جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی

خورمیز | مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآبادگرجی


اذان صبح: ٠٥:١٦:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٥
اذان ظهر: ١١:٤٥:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٠٨:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٢٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای محمدآبادگرجی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای محمدآبادگرجی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادگرجی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
از روی راستی، ستایش كردن، آسان است و هیچ گونه خرجی برنمی‌دارد، ولی نباید ارزش آن را دست كم گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآبادگرجی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگرجی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآبادگرجی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادگرجی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگرجی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٠:١١١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:١٢٠٠:٠٦:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١١:٤٣١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٦:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٠:٤٣١٢:٤٩:٥٢١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٦:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٩:٤٣١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٦:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٨:٤٥١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٥:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤٩:٢٨١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٥:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٦:٥١١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٥:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٩:١٤١٩:٣٢:٥٩١٩:٥١:٢١٠٠:٠٥:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٠٥٠٠:٠٤:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٤:٠٧١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٤:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٣:١٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٤:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٢:٢٤١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٤:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠١:٣٤١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٠٣٠٠:٠٤:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٠:٤٥١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٣:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٣:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٩:١١١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٣:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥٩٠٠:٠٣:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٧:٤٢١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٣:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٢٧٠٠:٠٣:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٨:٣٧١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٢:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٥:٣٨١٢:٤٨:٣٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٢:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٣٧٠٠:٠٢:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٨:٤٠١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٠٢:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٣:١٢١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٢:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٨:٤٩١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠٢:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٢:٠٧١٢:٤٨:٥٣١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٢:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٢:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥١:٠٨١٢:٤٩:٠٣١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٢:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگرجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگرجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادگرجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادگرجی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادگرجی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآبادگرجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگرجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادگرجی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدآبادگرجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادگرجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادگرجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآبادگرجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگرجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآبادگرجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادگرجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگرجی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٥:٤٦١١:٣٨:١٤١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٠١٢٢:٥٦:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٦:٣٩١١:٣٨:٣٠١٦:٥٠:٠٦١٧:٠٨:٤٣٢٢:٥٦:٥٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٧:٣١١١:٣٨:٤٧١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٨:٢٧٢٢:٥٧:١٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٨:٢٣١١:٣٩:٠٥١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:١٣٢٢:٥٧:٢٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٩:١٤١١:٣٩:٢٣١٦:٤٩:١٨١٧:٠٨:٠١٢٢:٥٧:٤١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٠:٠٦١١:٣٩:٤٢١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٧:٥٠٢٢:٥٧:٥٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٠:٥٧١١:٤٠:٠٢١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٧:٤١٢٢:٥٨:١٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣١:٤٨١١:٤٠:٢٣١٦:٤٨:٤٥١٧:٠٧:٣٤٢٢:٥٨:٣١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٢:٣٨١١:٤٠:٤٤١٦:٤٨:٣٨١٧:٠٧:٢٨٢٢:٥٨:٤٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٣:٢٨١١:٤١:٠٦١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٧:٢٤٢٢:٥٩:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٤:١٧١١:٤١:٢٩١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٧:٢٢٢٢:٥٩:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٥:٠٦١١:٤١:٥٢١٦:٤٨:٢٧١٧:٠٧:٢٢٢٢:٥٩:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٥:٥٥١١:٤٢:١٦١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٧:٢٣٢٣:٠٠:٠٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٦:٤٢١١:٤٢:٤٠١٦:٤٨:٢٨١٧:٠٧:٢٦٢٣:٠٠:٣١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٧:٢٩١١:٤٣:٠٥١٦:٤٨:٣١١٧:٠٧:٣١٢٣:٠٠:٥٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٨:١٦١١:٤٣:٣٠١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٧:٣٧٢٣:٠١:١٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٩:٠١١١:٤٣:٥٦١٦:٤٨:٤٣١٧:٠٧:٤٥٢٣:٠١:٤٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٩:٤٦١١:٤٤:٢٢١٦:٤٨:٥٢١٧:٠٧:٥٥٢٣:٠٢:٠٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٠:٣٠١١:٤٤:٤٩١٦:٤٩:٠٢١٧:٠٨:٠٦٢٣:٠٢:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤١:١٣١١:٤٥:١٧١٦:٤٩:١٤١٧:٠٨:١٩٢٣:٠٢:٥٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤١:٥٥١١:٤٥:٤٤١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٣٤٢٣:٠٣:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٢:٣٦١١:٤٦:١٢١٦:٤٩:٤٣١٧:٠٨:٥٠٢٣:٠٣:٤٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٣:١٦١١:٤٦:٤٠١٦:٥٠:٠٠١٧:٠٩:٠٨٢٣:٠٤:١٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٣:٥٥١١:٤٧:٠٩١٦:٥٠:١٩١٧:٠٩:٢٧٢٣:٠٤:٤١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٤:٣٣١١:٤٧:٣٨١٦:٥٠:٣٩١٧:٠٩:٤٨٢٣:٠٥:٠٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٥:١٠١١:٤٨:٠٧١٦:٥١:٠١١٧:١٠:١١٢٣:٠٥:٣٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٥:٤٥١١:٤٨:٣٦١٦:٥١:٢٥١٧:١٠:٣٥٢٣:٠٦:٠٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٦:٢٠١١:٤٩:٠٦١٦:٥١:٥٠١٧:١١:٠٠٢٣:٠٦:٣٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٦:٥٣١١:٤٩:٣٦١٦:٥٢:١٧١٧:١١:٢٧٢٣:٠٧:٠٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٧:٢٥١١:٥٠:٠٥١٦:٥٢:٤٥١٧:١١:٥٦٢٣:٠٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآبادگرجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگرجی روستای محمدآبادگرجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادگرجی روستای محمدآبادگرجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآبادگرجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآبادگرجی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآبادگرجی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآبادگرجی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآبادگرجی

روستای محمدآبادگرجی بر روی نقشه

روستای محمدآبادگرجی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآبادگرجی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای محمدآبادگرجی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای محمدآبادگرجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادگرجی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدآبادگرجی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدآبادگرجی
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدآبادگرجی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمدآبادگرجی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآبادگرجی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآبادگرجی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآبادگرجی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ محمدآبادگرجی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادگرجی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو