جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محله میرعبداله

بوچیر | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز محله میرعبداله

اذان صبح: ٠٥:٠٩:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٥١

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محله میرعبداله (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای محله میرعبداله)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای محله میرعبداله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محله میرعبداله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

افلاطون
نهالی كه خود، روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد، از این رو، دِینی به دیگران ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محله میرعبداله

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محله میرعبداله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محله میرعبداله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محله میرعبداله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محله میرعبداله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محله میرعبداله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٥:٥٢١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٢١٠٠:١٦:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٦:٥٤٠٠:١٥:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٥:١٠١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:٠٠٠٠:١٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٤:٥٦١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٣٣٠٠:١٤:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٤:٤٣١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٤:٣١١٩:٢٢:٣٩١٩:٣٩:٤٠٠٠:١٤:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٤:١٩١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:١٤٠٠:١٣:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥٤:٠٧١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٠:٤٨٠٠:١٣:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:٢٢٠٠:١٣:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٣:٠٥١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٤:٤٧١٩:٤١:٥٦٠٠:١٣:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٢:١١١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٣١٠٠:١٢:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢١:١٩١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٠٥٠٠:١٢:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٠:٢٧١٢:٥٣:١٤١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٤٠٠٠:١٢:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١١٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:١٥٠٠:١٢:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٥٠٠٠:١١:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٢٥٠٠:١١:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠٠٠٠:١١:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٦:٢١١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٣٦٠٠:١١:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٥:٣٥١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:١٢٠٠:١٠:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٤:٤٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٠:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٢:١٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٢:١٣١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٥٩٠٠:١٠:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٢:٠٩١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٠:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١١:٥٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:١٢٠٠:١٠:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١١:١٩١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٢:٠١١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٠:٠٢١٢:٥١:٥٩١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٩:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥١:٥٨١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محله میرعبداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محله میرعبداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محله میرعبداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محله میرعبداله

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای محله میرعبداله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محله میرعبداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محله میرعبداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای محله میرعبداله

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای محله میرعبداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای محله میرعبداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای محله میرعبداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محله میرعبداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محله میرعبداله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای محله میرعبداله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای محله میرعبداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محله میرعبداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای محله میرعبداله

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای محله میرعبداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای محله میرعبداله روستای محله میرعبداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای محله میرعبداله روستای محله میرعبداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای محله میرعبداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محله میرعبداله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای محله میرعبداله

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای محله میرعبداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محله میرعبداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای محله میرعبداله

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٢:٢٧٠٥:٥٨:٣٢١٢:٠٢:٤٦١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٣:٥٣٢٣:٥٤:٢١
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:١٨٠٦:٥٧:٢٥١٣:٠٢:٢٨١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٤:٢٤٠٠:٢٤:٠١
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٠٨٠٦:٥٦:١٩١٣:٠٢:١٠١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٤:٥٥٠٠:٢٣:٤١
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥٧٠٦:٥٥:١٣١٣:٠١:٥٢١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٥:٢٥٠٠:٢٣:٢١
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤٧٠٦:٥٤:٠٦١٣:٠١:٣٤١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٥:٥٦٠٠:٢٣:٠١
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٦٠٦:٥٣:٠٠١٣:٠١:١٥١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٦:٢٦٠٠:٢٢:٤٠
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٢٤٠٦:٥١:٥٤١٣:٠٠:٥٧١٩:١٠:٢٥١٩:٢٦:٥٧٠٠:٢٢:١٩
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٠:٤٧١٣:٠٠:٣٩١٩:١٠:٥٥١٩:٢٧:٢٧٠٠:٢١:٥٨
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٠١٠٦:٤٩:٤١١٣:٠٠:٢١١٩:١١:٢٥١٩:٢٧:٥٨٠٠:٢١:٣٧
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٥٠٠٦:٤٨:٣٥١٣:٠٠:٠٣١٩:١١:٥٥١٩:٢٨:٢٩٠٠:٢١:١٦
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٤٧:٢٩١٢:٥٩:٤٥١٩:١٢:٢٥١٩:٢٨:٥٩٠٠:٢٠:٥٥
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٤٦:٢٤١٢:٥٩:٢٧١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٣٠٠٠:٢٠:٣٤
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٥:١٨١٢:٥٩:٠٩١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:٠١٠٠:٢٠:١٣
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٠١٠٦:٤٤:١٣١٢:٥٨:٥١١٩:١٣:٥٥١٩:٣٠:٣٢٠٠:١٩:٥٢
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٤٣:٠٨١٢:٥٨:٣٤١٩:١٤:٢٥١٩:٣١:٠٣٠٠:١٩:٣١
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٢:٠٣١٢:٥٨:١٧١٩:١٤:٥٥١٩:٣١:٣٤٠٠:١٩:١٠
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٠:٥٩١٢:٥٨:٠٠١٩:١٥:٢٥١٩:٣٢:٠٥٠٠:١٨:٤٩
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:١٣٠٦:٣٩:٥٥١٢:٥٧:٤٣١٩:١٥:٥٥١٩:٣٢:٣٧٠٠:١٨:٢٨
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٠١٠٦:٣٨:٥١١٢:٥٧:٢٦١٩:١٦:٢٦١٩:٣٣:٠٨٠٠:١٨:٠٨
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٥٠٠٦:٣٧:٤٨١٢:٥٧:١٠١٩:١٦:٥٦١٩:٣٣:٤٠٠٠:١٧:٤٧
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٣٨٠٦:٣٦:٤٥١٢:٥٦:٥٤١٩:١٧:٢٧١٩:٣٤:١٢٠٠:١٧:٢٧
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٥:٤٣١٢:٥٦:٣٨١٩:١٧:٥٧١٩:٣٤:٤٤٠٠:١٧:٠٦
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٤:٤١١٢:٥٦:٢٢١٩:١٨:٢٨١٩:٣٥:١٧٠٠:١٦:٤٦
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٣:٤٠١٢:٥٦:٠٧١٩:١٨:٥٩١٩:٣٥:٤٩٠٠:١٦:٢٧
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٥:٥٢١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٢١٠٠:١٦:٠٧
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٦:٥٤٠٠:١٥:٤٧
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٥:٢٨
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٢٤٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٥:١٠١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:٠٠٠٠:١٥:٠٩
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:١٥٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٤:٥٦١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٣٣٠٠:١٤:٥١
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٤:٤٣١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٤:٣٢
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٤:٣١١٩:٢٢:٣٩١٩:٣٩:٤٠٠٠:١٤:١٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای محله میرعبداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای محله میرعبداله روستای محله میرعبداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای محله میرعبداله روستای محله میرعبداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محله میرعبداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محله میرعبداله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محله میرعبداله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محله میرعبداله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محله میرعبداله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محله میرعبداله

روستای محله میرعبداله بر روی نقشه

روستای محله میرعبداله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محله میرعبداله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محله میرعبداله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محله میرعبداله
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای محله میرعبداله + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای محله میرعبداله + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای محله میرعبداله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محله میرعبداله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای محله میرعبداله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محله میرعبداله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محله میرعبداله رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ محله میرعبداله دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محله میرعبداله
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محله میرعبداله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا محله میرعبداله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محله میرعبداله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محله میرعبداله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محله میرعبداله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا محله میرعبداله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محله میرعبداله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو