جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مانی

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز مانی

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤٩
اذان ظهر: ١١:٣١:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٢:١٧

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مانی (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر مانی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر مانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
آدمی كه كتاب می نویسد، یا همه چیز است یا هیچ و چون هرگز همه چیز به هیچ كس داده نمی شود، هریك از ما كه كتاب می نویسیم، هیچیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مانی

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مانی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مانی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مانی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مانی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢١:٣٠١٢:٤٧:٢٣١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٠٦٠٠:٠٦:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٠:٢٤١٢:٤٧:٠٩١٩:١٤:٢١١٩:٣١:٤٥٠٠:٠٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:١٨١٢:٤٦:٥٤١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:٢٤٠٠:٠٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٨:١٣١٢:٤٦:٤١١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٠٣٠٠:٠٥:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:٠٩١٢:٤٦:٢٧١٩:١٦:١٣١٩:٣٣:٤٣٠٠:٠٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٦:٠٥١٢:٤٦:١٤١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:٢٢٠٠:٠٤:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٥:٠٢١٢:٤٦:٠١١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٠٢٠٠:٠٤:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٣:٥٩١٢:٤٥:٤٩١٩:١٨:٠٦١٩:٣٥:٤٢٠٠:٠٤:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٢:٥٨١٢:٤٥:٣٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٦:٢٢٠٠:٠٣:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١١:٥٧١٢:٤٥:٢٦١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٠٢٠٠:٠٣:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٠:٥٧١٢:٤٥:١٥١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٤٢٠٠:٠٣:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٩:٥٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠٢:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٤:٥٥١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٠٢٠٠:٠٢:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٠٢١٢:٤٤:٤٥١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٤٣٠٠:٠٢:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٠٥١٢:٤٤:٣٦١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٢:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٤:٢٨١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٠٤٠٠:٠١:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٥:١٥١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٤٥٠٠:٠١:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٤:٢١١٢:٤٤:١٢١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٢٦٠٠:٠١:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٤:٠٥١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٣:٠٧٠٠:٠١:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٣:٥٩١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٤٩٠٠:٠٠:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٣:٥٣١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٠:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٣:٤٨١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:١١٠٠:٠٠:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٣:٤٤١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٥٣٠٠:٠٠:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٩:٢١١٢:٤٣:٤٠١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٣٤٢٣:٥٩:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٨:٣٥١٢:٤٣:٣٦١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:١٦٢٣:٥٩:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٣:٣٣١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٥٧٢٣:٥٩:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٧:٠٦١٢:٤٣:٣١١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٩:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٣:٢٨١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٠١٢٣:٥٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مانی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر مانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر مانی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر مانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر مانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر مانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مانی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مانی شهر مانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مانی شهر مانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مانی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر مانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر مانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر مانی

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٣:٤٩١١:٣١:٣٢١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٦:٠٩٢٢:٥٢:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٤:٣١١١:٣١:٢٤١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٥:١٢٢٢:٥٢:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٥:٥٥:١٣١١:٣١:١٦١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٤:١٦٢٢:٥١:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٥:٥٦١١:٣١:٠٩١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٣:٢١٢٢:٥١:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٥:٥٦:٣٩١١:٣١:٠٣١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٢:٢٧٢٢:٥١:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٥:٥٧:٢٣١١:٣٠:٥٧١٧:٠٤:٠٩١٧:٢١:٣٤٢٢:٥١:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٥:٥٨:٠٧١١:٣٠:٥٣١٧:٠٣:١٦١٧:٢٠:٤٢٢٢:٥١:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٨:٥١١١:٣٠:٤٨١٧:٠٢:٢٤١٧:١٩:٥٢٢٢:٥١:١٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٥:٥٩:٣٦١١:٣٠:٤٥١٧:٠١:٣٣١٧:١٩:٠٢٢٢:٥١:١١
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٠:٢١١١:٣٠:٤٣١٧:٠٠:٤٣١٧:١٨:١٤٢٢:٥١:٠٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠١:٠٧١١:٣٠:٤١١٦:٥٩:٥٤١٧:١٧:٢٧٢٢:٥١:٠١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠١:٥٢١١:٣٠:٤٠١٦:٥٩:٠٦١٧:١٦:٤٢٢٢:٥٠:٥٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٢:٣٩١١:٣٠:٤٠١٦:٥٨:٢٠١٧:١٥:٥٧٢٢:٥٠:٥٣
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٣:٢٥١١:٣٠:٤١١٦:٥٧:٣٥١٧:١٥:١٤٢٢:٥٠:٥١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٤:١٢١١:٣٠:٤٢١٦:٥٦:٥١١٧:١٤:٣٣٢٢:٥٠:٥٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٥:٠٠١١:٣٠:٤٤١٦:٥٦:٠٩١٧:١٣:٥٣٢٢:٥٠:٤٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٥:٤٧١١:٣٠:٤٨١٦:٥٥:٢٨١٧:١٣:١٤٢٢:٥٠:٤٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٦:٣٥١١:٣٠:٥٢١٦:٥٤:٤٩١٧:١٢:٣٦٢٢:٥٠:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٧:٢٤١١:٣٠:٥٧١٦:٥٤:١١١٧:١٢:٠٠٢٢:٥٠:٥١
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٨:١٢١١:٣١:٠٣١٦:٥٣:٣٤١٧:١١:٢٦٢٢:٥٠:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٩:٠١١١:٣١:٠٩١٦:٥٢:٥٩١٧:١٠:٥٣٢٢:٥٠:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٠٩:٥٠١١:٣١:١٧١٦:٥٢:٢٥١٧:١٠:٢١٢٢:٥١:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٠:٣٩١١:٣١:٢٥١٦:٥١:٥٣١٧:٠٩:٥١٢٢:٥١:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١١:٢٩١١:٣١:٣٥١٦:٥١:٢٣١٧:٠٩:٢٢٢٢:٥١:١٢
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٢:١٩١١:٣١:٤٥١٦:٥٠:٥٤١٧:٠٨:٥٥٢٢:٥١:١٩
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٣:٠٨١١:٣١:٥٦١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٨:٣٠٢٢:٥١:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٣:٥٨١١:٣٢:٠٨١٦:٥٠:٠٠١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥١:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٤:٤٨١١:٣٢:٢٠١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٧:٤٤٢٢:٥١:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٥:٣٨١١:٣٢:٣٤١٦:٤٩:١٣١٧:٠٧:٢٣٢٢:٥١:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٦:٢٨١١:٣٢:٤٨١٦:٤٨:٥٢١٧:٠٧:٠٤٢٢:٥٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر مانی شهر مانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر مانی شهر مانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مانی

مانی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در استان کرمان ایران است.

شهر مانی در ویکیپدیا

شهر مانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مانی بر روی نقشه

شهر مانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مانی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مانی
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر مانی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر مانی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مانی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مانی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مانی دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ مانی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مانی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مانی
جدول اوقات شرعی امروز فردا مانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو