جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ماندکان

چاهان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ماندکان


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٥٢
اذان ظهر: ١١:١٦:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٣٥
اذان مغرب: ١٦:٥٧:٠٦
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٢٩

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ماندکان (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای ماندکان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ماندکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ماندکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد باخ
تو نیاز داری كه به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز كمی بیشتر از روز پیش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ماندکان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ماندکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ماندکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ماندکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ماندکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماندکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٧٠٥:٥٧:٣٢١٢:٢٨:٥٣١٩:٠٠:٣٧١٩:١٧:٤٤٢٣:٤٨:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٦:٤١١٢:٢٨:٤٤١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:١٧٢٣:٤٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٥:٥٢١٢:٢٨:٣٥١٩:٠١:٤١١٩:١٨:٥١٢٣:٤٧:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٥:٠٣١٢:٢٨:٢٧١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٢٥٢٣:٤٧:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٤:١٦١٢:٢٨:١٩١٩:٠٢:٤٥١٩:١٩:٥٩٢٣:٤٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٣:٢٩١٢:٢٨:١٢١٩:٠٣:١٧١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤٧:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٢:٤٣١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٠٧٢٣:٤٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥١:٥٨١٢:٢٧:٥٩١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٤٢٢٣:٤٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥١:١٤١٢:٢٧:٥٤١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:١٦٢٣:٤٦:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢٧:٤٨١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٥١٢٣:٤٦:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٩٠٥:٤٩:٥٠١٢:٢٧:٤٤١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:٢٦٢٣:٤٦:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٤٩:٠٩١٢:٢٧:٤٠١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:٠٠٢٣:٤٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٨:٢٩١٢:٢٧:٣٧١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٤:٣٥٢٣:٤٥:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:١٠٢٣:٤٥:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٧:٣١١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٤٥٢٣:٤٥:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٦:٣٦١٢:٢٧:٣٠١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٢٠٢٣:٤٥:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:١٢٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٧:٢٩١٩:٠٩:١٥١٩:٢٦:٥٥٢٣:٤٥:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٥:٢٧١٢:٢٧:٢٨١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٧:٣٠٢٣:٤٥:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٤:٥٤١٢:٢٧:٢٨١٩:١٠:٢١١٩:٢٨:٠٥٢٣:٤٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٧:٢٩١٩:١٠:٥٤١٩:٢٨:٤٠٢٣:٤٥:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٧:٣٠١٩:١١:٢٧١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢٧:٣٢١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٤٩٢٣:٤٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢٧:٣٤١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٤:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٢:٢٧١٢:٢٧:٣٧١٩:١٣:٠٤١٩:٣٠:٥٩٢٣:٤٤:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٢:٠١١٢:٢٧:٤١١٩:١٣:٣٧١٩:٣١:٣٣٢٣:٤٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤١:٣٦١٢:٢٧:٤٥١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:٠٧٢٣:٤٤:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٨٠٥:٤١:١٣١٢:٢٧:٤٩١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٤١٢٣:٤٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٠:٥١١٢:٢٧:٥٥١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:١٥٢٣:٤٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٠:٣١١٢:٢٨:٠٠١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:٤٨٢٣:٤٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ماندکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ماندکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ماندکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماندکان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ماندکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ماندکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ماندکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ماندکان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ماندکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ماندکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ماندکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ماندکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ماندکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ماندکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ماندکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ماندکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ماندکان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١١٠٥:٣٤:١٩١١:١٥:٢٩١٦:٥٦:١٩١٧:١٣:٠٠٢٢:٣٧:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٢٠٥:٣٤:٥٤١١:١٥:٢١١٦:٥٥:٢٨١٧:١٢:١١٢٢:٣٧:٢٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٣٥:٢٩١١:١٥:١٤١٦:٥٤:٣٨١٧:١١:٢٢٢٢:٣٧:١٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٣٠٥:٣٦:٠٥١١:١٥:٠٧١٦:٥٣:٤٩١٧:١٠:٣٤٢٢:٣٧:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٣٦:٤١١١:١٥:٠١١٦:٥٣:٠١١٧:٠٩:٤٨٢٢:٣٦:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٣٧:١٨١١:١٤:٥٦١٦:٥٢:١٤١٧:٠٩:٠٢٢٢:٣٦:٤٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٣٧:٥٥١١:١٤:٥١١٦:٥١:٢٨١٧:٠٨:١٨٢٢:٣٦:٣٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٩٠٥:٣٨:٣٢١١:١٤:٤٧١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٧:٣٥٢٢:٣٦:٣٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٣٩:١١١١:١٤:٤٤١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٦:٥٣٢٢:٣٦:٢٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٣٩:٤٩١١:١٤:٤٢١٦:٤٩:١٦١٧:٠٦:١٢٢٢:٣٦:٢٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٠:٢٨١١:١٤:٤١١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٥:٣٢٢٢:٣٦:١٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤١:٠٧١١:١٤:٤٠١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٤:٥٣٢٢:٣٦:١٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤١:٤٧١١:١٤:٤٠١٦:٤٧:١٥١٧:٠٤:١٦٢٢:٣٦:١١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٤٢:٢٧١١:١٤:٤١١٦:٤٦:٣٧١٧:٠٣:٤٠٢٢:٣٦:٠٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٣:٠٧١١:١٤:٤٣١٦:٤٦:٠١١٧:٠٣:٠٥٢٢:٣٦:٠٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٥:٤٣:٤٨١١:١٤:٤٦١٦:٤٥:٢٥١٧:٠٢:٣١٢٢:٣٦:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٤٤:٢٩١١:١٤:٤٩١٦:٤٤:٥١١٧:٠١:٥٩٢٢:٣٦:٠٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٤٥:١١١١:١٤:٥٣١٦:٤٤:١٨١٧:٠١:٢٨٢٢:٣٦:٠٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٤٥:٥٣١١:١٤:٥٨١٦:٤٣:٤٧١٧:٠٠:٥٨٢٢:٣٦:١١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٤٦:٣٥١١:١٥:٠٤١٦:٤٣:١٧١٧:٠٠:٣٠٢٢:٣٦:١٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٢٠٥:٤٧:١٨١١:١٥:١١١٦:٤٢:٤٨١٧:٠٠:٠٣٢٢:٣٦:١٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٤٨:٠١١١:١٥:١٩١٦:٤٢:٢١١٦:٥٩:٣٨٢٢:٣٦:٢٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٤٨:٤٤١١:١٥:٢٧١٦:٤١:٥٥١٦:٥٩:١٣٢٢:٣٦:٢٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٥:٤٩:٢٧١١:١٥:٣٦١٦:٤١:٣٠١٦:٥٨:٥١٢٢:٣٦:٣٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٠:١١١١:١٥:٤٧١٦:٤١:٠٧١٦:٥٨:٣٠٢٢:٣٦:٤١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٠:٥٥١١:١٥:٥٨١٦:٤٠:٤٦١٦:٥٨:١٠٢٢:٣٦:٤٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥١:٣٩١١:١٦:١٠١٦:٤٠:٢٦١٦:٥٧:٥٢٢٢:٣٦:٥٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٢:٢٣١١:١٦:٢٢١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٧:٣٥٢٢:٣٧:٠٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٣:٠٨١١:١٦:٣٦١٦:٣٩:٥٠١٦:٥٧:٢٠٢٢:٣٧:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٣:٥٢١١:١٦:٥٠١٦:٣٩:٣٥١٦:٥٧:٠٦٢٢:٣٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ماندکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ماندکان روستای ماندکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ماندکان روستای ماندکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ماندکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ماندکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ماندکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ماندکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ماندکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ماندکان

روستای ماندکان بر روی نقشه

روستای ماندکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ماندکان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ماندکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ماندکان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ماندکان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ماندکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ماندکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ماندکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ماندکان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ماندکان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ماندکان
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماندکان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ماندکان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ماندکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ماندکان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماندکان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماندکان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ماندکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو