جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب

فتح آباد | بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآبادنایب


اذان صبح: ٠٤:١٤:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٠١
اذان ظهر: ١١:٣٦:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٤١:١٢
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٠١
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٥٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای محمدآبادنایب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمدآبادنایب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادنایب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جان د راكلفر
هر حقی یك مسئولیت، هر فرصتی یك اجبار و هر مالكیتی یك وظیفه به همراه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآبادنایب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادنایب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآبادنایب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادنایب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادنایب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٦:٤٠١٢:٤١:٤٥١٩:١٧:١٦١٩:٣٤:٥٣٢٣:٥٩:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٥:٤٥١٢:٤١:٣٦١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥٩:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤١:٢٧١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:١٢٢٣:٥٩:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤١:١٩١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٥١٢٣:٥٩:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٣:٠٣١٢:٤١:١١١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥٨:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٢:١١١٢:٤١:٠٤١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:١٠٢٣:٥٨:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٥٠٢٣:٥٨:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٠:٥١١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٨:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣٤٠٥:٥٩:٤١١٢:٤٠:٤٦١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٠٩٢٣:٥٧:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤٠:٤٠١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥٧:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٠:٣٦١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٢٩٢٣:٥٧:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٧:٢١١٢:٤٠:٣٢١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٧:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٦:٣٦١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥٧:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٥:٥٣١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥٦:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٥:١١١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٠٨٢٣:٥٦:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٠:٢٢١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٤٨٢٣:٥٦:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٣:٥٠١٢:٤٠:٢١١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٦:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٣:١١١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٠٧٢٣:٥٦:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٢:٣٣١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥٦:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٤٠:٢١١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٦:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٠:٢٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:٠٦٢٣:٥٦:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٤٥٢٣:٥٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٠:١٧١٢:٤٠:٢٦١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٢٤٢٣:٥٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٠:٢٩١٩:٣١:٣٢١٩:٥٠:٠٢٢٣:٥٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٩:١٦١٢:٤٠:٣٣١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٩٢٣:٥٥:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٠:٤١١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٥٧٢٣:٥٥:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٧:٥٥١٢:٤٠:٤٧١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥٥:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٧:٣١١٢:٤٠:٥٢١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:١١٢٣:٥٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادنایب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادنایب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادنایب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادنایب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادنایب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآبادنایب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادنایب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای محمدآبادنایب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدآبادنایب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادنایب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآبادنایب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآبادنایب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادنایب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآبادنایب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادنایب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادنایب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٦:٣١١٢:٤٦:٤٣١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:٥١٠٠:٠٥:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٦:٢٧١٩:١٥:٢٥١٩:٣٢:٤٥٠٠:٠٥:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٧:٣٦١٢:٤٦:١١١٩:١٤:٢١١٩:٣١:٣٩٠٠:٠٥:٣٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٨:٠٨١٢:٤٥:٥٥١٩:١٣:١٥١٩:٣٠:٣١٠٠:٠٥:٢١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٨:٤٠١٢:٤٥:٣٨١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٢٤٠٠:٠٥:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:١٩:١٢١٢:٤٥:٢٠١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:١٥٠٠:٠٤:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٩:٤٣١٢:٤٥:٠٣١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٠٦٠٠:٠٤:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٠:١٥١٢:٤٤:٤٤١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٥:٥٧٠٠:٠٤:٣٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٠:٤٦١٢:٤٤:٢٦١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٤٧٠٠:٠٤:١٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢١:١٨١٢:٤٤:٠٧١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٣٧٠٠:٠٤:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢١:٤٩١٢:٤٣:٤٨١٩:٠٥:٢١١٩:٢٢:٢٦٠٠:٠٣:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٢:٢٠١٢:٤٣:٢٩١٩:٠٤:١١١٩:٢١:١٥٠٠:٠٣:٣٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٢:٥١١٢:٤٣:٠٩١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٠٣٠٠:٠٣:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٣:٢٢١٢:٤٢:٤٩١٩:٠١:٥٠١٩:١٨:٥١٠٠:٠٣:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٣:٥٣١٢:٤٢:٢٩١٩:٠٠:٣٩١٩:١٧:٣٩٠٠:٠٢:٥٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٤:٢٣١٢:٤٢:٠٩١٨:٥٩:٢٨١٩:١٦:٢٦٠٠:٠٢:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٤:٥٤١٢:٤١:٤٨١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:١٣٠٠:٠٢:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٥:٢٥١٢:٤١:٢٨١٨:٥٧:٠٤١٩:١٤:٠٠٠٠:٠٢:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٥:٥٥١٢:٤١:٠٧١٨:٥٥:٥٢١٩:١٢:٤٧٠٠:٠١:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٦:٢٥١٢:٤٠:٤٦١٨:٥٤:٣٩١٩:١١:٣٣٠٠:٠١:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٦:٥٦١٢:٤٠:٢٤١٨:٥٣:٢٦١٩:١٠:٢٠٠٠:٠١:٠٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٢٧:٢٦١٢:٤٠:٠٣١٨:٥٢:١٣١٩:٠٩:٠٦٠٠:٠٠:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٧:٥٧١٢:٣٩:٤٢١٨:٥١:٠٠١٩:٠٧:٥٢٠٠:٠٠:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٨:٢٧١٢:٣٩:٢٠١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٣٨٠٠:٠٠:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٢٨:٥٧١٢:٣٨:٥٩١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٥:٢٤٢٣:٥٩:٥٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٢٩:٢٨١٢:٣٨:٣٧١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٤:١٠٢٣:٥٩:٣٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٢٩:٥٨١٢:٣٨:١٦١٨:٤٦:٠٦١٩:٠٢:٥٦٢٣:٥٩:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٠:٢٩١٢:٣٧:٥٤١٨:٤٤:٥٣١٩:٠١:٤٢٢٣:٥٨:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣١:٠٠١٢:٣٧:٣٣١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:٢٨٢٣:٢٨:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٦٠٥:٣١:٣١١١:٣٧:١١١٧:٤٢:٢٦١٧:٥٩:١٤٢٢:٥٨:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٣٢:٠١١١:٣٦:٥٠١٧:٤١:١٢١٧:٥٨:٠١٢٢:٥٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآبادنایب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادنایب روستای محمدآبادنایب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادنایب روستای محمدآبادنایب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآبادنایب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآبادنایب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآبادنایب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآبادنایب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآبادنایب

روستای محمدآبادنایب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآبادنایب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمدآبادنایب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای محمدآبادنایب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادنایب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق محمدآبادنایب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآبادنایب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآبادنایب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدآبادنایب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا محمدآبادنایب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمدآبادنایب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمدآبادنایب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادنایب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادنایب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو