جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مال

کوهپایه | کاشان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مال

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٤٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٠٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مال (شهرستان کاشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای مال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
عشق حقیقی بسیار لحظه ای است، اما هیهات از این لحظه!

اوقات شرعی ماه جاری روستای مال

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٥:١٢١٣:٠٤:٥٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٢٤٠٠:٢١:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٣:٥٧١٣:٠٤:٤١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:١٢٠٠:٢١:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٢:٤٣١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٠:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٤:١٤١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٣٦٠٠:٢٠:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٣:٤٧١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٣:٣٤١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:١٣٠٠:١٩:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٠١٠٠:١٩:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٣:١٠١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٨:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٨:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٨:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٧:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢١:٠١١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٧:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٢:١٨١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٧:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٧:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٢:٠١١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٦:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٦:٤٤١٣:٠١:٥٣١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٦:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٥:٤٣١٣:٠١:٤٥١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:١١٠٠:١٦:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٤:٤٢١٣:٠١:٣٨١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٥:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٣:٤٣١٣:٠١:٣٢١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٥:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٢:٤٥١٣:٠١:٢٦١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٠٠٦:١١:٤٧١٣:٠١:٢١١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٥:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٠:٥٢١٣:٠١:١٧١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٧٠٠:١٤:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠١:١٣١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٤:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠١:٠٩١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:١١١٣:٠١:٠٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٤:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠١:٠٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٦:٣١١٣:٠١:٠٣١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠١:٠٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:١١٠٠:١٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مال

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مال

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مال روستای مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مال روستای مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مال

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٥٤:٠٣١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:٣٦٠٠:١٥:٢٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٥:٥٤:١٨١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:٤٧٠٠:١٥:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥٤:٣٣١٣:٠٦:٥٩٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٥٧٠٠:١٥:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٦٠٥:٥٤:٥٠١٣:٠٧:١٢٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١٦:٠٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٥:٠٨١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٩:٣٨٢٠:٤٠:١١٠٠:١٦:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٥:٢٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤٠:١٦٠٠:١٦:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٥٠٥:٥٥:٤٧١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:١٩٠٠:١٦:٥٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٦:٠٩١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٧:١٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٨:١٤٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٧:٢٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤٠:١٧٠٠:١٧:٤١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٩:٤٦٢٠:٤٠:١٣٠٠:١٧:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٠٨٠٠:١٨:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٩:٣٥٢٠:٤٠:٠١٠٠:١٨:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٩:١٠٢٠:١٩:٢٨٢٠:٣٩:٥١٠٠:١٨:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٩:١١١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٤١٠٠:١٩:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٩:٢٨٠٠:١٩:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:١٤٠٠:١٩:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٥٨٠٠:١٩:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٦:٠١:١٦١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٢٠:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٦:٠١:٤٩١٣:١٠:٠٦٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٠:١٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٢:٢٤١٣:١٠:١٤٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٠:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠٢:٥٩١٣:١٠:٢٢٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٢٠:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٣:٣٤١٣:١٠:٢٩٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٧:١٣٠٠:٢١:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٤:١١١٣:١٠:٣٥٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢١:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٤:٤٨١٣:١٠:٤١٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢١:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٠:٤٧٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢١:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٦:٠٤١٣:١٠:٥٢٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢١:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٦:٤٢١٣:١٠:٥٧٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٢:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٧:٢٢١٣:١١:٠١٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:١١٠٠:٢٢:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٨:٠١١٣:١١:٠٤٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢٢:٣٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٨:٤٢١٣:١١:٠٧٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مال روستای مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مال روستای مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مال

روستای مال بر روی نقشه

روستای مال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مال
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مال + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مال رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مال
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مال دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو