جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی

خورمیز | مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآبادگرجی

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:١٧:١٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١١:٢٨

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای محمدآبادگرجی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای محمدآبادگرجی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآبادگرجی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

سیسیل رورس
وقتی به رودخانه ای می رسیم، تمام عمر در انتظار می نشینیم تا شاید شخص دیگری بیاید و روی آن پلی برای ما بسازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآبادگرجی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگرجی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمدآبادگرجی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگرجی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگرجی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٠٦٠٠:١٠:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٢:١٧١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٠:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٢:٠٣١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٣١٠٠:٠٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢١:٤٠١٢:٥١:٤٩١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٩:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥١:٣٦١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٥٧٠٠:٠٩:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٩:٢٥١٢:٥١:٢٣١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٤٠٠٠:٠٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٨:١٩١٢:٥١:١٠١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٢٣٠٠:٠٨:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٧:١٣١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٠٦٠٠:٠٨:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:١٨٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥٠٠٠:٠٧:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٠:٣٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٧:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٤:٠١١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:١٦٠٠:٠٧:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٠:١٣١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٠٠٠٠:٠٧:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١١:٥٧١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٦:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٠:٥٦١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٦:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٩:٥٦١٢:٤٩:٤٥١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٦:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٨:٥٨١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٥:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٨:٠٠١٢:٤٩:٢٨١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٥:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٧:٠٣١٢:٤٩:٢١١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٢٤٠٠:٠٥:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٦:٠٧١٢:٤٩:١٤١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٤:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٤:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢٢٠٠:٠٤:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٢:٣٥١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٤:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٠:٥٦١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٣٥٠٠:٠٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٣:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٠٤٠٠:٠٣:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٨:٣٦١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٤٨٠٠:٠٣:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٣٣٠٠:٠٣:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمدآبادگرجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمدآبادگرجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمدآبادگرجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگرجی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادگرجی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآبادگرجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگرجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادگرجی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدآبادگرجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادگرجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادگرجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآبادگرجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای محمدآبادگرجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای محمدآبادگرجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگرجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای محمدآبادگرجی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای محمدآبادگرجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای محمدآبادگرجی روستای محمدآبادگرجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای محمدآبادگرجی روستای محمدآبادگرجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای محمدآبادگرجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآبادگرجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگرجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگرجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآبادگرجی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٧:٤٦١٢:٥٤:٠٨٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٠٥:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٤٠٥:٤٨:٠٠١٢:٥٤:٢١٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٣١٠٠:٠٥:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٨:١٥١٢:٥٤:٣٤٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٥:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤٨:٣٢١٢:٥٤:٤٧٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٠٦:٠٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٤٨:٤٩١٢:٥٥:٠٠٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٠٦:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٩:٠٨١٢:٥٥:١٣٢٠:٠١:١٣٢٠:٢١:٠٢٠٠:٠٦:٣٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٩:٢٨١٢:٥٥:٢٥٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:٠٦٠٠:٠٦:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٥:٣٧٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٧:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٦٠٥:٥٠:١٠١٢:٥٥:٤٩٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:٠٩٠٠:٠٧:٢٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٠:٣٣١٢:٥٦:٠١٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٧:٣٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٥٠:٥٧١٢:٥٦:١٣٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٠٥٠٠:٠٧:٥٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥١:٢١١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:٠١٠٠:٠٨:٠٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥١:٤٧١٢:٥٦:٣٥٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٠٨:٢٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٢:١٣١٢:٥٦:٤٥٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٠٨:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٦:٥٦٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٠٨:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٥٣:٠٩١٢:٥٧:٠٦٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٠٩:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٣:٣٨١٢:٥٧:١٥٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:١٧٠٠:٠٩:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٧:٢٤٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٠٩:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٤:٣٨١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٤٨٠٠:٠٩:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٥:٠٩١٢:٥٧:٤٢٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٠:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٥:٤١١٢:٥٧:٥٠١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:١٣٠٠:١٠:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٧:٥٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٠:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٠:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٨:١١١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:١١:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٨:١٧١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٤٤٠٠:١١:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٨٠٠:١١:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٨:٢٨١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٥٠٠٠:١١:٤٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٢١٠٠:١١:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٨:٣٦١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٢:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:١٨٠٠:١٢:١٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمدآبادگرجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآبادگرجی روستای محمدآبادگرجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآبادگرجی روستای محمدآبادگرجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآبادگرجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآبادگرجی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآبادگرجی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآبادگرجی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآبادگرجی

روستای محمدآبادگرجی بر روی نقشه

روستای محمدآبادگرجی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآبادگرجی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای محمدآبادگرجی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای محمدآبادگرجی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای محمدآبادگرجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآبادگرجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای محمدآبادگرجی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدآبادگرجی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآبادگرجی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادگرجی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمدآبادگرجی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآبادگرجی
زمان پخش اذان زنده به افق محمدآبادگرجی
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدآبادگرجی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادگرجی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو