جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ماه نشان

ماه نشان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ماه نشان

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٢٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماه نشان (شهرستان ماه نشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر ماه نشان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ماه نشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ماه نشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماه نشان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماه نشان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماه نشان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ماه نشان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماه نشان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ماه نشان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٥:٣٣١٣:١٩:٢٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٥٠٠:٣٤:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٤:١٢١٣:١٩:٠٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٠٠٠:٣٣:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٢:٥١١٣:١٨:٥٥١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٣٥٠٠:٣٣:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤١:٣٢١٣:١٨:٤١١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣٠٠٠:٣٢:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢١٠٦:٤٠:١٣١٣:١٨:٢٨١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٨:١٦١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٢:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٨:٠٣١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:١٦٠٠:٣١:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٦:٢١١٣:١٧:٥٢١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:١١٠٠:٣١:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٣١:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٣:٥١١٣:١٧:٢٩٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣٠:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٧:١٩٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣٠:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٧٠٦:٣١:٢٤١٣:١٧:٠٩٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣٠:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٣٠:١٢١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٩:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٩:٠١١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٩:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٧:٥١١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٩:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٨:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٨:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٨:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٦:١٣٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٧:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٢:١٩١٣:١٦:٠٨٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٧:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢١:١٦١٣:١٦:٠٣٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٢٠:١٤١٣:١٥:٥٨٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٧:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٩:١٤١٣:١٥:٥٤٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٦:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٨:١٤١٣:١٥:٥١٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٦:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٧:١٧١٣:١٥:٤٨٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٦:٢٠١٣:١٥:٤٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٦:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٥:٢٥١٣:١٥:٤٤٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢٦:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٤:٣١١٣:١٥:٤٣٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٢٥:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٣:٣٩١٣:١٥:٤٢٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٢٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماه نشان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ماه نشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماه نشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماه نشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ماه نشان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماه نشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماه نشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ماه نشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ماه نشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماه نشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ماه نشان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ماه نشان شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ماه نشان شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ماه نشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماه نشان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ماه نشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماه نشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماه نشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ماه نشان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٢١١٢:١١:٥٧١٨:١٥:٥٨١٨:٣٤:١٦٢٣:٢٩:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٨:١٠١٢:١١:٣٦١٨:١٤:٢٧١٨:٣٢:٤٥٢٣:٢٩:١٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٨:٥٩١٢:١١:١٥١٨:١٢:٥٧١٨:٣١:١٤٢٣:٢٨:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٤٨١٢:١٠:٥٤١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٤٣٢٣:٢٨:٣٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٠:٣٧١٢:١٠:٣٤١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٨:١٣٢٣:٢٨:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١١:٢٦١٢:١٠:١٣١٨:٠٨:٢٦١٨:٢٦:٤٣٢٣:٢٨:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٢:١٦١٢:٠٩:٥٣١٨:٠٦:٥٦١٨:٢٥:١٣٢٣:٢٧:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٣:٠٥١٢:٠٩:٣٣١٨:٠٥:٢٧١٨:٢٣:٤٤٢٣:٢٧:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٣:٥٥١٢:٠٩:١٣١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:١٥٢٣:٢٧:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٤:٤٥١٢:٠٨:٥٤١٨:٠٢:٢٩١٨:٢٠:٤٧٢٣:٢٦:٤٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٥:٣٦١٢:٠٨:٣٥١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:١٩٢٣:٢٦:٢٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٦:٢٦١٢:٠٨:١٦١٧:٥٩:٣٢١٨:١٧:٥١٢٣:٢٦:١١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٧:١٧١٢:٠٧:٥٧١٧:٥٨:٠٤١٨:١٦:٢٤٢٣:٢٥:٥٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٨:٠٨١٢:٠٧:٣٩١٧:٥٦:٣٧١٨:١٤:٥٧٢٣:٢٥:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٨:٥٩١٢:٠٧:٢٢١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٣١٢٣:٢٥:١٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٩:٥١١٢:٠٧:٠٤١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٠٦٢٣:٢٥:٠١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٠:٤٣١٢:٠٦:٤٧١٧:٥٢:١٩١٨:١٠:٤١٢٣:٢٤:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢١:٣٥١٢:٠٦:٣١١٧:٥٠:٥٤١٨:٠٩:١٧٢٣:٢٤:٢٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٢:٢٨١٢:٠٦:١٥١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٧:٥٤٢٣:٢٤:١١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٣:٢١١٢:٠٦:٠٠١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٣١٢٣:٢٣:٥٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٤:١٥١٢:٠٥:٤٥١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٥:٠٩٢٣:٢٣:٤٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٥:٠٨١٢:٠٥:٣٠١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٣:٤٨٢٣:٢٣:٢٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٦:٠٢١٢:٠٥:١٦١٧:٤٣:٥٨١٨:٠٢:٢٨٢٣:٢٣:٠٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٦:٥٧١٢:٠٥:٠٣١٧:٤٢:٣٧١٨:٠١:٠٨٢٣:٢٢:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٧:٥٢١٢:٠٤:٥٠١٧:٤١:١٧١٧:٥٩:٥٠٢٣:٢٢:٤١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٨:٤٧١٢:٠٤:٣٨١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٨:٣٢٢٣:٢٢:٢٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٩:٤٢١٢:٠٤:٢٧١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:١٥٢٣:٢٢:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٠:٣٨١٢:٠٤:١٦١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٥:٥٩٢٣:٢٢:٠١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣١:٣٤١٢:٠٤:٠٥١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٤:٤٥٢٣:٢١:٤٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٢:٣١١٢:٠٣:٥٦١٧:٣٤:٥٠١٧:٥٣:٣١٢٣:٢١:٣٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ماه نشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ماه نشان شهر ماه نشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ماه نشان شهر ماه نشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماه نشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماه نشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماه نشان

ماه‌نِشان مرکز شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان ایران است

شهر ماه نشان در ویکیپدیا

شهر ماه نشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماه نشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماه نشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماه نشان بر روی نقشه

شهر ماه نشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماه نشان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ماه نشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ماه نشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماه نشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ماه نشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ماه نشان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماه نشان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ماه نشان دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ماه نشان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ماه نشان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ماه نشان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ماه نشان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماه نشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو