جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز ماهیدشت کرمانشاه

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:٣٨:١٩
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٤٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:٤٦

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ماهیدشت کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

میگوئل سروانتس ساآودِرا
قلم، زبان ذهن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماهیدشت کرمانشاه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهیدشت کرمانشاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ماهیدشت کرمانشاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهیدشت کرمانشاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ماهیدشت کرمانشاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٢:٥٨١٣:٢٣:٠٤١٩:٥٣:٤٢٢٠:١١:٥٨٠٠:٣٩:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٢:٤٩١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٣٩:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٢:٣٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٣٦٠٠:٣٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٩:١٣١٣:٢٢:٢١١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٢٥٠٠:٣٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٧:٥٩١٣:٢٢:٠٨١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:١٤٠٠:٣٨:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٦:٤٦١٣:٢١:٥٥١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٠٣٠٠:٣٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٥:٣٤١٣:٢١:٤٢١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٥٢٠٠:٣٧:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٤:٢٣١٣:٢١:٣٠١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٤١٠٠:٣٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٣:١٢١٣:٢١:١٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٦:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢١:٠٦٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٢٠٠٠:٣٦:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤٠:٥٣١٣:٢٠:٥٦٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٦:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٩:٤٥١٣:٢٠:٤٥٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٥:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٠:٣٥٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٤٩٠٠:٣٥:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٧:٣١١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٣٥:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٦:٢٦١٣:٢٠:١٧٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٤:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٠:٠٨٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:١٨٠٠:٣٤:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٤:١٨١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٣٤:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٣:١٦١٣:١٩:٥٣٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٣٤:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٢:١٥١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٣٣:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣١:١٥١٣:١٩:٤٠٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٣:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٣٠:١٦١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٣:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٩:١٨١٣:١٩:٢٩٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٣:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٩:٢٤٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٣٢:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٩:٢٠٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٩:١٧٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣٢:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٩:١٤٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٣٢:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٩:١٢٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٣١:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٩:١٠٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣١:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٩:٠٩٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماهیدشت کرمانشاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهیدشت کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ماهیدشت کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر ماهیدشت کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهیدشت کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ماهیدشت کرمانشاه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ماهیدشت کرمانشاه شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ماهیدشت کرمانشاه شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ماهیدشت کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهیدشت کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:١١:١٦١٣:٢٤:٤١٢٠:٣٨:٠٤٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٣٣:١١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٦:١١:٣١١٣:٢٤:٥٤٢٠:٣٨:١٦٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٣٣:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:١١:٤٦١٣:٢٥:٠٧٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٩:٠٧٠٠:٣٣:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:١٢:٠٣١٣:٢٥:٢٠٢٠:٣٨:٣٤٢٠:٥٩:١٤٠٠:٣٣:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:١٢:٢١١٣:٢٥:٣٣٢٠:٣٨:٤٠٢٠:٥٩:٢١٠٠:٣٤:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:١٢:٤٠١٣:٢٥:٤٥٢٠:٣٨:٤٦٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٣٤:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:١٣:٠١١٣:٢٥:٥٨٢٠:٣٨:٤٩٢٠:٥٩:٢٨٠٠:٣٤:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:١٣:٢٢١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٨:٥١٢٠:٥٩:٢٩٠٠:٣٤:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٦:٢٢٢٠:٣٨:٥١٢٠:٥٩:٢٨٠٠:٣٥:١٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:١٤:٠٩١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٨:٥٠٢٠:٥٩:٢٦٠٠:٣٥:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:١٤:٣٥١٣:٢٦:٤٥٢٠:٣٨:٤٧٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٣٥:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٥:٠١١٣:٢٦:٥٦٢٠:٣٨:٤٢٢٠:٥٩:١٦٠٠:٣٥:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:١٥:٢٨١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣٨:٣٦٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٣٦:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٧:١٨٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٨:٥٩٠٠:٣٦:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٦:٢٦١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٨:١٩٢٠:٥٨:٤٨٠٠:٣٦:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٧:٣٨٢٠:٣٨:٠٨٢٠:٥٨:٣٥٠٠:٣٧:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١٧:٢٧١٣:٢٧:٤٨٢٠:٣٧:٥٥٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٣٧:١٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٧:٥٩١٣:٢٧:٥٧٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٣٧:٣٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٨:٣٢١٣:٢٨:٠٦٢٠:٣٧:٢٤٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٣٧:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٩:٠٦١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٣٨:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٩:٤١١٣:٢٨:٢٢٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٣٨:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٢٠:١٦١٣:٢٨:٢٩٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٦:٤١٠٠:٣٨:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٨:٣٧٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٦:١٧٠٠:٣٨:٥٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:٢١:٢٩١٣:٢٨:٤٣٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٣٩:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٢٢:٠٦١٣:٢٨:٤٩٢٠:٣٥:١٣٢٠:٥٥:٢٢٠٠:٣٩:١٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٢٢:٤٤١٣:٢٨:٥٥٢٠:٣٤:٤٥٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٣٩:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٢٣:٢٣١٣:٢٩:٠٠٢٠:٣٤:١٦٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٣٩:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٩:٠٤٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٣:٤٧٠٠:٤٠:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٩:٠٩٢٠:٣٣:١٣٢٠:٥٣:١٢٠٠:٤٠:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢٩:١٢٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٢:٣٦٠٠:٤٠:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٩:١٥٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥١:٥٨٠٠:٤٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماهیدشت کرمانشاه

ماهیدشت یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه است و در ۲۴ کیلومتری جنوب غربی شهر کرمانشاه واقع شده‌است. کاروانسرای تاریخی این شهر مربوط به دوران صفویه می‌باشد

شهر ماهیدشت کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر ماهیدشت کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماهیدشت کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماهیدشت کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی نقشه

شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماهیدشت کرمانشاه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماهیدشت کرمانشاه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ماهیدشت کرمانشاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ماهیدشت کرمانشاه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماهیدشت کرمانشاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو