جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ماکو

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ماکو

اذان صبح: ٠٥:٠٢:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٣
اذان ظهر: ١٣:٣٦:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٥١:٢٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٧:٢٧

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماکو (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر ماکو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ماکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ماکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

جیم رآن
با دگرگون ساختن روش درك، داوری و تصمیم‌گیری‌ها، می‌توان زندگی را به گونه‌ی چشم‌گیری دگرگون ساخت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماکو

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماکو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماکو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ماکو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماکو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ماکو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:١٠٠٦:٥٦:٣٤١٣:٣٢:١٣٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:١٠٠٠:٤٤:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٣٠٦:٥٥:٠٦١٣:٣١:٥٩٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:١٢٠٠:٤٤:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٦٠٦:٥٣:٣٨١٣:٣١:٤٤٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:١٣٠٠:٤٤:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٥٢:١١١٣:٣١:٣١٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:١٥٠٠:٤٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٥٠:٤٥١٣:٣١:١٧٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:١٧٠٠:٤٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٩:٢٠١٣:٣١:٠٤٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:١٩٠٠:٤٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٧:٥٥١٣:٣٠:٥١٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٢١٠٠:٤٢:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٤٠٦:٤٦:٣٢١٣:٣٠:٣٩٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٤٢:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٤٥:٠٩١٣:٣٠:٢٧٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٤١:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:١٤٠٦:٤٣:٤٧١٣:٣٠:١٦٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٤١:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٤٢:٢٦١٣:٣٠:٠٥٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٤١:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٤١:٠٦١٣:٢٩:٥٥٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٤٠:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٩:٤٦١٣:٢٩:٤٥٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٤٠:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣٨:٢٨١٣:٢٩:٣٥٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٣٧٠٠:٤٠:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣٧:١١١٣:٢٩:٢٦٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٩:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٩:١٨٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٣٩:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٧٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٩:١٠٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٨:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢٩:٠٢٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٣٨:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٨٠٦:٣٢:١٤١٣:٢٨:٥٦٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٣٨:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢١٠٦:٣١:٠٢١٣:٢٨:٤٩٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٥١٠٠:٣٧:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٩:٥٢١٣:٢٨:٤٤٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٧:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٨:٤٣١٣:٢٨:٣٨٢٠:٢٩:١٠٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٧:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٨:٣٤٢٠:٣٠:٠٩٢٠:٥٠:٥٧٠٠:٣٧:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٦:٣٠١٣:٢٨:٣٠٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥١:٥٨٠٠:٣٦:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٢٥:٢٥١٣:٢٨:٢٧٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٣:٠٠٠٠:٣٦:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٢٤:٢١١٣:٢٨:٢٤٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٤:٠١٠٠:٣٦:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٢٣:١٩١٣:٢٨:٢٢٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٥:٠٢٠٠:٣٥:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٢٢:١٩١٣:٢٨:٢٠٢٠:٣٤:٥٦٢٠:٥٦:٠٣٠٠:٣٥:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٢١:١٩١٣:٢٨:١٩٢٠:٣٥:٥٢٢٠:٥٧:٠٣٠٠:٣٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماکو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ماکو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ماکو

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ماکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر ماکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ماکو

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ماکو شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ماکو شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ماکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماکو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ماکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ماکو

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٢٣:٢٩١٣:٣٨:٢٧٢٠:٥٢:٥٦٢١:١٤:٣٤٠٠:٤٤:١٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٢٤:١٩١٣:٣٨:٢٩٢٠:٥٢:٠٨٢١:١٣:٤٣٠٠:٤٤:٢٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٢٥:١٠١٣:٣٨:٣٠٢٠:٥١:١٩٢١:١٢:٥٠٠٠:٤٤:٤٢
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٢٦:٠١١٣:٣٨:٣٠٢٠:٥٠:٢٩٢١:١١:٥٦٠٠:٤٤:٥٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٢٦:٥٣١٣:٣٨:٣٠٢٠:٤٩:٣٦٢١:١١:٠٠٠٠:٤٥:١١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٢٧:٤٥١٣:٣٨:٣٠٢٠:٤٨:٤٢٢١:١٠:٠٢٠٠:٤٥:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٢٨:٣٧١٣:٣٨:٢٨٢٠:٤٧:٤٧٢١:٠٩:٠٣٠٠:٤٥:٣٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٢٩:٣٠١٣:٣٨:٢٦٢٠:٤٦:٥٠٢١:٠٨:٠٢٠٠:٤٥:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٣٠:٢٣١٣:٣٨:٢٤٢٠:٤٥:٥١٢١:٠٧:٠٠٠٠:٤٦:٠١
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٠٠٦:٣١:١٧١٣:٣٨:٢١٢٠:٤٤:٥١٢١:٠٥:٥٦٠٠:٤٦:١١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٣٢:١٠١٣:٣٨:١٧٢٠:٤٣:٤٩٢١:٠٤:٥٠٠٠:٤٦:٢٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٣٣:٠٤١٣:٣٨:١٢٢٠:٤٢:٤٦٢١:٠٣:٤٣٠٠:٤٦:٣١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:٣٣:٥٩١٣:٣٨:٠٧٢٠:٤١:٤١٢١:٠٢:٣٥٠٠:٤٦:٤٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:٣٤:٥٣١٣:٣٨:٠٢٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠١:٢٥٠٠:٤٦:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٣٥:٤٧١٣:٣٧:٥٦٢٠:٣٩:٢٨٢١:٠٠:١٤٠٠:٤٦:٥٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٣٦:٤٢١٣:٣٧:٤٩٢٠:٣٨:١٩٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٤٧:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٣٧:٣٧١٣:٣٧:٤١٢٠:٣٧:٠٩٢٠:٥٧:٤٨٠٠:٤٧:٠٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٣٨:٣٢١٣:٣٧:٣٣٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٦:٣٣٠٠:٤٧:١٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٣٩:٢٧١٣:٣٧:٢٥٢٠:٣٤:٤٥٢٠:٥٥:١٧٠٠:٤٧:١٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٤٠:٢٢١٣:٣٧:١٦٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٤:٠٠٠٠:٤٧:٢١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١١٠٦:٤١:١٨١٣:٣٧:٠٦٢٠:٣٢:١٧٢٠:٥٢:٤١٠٠:٤٧:٢٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٤٢:١٣١٣:٣٦:٥٦٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٢٢٠٠:٤٧:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٤٣:٠٩١٣:٣٦:٤٥٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٥٠:٠١٠٠:٤٧:٢٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٣٠٦:٤٤:٠٤١٣:٣٦:٣٤٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٨:٤٠٠٠:٤٧:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٤٥:٠٠١٣:٣٦:٢٢٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:١٧٠٠:٤٧:٣٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٤٥:٥٥١٣:٣٦:١٠٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٤٧:٢٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٣٠٦:٤٦:٥١١٣:٣٥:٥٧٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٤٧:٢٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٤٧:٤٦١٣:٣٥:٤٤٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٤٧:٢٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٥١٠٦:٤٨:٤٢١٣:٣٥:٣٠٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٣٧٠٠:٤٧:٢٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤٩:٣٧١٣:٣٥:١٦٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤٠:١٠٠٠:٤٧:٢١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٥٠:٣٣١٣:٣٥:٠١٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٤٧:١٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ماکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ماکو شهر ماکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ماکو شهر ماکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماکو

ماکو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز ایران و ترکیه قرار دارد. شهر ماکو مرکز شهرستان ماکو است. شهر ماکو در دره‌ای بنا شده که رودخانه زنگمار از آن می‌گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند

شهر ماکو در ویکیپدیا

شهر ماکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماکو بر روی نقشه

شهر ماکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماکو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماکو
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ماکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ماکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماکو رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماکو
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ماکو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماکو
زمان پخش اذان مستقیم به افق ماکو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماکو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق ماکو
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ماکو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ماکو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو