جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مجن

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز مجن


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٢٠
اذان ظهر: ١١:٣٧:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٠٦
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٢١

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مجن (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر مجن)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر مجن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مجن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بنجامین فرانكلین
استعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

اوقات شرعی ماه جاری شهر مجن

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مجن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مجن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مجن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مجن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مجن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤٩:١٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٤٠٠٠:٠٢:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٩:٠١١٩:٣٦:١١١٩:٥٥:٣٥٠٠:٠١:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠١:١٥١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠١:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠١:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٢١٠٠:٠١:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٧:٥١١٢:٤٨:٢٩١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٦:٤٦١٢:٤٨:٢٢١٩:٤٠:٣٢٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٠:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٥:٤١١٢:٤٨:١٦١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٠:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٨:١٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٢:٠١٢٣:٥٩:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٥٩:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٨:٠٠١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٥٩:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٧:٥٧١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٥٩:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٨:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٧:٥٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥٨:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٧:٤٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٥٨:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٧:٤٩١٢:٤٧:٤٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٥٨:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٩:١٥٢٣:٥٨:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٦:٠٥١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٩:٥٤٢٠:١٠:٠٩٢٣:٥٧:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٧:٤٥١٩:٥٠:٤٤٢٠:١١:٠٢٢٣:٥٧:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٧:٤٥١٩:٥١:٣٤٢٠:١١:٥٤٢٣:٥٧:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٧:٤٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٤٧٢٣:٥٧:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٧:٤٩١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٣٩٢٣:٥٧:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٧:٥١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٤:٣٠٢٣:٥٧:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٧:٥٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٥:٢١٢٣:٥٦:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٤٠:٤٥١٢:٤٧:٥٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٦:١٢٢٣:٥٦:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٤٠:٠٦١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٧:٠٢٢٣:٥٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:٤٨:٠٦١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٥١٢٣:٥٦:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣٨:٥٢١٢:٤٨:١١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٨:٤٠٢٣:٥٦:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٨:١٨١٢:٤٨:١٧١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٩:٢٨٢٣:٥٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مجن

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مجن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مجن

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مجن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر مجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مجن

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٥:٢٠١١:٣٧:٢٢١٦:٣٩:٠٦١٦:٥٨:٥٦٢٢:٥٣:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٦:٢٠١١:٣٧:٣٨١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٨:٣١٢٢:٥٣:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٧:٢٠١١:٣٧:٥٥١٦:٣٨:١٣١٦:٥٨:٠٨٢٢:٥٣:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٨:٢٠١١:٣٨:١٣١٦:٣٧:٤٩١٦:٥٧:٤٧٢٢:٥٤:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٩:١٩١١:٣٨:٣١١٦:٣٧:٢٨١٦:٥٧:٢٨٢٢:٥٤:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٤٠:١٧١١:٣٨:٥١١٦:٣٧:٠٨١٦:٥٧:١١٢٢:٥٤:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٤١:١٥١١:٣٩:١١١٦:٣٦:٥١١٦:٥٦:٥٥٢٢:٥٤:٤٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٤٢:١٢١١:٣٩:٣١١٦:٣٦:٣٥١٦:٥٦:٤٢٢٢:٥٥:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٣:٠٩١١:٣٩:٥٢١٦:٣٦:٢١١٦:٥٦:٣٠٢٢:٥٥:٢١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٤:٠٥١١:٤٠:١٤١٦:٣٦:١٠١٦:٥٦:٢١٢٢:٥٥:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٥:٠١١١:٤٠:٣٧١٦:٣٦:٠٠١٦:٥٦:١٣٢٢:٥٥:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٥:٥٥١١:٤١:٠٠١٦:٣٥:٥٣١٦:٥٦:٠٧٢٢:٥٦:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٦:٤٩١١:٤١:٢٤١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٦:٠٤٢٢:٥٦:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٧:٤٢١١:٤١:٤٨١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٦:٠٢٢٢:٥٧:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٨:٣٤١١:٤٢:١٣١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٦:٠٢٢٢:٥٧:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٩:٢٥١١:٤٢:٣٨١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٦:٠٤٢٢:٥٧:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٥٠:١٤١١:٤٣:٠٤١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٦:٠٨٢٢:٥٨:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٥١:٠٣١١:٤٣:٣١١٦:٣٥:٥٠١٦:٥٦:١٤٢٢:٥٨:٣١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٥١:٥١١١:٤٣:٥٨١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٦:٢٢٢٢:٥٨:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٥٢:٣٧١١:٤٤:٢٥١٦:٣٦:٠٥١٦:٥٦:٣٢٢٢:٥٩:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥٣:٢٣١١:٤٤:٥٢١٦:٣٦:١٥١٦:٥٦:٤٤٢٢:٥٩:٤٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٥٤:٠٧١١:٤٥:٢٠١٦:٣٦:٢٨١٦:٥٦:٥٧٢٣:٠٠:١٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٤:٤٩١١:٤٥:٤٩١٦:٣٦:٤٣١٦:٥٧:١٣٢٣:٠٠:٣٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٥٥:٣١١١:٤٦:١٧١٦:٣٦:٥٩١٦:٥٧:٣٠٢٣:٠١:٠٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٦:١١١١:٤٦:٤٦١٦:٣٧:١٨١٦:٥٧:٤٩٢٣:٠١:٣٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٦:٤٩١١:٤٧:١٥١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٨:١٠٢٣:٠٢:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٧:٢٦١١:٤٧:٤٥١٦:٣٨:٠٠١٦:٥٨:٣٣٢٣:٠٢:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٨:٠٢١١:٤٨:١٤١٦:٣٨:٢٤١٦:٥٨:٥٨٢٣:٠٢:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٨:٣٦١١:٤٨:٤٤١٦:٣٨:٥١١٦:٥٩:٢٤٢٣:٠٣:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٩:٠٨١١:٤٩:١٤١٦:٣٩:١٨١٦:٥٩:٥٢٢٣:٠٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مجن شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مجن شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مجن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مجن

مُجـِن از شهرهای استان سمنان است. این شهر در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شاهرود، در بخش مرکزی در شهرستان شاهرود قرار گرفته است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵٫۵۲۸ نفر بوده است

شهر مجن در ویکیپدیا

شهر مجن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مجن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مجن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مجن بر روی نقشه

شهر مجن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مجن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مجن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مجن
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مجن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مجن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مجن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مجن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مجن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق مجن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مجن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مجن
جدول اوقات شرعی امروز فردا مجن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مجن
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مجن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مجن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو