جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز ماهیدشت کرمانشاه


اذان صبح: ٠٥:٢١:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:١١
اذان مغرب: ٢٠:١٩:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٤١:٥٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر ماهیدشت کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ماهیدشت کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام علی (ع)
كمیِ عائله (نان‌خور) یكی از دو توانگری است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماهیدشت کرمانشاه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهیدشت کرمانشاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهیدشت کرمانشاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماهیدشت کرمانشاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٩:٢٩١٣:٢٠:٤٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٥:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٨:٢٢١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٧:١٦١٣:٢٠:٢٤٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٣٥:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٦:١١١٣:٢٠:١٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٤:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٥:٠٧١٣:٢٠:٠٧٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٣٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٤:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٣:٠٢١٣:١٩:٥٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٣:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٢:٠١١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٣٣:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣١:٠٢١٣:١٩:٤٠٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٣٣:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٣٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٩:٢٩٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٢:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٩:٢٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٧:١٤١٣:١٩:٢٠٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٢:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٩:١٧٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٢:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٢٨١٣:١٩:١٤٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٢:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٩:١٢٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٣١:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٩:١٠٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣١:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٩:٠٩٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣١:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٢:١٠١٣:١٩:٠٩٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣١:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢١:٢٤١٣:١٩:٠٩٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٩:١٠٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٩:٥٧١٣:١٩:١١٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:١٥١٣:١٩:١٣٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣٠:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٨:٣٥١٣:١٩:١٥٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٧:٥٦١٣:١٩:١٨٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٧:١٩١٣:١٩:٢٢٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٠:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٦:٤٣١٣:١٩:٢٦٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٦:٠٩١٣:١٩:٣٠٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٣:١٢٠٠:٣٠:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٥:٣٦١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٣٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماهیدشت کرمانشاه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهیدشت کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماهیدشت کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماهیدشت کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهیدشت کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٩:٢٠١٣:٢٥:٣١٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٣٦٠٠:٤١:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٥:١٦١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:١٩٠٠:٤١:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٥٠:٤٦١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٠١٠٠:٤١:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥١:٢٩١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٥:٤٣٠٠:٤١:٢٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٥٢:١١١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٢٤٠٠:٤١:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٢:٥٤١٣:٢٤:٠٨١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٠٥٠٠:٤١:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٣:٣٧١٣:٢٣:٥١١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٤٤٠٠:٤٠:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٤:١٩١٣:٢٣:٣٣١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:٤٠:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٥:٠٢١٣:٢٣:١٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٤٠:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٥:٤٤١٣:٢٢:٥٥١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٤١٠٠:٤٠:١٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٦:٢٦١٣:٢٢:٣٦١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:١٩٠٠:٤٠:٠٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٠٩١٣:٢٢:١٧١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٣٩:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٧:٥١١٣:٢١:٥٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٣٩:٣٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٨:٣٣١٣:٢١:٣٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:١٠٠٠:٣٩:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٩:١٥١٣:٢١:١٧١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٣٩:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٩:٥٦١٣:٢٠:٥٧١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٢٢٠٠:٣٨:٥٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٠:٣٨١٣:٢٠:٣٦١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٥٨٠٠:٣٨:٣٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠١:٢٠١٣:٢٠:١٦١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٣٣٠٠:٣٨:٢١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠٢:٠٢١٣:١٩:٥٥١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٠٩٠٠:٣٨:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٢:٤٣١٣:١٩:٣٤١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٤٤٠٠:٣٧:٤٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٣:٢٥١٣:١٩:١٢١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:١٨٠٠:٣٧:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٤:٠٧١٣:١٨:٥١١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٣٠٠:٣٧:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٤:٤٨١٣:١٨:٣٠١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٢٨٠٠:٣٦:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٥:٣٠١٣:١٨:٠٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٨:٠٢٠٠:٣٦:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٦:١٢١٣:١٧:٤٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٣٧٠٠:٣٦:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٦:٥٤١٣:١٧:٢٥١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:١١٠٠:٣٦:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٧:٣٦١٣:١٧:٠٤١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٤٦٠٠:٣٥:٤٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:٠٨:١٨١٣:١٦:٤٢١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٢٠٠٠:٣٥:٢٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢١٠٧:٠٩:٠٠١٣:١٦:٢١١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:٥٥٠٠:٣٥:٠٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٩٠٧:٠٩:٤٢١٣:١٥:٥٩١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٣٠٠٠:٠٤:٥١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٠:٢٤١٢:١٥:٣٨١٨:٢٠:٢٠١٨:٣٨:٠٥٢٣:٣٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماهیدشت کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه شهر ماهیدشت کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماهیدشت کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماهیدشت کرمانشاه

ماهیدشت یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر مرکز بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه است و در ۲۴ کیلومتری جنوب غربی شهر کرمانشاه واقع شده‌است. کاروانسرای تاریخی این شهر مربوط به دوران صفویه می‌باشد

شهر ماهیدشت کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر ماهیدشت کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماهیدشت کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماهیدشت کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماهیدشت کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماهیدشت کرمانشاه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماهیدشت کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماهیدشت کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ماهیدشت کرمانشاه
زمان پخش اذان زنده به افق ماهیدشت کرمانشاه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ماهیدشت کرمانشاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ماهیدشت کرمانشاه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماهیدشت کرمانشاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماهیدشت کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو