جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مایینک

نوجین | فراشبند | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مایینک


اذان صبح: ٠٤:٣٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٢٨
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مایینک (شهرستان فراشبند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای مایینک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مایینک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مایینک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
هرگز نگذاریم هیچ چیزی زندگی فكری ما را متوقف سازد، هرچند ممكن است طوفان بی امان جهان محیط ما را آشفته سازد و در هم ریزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مایینک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مایینک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مایینک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مایینک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مایینک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مایینک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٧:٠٠١٣:٠٢:٠١١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٣٩٠٠:٢١:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٥:٥٦١٣:٠١:٤٦١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:١٦٠٠:٢١:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٤:٥٣١٣:٠١:٣٢١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٥:٥٣٠٠:٢٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٣:٤٩١٣:٠١:١٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٣٠٠٠:٢٠:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣١٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠١:٠٥١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٠٨٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:١٧٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٠:٥٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٠:٣٩١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٠٠٠٠:١٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٠:١٥١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٨:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:١٦٠٠:١٨:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٥٥٠٠:١٨:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٣٣٠٠:١٧:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:١١٠٠:١٧:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٩:٢٣١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٧:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٩:١٤١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٧:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٠٧٠٠:١٦:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢١:١٦١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٦:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٨:٥٠١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٢٦٠٠:١٦:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٦:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٨:٣٧١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٥:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٨:٣١١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٥:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٧:٠٧١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٥:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٦:٢٠١٢:٥٨:٢١١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٤٣٠٠:١٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٥:٣٥١٢:٥٨:١٧١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٥:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٨:١٤١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٥:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٨:١١١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٨:٠٩١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٤:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٨:٠٧١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٨:٠٦١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مایینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مایینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مایینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مایینک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مایینک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مایینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مایینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مایینک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مایینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مایینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مایینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مایینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مایینک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مایینک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مایینک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مایینک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مایینک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٣:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٣:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٨:٣٢١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٣:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٨:٣٨١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٣١٠٠:١٣:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٧٠٠:١٣:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٨:٥١١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٤٣٠٠:١٣:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٨٠٠:١٣:٣٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٣:٤١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٩:١٣١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٣:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٩:٢١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٠١٠٠:١٣:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٣:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٣:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٤:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٤:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٤:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٠:١٩١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٤:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٤:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٠:٤١١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٤:٣٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٤:٤١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٢:٢١١٣:٠١:٠٤١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٤:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠١:١٦٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٤:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٢:٢١١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٥:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠١:٤١٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٥:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠١:٥٣٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٣٣٠٠:١٥:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٥:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:١٣٠٠:١٥:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٦:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٦:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٠٧٠٠:١٦:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٣:١١٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٦:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مایینک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مایینک روستای مایینک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مایینک روستای مایینک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مایینک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مایینک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مایینک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مایینک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مایینک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مایینک

روستای مایینک بر روی نقشه

روستای مایینک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مایینک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مایینک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مایینک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مایینک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مایینک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مایینک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مایینک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مایینک رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مایینک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مایینک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مایینک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مایینک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مایینک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مایینک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مایینک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مایینک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مایینک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو