جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماه نشان

ماه نشان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ماه نشان


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٠٤:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:١٥
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٢٢

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماه نشان (شهرستان ماه نشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ شهر ماه نشان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ماه نشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماه نشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
خدمت كردن بدون چشم‌داشت، لذت ویژه‌ای به همراه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماه نشان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماه نشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماه نشان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماه نشان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماه نشان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماه نشان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣١:٠٧١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٣٠:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٩:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٦:٤١٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٦:٣٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٨:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٤:١٤١٣:١٦:١٩٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٨:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٦:١٣٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٧:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٦:٠٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢٧:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٢١:٠٢١٣:١٦:٠٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٧:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٥:٥٨٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٧:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٩:٠٠١٣:١٥:٥٤٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٦:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٨:٠١١٣:١٥:٥١٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٦:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٧:٠٣١٣:١٥:٤٨٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٦:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٦:٠٧١٣:١٥:٤٦٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٦:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٥:١٢١٣:١٥:٤٤٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٥:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٤:١٩١٣:١٥:٤٣٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٥:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٣:٢٧١٣:١٥:٤٢٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٥:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٢:٣٦١٣:١٥:٤٢٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٦٠٦:١١:٤٧١٣:١٥:٤٣٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٢٥:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٠:٥٩١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٢٧٠٠:٢٥:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٠:١٣١٣:١٥:٤٦٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٢:١٩٠٠:٢٤:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٥:٤٩٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:١١٠٠:٢٤:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٥:٥٢٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٨:٠٤١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٢٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٢٤:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٦:٤٦١٣:١٦:٠٤٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٤:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٦:١٠١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٧:٢٣٠٠:٢٤:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٤٩٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٦:١٥٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٨:١٢٠٠:٢٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماه نشان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ماه نشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماه نشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماه نشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ماه نشان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماه نشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماه نشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماه نشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماه نشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٣:٤٠١٢:٠٣:٤٣١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:٠٠٢٣:٢١:٢٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٤:٣٧١٢:٠٣:٣٥١٧:٣٢:٠٣١٧:٥٠:٤٨٢٣:٢١:١١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٥:٣٥١٢:٠٣:٢٧١٧:٣٠:٥١١٧:٤٩:٣٨٢٣:٢١:٠١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١١٠٦:٣٦:٣٣١٢:٠٣:٢١١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٨:٢٩٢٣:٢٠:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٧:٣١١٢:٠٣:١٥١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٧:٢١٢٣:٢٠:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٣٠١٢:٠٣:١٠١٧:٢٧:٢١١٧:٤٦:١٤٢٣:٢٠:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٩:٢٩١٢:٠٣:٠٥١٧:٢٦:١٣١٧:٤٥:٠٨٢٣:٢٠:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٠:٢٨١٢:٠٣:٠١١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٤:٠٤٢٣:٢٠:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٤١:٢٨١٢:٠٢:٥٨١٧:٢٤:٠١١٧:٤٣:٠١٢٣:٢٠:١٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٢:٢٨١٢:٠٢:٥٦١٧:٢٢:٥٧١٧:٤٢:٠٠٢٣:٢٠:٠٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٣:٢٨١٢:٠٢:٥٥١٧:٢١:٥٥١٧:٤٠:٥٩٢٣:٢٠:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٤:٢٨١٢:٠٢:٥٤١٧:٢٠:٥٤١٧:٤٠:٠٠٢٣:٢٠:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٥:٢٩١٢:٠٢:٥٤١٧:١٩:٥٤١٧:٣٩:٠٣٢٣:١٩:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٦:٣٠١٢:٠٢:٥٥١٧:١٨:٥٥١٧:٣٨:٠٧٢٣:١٩:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٧:٣١١٢:٠٢:٥٧١٧:١٧:٥٨١٧:٣٧:١٢٢٣:١٩:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٨:٣٢١٢:٠٣:٠٠١٧:١٧:٠٣١٧:٣٦:١٩٢٣:١٩:٥١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٩:٣٣١٢:٠٣:٠٣١٧:١٦:٠٨١٧:٣٥:٢٨٢٣:١٩:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥٠:٣٥١٢:٠٣:٠٨١٧:١٥:١٦١٧:٣٤:٣٨٢٣:١٩:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥١:٣٦١٢:٠٣:١٣١٧:١٤:٢٥١٧:٣٣:٤٩٢٣:١٩:٥٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٢:٣٨١٢:٠٣:١٩١٧:١٣:٣٦١٧:٣٣:٠٣٢٣:١٩:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٣:٤٠١٢:٠٣:٢٥١٧:١٢:٤٨١٧:٣٢:١٧٢٣:١٩:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٤:٤١١٢:٠٣:٣٣١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٣٤٢٣:٢٠:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٥:٤٣١٢:٠٣:٤٢١٧:١١:١٧١٧:٣٠:٥٢٢٣:٢٠:٠٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٦:٤٥١٢:٠٣:٥١١٧:١٠:٣٥١٧:٣٠:١٢٢٣:٢٠:٠٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٧:٤٧١٢:٠٤:٠١١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٩:٣٤٢٣:٢٠:١٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٨:٤٨١٢:٠٤:١٢١٧:٠٩:١٥١٧:٢٨:٥٧٢٣:٢٠:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٩:٥٠١٢:٠٤:٢٤١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٨:٢٣٢٣:٢٠:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٧:٠٠:٥٢١٢:٠٤:٣٧١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٧:٥٠٢٣:٢٠:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٥٠٧:٠١:٥٣١٢:٠٤:٥١١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٧:١٩٢٣:٢٠:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠٢:٥٤١٢:٠٥:٠٥١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ماه نشان شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماه نشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماه نشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماه نشان

ماه‌نِشان مرکز شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان ایران است

شهر ماه نشان در ویکیپدیا

شهر ماه نشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماه نشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماه نشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماه نشان بر روی نقشه

شهر ماه نشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماه نشان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماه نشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماه نشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماه نشان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ماه نشان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ماه نشان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ماه نشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماه نشان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ماه نشان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماه نشان
زمان پخش اذان مستقیم به افق ماه نشان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو