جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مال اخوند

طیبی گرمسیری شمالی | لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مال اخوند

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٠٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٨:١١

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مال اخوند (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای مال اخوند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مال اخوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مال اخوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

ثورو ویك
زندگیت هرچه كه باشد با آن روبرو شو و آن را در آغوش بگیر، از آن دوری مكن و به نامهای سخت و درشتش مخوان؛ زندگی آنقدر بد نیست كه تو هستی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مال اخوند

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مال اخوند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مال اخوند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مال اخوند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مال اخوند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مال اخوند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤١:٥٥١٣:٠٨:٤٦١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٤٠٠٠:٢٧:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٠:٤٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٦:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٩:٣٩١٣:٠٨:١٧١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٨:٣١١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤٤٠٠:٢٦:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٧:٥٠١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٥:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٧:٣٧١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٠٧٠٠:٢٥:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٤٩٠٠:٢٥:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٤:٠٩١٣:٠٧:١٢١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٤:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٧:٠٠١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٤:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٤:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣١:٠١١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٣:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٣:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٦:١٨١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٣:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٣:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٢:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٥:٥١١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٢:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٢:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٤:١١١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٢:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢١:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢١:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٥:١٦١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٥:١١١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢١:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٠:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٥:٠٣١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٨:١٢١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٠:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٠:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٠:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٠:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٥:١٢١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مال اخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مال اخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مال اخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مال اخوند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مال اخوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مال اخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مال اخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مال اخوند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مال اخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مال اخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مال اخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مال اخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مال اخوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مال اخوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مال اخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مال اخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مال اخوند

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مال اخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مال اخوند روستای مال اخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مال اخوند روستای مال اخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مال اخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مال اخوند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مال اخوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مال اخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مال اخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مال اخوند

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٢٩١٣:١٠:٢٣٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٢:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٠:٣٦٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٢:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٠:٤٩٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٢:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٦:١٤١٣:١١:٠٢٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٢:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٦:٣٢١٣:١١:١٥٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٣:١١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٦:٥٠١٣:١١:٢٧٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٣:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٧:١٠١٣:١١:٤٠٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٣:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٧:٣٠١٣:١١:٥٢٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٣:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٢:٠٤٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٤:١٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٨:١٤١٣:١٢:١٦٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٤:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٨:٣٨١٣:١٢:٢٨٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٤:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٩:٠٢١٣:١٢:٣٩٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٤:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٢:٥٠٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٥:١٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٣:٠٠٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٥:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٠:٢٠١٣:١٣:١١٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٥:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٠:٤٨١٣:١٣:٢٠٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٥:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١١:١٧١٣:١٣:٣٠٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٦:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١١:٤٦١٣:١٣:٣٩٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٦:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٢:١٦١٣:١٣:٤٨٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢٦:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٢:٤٦١٣:١٣:٥٦٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٦:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٣:١٨١٣:١٤:٠٤٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٧:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٣:٥٠١٣:١٤:١٢٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٧:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٤:٢٢١٣:١٤:١٩٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٧:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٤:٥٥١٣:١٤:٢٥٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٧:٤٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٥:٢٩١٣:١٤:٣٢٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٧:٥٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٦:٠٣١٣:١٤:٣٧٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٨:١١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٦:٣٧١٣:١٤:٤٢٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٨:٢٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٧:١٢١٣:١٤:٤٧٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٨:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٧:٤٧١٣:١٤:٥١٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٨:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٨:٢٣١٣:١٤:٥٤٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٨:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٨:٥٩١٣:١٤:٥٧٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مال اخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مال اخوند روستای مال اخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مال اخوند روستای مال اخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مال اخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مال اخوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مال اخوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مال اخوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مال اخوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مال اخوند

روستای مال اخوند بر روی نقشه

روستای مال اخوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مال اخوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مال اخوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مال اخوند
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مال اخوند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مال اخوند + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مال اخوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مال اخوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مال اخوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مال اخوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مال اخوند رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق مال اخوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مال اخوند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مال اخوند دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مال اخوند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مال اخوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مال اخوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مال اخوند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مال اخوند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مال اخوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو