جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماهشهر

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ماهشهر


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٥٥

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماهشهر (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر ماهشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ماهشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماهشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

كریستین بوبن
شگفت آور است بگویم، ولی در پنجاه سالگی تازه می توانم نخستین گام هایم را بردارم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماهشهر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماهشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماهشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماهشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٤:٠٤١٣:١٠:٥٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٨:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٠:٤٨١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٢:٠٩١٣:١٠:٤٠١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣١:١٢١٣:١٠:٣١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٧:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٠:١٧١٣:١٠:٢٤١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٠:١٧١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٠:١٠١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٦:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٠:٠٤١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٠٧٠٠:٢٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٣:٣٧٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٦:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٦:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٥:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٥:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٩:٤١١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٥:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٥:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢١:١٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٤:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٤:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٩:١٤١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٤:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٤:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٦:١٦١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٥:١٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٤:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٤:١٩١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٣:٥٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماهشهر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ماهشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ماهشهر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ماهشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ماهشهر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٤:١٣١٣:١٥:٥٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٣٤:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٥:٤٠١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٣٤:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٥:٢٣١٣:١٥:٢٤١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٣٤:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٥:٥٨١٣:١٥:٠٧١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:١٩٠٠:٣٣:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٦:٣٢١٣:١٤:٥٠١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٣٣:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٧:٠٧١٣:١٤:٣٣١٩:٤١:٣٠١٩:٥٨:٥٧٠٠:٣٣:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٧:٤٢١٣:١٤:١٥١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٧:٤٦٠٠:٣٣:٢٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٤٨:١٦١٣:١٣:٥٧١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٦:٣٣٠٠:٣٣:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٤٨:٥٠١٣:١٣:٣٨١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٥:٢١٠٠:٣٢:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٤٩:٢٤١٣:١٣:٢٠١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٠٨٠٠:٣٢:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٤٩:٥٨١٣:١٣:٠١١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٢:٥٤٠٠:٣٢:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٠:٣٢١٣:١٢:٤١١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٤٠٠٠:٣٢:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥١:٠٦١٣:١٢:٢٢١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٢٥٠٠:٣١:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥١:٤٠١٣:١٢:٠٢١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:١٠٠٠:٣١:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٢:١٣١٣:١١:٤٢١٩:٣٠:٤١١٩:٤٧:٥٥٠٠:٣١:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٢:٤٧١٣:١١:٢١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٦:٤٠٠٠:٣١:١٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٣:٢٠١٣:١١:٠١١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٢٤٠٠:٣٠:٥٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٣:٥٤١٣:١٠:٤٠١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٠٨٠٠:٣٠:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٤:٢٧١٣:١٠:١٩١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٢:٥٢٠٠:٣٠:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٦:٥٥:٠٠١٣:٠٩:٥٨١٩:٢٤:٢٧١٩:٤١:٣٥٠٠:٣٠:٠٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٦:٥٥:٣٤١٣:٠٩:٣٧١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:١٩٠٠:٢٩:٤٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٦:٠٧١٣:٠٩:١٥١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٠٢٠٠:٢٩:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٩٠٦:٥٦:٤٠١٣:٠٨:٥٤١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٧:٤٥٠٠:٢٩:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٦:٥٧:١٣١٣:٠٨:٣٢١٩:١٩:٢٣١٩:٣٦:٢٨٠٠:٢٨:٥١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٦:٥٧:٤٧١٣:٠٨:١١١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:١١٠٠:٢٨:٣٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٦:٥٨:٢٠١٣:٠٧:٤٩١٩:١٦:٥١١٩:٣٣:٥٤٠٠:٢٨:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٧٠٦:٥٨:٥٣١٣:٠٧:٢٨١٩:١٥:٣٤١٩:٣٢:٣٧٠٠:٢٧:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٦٠٦:٥٩:٢٧١٣:٠٧:٠٦١٩:١٤:١٨١٩:٣١:٢١٠٠:٢٧:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٠:٠٠١٣:٠٦:٤٥١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٠٤٠٠:٢٧:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٠:٣٤١٣:٠٦:٢٤١٩:١١:٤٥١٩:٢٨:٤٧٢٣:٥٦:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:٠١:٠٨١٢:٠٦:٠٢١٨:١٠:٢٩١٨:٢٧:٣٠٢٣:٢٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ماهشهر شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ماهشهر شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماهشهر

بندر ماهشَهر شهری است که در جنوب استان خوزستان کشور ایران با طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۳۳ دقیقه واقع شده‌است. شهر ماهشهر، مرکز شهرستان بندر ماهشهر است. ارتفاع این شهر از سطح دریا حدود ۳ متر می‌باشد

شهر ماهشهر در ویکیپدیا

شهر ماهشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماهشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماهشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماهشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماهشهر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ماهشهر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر ماهشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماهشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماهشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ماهشهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماهشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماهشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ماهشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ماهشهر
زمان پخش اذان مستقیم به افق ماهشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماهشهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماهشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو