جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مجن

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز مجن


اذان صبح: ٠٥:١٧:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:١٠:١٨
اذان مغرب: ١٩:٢٨:٤٠
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٥

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مجن (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر مجن)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مجن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مجن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام جعفر صادق (ع)
زائر امام حسین علیه السلام در روز قیامت صد نفر که همگى اهل دوزخ بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت مى‏ کند .

اوقات شرعی ماه جاری شهر مجن

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مجن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مجن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مجن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مجن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مجن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٢:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٢:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤٩:١٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٤٠٠٠:٠٢:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٩:٠١١٩:٣٦:١١١٩:٥٥:٣٥٠٠:٠١:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠١:١٥١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠١:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠١:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٢١٠٠:٠١:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٧:٥١١٢:٤٨:٢٩١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٠:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٦:٤٦١٢:٤٨:٢٢١٩:٤٠:٣٢٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٠:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٥:٤١١٢:٤٨:١٦١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٠:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٨:١٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٢:٠١٢٣:٥٩:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٥٩:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٨:٠٠١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٥٩:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٧:٥٧١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٥٩:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٨:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٧:٥٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥٨:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٧:٤٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٥٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٧:٤٩١٢:٤٧:٤٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٥٨:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٩:١٥٢٣:٥٨:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٦:٠٥١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٩:٥٤٢٠:١٠:٠٩٢٣:٥٧:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٧:٤٥١٩:٥٠:٤٤٢٠:١١:٠٢٢٣:٥٧:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٧:٤٥١٩:٥١:٣٤٢٠:١١:٥٤٢٣:٥٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٧:٤٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٤٧٢٣:٥٧:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٧:٤٩١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٣٩٢٣:٥٧:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٧:٥١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٤:٣٠٢٣:٥٧:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٧:٥٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٥:٢١٢٣:٥٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٤٠:٤٥١٢:٤٧:٥٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٦:١٢٢٣:٥٦:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٤٠:٠٦١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٧:٠٢٢٣:٥٦:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:٤٨:٠٦١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٥١٢٣:٥٦:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣٨:٥٢١٢:٤٨:١١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٨:٤٠٢٣:٥٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مجن

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مجن

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مجن

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:٢٧١٢:٥٧:١٧١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٦:٠٢٠٠:١٤:١٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٥:٥٩١٢:٥٦:٥٩١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:٥٤٠٠:١٣:٥٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٤:٣١١٢:٥٦:٤١١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٤٧٠٠:١٣:٢٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٣:٠٤١٢:٥٦:٢٣١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٤٠٠٠:١٣:٠٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:٣٦١٢:٥٦:٠٥١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٣٢٠٠:١٢:٤٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٠:٠٩١٢:٥٥:٤٧١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٢٥٠٠:١٢:١٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٨:٤١١٢:٥٥:٢٩١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:١٨٠٠:١١:٥٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٧:١٤١٢:٥٥:١١١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:١١٠٠:١١:٣٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٤:٥٣١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٠٣٠٠:١١:١٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٤:٢١١٢:٥٤:٣٦١٩:١٥:٢٧١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٠:٤٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٢:٥٥١٢:٥٤:١٨١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:٤٩٠٠:١٠:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٤:٠١١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٠:٠٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٣:٤٤١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠٩:٣٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٣:٢٧١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:٢٨٠٠:٠٩:١٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٣:١٠١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٢١٠٠:٠٨:٥٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:١٤٠٠:٠٨:٢٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٠٨٠٠:٠٨:٠٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٣:٠٢١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٠١٠٠:٠٧:٤٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٥٥٠٠:٠٧:١٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٠:١٧١٢:٥١:٥١١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٤٩٠٠:٠٦:٥٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٨:٥٦١٢:٥١:٣٦١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٦:٣٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٨:١١٠٦:١٧:٣٥١٢:٥١:٢٢١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٦:١٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٦:١٥١٢:٥١:٠٨١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٥:٤٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٥:٢٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٠:٤١١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٥:٠٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٢:١٨١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٤:٤٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٠:١٠٠٦:١١:٠١١٢:٥٠:١٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠٤:٢٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٠:٠٣١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٣:٥٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٨:٢٩١٢:٤٩:٥٢١٩:٣١:٤٩١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٣:٣٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٧:١٤١٢:٤٩:٤٠١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مجن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مجن

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٤:٤٧١١:٥٨:٤٧١٨:٠٣:٢٢١٨:٢١:٣٨٢٣:٤٥:٥٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٣:١٩١٢:٥٨:٢٩١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٣١٠٠:١٥:٣٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥١:٥١١٢:٥٨:١١١٩:٠٥:٠٧١٩:٢٣:٢٤٠٠:١٥:١٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٠:٢٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٤:١٦٠٠:١٤:٥٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٨:٥٥١٢:٥٧:٣٥١٩:٠٦:٥١١٩:٢٥:٠٩٠٠:١٤:٣٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:٢٧١٢:٥٧:١٧١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٦:٠٢٠٠:١٤:١٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٥:٥٩١٢:٥٦:٥٩١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:٥٤٠٠:١٣:٥٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٤:٣١١٢:٥٦:٤١١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٤٧٠٠:١٣:٢٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٣:٠٤١٢:٥٦:٢٣١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٤٠٠٠:١٣:٠٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:٣٦١٢:٥٦:٠٥١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٣٢٠٠:١٢:٤٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٠:٠٩١٢:٥٥:٤٧١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٢٥٠٠:١٢:١٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٨:٤١١٢:٥٥:٢٩١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:١٨٠٠:١١:٥٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٧:١٤١٢:٥٥:١١١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:١١٠٠:١١:٣٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٤:٥٣١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٠٣٠٠:١١:١٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٤:٢١١٢:٥٤:٣٦١٩:١٥:٢٧١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٠:٤٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٢:٥٥١٢:٥٤:١٨١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:٤٩٠٠:١٠:٢٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٤:٠١١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٠:٠٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٣:٤٤١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠٩:٣٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٣:٢٧١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:٢٨٠٠:٠٩:١٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٣:١٠١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٢١٠٠:٠٨:٥٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:١٤٠٠:٠٨:٢٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٠٨٠٠:٠٨:٠٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٣:٠٢١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٠١٠٠:٠٧:٤٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٥٥٠٠:٠٧:١٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٠:١٧١٢:٥١:٥١١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٤٩٠٠:٠٦:٥٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٨:٥٦١٢:٥١:٣٦١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٦:٣٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١٧:٣٥١٢:٥١:٢٢١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٦:١٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٦:١٥١٢:٥١:٠٨١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٥:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٥:٢٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٠:٤١١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٥:٠٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٢:١٨١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مجن شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مجن شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مجن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مجن

مُجـِن از شهرهای استان سمنان است. این شهر در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شاهرود، در بخش مرکزی در شهرستان شاهرود قرار گرفته است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵٫۵۲۸ نفر بوده است

شهر مجن در ویکیپدیا

شهر مجن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مجن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مجن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مجن بر روی نقشه

شهر مجن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مجن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مجن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مجن
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مجن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مجن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مجن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مجن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا مجن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مجن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مجن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مجن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مجن
زمان پخش اذان آنلاین به افق مجن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مجن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مجن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو