جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مجن

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز مجن


اذان صبح: ٠٤:٠٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٢١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٠٦:١٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مجن (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر مجن)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر مجن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مجن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جان ماكسول
همه مهم هستند، اما همه با هم برابر نیستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مجن

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مجن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مجن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مجن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مجن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مجن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٢:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤٩:١٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٤٠٠٠:٠٢:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٩:٠١١٩:٣٦:١١١٩:٥٥:٣٥٠٠:٠١:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠١:١٥١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠١:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠١:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٢١٠٠:٠١:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٧:٥١١٢:٤٨:٢٩١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٠:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٦:٤٦١٢:٤٨:٢٢١٩:٤٠:٣٢٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٥:٤١١٢:٤٨:١٦١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٠:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٨:١٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٢:٠١٢٣:٥٩:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٥٩:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٨:٠٠١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٥٩:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٧:٥٧١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٥٩:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٨:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٧:٥٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥٨:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٧:٤٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٥٨:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٧:٤٩١٢:٤٧:٤٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٥٨:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٩:١٥٢٣:٥٨:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٦:٠٥١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٩:٥٤٢٠:١٠:٠٩٢٣:٥٧:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٧:٤٥١٩:٥٠:٤٤٢٠:١١:٠٢٢٣:٥٧:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٧:٤٥١٩:٥١:٣٤٢٠:١١:٥٤٢٣:٥٧:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٧:٤٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٤٧٢٣:٥٧:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٧:٤٩١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٣٩٢٣:٥٧:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٧:٥١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٤:٣٠٢٣:٥٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٧:٥٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٥:٢١٢٣:٥٦:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٤٠:٤٥١٢:٤٧:٥٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٦:١٢٢٣:٥٦:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٤٠:٠٦١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٧:٠٢٢٣:٥٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:٤٨:٠٦١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٥١٢٣:٥٦:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣٨:٥٢١٢:٤٨:١١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٨:٤٠٢٣:٥٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مجن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر مجن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر مجن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مجن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر مجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مجن

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٣٣:٤٢١٢:٥٣:١٩٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٤:٢٧٢٣:٥٩:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٤٠٥:٣٣:٥٦١٢:٥٣:٣٢٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٤:٣٨٢٣:٥٩:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٢١٠٥:٣٤:١٢١٢:٥٣:٤٥٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٤:٤٦٢٣:٥٩:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤١٠٥:٣٤:٢٩١٢:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٤:٥٣٢٣:٥٩:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٣٤:٤٨١٢:٥٤:١١٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٤:٥٨٢٣:٥٩:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٩٠٥:٣٥:٠٨١٢:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٠٠:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٣٥:٣٠١٢:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٠٠:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٣٥:٥٣١٢:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٠٠:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٥٧٠٥:٣٦:١٧١٢:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٥:٠١٠٠:٠١:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٣٦:٤٣١٢:٥٥:١٢٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٠١:٢٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٨٠٥:٣٧:١٠١٢:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٤:٥١٠٠:٠١:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٦٠٥:٣٧:٣٨١٢:٥٥:٣٥٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٠١:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٣٨:٠٧١٢:٥٥:٤٦٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٠٢:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٩٠٥:٣٨:٣٧١٢:٥٥:٥٧٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٠٢:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٥٣٠٥:٣٩:٠٩١٢:٥٦:٠٧٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٠٢:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٣٩:٤١١٢:٥٦:١٧٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٠٣:٠٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٤٠:١٥١٢:٥٦:٢٧٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٠٣:٢٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٧٠٥:٤٠:٥٠١٢:٥٦:٣٦٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣٣:١٧٠٠:٠٣:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٤١:٢٥١٢:٥٦:٤٥٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٠٣:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠١٠٥:٤٢:٠١١٢:٥٦:٥٣٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٠٤:١١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٤٢:٣٩١٢:٥٧:٠١٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٠٤:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥١٠٥:٤٣:١٧١٢:٥٧:٠٨٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣١:٤١٠٠:٠٤:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٤٣:٥٦١٢:٥٧:١٥٢٠:١٠:١٤٢٠:٣١:١٣٠٠:٠٥:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٤٤:٣٥١٢:٥٧:٢١٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٠٥:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٤٥:١٦١٢:٥٧:٢٧٢٠:٠٩:١٧٢٠:٣٠:١١٠٠:٠٥:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٧٠٥:٤٥:٥٧١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٠٥:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٤٦:٣٩١٢:٥٧:٣٧٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٩:٠١٠٠:٠٦:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٤٧:٢١١٢:٥٧:٤٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٠٦:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٧:٤٥٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٠٦:٣٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٨:٤٧١٢:٥٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٠٦:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٩:٣٢١٢:٥٧:٥١٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٠٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مجن شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مجن شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مجن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر مجن

مُجـِن از شهرهای استان سمنان است. این شهر در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شاهرود، در بخش مرکزی در شهرستان شاهرود قرار گرفته است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵٫۵۲۸ نفر بوده است

شهر مجن در ویکیپدیا

شهر مجن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مجن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مجن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مجن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مجن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مجن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مجن
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مجن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مجن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مجن رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق مجن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مجن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مجن
زمان پخش اذان آنلاین به افق مجن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مجن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مجن
جدول اوقات شرعی امروز فردا مجن دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مجن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مجن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو