جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماهشهر

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ماهشهر


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٢٤
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٠٧

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماهشهر (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر ماهشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ماهشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماهشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لارنس لی
دانسته های ما اهمیتی ندارند، آنچه با دانسته هایمان انجام می دهیم مهم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماهشهر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماهشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماهشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماهشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥١٠٦:٣٦:٠٣١٣:١١:١٨١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٥:٠٣١٣:١١:٠٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٢٨:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٤:٠٤١٣:١٠:٥٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٨:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٠:٤٨١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٢:٠٩١٣:١٠:٤٠١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣١:١٢١٣:١٠:٣١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٠:١٧١٣:١٠:٢٤١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٧:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٠:١٧١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٦:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٠:١٠١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٦:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٠:٠٤١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٠٧٠٠:٢٦:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٣:٣٧٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٦:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٩:٤١١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٥:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٥:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢١:١٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٤:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٤:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٤:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٩:١٤١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٤:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٤:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٤:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٦:١٦١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٥:١٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٤:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٣:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٤:١٩١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماهشهر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ماهشهر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ماهشهر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:٤٦٠٧:٠٧:٢٨١٢:٢٥:٤٨١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٢:٣٤٢٣:٤٤:٥٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٥:٢٥٠٧:٠٧:٠٠١٢:٢٦:٠١١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٣:٢٦٢٣:٤٥:١١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:٠٢٠٧:٠٦:٣٠١٢:٢٦:١٢١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:١٧٢٣:٤٥:٢٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٤:٣٨٠٧:٠٥:٥٨١٢:٢٦:٢٢١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٥:٠٧٢٣:٤٥:٣٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:١٢٠٧:٠٥:٢٥١٢:٢٦:٣٢١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٥:٥٨٢٣:٤٥:٥٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٤:٥١١٢:٢٦:٤١١٧:٤٨:٥١١٨:٠٦:٤٩٢٣:٤٦:٠٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:١٧٠٧:٠٤:١٤١٢:٢٦:٤٩١٧:٤٩:٤٤١٨:٠٧:٣٩٢٣:٤٦:١٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٣:٣٧١٢:٢٦:٥٦١٧:٥٠:٣٦١٨:٠٨:٢٩٢٣:٤٦:٢٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٢:٥٨١٢:٢٧:٠٣١٧:٥١:٢٨١٨:٠٩:١٩٢٣:٤٦:٣٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٢:١٨١٢:٢٧:٠٨١٧:٥٢:٢٠١٨:١٠:٠٩٢٣:٤٦:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠١:٣٦١٢:٢٧:١٣١٧:٥٣:١١١٨:١٠:٥٨٢٣:٤٦:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٠:٥٣١٢:٢٧:١٧١٧:٥٤:٠٢١٨:١١:٤٧٢٣:٤٦:٥٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٠:٠٩١٢:٢٧:٢٠١٧:٥٤:٥٣١٨:١٢:٣٦٢٣:٤٧:٠٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:١٥٠٦:٥٩:٢٣١٢:٢٧:٢٢١٧:٥٥:٤٣١٨:١٣:٢٥٢٣:٤٧:٠٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٨:٣٤٠٦:٥٨:٣٦١٢:٢٧:٢٤١٧:٥٦:٣٤١٨:١٤:١٣٢٣:٤٧:١٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:٥٣٠٦:٥٧:٤٨١٢:٢٧:٢٤١٧:٥٧:٢٤١٨:١٥:٠١٢٣:٤٧:١٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٧:١٠٠٦:٥٦:٥٨١٢:٢٧:٢٤١٧:٥٨:١٣١٨:١٥:٤٩٢٣:٤٧:١٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٦:٠٨١٢:٢٧:٢٤١٧:٥٩:٠٢١٨:١٦:٣٦٢٣:٤٧:٢١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٥:٣٩٠٦:٥٥:١٦١٢:٢٧:٢٢١٧:٥٩:٥١١٨:١٧:٢٣٢٣:٤٧:٢٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٤:٢٣١٢:٢٧:٢٠١٨:٠٠:٤٠١٨:١٨:١٠٢٣:٤٧:٢٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٣:٣٠١٢:٢٧:١٧١٨:٠١:٢٨١٨:١٨:٥٧٢٣:٤٧:٢١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٢:٣٥١٢:٢٧:١٣١٨:٠٢:١٦١٨:١٩:٤٣٢٣:٤٧:٢٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥١:٣٩١٢:٢٧:٠٩١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:٢٩٢٣:٤٧:١٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٠:٤٢١٢:٢٧:٠٤١٨:٠٣:٥١١٨:٢١:١٤٢٣:٤٧:١٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٤٩:٤٤١٢:٢٦:٥٨١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٠٠٢٣:٤٧:١١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٤٨:٤٥١٢:٢٦:٥٢١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٢:٤٥٢٣:٤٧:٠٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٤٧:٤٥١٢:٢٦:٤٥١٨:٠٦:١٠١٨:٢٣:٢٩٢٣:٤٧:٠١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٤٦:٤٥١٢:٢٦:٣٨١٨:٠٦:٥٦١٨:٢٤:١٤٢٣:٤٦:٥٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٤٥:٤٣١٢:٢٦:٢٩١٨:٠٧:٤١١٨:٢٤:٥٨٢٣:٤٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ماهشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ماهشهر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٤٩:٤٤١٢:٢٦:٥٨١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٠٠٢٣:٤٧:١١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٤٨:٤٥١٢:٢٦:٥٢١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٢:٤٥٢٣:٤٧:٠٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٤٧:٤٥١٢:٢٦:٤٥١٨:٠٦:١٠١٨:٢٣:٢٩٢٣:٤٧:٠١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٤٦:٤٥١٢:٢٦:٣٨١٨:٠٦:٥٦١٨:٢٤:١٤٢٣:٤٦:٥٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٤٥:٤٣١٢:٢٦:٢٩١٨:٠٧:٤١١٨:٢٤:٥٨٢٣:٤٦:٤٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٤:٤١١٢:٢٦:٢١١٨:٠٨:٢٦١٨:٢٥:٤١٢٣:٤٦:٤١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٣:٣٨١٢:٢٦:١١١٨:٠٩:١٠١٨:٢٦:٢٥٢٣:٤٦:٣٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٢:٣٤١٢:٢٦:٠١١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٧:٠٨٢٣:٤٦:٢٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤١:٢٩١٢:٢٥:٥١١٨:١٠:٣٨١٨:٢٧:٥٠٢٣:٤٦:١٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٠:٢٤١٢:٢٥:٤٠١٨:١١:٢٢١٨:٢٨:٣٣٢٣:٤٦:٠٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٣٩:١٨١٢:٢٥:٢٨١٨:١٢:٠٥١٨:٢٩:١٥٢٣:٤٥:٥٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٣٨:١١١٢:٢٥:١٦١٨:١٢:٤٧١٨:٢٩:٥٦٢٣:٤٥:٤٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٣٧:٠٣١٢:٢٥:٠٣١٨:١٣:٣٠١٨:٣٠:٣٨٢٣:٤٥:٣٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٣٥:٥٥١٢:٢٤:٥٠١٨:١٤:١٢١٨:٣١:١٩٢٣:٤٥:١٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٤:٤٧١٢:٢٤:٣٧١٨:١٤:٥٤١٨:٣٢:٠٠٢٣:٤٥:٠٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٣:٣٨١٢:٢٤:٢٣١٨:١٥:٣٥١٨:٣٢:٤١٢٣:٤٤:٥٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٢:٢٨١٢:٢٤:٠٨١٨:١٦:١٦١٨:٣٣:٢١٢٣:٤٤:٣٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣١:١٨١٢:٢٣:٥٤١٨:١٦:٥٧١٨:٣٤:٠١٢٣:٤٤:٢٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٠:٠٧١٢:٢٣:٣٨١٨:١٧:٣٧١٨:٣٤:٤١٢٣:٤٤:٠٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٢٠٦:٢٨:٥٦١٢:٢٣:٢٣١٨:١٨:١٧١٨:٣٥:٢١٢٣:٤٣:٤٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٧:٤٥١٢:٢٣:٠٧١٨:١٨:٥٧١٨:٣٦:٠١٢٣:٤٣:٣٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٢٦:٣٣١٢:٢٢:٥١١٨:١٩:٣٧١٨:٣٦:٤٠٢٣:٤٣:١٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٥:٢١١٢:٢٢:٣٥١٨:٢٠:١٦١٨:٣٧:١٩٢٣:٤٢:٥٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٤:٠٨١٢:٢٢:١٨١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٧:٥٨٢٣:٤٢:٤٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٢:٥٦١٢:٢٢:٠١١٨:٢١:٣٥١٨:٣٨:٣٧٢٣:٤٢:٢٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢١:٤٣١٢:٢١:٤٤١٨:٢٢:١٤١٨:٣٩:١٦٢٣:٤٢:٠٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٠:٢٩١٢:٢١:٢٧١٨:٢٢:٥٢١٨:٣٩:٥٥٢٣:٤١:٤٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:١٩:١٦١٢:٢١:١٠١٨:٢٣:٣١١٨:٤٠:٣٤٢٣:٤١:٢٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:١٨:٠٣١٢:٢٠:٥٢١٨:٢٤:١٠١٨:٤١:١٢٢٣:٤١:٠٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ماهشهر شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ماهشهر شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماهشهر

بندر ماهشَهر شهری است که در جنوب استان خوزستان کشور ایران با طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۳۳ دقیقه واقع شده‌است. شهر ماهشهر، مرکز شهرستان بندر ماهشهر است. ارتفاع این شهر از سطح دریا حدود ۳ متر می‌باشد

شهر ماهشهر در ویکیپدیا

شهر ماهشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماهشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماهشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماهشهر بر روی نقشه

شهر ماهشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماهشهر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ماهشهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر ماهشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماهشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماهشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ماهشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماهشهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ماهشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ماهشهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماهشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماهشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ماهشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ماهشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو