جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب

فتح آباد | بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآبادنایب


اذان صبح: ٠٤:١٣:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:١٨
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٢٨

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای محمدآبادنایب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمدآبادنایب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادنایب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
زمانه ی آكنده از انبوه ایده ها و بی اعتنا نسبت به آثار [ ادبی و هنری ] ، مرا غرق در نومیدی می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآبادنایب

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادنایب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآبادنایب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادنایب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادنایب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٧:٣٧١٢:٤١:٥٥١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:١٤٠٠:٠٠:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٦:٤٠١٢:٤١:٤٥١٩:١٧:١٦١٩:٣٤:٥٣٢٣:٥٩:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٥:٤٥١٢:٤١:٣٦١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥٩:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤١:٢٧١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:١٢٢٣:٥٩:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤١:١٩١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٥١٢٣:٥٩:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٣:٠٣١٢:٤١:١١١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥٨:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٢:١١١٢:٤١:٠٤١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:١٠٢٣:٥٨:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٥٠٢٣:٥٨:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٠:٥١١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٨:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣٤٠٥:٥٩:٤١١٢:٤٠:٤٦١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٠٩٢٣:٥٧:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤٠:٤٠١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥٧:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٠:٣٦١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٢٩٢٣:٥٧:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٧:٢١١٢:٤٠:٣٢١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٧:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٦:٣٦١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥٧:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٥:٥٣١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥٦:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٥:١١١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٠٨٢٣:٥٦:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٠:٢٢١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٤٨٢٣:٥٦:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٣:٥٠١٢:٤٠:٢١١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٦:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٣:١١١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٠٧٢٣:٥٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٢:٣٣١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥٦:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٤٠:٢١١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٦:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٠:٢٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:٠٦٢٣:٥٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٤٥٢٣:٥٦:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٠:١٧١٢:٤٠:٢٦١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٢٤٢٣:٥٥:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٠:٢٩١٩:٣١:٣٢١٩:٥٠:٠٢٢٣:٥٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٩:١٦١٢:٤٠:٣٣١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٥:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٩٢٣:٥٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٠:٤١١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٥٧٢٣:٥٥:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٧:٥٥١٢:٤٠:٤٧١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادنایب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادنایب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادنایب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادنایب

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای محمدآبادنایب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآبادنایب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادنایب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای محمدآبادنایب

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمدآبادنایب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآبادنایب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآبادنایب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآبادنایب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادنایب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآبادنایب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادنایب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادنایب

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٥:٥٥١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٣٦٢٣:٥٩:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٥:٣٩١٢:٤٦:٠٨١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٤٧٢٣:٥٩:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤٦:٢١١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٥٧٢٣:٥٩:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٦:٣٣١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٠٥٢٣:٥٩:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤٦:٤٦١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:١٢٠٠:٠٠:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤٦:٥٩١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٠:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٧:٠٥١٢:٤٧:١١١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٠:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٤٧:٢٥١٢:٤٧:٢٣١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٠:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٧:٣٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠١:١٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤٧:٤٧١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠١:٢٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٧:٥٩١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٠١:٤١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٢٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٨:١٠١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠١:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٨:٢١١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٢:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٢:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٠:١١١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٢:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٠:٣٧١٢:٤٨:٥٢١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٢:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥١٠٥:٥١:٠٥١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٣:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥١:٣٣١٢:٤٩:١١١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٣:٢٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٢:٠١١٢:٤٩:٢٠١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٠٣:٣٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٢:٣٠١٢:٤٩:٢٨١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٠٣:٥٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٣:٠٠١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٤:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٣:٣٠١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٤:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٤:٠١١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:١٤٠٠:٠٤:٢٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠٤:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٤:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٥:٣٥١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٥:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٠:١٣١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٥:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٠:١٧١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٥:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٠:٢١١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠٥:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٥:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآبادنایب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادنایب روستای محمدآبادنایب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادنایب روستای محمدآبادنایب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآبادنایب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای محمدآبادنایب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآبادنایب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآبادنایب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآبادنایب

روستای محمدآبادنایب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآبادنایب
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمدآبادنایب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای محمدآبادنایب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادنایب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدآبادنایب
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمدآبادنایب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادنایب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدآبادنایب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدآبادنایب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآبادنایب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدآبادنایب
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ محمدآبادنایب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو