جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مال اخوند

طیبی گرمسیری شمالی | لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مال اخوند


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٠٢
نیمه شب: ٢٣:١٩:٥٢

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مال اخوند (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای مال اخوند)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مال اخوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مال اخوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریستن كیوس
فضیلت عبارت است از سلامت روح.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مال اخوند

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مال اخوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مال اخوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مال اخوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مال اخوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مال اخوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٣:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٦:١٦١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢٣:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٣:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٢:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٢:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢١:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢١:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٢:١١١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:١٥٠٠:٢١:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢١:١٩١٣:٠٥:١٦١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢١:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٥:١١١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢١:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٥:٠٧١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٠:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٠:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٨:٠١١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٠:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٧:١٥١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٠:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٠:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٠١٠٠:١٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٩:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٤:٢١١٣:٠٤:٥١١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٩:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٤:٥١١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٩:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٣:٠١١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٥١٠٠:١٩:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٩:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١١:٤٧١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:١٥٠٠:١٩:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١١:١٢١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٩:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٨:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٥:١٣٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٢١٠٠:١٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مال اخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مال اخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مال اخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مال اخوند

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مال اخوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مال اخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مال اخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مال اخوند

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مال اخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مال اخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مال اخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مال اخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مال اخوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مال اخوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مال اخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مال اخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مال اخوند

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٠:٥٢١١:٥٤:٢٩١٧:٠٧:٥٠١٧:٢٦:١٧٢٣:١٣:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤١:٤٣١١:٥٤:٤٥١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٦:٠١٢٣:١٣:٢٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٢:٣٥١١:٥٥:٠٢١٧:٠٧:١٤١٧:٢٥:٤٦٢٣:١٣:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٣:٢٦١١:٥٥:٢٠١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٥:٣٢٢٣:١٣:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٤:١٧١١:٥٥:٣٨١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:٢٠٢٣:١٤:١٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٥:٠٧١١:٥٥:٥٧١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٥:١٠٢٣:١٤:٢٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٥:٥٨١١:٥٦:١٧١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٥:٠٢٢٣:١٤:٤٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٦:٤٨١١:٥٦:٣٨١٧:٠٦:١٥١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٥:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٧:٣٧١١:٥٦:٥٩١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٤:٥١٢٣:١٥:٢٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٨:٢٧١١:٥٧:٢١١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٤:٤٨٢٣:١٥:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٤٩:١٥١١:٥٧:٤٤١٧:٠٦:٠١١٧:٢٤:٤٦٢٣:١٥:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٠:٠٤١١:٥٨:٠٧١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٤:٤٦٢٣:١٦:١٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٠:٥١١١:٥٨:٣١١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٤:٤٨٢٣:١٦:٤١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥١:٣٩١١:٥٨:٥٥١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٤:٥٢٢٣:١٧:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٢:٢٥١١:٥٩:٢٠١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٤:٥٧٢٣:١٧:٢٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٣:١١١١:٥٩:٤٥١٧:٠٦:١١١٧:٢٥:٠٤٢٣:١٧:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٣:٥٦١٢:٠٠:١١١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:١٢٢٣:١٨:١٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٤:٤٠١٢:٠٠:٣٧١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٥:٢٢٢٣:١٨:٣٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٥:٢٣١٢:٠١:٠٤١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٥:٣٤٢٣:١٩:٠١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٦:٠٦١٢:٠١:٣١١٧:٠٦:٥١١٧:٢٥:٤٧٢٣:١٩:٢٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٦:٤٨١٢:٠١:٥٩١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٦:٠٢٢٣:١٩:٥٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٧:٢٩١٢:٠٢:٢٧١٧:٠٧:٢١١٧:٢٦:١٩٢٣:٢٠:١٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٨:٠٨١٢:٠٢:٥٥١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٦:٣٧٢٣:٢٠:٤٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٨:٤٧١٢:٠٣:٢٤١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٦:٥٧٢٣:٢١:١٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٩:٢٥١٢:٠٣:٥٣١٧:٠٨:١٨١٧:٢٧:١٨٢٣:٢١:٤٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٠:٠١١٢:٠٤:٢٢١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٧:٤١٢٣:٢٢:٠٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠٤:٥١١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٨:٠٥٢٣:٢٢:٣٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٠٠٧:٠١:١١١٢:٠٥:٢١١٧:٠٩:٢٩١٧:٢٨:٣٠٢٣:٢٣:٠٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠١:٤٤١٢:٠٥:٥١١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٥٧٢٣:٢٣:٣٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٢:١٦١٢:٠٦:٢٠١٧:١٠:٢٤١٧:٢٩:٢٦٢٣:٢٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مال اخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مال اخوند روستای مال اخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مال اخوند روستای مال اخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مال اخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مال اخوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مال اخوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مال اخوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مال اخوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مال اخوند

روستای مال اخوند بر روی نقشه

روستای مال اخوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مال اخوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مال اخوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مال اخوند
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مال اخوند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای مال اخوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مال اخوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مال اخوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مال اخوند رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مال اخوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مال اخوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مال اخوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مال اخوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا مال اخوند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مال اخوند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مال اخوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مال اخوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مال اخوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو