جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماکو

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ماکو


اذان صبح: ٠٦:١٤:١١
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٥:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:١٦
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٥١
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٥٩

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماکو (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر ماکو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ماکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
هر كسی نمی تواند حافظ، سعدی یا مولانا شود؛ هر كس به جای خود و برای خود كسی است؛ هر كس دارای سبكی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماکو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماکو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماکو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماکو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماکو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماکو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٤٢:٠٧١٣:٣٠:٠٣٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٤١:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٤٠:٤٧١٣:٢٩:٥٣٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٤٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٩:٢٨١٣:٢٩:٤٣٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٥١٠٠:٤٠:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٨:١٠١٣:٢٩:٣٤٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٥٤٠٠:٣٩:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٣٦:٥٣١٣:٢٩:٢٥٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢٩:١٧٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣٩:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٩:٠٩٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٥:٠١٠٠:٣٨:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٤٠٦:٣٣:١٠١٣:٢٩:٠٢٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٣٨:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٦٠٦:٣١:٥٧١٣:٢٨:٥٥٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣٨:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٣٠:٤٦١٣:٢٨:٤٩٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٨:٠٨٠٠:٣٧:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٩:٣٧١٣:٢٨:٤٤٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٩:٠٩٠٠:٣٧:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢٨:٢٨١٣:٢٨:٣٨٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٥٠:١١٠٠:٣٧:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٧:٢١١٣:٢٨:٣٤٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٧:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٢٦:١٥١٣:٢٨:٣٠٢٠:٣١:٢١٢٠:٥٢:١٤٠٠:٣٦:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٨:٢٧٢٠:٣٢:١٩٢٠:٥٣:١٥٠٠:٣٦:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٨:٢٤٢٠:٣٣:١٦٢٠:٥٤:١٦٠٠:٣٦:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢٨:٢٢٢٠:٣٤:١٣٢٠:٥٥:١٧٠٠:٣٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٢٢:٠٤١٣:٢٨:٢٠٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٦:١٧٠٠:٣٥:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٢١:٠٦١٣:٢٨:١٩٢٠:٣٦:٠٦٢٠:٥٧:١٨٠٠:٣٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤١٠٦:٢٠:٠٨١٣:٢٨:١٨٢٠:٣٧:٠٢٢٠:٥٨:١٧٠٠:٣٥:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٩:١٢١٣:٢٨:١٨٢٠:٣٧:٥٧٢٠:٥٩:١٧٠٠:٣٤:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٨:١٨١٣:٢٨:١٩٢٠:٣٨:٥٣٢١:٠٠:١٥٠٠:٣٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١٧:٢٥١٣:٢٨:٢٠٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠١:١٤٠٠:٣٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:١٦:٣٤١٣:٢٨:٢٢٢٠:٤٠:٤٢٢١:٠٢:١٢٠٠:٣٤:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٣:٠٩٠٠:٣٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٣٩٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٨:٢٨٢٠:٤٢:٢٨٢١:٠٤:٠٦٠٠:٣٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٢٥٠٦:١٤:١١١٣:٢٨:٣١٢٠:٤٣:٢١٢١:٠٥:٠٢٠٠:٣٣:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:١٢٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٨:٣٥٢٠:٤٤:١٣٢١:٠٥:٥٧٠٠:٣٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٠٢٠٦:١٢:٤٤١٣:٢٨:٤٠٢٠:٤٥:٠٤٢١:٠٦:٥٢٠٠:٣٣:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٥٤٠٦:١٢:٠٣١٣:٢٨:٤٥٢٠:٤٥:٥٥٢١:٠٧:٤٦٠٠:٣٣:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماکو

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ماکو

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ماکو

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٥:٥٣٠٧:٥٠:٤٤١٢:٣٣:١٧١٧:١٥:٥٥١٧:٣٧:٢٦٢٣:٤٦:٠٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٦:١٣٠٧:٥١:٠١١٢:٣٣:٤٧١٧:١٦:٣٧١٧:٣٨:٠٨٢٣:٤٦:٣٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٦:٣١٠٧:٥١:١٦١٢:٣٤:١٦١٧:١٧:٢١١٧:٣٨:٥١٢٣:٤٧:٠٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٦:٤٨٠٧:٥١:٢٩١٢:٣٤:٤٥١٧:١٨:٠٧١٧:٣٩:٣٦٢٣:٤٧:٣٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٧:٠٢٠٧:٥١:٤٠١٢:٣٥:١٣١٧:١٨:٥٥١٧:٤٠:٢٢٢٣:٤٨:٠٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٧:١٥٠٧:٥١:٤٨١٢:٣٥:٤٢١٧:١٩:٤٤١٧:٤١:١٠٢٣:٤٨:٣٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٧:٢٧٠٧:٥١:٥٤١٢:٣٦:١٠١٧:٢٠:٣٤١٧:٤١:٥٩٢٣:٤٩:٠٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٧:٣٦٠٧:٥١:٥٩١٢:٣٦:٣٧١٧:٢١:٢٦١٧:٤٢:٤٩٢٣:٤٩:٣٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٧:٤٤٠٧:٥٢:٠١١٢:٣٧:٠٤١٧:٢٢:١٩١٧:٤٣:٤٠٢٣:٥٠:٠٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٧:٥٠٠٧:٥٢:٠٠١٢:٣٧:٣١١٧:٢٣:١٣١٧:٤٤:٣٣٢٣:٥٠:٣٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٧:٥٤٠٧:٥١:٥٨١٢:٣٧:٥٧١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٥:٢٧٢٣:٥١:٠٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٧:٥٦٠٧:٥١:٥٣١٢:٣٨:٢٣١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٦:٢٢٢٣:٥١:٣١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٧:٥٦٠٧:٥١:٤٧١٢:٣٨:٤٨١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٧:١٧٢٣:٥١:٥٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٧:٥٤٠٧:٥١:٣٨١٢:٣٩:١٣١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٨:١٤٢٣:٥٢:٢٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٧:٥١٠٧:٥١:٢٧١٢:٣٩:٣٧١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٩:١٢٢٣:٥٢:٥٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٧:٤٥٠٧:٥١:١٣١٢:٤٠:٠١١٧:٢٩:٠٤١٧:٥٠:١١٢٣:٥٣:٢١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٧:٣٨٠٧:٥٠:٥٨١٢:٤٠:٢٤١٧:٣٠:٠٦١٧:٥١:١١٢٣:٥٣:٤٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٧:٢٩٠٧:٥٠:٤٠١٢:٤٠:٤٦١٧:٣١:٠٩١٧:٥٢:١١٢٣:٥٤:١٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٧:١٧٠٧:٥٠:٢١١٢:٤١:٠٨١٧:٣٢:١٢١٧:٥٣:١٢٢٣:٥٤:٣٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٧:٠٤٠٧:٤٩:٥٩١٢:٤١:٢٩١٧:٣٣:١٧١٧:٥٤:١٤٢٣:٥٥:٠٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٦:٤٩٠٧:٤٩:٣٥١٢:٤١:٥٠١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٥:١٧٢٣:٥٥:٢٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٦:٣٢٠٧:٤٩:٠٩١٢:٤٢:٠٩١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٦:٢٠٢٣:٥٥:٥١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٦:١٤٠٧:٤٨:٤١١٢:٤٢:٢٨١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٧:٢٤٢٣:٥٦:١٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٥:٥٣٠٧:٤٨:١١١٢:٤٢:٤٧١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٨:٢٩٢٣:٥٦:٣٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٥:٣٠٠٧:٤٧:٣٩١٢:٤٣:٠٤١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٩:٣٤٢٣:٥٦:٥٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٥:٠٦٠٧:٤٧:٠٥١٢:٤٣:٢١١٧:٣٩:٥٨١٨:٠٠:٣٩٢٣:٥٧:١٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٤:٤٠٠٧:٤٦:٣٠١٢:٤٣:٣٧١٧:٤١:٠٧١٨:٠١:٤٥٢٣:٥٧:٣٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٤:١١٠٧:٤٥:٥٢١٢:٤٣:٥٣١٧:٤٢:١٦١٨:٠٢:٥١٢٣:٥٧:٥٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٣:٤١٠٧:٤٥:١٢١٢:٤٤:٠٧١٧:٤٣:٢٦١٨:٠٣:٥٨٢٣:٥٨:١٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١٣:٠٩٠٧:٤٤:٣٠١٢:٤٤:٢١١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٥:٠٥٢٣:٥٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ماکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ماکو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٥:٣٠٠٧:٤٧:٣٩١٢:٤٣:٠٤١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٩:٣٤٢٣:٥٦:٥٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٥:٠٦٠٧:٤٧:٠٥١٢:٤٣:٢١١٧:٣٩:٥٨١٨:٠٠:٣٩٢٣:٥٧:١٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٤٠٠٧:٤٦:٣٠١٢:٤٣:٣٧١٧:٤١:٠٧١٨:٠١:٤٥٢٣:٥٧:٣٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:١١٠٧:٤٥:٥٢١٢:٤٣:٥٣١٧:٤٢:١٦١٨:٠٢:٥١٢٣:٥٧:٥٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٤١٠٧:٤٥:١٢١٢:٤٤:٠٧١٧:٤٣:٢٦١٨:٠٣:٥٨٢٣:٥٨:١٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٠٩٠٧:٤٤:٣٠١٢:٤٤:٢١١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٥:٠٥٢٣:٥٨:٣٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٣٦٠٧:٤٣:٤٧١٢:٤٤:٣٤١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٦:١٢٢٣:٥٨:٥٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٠٠٠٧:٤٣:٠١١٢:٤٤:٤٦١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٧:١٩٢٣:٥٩:٠٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٢٢٠٧:٤٢:١٤١٢:٤٤:٥٨١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٨:٢٧٢٣:٥٩:٢٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٣٠٧:٤١:٢٥١٢:٤٥:٠٨١٧:٤٩:١٧١٨:٠٩:٣٤٢٣:٥٩:٣٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٠٢٠٧:٤٠:٣٤١٢:٤٥:١٨١٧:٥٠:٢٧١٨:١٠:٤٢٢٣:٥٩:٥٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٩٠٧:٣٩:٤٢١٢:٤٥:٢٧١٧:٥١:٣٨١٨:١١:٥٠٠٠:٠٠:٠٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٤٠٧:٣٨:٤٨١٢:٤٥:٣٥١٧:٥٢:٤٩١٨:١٢:٥٨٠٠:٠٠:١٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٧٠٧:٣٧:٥٢١٢:٤٥:٤٢١٧:٥٣:٥٩١٨:١٤:٠٥٠٠:٠٠:٢٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٩٠٧:٣٦:٥٥١٢:٤٥:٤٨١٧:٥٥:١٠١٨:١٥:١٣٠٠:٠٠:٣٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٩٠٧:٣٥:٥٦١٢:٤٥:٥٤١٧:٥٦:٢٠١٨:١٦:٢١٠٠:٠٠:٤٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٧٠٧:٣٤:٥٥١٢:٤٥:٥٩١٧:٥٧:٣١١٨:١٧:٢٨٠٠:٠٠:٥٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٤٠٧:٣٣:٥٣١٢:٤٦:٠٢١٧:٥٨:٤١١٨:١٨:٣٦٠٠:٠١:٠٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٣٢:٤٩١٢:٤٦:٠٥١٧:٥٩:٥١١٨:١٩:٤٣٠٠:٠١:١١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٣١:٤٤١٢:٤٦:٠٨١٨:٠١:٠١١٨:٢٠:٥١٠٠:٠١:١٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٣٠٧:٣٠:٣٨١٢:٤٦:٠٩١٨:٠٢:١١١٨:٢١:٥٨٠٠:٠١:٢٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٣٠٧:٢٩:٣٠١٢:٤٦:١٠١٨:٠٣:٢١١٨:٢٣:٠٥٠٠:٠١:٢٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٢٠٧:٢٨:٢٠١٢:٤٦:١٠١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٤:١٢٠٠:٠١:٢٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٧:١٠١٢:٤٦:٠٩١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٥:١٩٠٠:٠١:٣٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٤٠٧:٢٥:٥٨١٢:٤٦:٠٨١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٦:٢٦٠٠:٠١:٣٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٤:٤٥١٢:٤٦:٠٥١٨:٠٧:٥٧١٨:٢٧:٣٢٠٠:٠١:٣٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٣:٣١١٢:٤٦:٠٢١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٨:٣٨٠٠:٠١:٣٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢٢:١٦١٢:٤٥:٥٩١٨:١٠:١٤١٨:٢٩:٤٤٠٠:٠١:٣٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥١٠٧:٢٠:٥٩١٢:٤٥:٥٥١٨:١١:٢٣١٨:٣٠:٥٠٠٠:٠١:٣١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٩:٤٢١٢:٤٥:٥٠١٨:١٢:٣٠١٨:٣١:٥٦٠٠:٠١:٢٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ماکو شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ماکو شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماکو

ماکو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز ایران و ترکیه قرار دارد. شهر ماکو مرکز شهرستان ماکو است. شهر ماکو در دره‌ای بنا شده که رودخانه زنگمار از آن می‌گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند

شهر ماکو در ویکیپدیا

شهر ماکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماکو بر روی نقشه

شهر ماکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماکو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماکو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماکو رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ماکو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ماکو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ماکو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماکو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماکو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماکو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ماکو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماکو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو