جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر محلات

محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز محلات

اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٠٣
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٤٢

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محلات (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر محلات)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر محلات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محلات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
عموی ما عباس بن علی دارای بینشی عمیق و ایمانی محکم بود

اوقات شرعی ماه جاری شهر محلات

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محلات در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محلات ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر محلات (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محلات ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محلات
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٨:٤٥١٣:٠٨:٢٨١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٥٤٠٠:٢٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٧:٣٠١٣:٠٨:١٣١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٤:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٦:١٦١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٤:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٧:٤٥١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٤:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٧:٣٢١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٣:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٧:١٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٣:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٣:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٠:١٥١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٢:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٢:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٦:٣١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٢:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٦:٢٠١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢١:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢١:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢١:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٠:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٥:٤١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٠:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:٢١١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٠:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٥:٢٤١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٩:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٩:١٦١٣:٠٥:١٧١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٩:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٨:١٦١٣:٠٥:١٠١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٩٠٠:١٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٧:١٧١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٨٠٠:١٩:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٦:١٩١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٨:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٨:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٨:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:١٨٠٦:١٣:٣١١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٨:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٤:٤١١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٨:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١١:٤٦١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٤٠٠:١٧:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٧:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥١٠٠:١٧:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٧:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محلات

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر محلات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر محلات

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محلات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محلات

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر محلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محلات

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محلات شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محلات شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر محلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محلات برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر محلات

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر محلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر محلات

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٩:٠٣١١:٥٢:٣٧١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٣:٤٦٢٣:١١:٤٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٩:٥٤١١:٥٢:٢٩١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٢:٤١٢٣:١١:٣١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٠:٤٤١١:٥٢:٢١١٧:٢٣:٣١١٧:٤١:٣٧٢٣:١١:٢١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢١:٣٦١١:٥٢:١٤١٧:٢٢:٢٦١٧:٤٠:٣٤٢٣:١١:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:٢٧١١:٥٢:٠٨١٧:٢١:٢٢١٧:٣٩:٣٢٢٣:١١:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٣:١٩١١:٥٢:٠٢١٧:٢٠:١٩١٧:٣٨:٣١٢٣:١٠:٥٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٤:١١١١:٥١:٥٧١٧:١٩:١٧١٧:٣٧:٣١٢٣:١٠:٤٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٥:٠٤١١:٥١:٥٣١٧:١٨:١٧١٧:٣٦:٣٣٢٣:١٠:٤٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٥:٥٧١١:٥١:٥٠١٧:١٧:١٨١٧:٣٥:٣٦٢٣:١٠:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٦:٥٠١١:٥١:٤٧١٧:١٦:٢٠١٧:٣٤:٤٠٢٣:١٠:٢٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٧:٤٤١١:٥١:٤٦١٧:١٥:٢٣١٧:٣٣:٤٥٢٣:١٠:٢٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٨:٣٨١١:٥١:٤٥١٧:١٤:٢٨١٧:٣٢:٥٢٢٣:١٠:١٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٩:٣٢١١:٥١:٤٥١٧:١٣:٣٣١٧:٣٢:٠٠٢٣:١٠:١٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٠:٢٦١١:٥١:٤٥١٧:١٢:٤١١٧:٣١:٠٩٢٣:١٠:١٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣١:٢١١١:٥١:٤٧١٧:١١:٤٩١٧:٣٠:٢٠٢٣:١٠:١١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٢:١٦١١:٥١:٤٩١٧:١١:٠٠١٧:٢٩:٣٣٢٣:١٠:١٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٣:١١١١:٥١:٥٣١٧:١٠:١١١٧:٢٨:٤٦٢٣:١٠:١٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٤:٠٧١١:٥١:٥٧١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٨:٠٢٢٣:١٠:١٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٥:٠٣١١:٥٢:٠٢١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٧:١٩٢٣:١٠:١٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٥:٥٨١١:٥٢:٠٨١٧:٠٧:٥٥١٧:٢٦:٣٧٢٣:١٠:١٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٦:٥٥١١:٥٢:١٤١٧:٠٧:١٣١٧:٢٥:٥٧٢٣:١٠:١٧
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٧:٥١١١:٥٢:٢٢١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:١٩٢٣:١٠:٢١
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٨:٤٧١١:٥٢:٣٠١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٤:٤٢٢٣:١٠:٢٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٩:٤٤١١:٥٢:٤٠١٧:٠٥:١٥١٧:٢٤:٠٧٢٣:١٠:٣١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٠:٤٠١١:٥٢:٥٠١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٣:٣٣٢٣:١٠:٣٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤١:٣٧١١:٥٣:٠١١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٣:٠٢٢٣:١٠:٤٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٢:٣٣١١:٥٣:١٣١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٠:٥٣
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٣:٣٠١١:٥٣:٢٥١٧:٠٣:٠٢١٧:٢٢:٠٣٢٣:١١:٠١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٤:٢٦١١:٥٣:٣٩١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:٣٧٢٣:١١:١١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٥:٢٢١١:٥٣:٥٣١٧:٠٢:٠٦١٧:٢١:١٢٢٣:١١:٢٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر محلات شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر محلات شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محلات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محلات

مَحَلّات یکی از شهرهای ایران است. این شهر در جنوب باختری تهران و در فاصله ۲۶۲ کیلومتری آن قرار داشته و یکی از شهرستان‌های استان مرکزی محسوب می‌شود که در جنوب شرقی آن واقع گردیده‌است

شهر محلات در ویکیپدیا

شهر محلات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محلات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محلات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محلات بر روی نقشه

شهر محلات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محلات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محلات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محلات
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر محلات + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر محلات + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر محلات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محلات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر محلات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محلات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محلات رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق محلات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محلات
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محلات دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ محلات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا محلات دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق محلات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محلات
زمان پخش اذان آنلاین به افق محلات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محلات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو