جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محلات

محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز محلات


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٧
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:١١
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٤٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محلات (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر محلات)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر محلات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محلات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

آنتونی رابینز
كسانی كه به مجردِ برخورد با سختی، كار را رها می كنند، هرگز به جایی نمی رسند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محلات

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محلات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محلات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محلات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محلات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محلات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢١:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢١:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٨٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٥:٣١١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٠:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٥:٢٤١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٥:١٧١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٩:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٥:١٠١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٣٠٠:١٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٩:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٢١٠٠:١٨:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٠٠٠:١٨:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٤:١٣١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٨:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠١٠٦:١٣:١٩١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٨:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٤:٤١١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٨:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١١:٣٤١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٧:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٥٠٠:١٧:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٧:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٥١٠٠:١٧:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٧:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٦:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٠٢٠٠:١٦:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٤:٣٩٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٦:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٤:٤٢٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٦:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٦:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٦:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٣٨٠٠:١٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠١:٥١١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢٣٠٠:١٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محلات

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر محلات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر محلات

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محلات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر محلات

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر محلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر محلات

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٥٧:٤٢١٣:١٠:٠٨٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٣:٠٦٠٠:١٩:٠٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٧:٥٧١٣:١٠:٢١٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:١٧٠٠:١٩:١٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٨:١٢١٣:١٠:٣٣٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٣:٢٦٠٠:١٩:٣١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٨:٢٩١٣:١٠:٤٦٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٣:٣٣٠٠:١٩:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٨:٤٧١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٢٠:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٩:٠٧١٣:١١:١٢٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٤٤٠٠:٢٠:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٩:٢٨١٣:١١:٢٤٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٢٠:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٩:٤٩١٣:١١:٣٦٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٤٧٠٠:٢٠:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٦٠٦:٠٠:١٣١٣:١١:٤٨٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٢١:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٧٠٦:٠٠:٣٧١٣:١٢:٠٠٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٣:٤٤٠٠:٢١:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢١٠٦:٠١:٠٢١٣:١٢:١٢٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٢١:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠١:٢٩١٣:١٢:٢٣٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٢١:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠١:٥٦١٣:١٢:٣٤٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٢٢:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٢:٤٥٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٣:١٧٠٠:٢٢:٢٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٠٠٦:٠٢:٥٤١٣:١٢:٥٥٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٢٢:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٣:٢٤١٣:١٣:٠٥٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢٢:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٣:٥٦١٣:١٣:١٥٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٢٣:١٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٤:٢٨١٣:١٣:٢٤٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٢٣:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٥:٠١١٣:١٣:٣٣٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٢٣:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٣:٤١٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٤٤٠٠:٢٣:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٣:٤٩٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:٢٣٠٠:٢٤:١١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٦:٤٤١٣:١٣:٥٦٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٠٠٠٠:٢٤:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٧:١٩١٣:١٤:٠٣٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢٤:٤١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٤:٠٩٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٤:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٤:١٥٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٢٥:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٩:١٠١٣:١٤:٢١٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢٥:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٤:٢٥٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٥:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١٠:٢٧١٣:١٤:٣٠٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٥:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١١:٠٦١٣:١٤:٣٣٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٦:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١١:٤٦١٣:١٤:٣٧٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٢٦:١٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٢:٢٦١٣:١٤:٣٩٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر محلات شهر محلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر محلات شهر محلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محلات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر محلات

مَحَلّات یکی از شهرهای ایران است. این شهر در جنوب باختری تهران و در فاصله ۲۶۲ کیلومتری آن قرار داشته و یکی از شهرستان‌های استان مرکزی محسوب می‌شود که در جنوب شرقی آن واقع گردیده‌است

شهر محلات در ویکیپدیا

شهر محلات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محلات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محلات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محلات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محلات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محلات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محلات
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر محلات + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر محلات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محلات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محلات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محلات رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محلات
زمان پخش اذان مستقیم به افق محلات
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محلات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ محلات دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محلات دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محلات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محلات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محلات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محلات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو