جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماه نشان

ماه نشان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ماه نشان


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥١
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٣٩

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماه نشان (شهرستان ماه نشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر ماه نشان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر ماه نشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماه نشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
چهار چیز در دنیا غریبند: قرآن در نزد ظالم (زیرا تمام كارهایش بر خلاف قرآنی است كه خوانده است) و مسجدی كه در منطقه¬ای قرار دارد كه در آن نماز نمی¬خوانند و قرآن در خانه¬ای كه خوانده نشود و مرد شایسته¬ای كه (در میان) گروه بد باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماه نشان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماه نشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماه نشان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماه نشان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماه نشان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماه نشان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٧:١٧٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣١:٠٧١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٣٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٩:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٦:٤١٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٩:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٦:٣٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٤:١٤١٣:١٦:١٩٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٨:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٦:١٣٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٧:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٦:٠٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢٧:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٢١:٠٢١٣:١٦:٠٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٧:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٥:٥٨٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٧:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٩:٠٠١٣:١٥:٥٤٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٦:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٨:٠١١٣:١٥:٥١٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٦:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٧:٠٣١٣:١٥:٤٨٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٦:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٦:٠٧١٣:١٥:٤٦٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٦:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٥:١٢١٣:١٥:٤٤٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٥:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٤:١٩١٣:١٥:٤٣٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٥:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٣:٢٧١٣:١٥:٤٢٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٥:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٢:٣٦١٣:١٥:٤٢٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢٥:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٦٠٦:١١:٤٧١٣:١٥:٤٣٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٢٥:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٠:٥٩١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٢٧٠٠:٢٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٠:١٣١٣:١٥:٤٦٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٢:١٩٠٠:٢٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٥:٤٩٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:١١٠٠:٢٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٥:٥٢٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٤:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٨:٠٤١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٢٤:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٦:٤٦١٣:١٦:٠٤٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٤:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٦:١٠١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٧:٢٣٠٠:٢٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماه نشان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر ماه نشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماه نشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماه نشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر ماه نشان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماه نشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماه نشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماه نشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماه نشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٦٠٦:٠٠:٥٤١٣:٢١:١٧٢٠:٤١:٤٠٢١:٠٣:١٧٠٠:٢٦:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٦:٠١:٠٨١٣:٢١:٣٠٢٠:٤١:٥١٢١:٠٣:٢٨٠٠:٢٦:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٩٠٦:٠١:٢٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٠٠٢١:٠٣:٣٦٠٠:٢٧:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٩٠٦:٠١:٤٢١٣:٢١:٥٦٢٠:٤٢:٠٧٢١:٠٣:٤٣٠٠:٢٧:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٢٠٦:٠٢:٠٠١٣:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:١٢٢١:٠٣:٤٨٠٠:٢٧:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٧٠٦:٠٢:٢١١٣:٢٢:٢١٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٣:٥١٠٠:٢٧:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٥٠٦:٠٢:٤٢١٣:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:١٩٢١:٠٣:٥٢٠٠:٢٨:٠٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٥٠٦:٠٣:٠٦١٣:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:١٩٢١:٠٣:٥٢٠٠:٢٨:٢٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٧٠٦:٠٣:٣٠١٣:٢٢:٥٨٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٣:٤٩٠٠:٢٨:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠١٠٦:٠٣:٥٦١٣:٢٣:١٠٢٠:٤٢:١٥٢١:٠٣:٤٥٠٠:٢٨:٥٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٨٠٦:٠٤:٢٣١٣:٢٣:٢٢٢٠:٤٢:١٠٢١:٠٣:٣٩٠٠:٢٩:١٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٧٠٦:٠٤:٥١١٣:٢٣:٣٣٢٠:٤٢:٠٣٢١:٠٣:٣١٠٠:٢٩:٣١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٨٠٦:٠٥:٢١١٣:٢٣:٤٤٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٣:٢١٠٠:٢٩:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤١٠٦:٠٥:٥١١٣:٢٣:٥٥٢٠:٤١:٤٥٢١:٠٣:٠٩٠٠:٣٠:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٦:٠٦:٢٣١٣:٢٤:٠٥٢٠:٤١:٣٣٢١:٠٢:٥٥٠٠:٣٠:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٢٠٦:٠٦:٥٦١٣:٢٤:١٥٢٠:٤١:١٩٢١:٠٢:٤٠٠٠:٣٠:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠١٠٦:٠٧:٣٠١٣:٢٤:٢٤٢٠:٤١:٠٤٢١:٠٢:٢٢٠٠:٣٠:٥٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠٨:٠٥١٣:٢٤:٣٤٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠٢:٠٣٠٠:٣١:١٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٨:٤٠١٣:٢٤:٤٢٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠١:٤١٠٠:٣١:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٩:١٧١٣:٢٤:٥١٢٠:٤٠:٠٦٢١:٠١:١٨٠٠:٣١:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٩:٥٥١٣:٢٤:٥٨٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠٠:٥٣٠٠:٣٢:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٦:١٠:٣٣١٣:٢٥:٠٦٢٠:٣٩:١٩٢١:٠٠:٢٦٠٠:٣٢:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٦٠٦:١١:١٢١٣:٢٥:١٣٢٠:٣٨:٥٣٢٠:٥٩:٥٧٠٠:٣٢:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٥٠٦:١١:٥٢١٣:٢٥:١٩٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٣٢:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٦:١٢:٣٣١٣:٢٥:٢٥٢٠:٣٧:٥٥٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٣٣:١١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:١٣:١٥١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٧:٢٤٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٣٣:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٦:١٣:٥٧١٣:٢٥:٣٥٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٧:٤٤٠٠:٣٣:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١٤:٤٠١٣:٢٥:٣٩٢٠:٣٦:١٥٢٠:٥٧:٠٦٠٠:٣٣:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٥:٤٣٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٦:٢٦٠٠:٣٤:١١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٥:٤٦٢٠:٣٥:٠١٢٠:٥٥:٤٥٠٠:٣٤:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١٦:٥١١٣:٢٥:٤٩٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:٠٢٠٠:٣٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماه نشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماه نشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر ماه نشان

ماه‌نِشان مرکز شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان ایران است

شهر ماه نشان در ویکیپدیا

شهر ماه نشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماه نشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماه نشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماه نشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماه نشان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماه نشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماه نشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ماه نشان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماه نشان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ماه نشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماه نشان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ماه نشان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماه نشان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ماه نشان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ماه نشان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو