جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ماهشهر

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ماهشهر

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٠١
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٤٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماهشهر (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر ماهشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ماهشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ماهشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام جعفر صادق (ع)
امام صادق عليه السلام ـ به ابوالعباس درباره مباهله ـ فرمود : پنجه ات را در پنجه او مى گذارى، آن گاه مى گويى: «خدايا ! اگر فلانى حقّى را انكار يا به باطلى اقرار كرده او را به بلايى آسمانى، يا عذابى از جانب خودت گرفتار كن» و هفتاد بار او را نفرين مى كنى .

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماهشهر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماهشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ماهشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماهشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ماهشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٥:٥٥١٣:١٣:١٣١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٣٠٠٠:٣١:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٢:٥٩١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:١١٠٠:٣١:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٣:٤٢١٣:١٢:٤٥١٩:٤٢:١٧١٩:٥٩:٥١٠٠:٣١:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٢:٣٦١٣:١٢:٣٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٣٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤١:٣١١٣:١٢:١٩١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:١٢٠٠:٣٠:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٢:٠٦١٩:٤٤:١٣٢٠:٠١:٥٣٠٠:٣٠:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٩:٢٣١٣:١١:٥٤١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٨:٢١١٣:١١:٤٢١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٩:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٧:١٩١٣:١١:٣١١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٩:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٦:١٧١٣:١١:٢٠١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٢٨:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٥:١٧١٣:١١:٠٩١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٨:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٤:١٨١٣:١٠:٥٩١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٨:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:١٩١٣:١٠:٥٠١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٨:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٢:٢١١٣:١٠:٤١١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٧:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣١:٢٥١٣:١٠:٣٢١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٧:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٠:٢٩١٣:١٠:٢٤١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٧:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٩:٣٤١٣:١٠:١٧١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٦:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٠:١٠١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٦:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٠:٠٤١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٦:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٣٧٠٠:٢٦:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٦:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٥:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٩:٤١١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٥:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٥:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٥:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢٥:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٥٩٠٠:٢٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماهشهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ماهشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ماهشهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ماهشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ماهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ماهشهر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ماهشهر شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ماهشهر شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ماهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ماهشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ماهشهر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٤:٠٥١٣:١٦:٠٠١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٣٤:٢٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٤:٤١١٣:١٥:٤٥١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٣٤:١٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٥:١٦١٣:١٥:٢٩١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٣٤:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٥:١٢١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠١:٣٧٠٠:٣٣:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٦:٢٥١٣:١٤:٥٥١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٣٣:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٧:٠٠١٣:١٤:٣٨١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:١٥٠٠:٣٣:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٧:٣٤١٣:١٤:٢٠١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٠٤٠٠:٣٣:٢٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٨:٠٨١٣:١٤:٠٢١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٦:٥١٠٠:٣٣:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٤٨:٤٣١٣:١٣:٤٣١٩:٣٨:١٦١٩:٥٥:٣٩٠٠:٣٢:٥٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٤٩:١٦١٣:١٣:٢٤١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٢٦٠٠:٣٢:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٤٩:٥٠١٣:١٣:٠٥١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:١٢٠٠:٣٢:٣٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٠:٢٤١٣:١٢:٤٦١٩:٣٤:٣٩١٩:٥١:٥٨٠٠:٣٢:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٠:٥٨١٣:١٢:٢٦١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٠:٤٣٠٠:٣٢:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥١:٣١١٣:١٢:٠٦١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٢٩٠٠:٣١:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٢:٠٥١٣:١١:٤٦١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:١٣٠٠:٣١:٣٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٢:٣٨١٣:١١:٢٦١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٦:٥٨٠٠:٣١:١٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٣:١٢١٣:١١:٠٥١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٤٢٠٠:٣٠:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٣:٤٥١٣:١٠:٤٥١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٢٦٠٠:٣٠:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٤:١٩١٣:١٠:٢٤١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:١٠٠٠:٣٠:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٨٠٦:٥٤:٥٢١٣:١٠:٠٣١٩:٢٤:٤٥١٩:٤١:٥٤٠٠:٣٠:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٩٠٦:٥٥:٢٥١٣:٠٩:٤٢١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٠:٣٧٠٠:٢٩:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٩٠٦:٥٥:٥٩١٣:٠٩:٢٠١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٢١٠٠:٢٩:٣٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٠٠٦:٥٦:٣٢١٣:٠٨:٥٩١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٠٤٠٠:٢٩:١٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٠٠٦:٥٧:٠٦١٣:٠٨:٣٨١٩:١٩:٤٢١٩:٣٦:٤٧٠٠:٢٨:٥٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٠٠٦:٥٧:٣٩١٣:٠٨:١٧١٩:١٨:٢٦١٩:٣٥:٣٠٠٠:٢٨:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٩٠٦:٥٨:١٣١٣:٠٧:٥٥١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:١٤٠٠:٢٨:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٩٠٦:٥٨:٤٦١٣:٠٧:٣٤١٩:١٥:٥٣١٩:٣٢:٥٧٠٠:٢٨:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٨٠٦:٥٩:٢٠١٣:٠٧:١٣١٩:١٤:٣٧١٩:٣١:٤٠٠٠:٢٧:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٧٠٦:٥٩:٥٤١٣:٠٦:٥١١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:٢٣٠٠:٢٧:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٠:٢٧١٣:٠٦:٣٠١٩:١٢:٠٤١٩:٢٩:٠٦٢٣:٥٧:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠١:٠١١٢:٠٦:٠٩١٨:١٠:٤٨١٨:٢٧:٥٠٢٣:٢٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ماهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ماهشهر شهر ماهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ماهشهر شهر ماهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماهشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماهشهر

بندر ماهشَهر شهری است که در جنوب استان خوزستان کشور ایران با طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۳۳ دقیقه واقع شده‌است. شهر ماهشهر، مرکز شهرستان بندر ماهشهر است. ارتفاع این شهر از سطح دریا حدود ۳ متر می‌باشد

شهر ماهشهر در ویکیپدیا

شهر ماهشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماهشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماهشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماهشهر بر روی نقشه

شهر ماهشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماهشهر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ماهشهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ماهشهر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ماهشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ماهشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ماهشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماهشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ماهشهر
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ ماهشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ماهشهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ماهشهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ماهشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ماهشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماهشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماهشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماهشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو