جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مجن

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز مجن

اذان صبح: ٠٤:١٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٣٧
اذان ظهر: ١١:٤٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٠٠:١٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٠:٣١

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مجن (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر مجن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مجن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مجن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

گای فینلی
شما نمی‌توانید به چند بخش تقسیم شوید و خرسند هم باشید. بنابراین یكپارچگی و كامل بودن را برگزینید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مجن

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مجن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مجن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مجن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مجن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مجن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٧:٥٤١٢:٥١:٢٥١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٦:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٦:٣٤١٢:٥١:١١١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٥:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٥:١٤١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٥:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٠٧٠٠:٠٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٠:٣١١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١١:٢٠١٢:٥٠:١٨١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٤:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٨:٤٧١٢:٤٩:٥٤١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٣:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٧:٣٢١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٢:٢٩١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٣:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٣:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤٩:٢١١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٢:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:١١٠٦:٠٣:٥٢١٢:٤٩:١١١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٢:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٢:٤١١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٢:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:٣١١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:١٥٠٠:٠١:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٧:٤١١٩:٥٧:١٠٠٠:٠١:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠١:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٨:٢٩١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٠:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٧:٠٠١٢:٤٨:٢٢١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٥٦٠٠:٠٠:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٥:٥٥١٢:٤٨:١٦١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٠:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٤:٥٢١٢:٤٨:١٠١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٤٦٢٣:٥٩:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٢:٤١٢٣:٥٩:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٨:٠٠١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٥٩:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:١٠٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٧:٥٦١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٤:٣١٢٣:٥٩:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٥:٢٦٢٣:٥٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٧:٥٠١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٥٨:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٨:٥٦١٢:٤٧:٤٨١٩:٤٧:١١٢٠:٠٧:١٤٢٣:٥٨:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٨:٠٢١٢:٤٧:٤٦١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٨:٠٩٢٣:٥٨:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٩:٠٢٢٣:٥٨:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:٥٦٢٣:٥٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مجن

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مجن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مجن

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مجن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر مجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مجن

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مجن شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مجن شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مجن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مجن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مجن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مجن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مجن

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٣٩:٢٤١١:٤٤:٠٠١٧:٤٨:٠١١٨:٠٦:١٥٢٣:٠١:٤٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٠:١٢١١:٤٣:٣٩١٧:٤٦:٣١١٨:٠٤:٤٥٢٣:٠١:٢٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤١:٠٠١١:٤٣:١٨١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:١٥٢٣:٠١:٠٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٥:٤١:٤٨١١:٤٢:٥٧١٧:٤٣:٣٢١٨:٠١:٤٥٢٣:٠٠:٤٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٢:٣٧١١:٤٢:٣٧١٧:٤٢:٠٢١٨:٠٠:١٥٢٣:٠٠:٣١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٣:٢٥١١:٤٢:١٦١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٨:٤٦٢٣:٠٠:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٤:١٤١١:٤١:٥٦١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٧:١٧٢٢:٥٩:٥٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٥:٠٣١١:٤١:٣٦١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٥:٤٨٢٢:٥٩:٣٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٥:٥٢١١:٤١:١٦١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٤:٢٠٢٢:٥٩:١٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٦:٤٢١١:٤٠:٥٧١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٢:٥٢٢٢:٥٨:٥٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٧:٣٢١١:٤٠:٣٨١٧:٣٣:١٠١٧:٥١:٢٥٢٢:٥٨:٤١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٨:٢١١١:٤٠:١٩١٧:٣١:٤٣١٧:٤٩:٥٨٢٢:٥٨:٢٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤٩:١٢١١:٤٠:٠٠١٧:٣٠:١٦١٧:٤٨:٣١٢٢:٥٨:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٠:٠٢١١:٣٩:٤٢١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:٠٦٢٢:٥٧:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٠:٥٣١١:٣٩:٢٤١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٥:٤٠٢٢:٥٧:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥١:٤٤١١:٣٩:٠٧١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٤:١٥٢٢:٥٧:١٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٢:٣٥١١:٣٨:٥٠١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٢:٥١٢٢:٥٦:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٣:٢٧١١:٣٨:٣٤١٧:٢٣:٠٨١٧:٤١:٢٨٢٢:٥٦:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٤:١٩١١:٣٨:١٨١٧:٢١:٤٤١٧:٤٠:٠٥٢٢:٥٦:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٥:١١١١:٣٨:٠٢١٧:٢٠:٢١١٧:٣٨:٤٣٢٢:٥٦:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٦:٠٤١١:٣٧:٤٧١٧:١٨:٥٩١٧:٣٧:٢٢٢٢:٥٥:٥١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٦:٥٧١١:٣٧:٣٣١٧:١٧:٣٧١٧:٣٦:٠١٢٢:٥٥:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٧:٥٠١١:٣٧:١٩١٧:١٦:١٦١٧:٣٤:٤٢٢٢:٥٥:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٨:٤٤١١:٣٧:٠٦١٧:١٤:٥٦١٧:٣٣:٢٣٢٢:٥٥:٠٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٩:٣٨١١:٣٦:٥٣١٧:١٣:٣٦١٧:٣٢:٠٥٢٢:٥٤:٥٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٠:٣٣١١:٣٦:٤١١٧:١٢:١٨١٧:٣٠:٤٨٢٢:٥٤:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠١:٢٨١١:٣٦:٢٩١٧:١١:٠٠١٧:٢٩:٣١٢٢:٥٤:٢٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٢:٢٣١١:٣٦:١٨١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٨:١٦٢٢:٥٤:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٣:١٨١١:٣٦:٠٨١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٠٢٢٢:٥٤:٠٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٤:١٤١١:٣٥:٥٨١٧:٠٧:١٢١٧:٢٥:٤٩٢٢:٥٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مجن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مجن شهر مجن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مجن شهر مجن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مجن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مجن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مجن

مُجـِن از شهرهای استان سمنان است. این شهر در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شاهرود، در بخش مرکزی در شهرستان شاهرود قرار گرفته است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵٫۵۲۸ نفر بوده است

شهر مجن در ویکیپدیا

شهر مجن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مجن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مجن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مجن بر روی نقشه

شهر مجن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مجن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مجن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مجن
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مجن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مجن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مجن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مجن رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مجن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مجن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مجن
زمان پخش اذان آنلاین به افق مجن
جدول اوقات شرعی امروز فردا مجن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مجن
زمان پخش اذان مستقیم به افق مجن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مجن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مجن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو