جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ماکو

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ماکو

اذان صبح: ٠٤:٠٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٣٣:٤٧
غروب آفتاب: ٢١:٠٢:٠١
اذان مغرب: ٢١:٢٤:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٤:٥٤

دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠
١٠ ذیقعده ١٤٤٢ قمری
٢١ ژوئن ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماکو (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ خرداد ٠٠ شهر ماکو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٠ شهر ماکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر ماکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت دکتر مصطفی چمران (1360 هـ ش)
روز بسیج استادان
روز جهاد کشاورزی (تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) ـ 1358 هـ ش)

ویلیام تن
عقل بی عاطفه خطرناك است و عاطفه بدون عقل، قابل اعتماد نیست. آدم كامل آن است كه هم عقل دارد و هم عاطفه.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماکو

اوقات شرعی خرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئن ٢١ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماکو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماکو ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر ماکو (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماکو ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ماکو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٤١:٣٣٠٧:١٢:٠٩١٣:٣٤:٥٩١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤٤٠٠:٤٩:٠٨
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٣٩:٤٦٠٧:١٠:٣٦١٣:٣٤:٤٢١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٤٥٠٠:٤٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٩:٠٣١٣:٣٤:٢٥٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٤٦٠٠:٤٨:١٩
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٧:٣٠١٣:٣٤:٠٨٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٤٧:٥٤
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٥:٥٨١٣:٣٣:٥١٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٤٨٠٠:٤٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٣٥٠٧:٠٤:٢٦١٣:٣٣:٣٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٤٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٣٠:٤٧٠٧:٠٢:٥٥١٣:٣٣:١٩٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٤٦:٤١
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٢٨:٥٩٠٧:٠١:٢٤١٣:٣٣:٠٣٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٥١٠٠:٤٦:١٧
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٩:٥٤١٣:٣٢:٤٧٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٤٥:٥٢
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٨:٢٤١٣:٣٢:٣٢٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٤٥:٢٨
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٦:٥٥١٣:٣٢:١٧٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٤٥:٠٤
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٩٠٦:٥٥:٢٧١٣:٣٢:٠٢٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٤٤:٤٠
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٥٣:٥٩١٣:٣١:٤٨٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٤٤:١٦
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٥٢:٣٢١٣:٣١:٣٤٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:٠٠٠٠:٤٣:٥٢
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٨٠٦:٥١:٠٦١٣:٣١:٢٠٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٤٣:٢٨
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٩:٤٠١٣:٣١:٠٧٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٤٣:٠٤
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤٨:١٥١٣:٣٠:٥٤٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٤٢:٤١
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٩٠٦:٤٦:٥١١٣:٣٠:٤٢٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٤٢:١٨
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٤٥:٢٨١٣:٣٠:٣٠٢٠:١٦:١١٢٠:٣٦:١٠٠٠:٤١:٥٥
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٤٤:٠٦١٣:٣٠:١٨٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:١٣٠٠:٤١:٣٣
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٤٢:٤٥١٣:٣٠:٠٧٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:١٥٠٠:٤١:١٠
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١١٠٦:٤١:٢٥١٣:٢٩:٥٧٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:١٧٠٠:٤٠:٤٨
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٤٠:٠٥١٣:٢٩:٤٧٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٤٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٨:٤٧١٣:٢٩:٣٨٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٢٣٠٠:٤٠:٠٥
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٩:٢٩٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٣٩:٤٤
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٣٦:١٤١٣:٢٩:٢٠٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٣٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤١٠٦:٣٤:٥٩١٣:٢٩:١٢٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٤:٣٠٠٠:٣٩:٠٣
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٩:٠٥٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٣٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٣٢:٣٢١٣:٢٨:٥٨٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماکو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ قمری شهر ماکو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ قمری شهر ماکو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر ماکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ م شهر ماکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر ماکو

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢١ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر ماکو شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر ماکو شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ماکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماکو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر ماکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر ماکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر ماکو

تیر
خرداد ١٤٠٠ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٣:١٩٠٦:١٢:٥٤١٣:٢٨:٣٩٢٠:٤٤:٥٢٢١:٠٦:٣٩٠٠:٣٣:٣١
٠٢ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢٢:١٠٠٦:١٢:١٢١٣:٢٨:٤٣٢٠:٤٥:٤٢٢١:٠٧:٣٣٠٠:٣٣:٢٢
٠٣ خرداد ١٤٠٠٠٤:٢١:٠٣٠٦:١١:٣٢١٣:٢٨:٤٩٢٠:٤٦:٣٢٢١:٠٨:٢٦٠٠:٣٣:١٥
٠٤ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٩:٥٨٠٦:١٠:٥٤١٣:٢٨:٥٥٢٠:٤٧:٢١٢١:٠٩:١٨٠٠:٣٣:٠٨
٠٥ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٨:٥٥٠٦:١٠:١٨١٣:٢٩:٠١٢٠:٤٨:٠٩٢١:١٠:٠٩٠٠:٣٣:٠٢
٠٦ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٧:٥٥٠٦:٠٩:٤٤١٣:٢٩:٠٨٢٠:٤٨:٥٦٢١:١١:٠٠٠٠:٣٢:٥٧
٠٧ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٦:٥٧٠٦:٠٩:١١١٣:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٤٢٢١:١١:٤٩٠٠:٣٢:٥٢
٠٨ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٦:٠١٠٦:٠٨:٤٠١٣:٢٩:٢٣٢٠:٥٠:٢٨٢١:١٢:٣٨٠٠:٣٢:٤٨
٠٩ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٥:٠٨٠٦:٠٨:١١١٣:٢٩:٣١٢٠:٥١:١٢٢١:١٣:٢٥٠٠:٣٢:٤٥
١٠ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٤:١٨٠٦:٠٧:٤٤١٣:٢٩:٣٩٢٠:٥١:٥٦٢١:١٤:١١٠٠:٣٢:٤٣
١١ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٣:٢٩٠٦:٠٧:١٩١٣:٢٩:٤٩٢٠:٥٢:٣٨٢١:١٤:٥٦٠٠:٣٢:٤١
١٢ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٢:٤٤٠٦:٠٦:٥٦١٣:٢٩:٥٨٢٠:٥٣:١٩٢١:١٥:٤٠٠٠:٣٢:٤٠
١٣ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٢:٠١٠٦:٠٦:٣٥١٣:٣٠:٠٨٢٠:٥٣:٥٩٢١:١٦:٢٣٠٠:٣٢:٤٠
١٤ خرداد ١٤٠٠٠٤:١١:٢١٠٦:٠٦:١٥١٣:٣٠:١٨٢٠:٥٤:٣٨٢١:١٧:٠٤٠٠:٣٢:٤١
١٥ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٠:٤٤٠٦:٠٥:٥٨١٣:٣٠:٢٩٢٠:٥٥:١٦٢١:١٧:٤٤٠٠:٣٢:٤٣
١٦ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٠:٠٩٠٦:٠٥:٤٢١٣:٣٠:٤٠٢٠:٥٥:٥٣٢١:١٨:٢٣٠٠:٣٢:٤٥
١٧ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٩:٣٨٠٦:٠٥:٢٨١٣:٣٠:٥١٢٠:٥٦:٢٨٢١:١٩:٠٠٠٠:٣٢:٤٨
١٨ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٩:٠٩٠٦:٠٥:١٧١٣:٣١:٠٢٢٠:٥٧:٠٢٢١:١٩:٣٦٠٠:٣٢:٥٣
١٩ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٨:٤٣٠٦:٠٥:٠٧١٣:٣١:١٤٢٠:٥٧:٣٤٢١:٢٠:١٠٠٠:٣٢:٥٧
٢٠ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٨:٢١٠٦:٠٤:٥٩١٣:٣١:٢٦٢٠:٥٨:٠٥٢١:٢٠:٤٢٠٠:٣٣:٠٣
٢١ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٨:٠١٠٦:٠٤:٥٣١٣:٣١:٣٨٢٠:٥٨:٣٥٢١:٢١:١٣٠٠:٣٣:٠٩
٢٢ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:٤٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:٣١:٥١٢٠:٥٩:٠٣٢١:٢١:٤٣٠٠:٣٣:١٧
٢٣ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:٣١٠٦:٠٤:٤٦١٣:٣٢:٠٣٢٠:٥٩:٢٩٢١:٢٢:١٠٠٠:٣٣:٢٥
٢٤ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:٢٠٠٦:٠٤:٤٦١٣:٣٢:١٦٢٠:٥٩:٥٤٢١:٢٢:٣٦٠٠:٣٣:٣٣
٢٥ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:١٣٠٦:٠٤:٤٧١٣:٣٢:٢٩٢١:٠٠:١٧٢١:٢٣:٠١٠٠:٣٣:٤٣
٢٦ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:٠٨٠٦:٠٤:٥٠١٣:٣٢:٤٢٢١:٠٠:٣٩٢١:٢٣:٢٣٠٠:٣٣:٥٣
٢٧ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:٠٧٠٦:٠٤:٥٥١٣:٣٢:٥٥٢١:٠٠:٥٩٢١:٢٣:٤٤٠٠:٣٤:٠٤
٢٨ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:٠٩٠٦:٠٥:٠٢١٣:٣٣:٠٨٢١:٠١:١٧٢١:٢٤:٠٢٠٠:٣٤:١٥
٢٩ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:١٣٠٦:٠٥:١٠١٣:٣٣:٢١٢١:٠١:٣٤٢١:٢٤:١٩٠٠:٣٤:٢٨
٣٠ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:٢١٠٦:٠٥:٢١١٣:٣٣:٣٤٢١:٠١:٤٨٢١:٢٤:٣٤٠٠:٣٤:٤٠
٣١ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:٣٢٠٦:٠٥:٣٣١٣:٣٣:٤٧٢١:٠٢:٠١٢١:٢٤:٤٧٠٠:٣٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر ماکو شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر ماکو شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماکو

ماکو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز ایران و ترکیه قرار دارد. شهر ماکو مرکز شهرستان ماکو است. شهر ماکو در دره‌ای بنا شده که رودخانه زنگمار از آن می‌گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند

شهر ماکو در ویکیپدیا

شهر ماکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماکو بر روی نقشه

شهر ماکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماکو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماکو
اوقات شرعی خرداد ٠٠ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر ماکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماکو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ماکو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٠٠ / ١٤٠٠ ماکو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ماکو
زمان پخش اذان آنلاین به افق ماکو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ ماکو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ماکو
افق شرعی خرداد ٠٠ / ١٤٠٠ ماکو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ ماکو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو