جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآبادتنگ کچه


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:١٧
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٧
نیمه شب: ٠٠:١٨:٠٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای محمدآبادتنگ کچه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای محمدآبادتنگ کچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادتنگ کچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

آنتونی رابینز
استعدادهای درون خود را كشف و شكوفا كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآبادتنگ کچه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادتنگ کچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدآبادتنگ کچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآبادتنگ کچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادتنگ کچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٣٦٠٠:١١:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:١٢٠٠:١١:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٨:٥١١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٤٨٠٠:١١:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٢:١٨١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٢٤٠٠:١١:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:٠٩١٢:٥٢:١٠١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٠٠٠٠:١٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:١٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٠:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٥:٣٠١٢:٥١:٥٥١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:١٢٠٠:١٠:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٤٢١٢:٥١:٤٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٠:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٣:٥٥١٢:٥١:٤٢١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٩:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٣:٠٩١٢:٥١:٣٧١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٩:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٢:٢٤١٢:٥١:٣٢١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٩:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١١:٤٠١٢:٥١:٢٧١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٩:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٠:٥٨١٢:٥١:٢٣١٩:٣٢:١٠١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٩:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٠:١٦١٢:٥١:٢٠١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٨:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥١:١٧١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٨:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥١:١٥١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٤٣٠٠:٠٨:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٨:١٧١٢:٥١:١٣١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٢٠٠٠:٠٨:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥١:١٢١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٨:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥١:١١١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٨:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥١:١١١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١١٠٠:٠٨:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥١:١٢١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤٧٠٠:٠٨:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥١:١٣١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٢٤٠٠:٠٨:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥١:١٥١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٧:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥١:١٨١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٧:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥١:٢١١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:١٣٠٠:٠٧:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥١:٢٤١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٧:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٣:٠١١٢:٥١:٢٨١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥١:٣٣١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٧:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٢:١٣١٢:٥١:٣٨١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادتنگ کچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادتنگ کچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآبادتنگ کچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآبادتنگ کچه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای محمدآبادتنگ کچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآبادتنگ کچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادتنگ کچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای محمدآبادتنگ کچه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمدآبادتنگ کچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآبادتنگ کچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدآبادتنگ کچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآبادتنگ کچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادتنگ کچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدآبادتنگ کچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآبادتنگ کچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادتنگ کچه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٣:٠٦١٣:٠١:٢٠١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٨:٠٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٣:٣٨١٣:٠١:٢١١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٨:٠٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٤:١٠١٣:٠١:٢٢١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٨:١٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٤:٤٢١٣:٠١:٢٣١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٨:٢٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٥:١٤١٣:٠١:٢٣١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٨:٢٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٥:٤٦١٣:٠١:٢٢١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٨:٣٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٦:١٨١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٨:٤٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٦:٥٠١٣:٠١:١٨١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٨:٤٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٧:٢٣١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٨:٤٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٧:٥٥١٣:٠١:١٣١٩:٤٤:١٠٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٨:٥٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٢٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:١٧٠٠:١٨:٥٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:٠٥١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٨:٥٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٩:٣٢١٣:٠١:٠٠١٩:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٨:٥٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٩:٠٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:١٧٠٠:١٩:٠٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٠:٤١١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٩:٠٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٠:٣٣١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٦:٤٠٠٠:١٨:٥٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٢:١١١٣:٠٠:٢٥١٩:٣٨:١٨١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٨:٥٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٠:١٧١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٤:٥٩٠٠:١٨:٥٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٠:٠٧١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٠٦٠٠:١٨:٥٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٣:٤٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:١٣٠٠:١٨:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:١٩٠٠:١٨:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٢٥٠٠:١٨:٤٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٨:٣٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٥:٤٧١٢:٥٩:١٣١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٨:٢٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٦:١٧١٢:٥٩:٠٠١٩:٣١:٢٠١٩:٤٨:٣٥٠٠:١٨:٢٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٨:٤٧١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٨:١٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٦:٣٧٠٠:١٨:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٨:١٩١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٣٧٠٠:١٧:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٤:٣٧٠٠:١٧:٥٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدآبادتنگ کچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادتنگ کچه روستای محمدآبادتنگ کچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمدآبادتنگ کچه روستای محمدآبادتنگ کچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآبادتنگ کچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآبادتنگ کچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآبادتنگ کچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآبادتنگ کچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآبادتنگ کچه

روستای محمدآبادتنگ کچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآبادتنگ کچه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای محمدآبادتنگ کچه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای محمدآبادتنگ کچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدآبادتنگ کچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدآبادتنگ کچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادتنگ کچه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمدآبادتنگ کچه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدآبادتنگ کچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمدآبادتنگ کچه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدآبادتنگ کچه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآبادتنگ کچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآبادتنگ کچه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآبادتنگ کچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو