مطالبی بنویس كه به آن محتاجند، نه مطالبی كه می پسندند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآبادگلزار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگلزار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآبادگلزار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگلزار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگلزار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢٢:٠٣١٨:٥٩:٢٧١٩:١٧:٢٦٢٣:٣٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٤:٠٨١٢:٢١:٥٤١٩:٠٠:٠٨١٩:١٨:١٠٢٣:٣٨:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٣:٠٨١٢:٢١:٤٤١٩:٠٠:٤٩١٩:١٨:٥٣٢٣:٣٨:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٢١:٣٦١٩:٠١:٣٠١٩:١٩:٣٦٢٣:٣٨:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤١:١٢١٢:٢١:٢٧١٩:٠٢:١١١٩:٢٠:٢٠٢٣:٣٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٠:١٥١٢:٢١:٢٠١٩:٠٢:٥٢١٩:٢١:٠٣٢٣:٣٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٥٠٥:٣٩:١٩١٢:٢١:١٢١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:٤٧٢٣:٣٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٤٠٥:٣٨:٢٤١٢:٢١:٠٦١٩:٠٤:١٤١٩:٢٢:٣٠٢٣:٣٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٤٠٥:٣٧:٣١١٢:٢١:٠٠١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٣:١٤٢٣:٣٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٦:٣٨١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:٥٧٢٣:٣٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٤١٢٣:٣٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٢٥٢٣:٣٦:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٦:٠٨٢٣:٣٦:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٣:١٨١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٥٢٢٣:٣٥:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٢:٣١١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٩:٠١١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣١:٤٦١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:١٩٢٣:٣٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣١:٠١١٢:٢٠:٣٠١٩:١٠:٢٣١٩:٢٩:٠٢٢٣:٣٥:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٣٠:١٨١٢:٢٠:٢٩١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٤٥٢٣:٣٥:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٠:٢٨١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:٢٨٢٣:٣٥:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٠:٢٨١٩:١٢:٢٥١٩:٣١:١١٢٣:٣٥:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤١٠٥:٢٨:١٦١٢:٢٠:٢٩١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٥٤٢٣:٣٤:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٢٧:٣٨١٢:٢٠:٣٠١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:٣٧٢٣:٣٤:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٢٧:٠١١٢:٢٠:٣٢١٩:١٤:٢٥١٩:٣٣:١٩٢٣:٣٤:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٢٦:٢٦١٢:٢٠:٣٥١٩:١٥:٠٥١٩:٣٤:٠١٢٣:٣٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١٢٠٥:٢٥:٥٢١٢:٢٠:٣٨١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٤٣٢٣:٣٤:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٥:١٩١٢:٢٠:٤١١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٢٤٢٣:٣٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٤:٤٨١٢:٢٠:٤٥١٩:١٧:٠٢١٩:٣٦:٠٦٢٣:٣٤:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٤:١٩١٢:٢٠:٥٠١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٤٦٢٣:٣٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٠٨٠٥:٢٣:٥٠١٢:٢٠:٥٥١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٢٦٢٣:٣٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگلزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگلزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگلزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگلزار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادگلزار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآبادگلزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگلزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادگلزار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدآبادگلزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادگلزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادگلزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآبادگلزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگلزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآبادگلزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگلزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگلزار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٦:٥٢١١:١٠:٠٦١٦:٢٣:٠٤١٦:٤١:٣٤٢٢:٢٨:٤٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٧:٤٤١١:١٠:٢٢١٦:٢٢:٤٥١٦:٤١:١٧٢٢:٢٩:٠٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٨:٣٥١١:١٠:٣٩١٦:٢٢:٢٧١٦:٤١:٠١٢٢:٢٩:١٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٩:٢٧١١:١٠:٥٦١٦:٢٢:١٢١٦:٤٠:٤٧٢٢:٢٩:٢٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٠:١٨١١:١١:١٥١٦:٢١:٥٨١٦:٤٠:٣٥٢٢:٢٩:٤٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠١:٠٩١١:١١:٣٤١٦:٢١:٤٦١٦:٤٠:٢٥٢٢:٢٩:٥٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠١:٥٩١١:١١:٥٤١٦:٢١:٣٥١٦:٤٠:١٧٢٢:٣٠:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٢:٥٠١١:١٢:١٤١٦:٢١:٢٧١٦:٤٠:١٠٢٢:٣٠:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٣:٤٠١١:١٢:٣٦١٦:٢١:٢٠١٦:٤٠:٠٤٢٢:٣٠:٥١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٤:٢٩١١:١٢:٥٨١٦:٢١:١٥١٦:٤٠:٠١٢٢:٣١:١٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٥:١٨١١:١٣:٢٠١٦:٢١:١١١٦:٣٩:٥٩٢٢:٣١:٣٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٦:٠٧١١:١٣:٤٣١٦:٢١:١٠١٦:٣٩:٥٩٢٢:٣١:٥١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٦:٥٤١١:١٤:٠٧١٦:٢١:١٠١٦:٤٠:٠١٢٢:٣٢:١٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٧:٤٢١١:١٤:٣١١٦:٢١:١٢١٦:٤٠:٠٤٢٢:٣٢:٣٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٨:٢٨١١:١٤:٥٦١٦:٢١:١٥١٦:٤٠:٠٩٢٢:٣٢:٥٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٩:١٤١١:١٥:٢٢١٦:٢١:٢١١٦:٤٠:١٦٢٢:٣٣:١٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٠:٠٠١١:١٥:٤٨١٦:٢١:٢٨١٦:٤٠:٢٤٢٢:٣٣:٤٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٠:٤٤١١:١٦:١٤١٦:٢١:٣٧١٦:٤٠:٣٤٢٢:٣٤:٠٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١١:٢٨١١:١٦:٤١١٦:٢١:٤٧١٦:٤٠:٤٦٢٢:٣٤:٣٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٢:١٠١١:١٧:٠٨١٦:٢١:٥٩١٦:٤٠:٥٩٢٢:٣٤:٥٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٢:٥٢١١:١٧:٣٥١٦:٢٢:١٣١٦:٤١:١٤٢٢:٣٥:٢٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٣:٣٣١١:١٨:٠٣١٦:٢٢:٢٩١٦:٤١:٣٠٢٢:٣٥:٤٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٤:١٣١١:١٨:٣٢١٦:٢٢:٤٦١٦:٤١:٤٨٢٢:٣٦:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٤:٥٢١١:١٩:٠٠١٦:٢٣:٠٥١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٦:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٥:٣٠١١:١٩:٢٩١٦:٢٣:٢٥١٦:٤٢:٢٩٢٢:٣٧:١١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٦:٠٦١١:١٩:٥٨١٦:٢٣:٤٧١٦:٤٢:٥١٢٢:٣٧:٣٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٦:٤٢١١:٢٠:٢٨١٦:٢٤:١١١٦:٤٣:١٥٢٢:٣٨:٠٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٧:١٦١١:٢٠:٥٧١٦:٢٤:٣٦١٦:٤٣:٤١٢٢:٣٨:٣٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٥٠١١:٢١:٢٧١٦:٢٥:٠٣١٦:٤٤:٠٨٢٢:٣٩:٠٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٨:٢٢١١:٢١:٥٧١٦:٢٥:٣١١٦:٤٤:٣٦٢٢:٣٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآبادگلزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگلزار روستای محمدآبادگلزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگلزار روستای محمدآبادگلزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآبادگلزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآبادگلزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآبادگلزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآبادگلزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآبادگلزار

روستای محمدآبادگلزار بر روی نقشه

روستای محمدآبادگلزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآبادگلزار
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای محمدآبادگلزار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای محمدآبادگلزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادگلزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآبادگلزار
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ محمدآبادگلزار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمدآبادگلزار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمدآبادگلزار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدآبادگلزار
زمان پخش اذان زنده به افق محمدآبادگلزار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادگلزار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدآبادگلزار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگلزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو