جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز ماهیدشت کرمانشاه


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٣٢:١١

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر ماهیدشت کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر ماهیدشت کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
به خدا تقوا بورزید، تقوای كسی كه شنید و خشوع كرد، گناه اندوخت و اعتراف كرد، ترسید و عمل نمود، حذر كرد و به انجام اعمالِ نیكو مبادرت ورزید. به مقام یقین رسید و به نیكوكاری پرداخت، وسیله‌ی عبرت بر او عرضه شد، عبرت گرفت. برحذر داشته شد، حذر نمود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماهیدشت کرمانشاه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهیدشت کرمانشاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهیدشت کرمانشاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماهیدشت کرمانشاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٩:٢٩١٣:٢٠:٤٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٥:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٨:٢٢١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٧:١٦١٣:٢٠:٢٤٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٣٥:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٦:١١١٣:٢٠:١٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٤:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٥:٠٧١٣:٢٠:٠٧٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٣٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٤:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٣:٠٢١٣:١٩:٥٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٣:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٢:٠١١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٣٣:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣١:٠٢١٣:١٩:٤٠٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٣٣:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٣٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٩:٢٩٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٢:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٩:٢٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٧:١٤١٣:١٩:٢٠٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٢:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٩:١٧٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٢:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٢٨١٣:١٩:١٤٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٢:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٩:١٢٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٣١:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٩:١٠٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣١:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٩:٠٩٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣١:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٢:١٠١٣:١٩:٠٩٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣١:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢١:٢٤١٣:١٩:٠٩٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٩:١٠٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٩:٥٧١٣:١٩:١١٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:١٥١٣:١٩:١٣٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣٠:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٨:٣٥١٣:١٩:١٥٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٧:٥٦١٣:١٩:١٨٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٧:١٩١٣:١٩:٢٢٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٠:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٦:٤٣١٣:١٩:٢٦٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٦:٠٩١٣:١٩:٣٠٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٣:١٢٠٠:٣٠:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٥:٣٦١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٣٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماهیدشت کرمانشاه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهیدشت کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهیدشت کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٦:٣٥١٣:١٩:٢٧٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣٠:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٦:٠١١٣:١٩:٣١٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٣٠:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٥:٢٩١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٠٧٠٠:٣٠:١٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٤:٥٨١٣:١٩:٤٢٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٤:٥١٠٠:٣٠:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٤:٢٩١٣:١٩:٤٨٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٥:٣٥٠٠:٣٠:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٤:٠١١٣:١٩:٥٥٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:١٧٠٠:٣٠:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٠:٠٢٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٣٠:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١٣:١٠١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:٤١٠٠:٣٠:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٢:٤٨١٣:٢٠:١٨٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٢١٠٠:٣٠:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٢:٢٦١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣٠:١٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٩:٢٠٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٣٠:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٠٠٦:١١:٤٩١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:١٨٠٠:٣٠:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١١:٣٢١٣:٢٠:٥٤٢٠:٣٠:٣١٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٣٠:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١١٠٦:١١:١٨١٣:٢١:٠٤٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٣١٠٠:٣٠:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١١:٠٥١٣:٢١:١٥٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥٢:٠٦٠٠:٣٠:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٦:١٠:٥٣١٣:٢١:٢٦٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٣٠:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٦:١٠:٤٣١٣:٢١:٣٧٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:١٣٠٠:٣٠:٤١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:١٠:٣٥١٣:٢١:٤٨٢٠:٣٣:١٣٢٠:٥٣:٤٥٠٠:٣٠:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٢٠٦:١٠:٢٨١٣:٢٢:٠٠٢٠:٣٣:٤٢٢٠:٥٤:١٥٠٠:٣٠:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٧٠٦:١٠:٢٣١٣:٢٢:١٢٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٤:٤٥٠٠:٣١:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:١٠:١٩١٣:٢٢:٢٤٢٠:٣٤:٣٧٢٠:٥٥:١٣٠٠:٣١:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:١٠:١٧١٣:٢٢:٣٦٢٠:٣٥:٠٢٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣١:١٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٦:١٠:١٧١٣:٢٢:٤٨٢٠:٣٥:٢٧٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٣١:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٦:١٠:١٨١٣:٢٣:٠١٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٦:٢٩٠٠:٣١:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٦:١٠:٢٠١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٦:٥١٠٠:٣١:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٦:١٠:٢٤١٣:٢٣:٢٦٢٠:٣٦:٣٢٢٠:٥٧:١٢٠٠:٣١:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٦:١٠:٣٠١٣:٢٣:٣٩٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٧:٣٢٠٠:٣٢:١١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٦:١٠:٣٧١٣:٢٣:٥٢٢٠:٣٧:٠٩٢٠:٥٧:٥١٠٠:٣٢:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٦:١٠:٤٦١٣:٢٤:٠٥٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٨:٠٧٠٠:٣٢:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:١٠:٥٦١٣:٢٤:١٨٢٠:٣٧:٤١٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٣٢:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:١١:٠٧١٣:٢٤:٣١٢٠:٣٧:٥٥٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٣٣:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر ماهیدشت کرمانشاه

ماهیدشت یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه است و در ۲۴ کیلومتری جنوب غربی شهر کرمانشاه واقع شده‌است. کاروانسرای تاریخی این شهر مربوط به دوران صفویه می‌باشد

شهر ماهیدشت کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر ماهیدشت کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماهیدشت کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماهیدشت کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماهیدشت کرمانشاه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماهیدشت کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماهیدشت کرمانشاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ماهیدشت کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ماهیدشت کرمانشاه
زمان پخش اذان زنده به افق ماهیدشت کرمانشاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو