جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ماهوته

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ماهوته


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:١١
اذان ظهر: ١٣:١٤:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٤٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ماهوته (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای ماهوته)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ماهوته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ماهوته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

فرانتس كافكا
هراس، تیره بختی است، اما شهامت را نمی توان نیكبختی دانست؛ نهراسیدن سعادت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ماهوته

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ماهوته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ماهوته ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ماهوته (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ماهوته ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماهوته ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٧:٤٨١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣٣:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٧:٣٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٤٠٠٠:٣٣:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٣٣١٣:١٧:٣٠١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٣:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٧:٢٢٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:١٤٠٠:٣٢:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٣:٣١١٣:١٧:١٤٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٠١٠٠:٣٢:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٣٢١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٣٢:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:٣٤١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٢:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٣١:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣١:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٦:٤٣٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٣١:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٦:٣٩٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٣١:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٧:٠١١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٣٠:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٦:١٠١٣:١٦:٣١٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٠:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٣٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٤:٣١١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٣٠:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٦:٢٥٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٣٠:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٦:٢٤٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٩:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٢:١٢١٣:١٦:٢٣٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٩:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢١:٢٩١٣:١٦:٢٣٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٩:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٦:٢٤٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٩:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٦:٢٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٩:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٩:٢٧١٣:١٦:٢٧٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٩:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٨:٤٩١٣:١٦:٢٩٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٩:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٨:١٢١٣:١٦:٣٢٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢٩:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٧:٣٧١٣:١٦:٣٦٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٩:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٧:٠٤١٣:١٦:٤٠٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٨:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٧٠٦:١٦:٣٢١٣:١٦:٤٥٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٦:٠١١٣:١٦:٥٠٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٢٨:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٥:٣٢١٣:١٦:٥٥٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ماهوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ماهوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ماهوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماهوته

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ماهوته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ماهوته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ماهوته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ماهوته

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ماهوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ماهوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ماهوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ماهوته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ماهوته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ماهوته

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ماهوته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ماهوته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ماهوته

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٨:١٧١٣:٢٢:٤٦١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٤:٥١٠٠:٣٩:٥٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٨:٥٧١٣:٢٢:٣٠١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٣:٣٧٠٠:٣٩:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٣٧١٣:٢٢:١٤١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٢٢٠٠:٣٩:٣٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:١٧١٣:٢١:٥٧١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٠٧٠٠:٣٩:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٠:٥٦١٣:٢١:٤٠١٩:٥١:٥٣٢٠:٠٩:٥١٠٠:٣٩:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥١:٣٦١٣:٢١:٢٣١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٣٩:٠٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٢:١٥١٣:٢١:٠٥١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:١٨٠٠:٣٨:٥٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٢:٥٥١٣:٢٠:٤٧١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٠١٠٠:٣٨:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٩٠٦:٥٣:٣٤١٣:٢٠:٢٩١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٣٨:٣١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٤:١٣١٣:٢٠:١٠١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٣٨:١٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٤:٥٣١٣:١٩:٥١١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣٨:٠٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٥:٣٢١٣:١٩:٣٢١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٣٧:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٦:١١١٣:١٩:١٢١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٢٦٠٠:٣٧:٣٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٦:٤٩١٣:١٨:٥٢١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٠٦٠٠:٣٧:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٧:٢٨١٣:١٨:٣٢١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٤٦٠٠:٣٧:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٨:١٢١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٦:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٩٠٦:٥٨:٤٥١٣:١٧:٥١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٠٤٠٠:٣٦:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٦:٥٩:٢٤١٣:١٧:٣٠١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٤٣٠٠:٣٦:٢٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٠:٠٢١٣:١٧:٠٩١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٢١٠٠:٣٦:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٠:٤١١٣:١٦:٤٨١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٥٩٠٠:٣٥:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠١:١٩١٣:١٦:٢٧١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٣٨٠٠:٣٥:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠١:٥٨١٣:١٦:٠٦١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٦٠٠:٣٥:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٢:٣٦١٣:١٥:٤٤١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٣٠٠:٣٤:٥٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٣:١٥١٣:١٥:٢٣١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٣١٠٠:٣٤:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٣:٥٣١٣:١٥:٠١١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٠٩٠٠:٣٤:١٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٤:٣٢١٣:١٤:٤٠١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٤٧٠٠:٣٤:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٥:١١١٣:١٤:١٨١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٠:٢٥٠٠:٣٣:٤٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٩٠٧:٠٥:٤٩١٣:١٣:٥٧١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٠٢٠٠:٣٣:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:٠٦:٢٨١٣:١٣:٣٥١٩:٢٠:١٢١٩:٣٧:٤٠٠٠:٣٣:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٨٠٧:٠٧:٠٧١٣:١٣:١٤١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:١٨٠٠:٠٢:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٧:٤٦١٢:١٢:٥٣١٨:١٧:٢٩١٨:٣٤:٥٦٢٣:٣٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ماهوته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ماهوته روستای ماهوته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ماهوته روستای ماهوته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ماهوته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ماهوته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ماهوته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ماهوته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ماهوته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ماهوته

روستای ماهوته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ماهوته

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ماهوته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ماهوته
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ماهوته + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ماهوته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ماهوته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ماهوته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ماهوته رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ماهوته
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماهوته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ماهوته دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماهوته
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ماهوته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ماهوته دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ماهوته دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماهوته دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ماهوته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو