جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مجیدآباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مجیدآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٠

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مجیدآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای مجیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مجیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مجیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
گاهی، بهترین خدمتی كه می‌توانیم به آنها كه دوست‌شان داریم، بكنیم، این است كه كنارشان بایستیم، خاموش باشیم، شكیبایی به خرج دهیم، امیدوار باشیم، درك كنیم و چشم‌براه بمانیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مجیدآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مجیدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مجیدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مجیدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مجیدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مجیدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٣:١٩١٣:٠١:٢٨١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:١٨٠٠:١٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:١٦١٣:٠١:١٨١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢١:١٥١٣:٠١:٠٩١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٠:١٤١٣:٠١:٠٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:١٥١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:١٩٠٠:١٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٨:١٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٧:١٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٦:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٠:٣١١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٥:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٠:١٩١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٥:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٠:١٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٥:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٥٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٤:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٣٠٦:١١:٠٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٤:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:١٨١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٤:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٤:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٩:٥٥١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٤:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٠٨٠٠:١٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٥٢٠٠:١٣:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٣:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٢١٠٠:١٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٣:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٦٠٠:١٣:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٠:١٠١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٤١٠٠:١٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٤٧١٣:٠٠:١٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠١:١٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مجیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مجیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مجیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مجیدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مجیدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مجیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مجیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مجیدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مجیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مجیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مجیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مجیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مجیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مجیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مجیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مجیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مجیدآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٢:٢٦١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٣:٣٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٣:٠٥١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٣:٤٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٣:٤٣١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٣:٤٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٤:٢٢١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٣:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٥:٠١١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٤:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٥:٤٠١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٤:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٦:١٩١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٤:٢١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٦:٥٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٤:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٤:٣٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٨:١٨١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٤:٣٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٤:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٤:٤٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٤:٥١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٤:٥٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:٢٤:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٤:٥٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٩:١٥١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٤:٥٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٤:٥٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٤:٥٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٤:٥٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٨:٤٠١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٤:٥٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٤:٥٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٨:١٨١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٤:٥٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢٤:٤٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٤:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٤:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:٣١١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٤:٣١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٧:١٥١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢٤:٢٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٧:٠١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٤:١٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣١:٢٧١٣:٠٦:٤٧١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٤:١١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مجیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مجیدآباد روستای مجیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مجیدآباد روستای مجیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مجیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مجیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مجیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مجیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مجیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مجیدآباد

روستای مجیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مجیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مجیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مجیدآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مجیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مجیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مجیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مجیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مجیدآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مجیدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مجیدآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق مجیدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مجیدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مجیدآباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مجیدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مجیدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مجیدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مجیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو