جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین

مزرعه شمالی | آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآبادپایین


اذان صبح: ٠٣:٤٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٥٩:١١

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای محمدآبادپایین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمدآبادپایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادپایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
در یك شهر به‌سامان، دادگری، بی‌شك وجود خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآبادپایین

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادپایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآبادپایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادپایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادپایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٥:٤١١٩:٥٥:١٢٠٠:٠٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٩:١٢١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠١:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠١:١٢١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠١:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٠:٠١١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠١:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٨:٥٠١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٩:١٧١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٠:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٧:٤٠١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٠:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٦:٣٢١٢:٤٨:٣١١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٠٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤٨:٢٤١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٥٢٢٣:٥٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٤:١٨١٢:٤٨:١٨١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٤٩٢٣:٥٩:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٣:١٣١٢:٤٨:١٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٣:٤٦٢٣:٥٩:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤٨:٠٧١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:٤٢٢٣:٥٨:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:١٨٠٥:٥١:٠٧١٢:٤٨:٠٣١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٥:٣٩٢٣:٥٨:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٠:٠٥١٢:٤٧:٥٩١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٦:٣٥٢٣:٥٨:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤٧:٥٥١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٧:٣١٢٣:٥٨:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٨:١١٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٥٧:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٧:٠٩١٢:٤٧:٥٠١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٩:٢٣٢٣:٥٧:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤٦:١٣١٢:٤٧:٤٩١٩:٤٩:٥٦٢٠:١٠:١٩٢٣:٥٧:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٧:٤٨١٩:٥٠:٤٨٢٠:١١:١٤٢٣:٥٧:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٧:٤٧١٩:٥١:٣٩٢٠:١٢:٠٩٢٣:٥٧:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٣:٣٤١٢:٤٧:٤٧١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٠٤٢٣:٥٦:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:١٨٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤٧:٤٨١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٣:٥٨٢٣:٥٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٤١:٥٥١٢:٤٧:٤٩١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:٥٢٢٣:٥٦:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤١:٠٨١٢:٤٧:٥١١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٤٠:٢٣١٢:٤٧:٥٣١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٦:٣٨٢٣:٥٦:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤٧:٥٦١٩:٥٦:٤١٢٠:١٧:٣١٢٣:٥٦:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٣٨:٥٦١٢:٤٨:٠٠١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٨:٢٣٢٣:٥٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٣٨:١٦١٢:٤٨:٠٤١٩:٥٨:١٨٢٠:١٩:١٤٢٣:٥٥:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٣٧:٣٧١٢:٤٨:٠٩١٩:٥٩:٠٦٢٠:٢٠:٠٥٢٣:٥٥:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٣٦:٥٩١٢:٤٨:١٤١٩:٥٩:٥٣٢٠:٢٠:٥٥٢٣:٥٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادپایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادپایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادپایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادپایین

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای محمدآبادپایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآبادپایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادپایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای محمدآبادپایین

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمدآبادپایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآبادپایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآبادپایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآبادپایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادپایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآبادپایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادپایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادپایین

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٢٣٠٥:٣١:٣٠١٢:٥٣:٢٢٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٧:٠٣٢٣:٥٧:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٩٠٥:٣١:٤٤١٢:٥٣:٣٥٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٧:١٣٢٣:٥٨:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٦٠٥:٣٢:٠٠١٢:٥٣:٤٨٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٧:٢٢٢٣:٥٨:٢٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:١٧٠٥:٣٢:١٧١٢:٥٤:٠١٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٧:٢٨٢٣:٥٨:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٠٠٥:٣٢:٣٦١٢:٥٤:١٣٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٧:٣٣٢٣:٥٨:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٠٥٠٥:٣٢:٥٧١٢:٥٤:٢٦٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٧:٣٦٢٣:٥٩:١١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٣٣:١٩١٢:٥٤:٣٨٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٧:٣٧٢٣:٥٩:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٤٠٥:٣٣:٤٢١٢:٥٤:٥١٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٧:٣٧٢٣:٥٩:٤٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٦٠٥:٣٤:٠٧١٢:٥٥:٠٣٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٠٠:٠١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١١٠٥:٣٤:٣٣١٢:٥٥:١٤٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٠٠:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٣٥:٠٠١٢:٥٥:٢٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٠٠:٣٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٢٩٠٥:٣٥:٢٩١٢:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٧:١٥٠٠:٠٠:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:١٠٠٥:٣٥:٥٩١٢:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٠١:١٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٣٦:٣٠١٢:٥٥:٥٩٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٠١:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٠٠٥:٣٧:٠٢١٢:٥٦:١٠٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٠١:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٣٧:٣٥١٢:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٠٢:٠٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٨٠٥:٣٨:٠٩١٢:٥٦:٢٩٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٠٢:٢١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٩٠٥:٣٨:٤٥١٢:٥٦:٣٨٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٠٢:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٢٠٥:٣٩:٢١١٢:٥٦:٤٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٥:٢١٠٠:٠٢:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٥٧٠٥:٣٩:٥٨١٢:٥٦:٥٥٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٠٣:١٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٤٠:٣٦١٢:٥٧:٠٣٢٠:١٣:١١٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٠٣:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥١٠٥:٤١:١٦١٢:٥٧:١٠٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٠٣:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٤١:٥٥١٢:٥٧:١٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٠٤:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥١٠٥:٤٢:٣٦١٢:٥٧:٢٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٠٤:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٤٣:١٧١٢:٥٧:٣٠٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٠٤:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٤٤:٠٠١٢:٥٧:٣٥٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:٥٥٠٠:٠٤:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٤٤:٤٣١٢:٥٧:٤٠٢٠:١٠:١٤٢٠:٣١:١٨٠٠:٠٥:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٤٥:٢٦١٢:٥٧:٤٤٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٠٥:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٦:١٠١٢:٥٧:٤٨٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٠٥:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٦:٥٥١٢:٥٧:٥١٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٩:١٧٠٠:٠٥:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٤٧:٤٠١٢:٥٧:٥٤٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٠٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآبادپایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادپایین روستای محمدآبادپایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادپایین روستای محمدآبادپایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآبادپایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای محمدآبادپایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآبادپایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآبادپایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآبادپایین

روستای محمدآبادپایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآبادپایین
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمدآبادپایین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای محمدآبادپایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادپایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدآبادپایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآبادپایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآبادپایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادپایین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآبادپایین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدآبادپایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادپایین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدآبادپایین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادپایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو