جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماه نشان

ماه نشان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ماه نشان


اذان صبح: ٠٥:٥٩:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣١:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٥٥:١٤
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٠٢

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماه نشان (شهرستان ماه نشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر ماه نشان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ماه نشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماه نشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مایكل ماسترسون
سحرخیز باش تا كامروا شوی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماه نشان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماه نشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماه نشان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماه نشان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماه نشان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماه نشان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٧:٢٧٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:١٦٠٠:٣٠:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٧:١٧٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣١:٠٧١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٣٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٦:٤١٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٩:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٦:٣٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٨:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٤:١٤١٣:١٦:١٩٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٨:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٦:١٣٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٧:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٦:٠٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢٧:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٢١:٠٢١٣:١٦:٠٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٧:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٥:٥٨٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٧:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٩:٠٠١٣:١٥:٥٤٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٦:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٨:٠١١٣:١٥:٥١٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٦:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٧:٠٣١٣:١٥:٤٨٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٦:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٦:٠٧١٣:١٥:٤٦٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٦:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٥:١٢١٣:١٥:٤٤٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٥:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٤:١٩١٣:١٥:٤٣٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٣:٢٧١٣:١٥:٤٢٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٥:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٢:٣٦١٣:١٥:٤٢٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢٥:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٦٠٦:١١:٤٧١٣:١٥:٤٣٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٢٥:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٠:٥٩١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٢٧٠٠:٢٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٠:١٣١٣:١٥:٤٦٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٢:١٩٠٠:٢٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٥:٤٩٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:١١٠٠:٢٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٥:٥٢٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٤:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٨:٠٤١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٢٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٢٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٦:٤٦١٣:١٦:٠٤٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٤:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٦:١٠١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٧:٢٣٠٠:٢٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماه نشان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ماه نشان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماه نشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماه نشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ماه نشان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٩:٣١٠٧:٣٠:٤٨١٢:٢٠:٤١١٧:١٠:٣٧١٧:٣١:١٤٢٣:٣٥:١٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٩:٥٢٠٧:٣١:٠٧١٢:٢١:١٠١٧:١١:١٩١٧:٣١:٥٥٢٣:٣٥:٤٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٠:١٢٠٧:٣١:٢٣١٢:٢١:٣٩١٧:١٢:٠١١٧:٣٢:٣٧٢٣:٣٦:١٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٠:٢٩٠٧:٣١:٣٧١٢:٢٢:٠٨١٧:١٢:٤٦١٧:٣٣:٢٠٢٣:٣٦:٤٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٠:٤٦٠٧:٣١:٥٠١٢:٢٢:٣٧١٧:١٣:٣١١٧:٣٤:٠٤٢٣:٣٧:١٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠١:٠٠٠٧:٣٢:٠٠١٢:٢٣:٠٥١٧:١٤:١٨١٧:٣٤:٥٠٢٣:٣٧:٤٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠١:١٣٠٧:٣٢:٠٩١٢:٢٣:٣٣١٧:١٥:٠٦١٧:٣٥:٣٧٢٣:٣٨:١٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠١:٢٤٠٧:٣٢:١٥١٢:٢٤:٠١١٧:١٥:٥٦١٧:٣٦:٢٥٢٣:٣٨:٤٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠١:٣٤٠٧:٣٢:٢٠١٢:٢٤:٢٨١٧:١٦:٤٦١٧:٣٧:١٤٢٣:٣٩:١٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠١:٤٢٠٧:٣٢:٢٢١٢:٢٤:٥٥١٧:١٧:٣٨١٧:٣٨:٠٤٢٣:٣٩:٤٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠١:٤٨٠٧:٣٢:٢٣١٢:٢٥:٢١١٧:١٨:٣١١٧:٣٨:٥٥٢٣:٤٠:١٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠١:٥٣٠٧:٣٢:٢١١٢:٢٥:٤٧١٧:١٩:٢٤١٧:٣٩:٤٧٢٣:٤٠:٤٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠١:٥٥٠٧:٣٢:١٨١٢:٢٦:١٢١٧:٢٠:١٩١٧:٤٠:٤٠٢٣:٤١:٠٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠١:٥٦٠٧:٣٢:١٢١٢:٢٦:٣٧١٧:٢١:١٥١٧:٤١:٣٤٢٣:٤١:٣٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠١:٥٥٠٧:٣٢:٠٤١٢:٢٧:٠١١٧:٢٢:١١١٧:٤٢:٢٩٢٣:٤٢:٠٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠١:٥٣٠٧:٣١:٥٥١٢:٢٧:٢٥١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٣:٢٤٢٣:٤٢:٢٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠١:٤٨٠٧:٣١:٤٣١٢:٢٧:٤٨١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٤:٢٠٢٣:٤٢:٥٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠١:٤٢٠٧:٣١:٢٩١٢:٢٨:١٠١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٥:١٧٢٣:٤٣:٢٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠١:٣٤٠٧:٣١:١٤١٢:٢٨:٣٢١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٦:١٤٢٣:٤٣:٤٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠١:٢٥٠٧:٣٠:٥٦١٢:٢٨:٥٣١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٧:١٣٢٣:٤٤:١٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠١:١٣٠٧:٣٠:٣٦١٢:٢٩:١٣١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٨:١١٢٣:٤٤:٣٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠١:٠٠٠٧:٣٠:١٥١٢:٢٩:٣٣١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٩:١٠٢٣:٤٤:٥٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٢٩:٥٢١٢:٢٩:٥٢١٧:٣٠:١١١٧:٥٠:١٠٢٣:٤٥:٢٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٠:٢٨٠٧:٢٩:٢٦١٢:٣٠:١١١٧:٣١:١٣١٧:٥١:١٠٢٣:٤٥:٤٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٠:١٠٠٧:٢٨:٥٩١٢:٣٠:٢٨١٧:٣٢:١٦١٧:٥٢:١١٢٣:٤٦:٠٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٩:٤٩٠٧:٢٨:٣٠١٢:٣٠:٤٥١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٣:١٢٢٣:٤٦:٢٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٩:٢٧٠٧:٢٧:٥٩١٢:٣١:٠١١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٤:١٣٢٣:٤٦:٤٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٩:٠٣٠٧:٢٧:٢٦١٢:٣١:١٧١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٥:١٤٢٣:٤٧:٠٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٦:٥٢١٢:٣١:٣١١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٦:١٦٢٣:٤٧:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٦:١٥١٢:٣١:٤٥١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٧:١٨٢٣:٤٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماه نشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماه نشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماه نشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماه نشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٠٠٧:٢٨:٥٩١٢:٣٠:٢٨١٧:٣٢:١٦١٧:٥٢:١١٢٣:٤٦:٠٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٩٠٧:٢٨:٣٠١٢:٣٠:٤٥١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٣:١٢٢٣:٤٦:٢٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٧٠٧:٢٧:٥٩١٢:٣١:٠١١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٤:١٣٢٣:٤٦:٤٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٣٠٧:٢٧:٢٦١٢:٣١:١٧١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٥:١٤٢٣:٤٧:٠٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٦:٥٢١٢:٣١:٣١١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٦:١٦٢٣:٤٧:٢١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٦:١٥١٢:٣١:٤٥١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٧:١٨٢٣:٤٧:٣٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٠٠٧:٢٥:٣٧١٢:٣١:٥٨١٧:٣٨:٤١١٧:٥٨:٢٠٢٣:٤٧:٥٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢٤:٥٧١٢:٣٢:١٠١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٩:٢٢٢٣:٤٨:١١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٤:١٦١٢:٣٢:٢٢١٧:٤٠:٥١١٨:٠٠:٢٤٢٣:٤٨:٢٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢٣:٣٢١٢:٣٢:٣٢١٧:٤١:٥٦١٨:٠١:٢٧٢٣:٤٨:٤١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٢:٤٧١٢:٣٢:٤٢١٧:٤٣:٠٠١٨:٠٢:٢٩٢٣:٤٨:٥٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢٢:٠٠١٢:٣٢:٥١١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٣:٣١٢٣:٤٩:٠٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٨٠٧:٢١:١٢١٢:٣٢:٥٩١٧:٤٥:١٠١٨:٠٤:٣٣٢٣:٤٩:١٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٧٠٧:٢٠:٢٢١٢:٣٣:٠٦١٧:٤٦:١٥١٨:٠٥:٣٦٢٣:٤٩:٢٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:١٩:٣١١٢:٣٣:١٢١٧:٤٧:١٩١٨:٠٦:٣٨٢٣:٤٩:٣٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٩٠٧:١٨:٣٧١٢:٣٣:١٨١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٧:٤٠٢٣:٤٩:٤٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٢٠٧:١٧:٤٣١٢:٣٣:٢٢١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٨:٤١٢٣:٤٩:٥٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٦:٤٧١٢:٣٣:٢٦١٧:٥٠:٣٣١٨:٠٩:٤٣٢٣:٥٠:٠٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٥٠٧:١٥:٤٩١٢:٣٣:٢٩١٧:٥١:٣٧١٨:١٠:٤٥٢٣:٥٠:١٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١٤:٥١١٢:٣٣:٣٢١٧:٥٢:٤٠١٨:١١:٤٦٢٣:٥٠:١٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥١٠٧:١٣:٥٠١٢:٣٣:٣٣١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٤٧٢٣:٥٠:٢٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٧٠٧:١٢:٤٩١٢:٣٣:٣٤١٧:٥٤:٤٧١٨:١٣:٤٨٢٣:٥٠:٢٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:١١:٤٦١٢:٣٣:٣٤١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٤٩٢٣:٥٠:٢٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١٠:٤٢١٢:٣٣:٣٣١٧:٥٦:٥٣١٨:١٥:٥٠٢٣:٥٠:٢٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:٠٩:٣٦١٢:٣٣:٣٢١٧:٥٧:٥٦١٨:١٦:٥٠٢٣:٥٠:٣٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٨:٣٠١٢:٣٣:٢٩١٧:٥٨:٥٨١٨:١٧:٥١٢٣:٥٠:٣١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٧:٢٢١٢:٣٣:٢٧١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:٥١٢٣:٥٠:٣١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٦:١٣١٢:٣٣:٢٣١٨:٠١:٠٢١٨:١٩:٥٠٢٣:٥٠:٢٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٥:٠٣١٢:٣٣:١٩١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:٥٠٢٣:٥٠:٢٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٣:٥٢١٢:٣٣:١٤١٨:٠٣:٠٥١٨:٢١:٤٩٢٣:٥٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماه نشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماه نشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماه نشان

ماه‌نِشان مرکز شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان ایران است

شهر ماه نشان در ویکیپدیا

شهر ماه نشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماه نشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماه نشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماه نشان بر روی نقشه

شهر ماه نشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماه نشان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماه نشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماه نشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماه نشان
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ماه نشان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماه نشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ماه نشان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ماه نشان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ماه نشان
زمان پخش اذان زنده به افق ماه نشان
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماه نشان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو