جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مالی آباد

بشاریات شرقی | آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز مالی آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٣١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٠٣

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مالی آباد (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای مالی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای مالی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مالی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
وقتی كه حرف پول پیش می آید، همه پیرو یك كیش و آیین می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مالی آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مالی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مالی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مالی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مالی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مالی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٦:٣٠١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:١١٠٠:٢٠:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٦:٢٠١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٠٥٠٠:١٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٦:١١١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٥٩٠٠:١٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٩:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٨:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٨:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٣١٠٠:١٨:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٧:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:١٩٠٠:١٧:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٥٠٦:١١:٣١١٣:٠٥:١٥١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:١٣٠٠:١٧:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٠:٣١١٣:٠٥:١١٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٦:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٥:٠٧٢٠:٠١:١٣٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٦:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٦:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٦:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٦:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٥:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١٥:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:١١٠٠:١٥:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣١٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٤:٥٦٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٤:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٤٥٠٠:١٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٥:٠١٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٣٦٠٠:١٤:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٥:٠٤٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٥:٠٨٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٥:١٢٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٥:١٦٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٤:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٩٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٤٢٠٠:١٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مالی آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای مالی آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مالی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای مالی آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٣:١٦١٣:١٤:٠٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٥٢٠٠:٣١:١٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠١:٤٩١٣:١٣:٥١١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٤٣٠٠:٣٠:٥٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٠:٢٢١٣:١٣:٣٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٠:٣٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٨:٥٦١٣:١٣:١٥١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:٢٧٠٠:٣٠:٠٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٧:٢٩١٣:١٢:٥٧١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:١٨٠٠:٢٩:٤٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٦:٠٣١٣:١٢:٣٩١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:١٠٠٠:٢٩:٢١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٤:٣٧١٣:١٢:٢١١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:٠٢٠٠:٢٨:٥٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٣:١١١٣:١٢:٠٤١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٥٣٠٠:٢٨:٣٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:٤٦١٣:١١:٤٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٤٥٠٠:٢٨:١٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥٠:٢١١٣:١١:٢٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٣٧٠٠:٢٧:٤٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٨:٥٦١٣:١١:١١١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢٧:٢٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٧:٣١١٣:١٠:٥٤١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٧:٠٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٦:٠٧١٣:١٠:٣٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٦:٣٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٤:٤٣١٣:١٠:٢١١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٦:١٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٣:٢٠١٣:١٠:٠٤١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢٥:٥٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤١:٥٧١٣:٠٩:٤٨١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٥٠٠٠:٢٥:٣٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٩:٣٢١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٥:٠٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:١٣١٣:٠٩:١٧١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٤:٤٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٧:٥٢١٣:٠٩:٠١١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٤:٢٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٦:٣١١٣:٠٨:٤٦١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٣:٥٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٥:١٢١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:١٤٠٠:٢٣:٣٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٨:١٨١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٣:١٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٢:٣٤١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٢:٥٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣١:١٦١٣:٠٧:٥١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٢:٣١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٢:١٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢١:٤٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٧:١٣١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢١:٢٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢١:٠٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٦:٥١١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٠:٤٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٦:٤٠١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای مالی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای مالی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای مالی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مالی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مالی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مالی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مالی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مالی آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١١:٥٧١٢:١٥:٥٧١٨:٢٠:٣١١٨:٣٨:٤٢٠٠:٠٣:٢٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٤٠٧:١٠:٣٠١٣:١٥:٣٩١٩:٢١:٢٣١٩:٣٩:٣٣٠٠:٣٣:٠٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤١٠٧:٠٩:٠٣١٣:١٥:٢١١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٢٥٠٠:٣٢:٤١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٧:٣٦١٣:١٥:٠٣١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:١٧٠٠:٣٢:٢٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٦:٠٩١٣:١٤:٤٥١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٠٨٠٠:٣١:٥٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٤:٤٣١٣:١٤:٢٧١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:٠٠٠٠:٣١:٣٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٣:١٦١٣:١٤:٠٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٥٢٠٠:٣١:١٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠١:٤٩١٣:١٣:٥١١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٤٣٠٠:٣٠:٥٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٠:٢٢١٣:١٣:٣٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٠:٣٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٨:٥٦١٣:١٣:١٥١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:٢٧٠٠:٣٠:٠٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٧:٢٩١٣:١٢:٥٧١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:١٨٠٠:٢٩:٤٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٦:٠٣١٣:١٢:٣٩١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:١٠٠٠:٢٩:٢١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٤:٣٧١٣:١٢:٢١١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:٠٢٠٠:٢٨:٥٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٣:١١١٣:١٢:٠٤١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٥٣٠٠:٢٨:٣٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:٤٦١٣:١١:٤٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٤٥٠٠:٢٨:١٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥٠:٢١١٣:١١:٢٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٣٧٠٠:٢٧:٤٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٨:٥٦١٣:١١:١١١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢٧:٢٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٧:٣١١٣:١٠:٥٤١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٧:٠٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٦:٠٧١٣:١٠:٣٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٦:٣٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٤:٤٣١٣:١٠:٢١١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٦:١٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٣:٢٠١٣:١٠:٠٤١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢٥:٥٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤١:٥٧١٣:٠٩:٤٨١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٥٠٠٠:٢٥:٣٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٩:٣٢١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٥:٠٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:١٣١٣:٠٩:١٧١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٤:٤٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٧:٥٢١٣:٠٩:٠١١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٤:٢٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٦:٣١١٣:٠٨:٤٦١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٣:٥٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٥:١٢١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:١٤٠٠:٢٣:٣٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٨:١٨١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٣:١٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٢:٣٤١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٢:٥٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣١:١٦١٣:٠٧:٥١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٢:٣١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٢:١٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مالی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مالی آباد روستای مالی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مالی آباد روستای مالی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مالی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مالی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مالی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مالی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مالی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مالی آباد

روستای مالی آباد بر روی نقشه

روستای مالی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مالی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مالی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مالی آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای مالی آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای مالی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مالی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مالی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مالی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مالی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مالی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مالی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مالی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مالی آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق مالی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مالی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مالی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مالی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو