جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محلات

محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز محلات


اذان صبح: ٠٥:١٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٠٤
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٠:٢١

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محلات (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر محلات)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر محلات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محلات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گیل لیندن فیلد
یك زندگی اجتماعی والا هرگز نمی تواند این توانایی را داشته باشد كه تجربه های ژرف پر معنایی [ =چَمی ] را بدون خواست خود در دسترس مان قرار دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محلات

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محلات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محلات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محلات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محلات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محلات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢١:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٠:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٠:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٨٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٥:٣١١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٠:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٥:٢٤١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٩:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:١٧١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٩:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٥:١٠١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٣٠٠:١٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٢١٠٠:١٨:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٠٠٠:١٨:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٤:١٣١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٨:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠١٠٦:١٣:١٩١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٨:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٤:٤١١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٨:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١١:٣٤١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٧:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٥٠٠:١٧:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٧:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٥١٠٠:١٧:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٧:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٦:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٠٢٠٠:١٦:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٤:٣٩٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٤:٤٢٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٦:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٦:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٣٨٠٠:١٦:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠١:٥١١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢٣٠٠:١٦:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠١:٢١١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محلات

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر محلات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر محلات

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محلات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محلات

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر محلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محلات

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٩:١٣١١:٥٢:٣٤١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٣:٣٠٢٣:١١:٣٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٠:٠٤١١:٥٢:٢٥١٧:٢٤:٢٠١٧:٤٢:٢٥٢٣:١١:٢٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٠:٥٥١١:٥٢:١٨١٧:٢٣:١٤١٧:٤١:٢١٢٣:١١:١٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢١:٤٧١١:٥٢:١١١٧:٢٢:٠٩١٧:٤٠:١٨٢٣:١١:٠٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٢:٣٨١١:٥٢:٠٥١٧:٢١:٠٦١٧:٣٩:١٦٢٣:١١:٠٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٣:٣٠١١:٥٢:٠٠١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٨:١٦٢٣:١٠:٥٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٤:٢٣١١:٥١:٥٦١٧:١٩:٠٢١٧:٣٧:١٧٢٣:١٠:٤٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٥:١٦١١:٥١:٥٢١٧:١٨:٠٢١٧:٣٦:١٩٢٣:١٠:٣٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٦:٠٩١١:٥١:٤٩١٧:١٧:٠٣١٧:٣٥:٢٢٢٣:١٠:٣٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٧:٠٣١١:٥١:٤٧١٧:١٦:٠٦١٧:٣٤:٢٦٢٣:١٠:٢٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٧:٥٦١١:٥١:٤٥١٧:١٥:٠٩١٧:٣٣:٣٢٢٣:١٠:٢٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٨:٥٠١١:٥١:٤٥١٧:١٤:١٤١٧:٣٢:٣٩٢٣:١٠:١٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٩:٤٥١١:٥١:٤٥١٧:١٣:٢١١٧:٣١:٤٨٢٣:١٠:١٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٠:٣٩١١:٥١:٤٦١٧:١٢:٢٨١٧:٣٠:٥٨٢٣:١٠:١٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣١:٣٤١١:٥١:٤٨١٧:١١:٣٧١٧:٣٠:٠٩٢٣:١٠:١١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٢:٢٩١١:٥١:٥٠١٧:١٠:٤٨١٧:٢٩:٢٢٢٣:١٠:١٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٣:٢٥١١:٥١:٥٤١٧:١٠:٠٠١٧:٢٨:٣٦٢٣:١٠:١٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٤:٢٠١١:٥١:٥٨١٧:٠٩:١٣١٧:٢٧:٥١٢٣:١٠:١١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٥:١٦١١:٥٢:٠٣١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٧:٠٩٢٣:١٠:١٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٦:١٢١١:٥٢:٠٩١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٦:٢٧٢٣:١٠:١٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٧:٠٨١١:٥٢:١٦١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٥:٤٨٢٣:١٠:١٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٨:٠٤١١:٥٢:٢٣١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٥:٠٩٢٣:١٠:٢١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٩:٠٠١١:٥٢:٣٢١٧:٠٥:٤٣١٧:٢٤:٣٣٢٣:١٠:٢٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٩:٥٦١١:٥٢:٤١١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٣:٥٨٢٣:١٠:٣٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٠:٥٣١١:٥٢:٥١١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٢٥٢٣:١٠:٣٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤١:٤٩١١:٥٣:٠٣١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٢:٥٣٢٣:١٠:٤٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٢:٤٥١١:٥٣:١٤١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٢:٢٤٢٣:١٠:٥٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٣:٤٢١١:٥٣:٢٧١٧:٠٢:٥٤١٧:٢١:٥٦٢٣:١١:٠٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤٤:٣٨١١:٥٣:٤١١٧:٠٢:٢٦١٧:٢١:٢٩٢٣:١١:١٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٥:٣٤١١:٥٣:٥٥١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:٠٥٢٣:١١:٢٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محلات شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محلات شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محلات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محلات

مَحَلّات یکی از شهرهای ایران است. این شهر در جنوب باختری تهران و در فاصله ۲۶۲ کیلومتری آن قرار داشته و یکی از شهرستان‌های استان مرکزی محسوب می‌شود که در جنوب شرقی آن واقع گردیده‌است

شهر محلات در ویکیپدیا

شهر محلات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محلات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محلات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محلات بر روی نقشه

شهر محلات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محلات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محلات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محلات
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر محلات + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر محلات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محلات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محلات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محلات رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محلات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق محلات
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ محلات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ محلات دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محلات
افق شرعی امروز فردا محلات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محلات
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محلات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محلات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو