جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مالک آباد

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز مالک آباد


اذان صبح: ٠٥:١٢:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٣٦
اذان مغرب: ١٩:١١:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٠٤

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مالک آباد (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای مالک آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای مالک آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مالک آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مالک آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مالک آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مالک آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مالک آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مالک آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مالک آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠١:٤٨١٢:٣٥:٥١١٩:١٠:١٩١٩:٢٧:٥٢٢٣:٥٤:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٠:٥٢١٢:٣٥:٤١١٩:١٠:٥٥١٩:٢٨:٣١٢٣:٥٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٩:٥٧١٢:٣٥:٣٢١٩:١١:٣٢١٩:٢٩:٠٩٢٣:٥٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٩:٠٢١٢:٣٥:٢٣١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥٣:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣٥:١٥١٩:١٢:٤٦١٩:٣٠:٢٧٢٣:٥٣:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٥:٠٧١٩:١٣:٢٢١٩:٣١:٠٦٢٣:٥٢:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٦:٢٥١٢:٣٥:٠٠١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٤٦٢٣:٥٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٤:٥٣١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:٢٥٢٣:٥٢:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٤:٤٧١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٠٤٢٣:٥٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٤:٤١١٩:١٥:٥٠١٩:٣٣:٤٤٢٣:٥١:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٤:٣٦١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:٢٣٢٣:٥١:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٤:٣٢١٩:١٧:٠٥١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥١:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥١:٣٦١٢:٣٤:٢٨١٩:١٧:٤٢١٩:٣٥:٤٢٢٣:٥١:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٠:٥٢١٢:٣٤:٢٤١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٢١٢٣:٥١:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣٤:٢١١٩:١٨:٥٦١٩:٣٧:٠١٢٣:٥١:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٤:١٩١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٤٠٢٣:٥٠:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٨:٤٦١٢:٣٤:١٧١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:٢٠٢٣:٥٠:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٤:١٦١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٠:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٣٤:١٦١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:٣٩٢٣:٥٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٦:٥١١٢:٣٤:١٦١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:١٨٢٣:٥٠:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٦:١٥١٢:٣٤:١٧١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٥٧٢٣:٥٠:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٤:١٨١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٠:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:١٥٢٣:٥٠:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٥٣٢٣:٤٩:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:١٠٢٣:٤٩:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٤٨٢٣:٤٩:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مالک آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای مالک آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مالک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای مالک آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٤:٣٥١٢:٤٣:٣٠١٨:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٤٣٠٠:٠٤:٠٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٣:٢٤١٢:٤٣:١٢١٨:٥٣:٢٧١٩:١٠:١٨٠٠:٠٣:٤٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٢:١٤١٢:٤٢:٥٤١٨:٥٤:٠١١٩:١٠:٥٣٠٠:٠٣:٢٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣١:٠٤١٢:٤٢:٣٦١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٢٨٠٠:٠٣:٠٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:٣٣٠٦:٢٩:٥٣١٢:٤٢:١٨١٨:٥٥:١٠١٩:١٢:٠٣٠٠:٠٢:٤٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:١٦٠٦:٢٨:٤٤١٢:٤٢:٠٠١٨:٥٥:٤٤١٩:١٢:٣٨٠٠:٠٢:٢٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٧:٣٤١٢:٤١:٤٢١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:١٣٠٠:٠٢:٠٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٦:٢٤١٢:٤١:٢٥١٨:٥٦:٥٢١٩:١٣:٤٨٠٠:٠١:٣٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٥:١٥١٢:٤١:٠٧١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٢٣٠٠:٠١:١٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٤:٠٦١٢:٤٠:٥٠١٨:٥٨:٠٠١٩:١٤:٥٨٠٠:٠٠:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٢:٥٧١٢:٤٠:٣٢١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٣٤٠٠:٠٠:٣٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢١:٤٩١٢:٤٠:١٥١٨:٥٩:٠٩١٩:١٦:٠٩٠٠:٠٠:١٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٠:٤١١٢:٣٩:٥٨١٨:٥٩:٤٣١٩:١٦:٤٥٢٣:٥٩:٥٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٩:٣٣١٢:٣٩:٤٢١٩:٠٠:١٧١٩:١٧:٢٠٢٣:٥٩:٣١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٨:٢٦١٢:٣٩:٢٥١٩:٠٠:٥٢١٩:١٧:٥٦٢٣:٥٩:١٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٧:١٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٠١:٢٦١٩:١٨:٣٢٢٣:٥٨:٤٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:١١٠٦:١٦:١٢١٢:٣٨:٥٣١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٠٨٢٣:٥٨:٢٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٥:٠٧١٢:٣٨:٣٨١٩:٠٢:٣٦١٩:١٩:٤٤٢٣:٥٨:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٤:٠١١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٢١٢٣:٥٧:٤٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٢:٥٦١٢:٣٨:٠٨١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٠:٥٧٢٣:٥٧:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٠٩٠٦:١١:٥٢١٢:٣٧:٥٣١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:٣٤٢٣:٥٧:٠٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٠:٤٩١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٢:١١٢٣:٥٦:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٩:٤٦١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٥:٣١١٩:٢٢:٤٨٢٣:٥٦:٢٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٨:٤٣١٢:٣٧:١٢١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٣:٢٦٢٣:٥٦:٠٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٧:٤٢١٢:٣٦:٥٩١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٠٣٢٣:٥٥:٥٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٦:٤١١٢:٣٦:٤٦١٩:٠٧:١٨١٩:٢٤:٤١٢٣:٥٥:٣٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٦:٣٤١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٥:١٩٢٣:٥٥:١٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٤:٤١١٢:٣٦:٢٣١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٥٧٢٣:٥٤:٥٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٣:٤٣١٢:٣٦:١٢١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٦:٣٥٢٣:٥٤:٣٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٦:٠١١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٧:١٣٢٣:٥٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای مالک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای مالک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای مالک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مالک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مالک آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مالک آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای مالک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مالک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مالک آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٤١:٣٧١١:٤٥:١٨١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٦:١٢٢٣:٣٦:٠٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٠:٢٧١٢:٤٥:٠٠١٨:٥٠:٠٠١٩:٠٦:٤٨٠٠:٠٥:٤٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٨٠٦:٣٩:١٦١٢:٤٤:٤٢١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:٢٣٠٠:٠٥:٢٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٣٨:٠٦١٢:٤٤:٢٤١٨:٥١:٠٩١٩:٠٧:٥٨٠٠:٠٥:٠٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٦:٥٥١٢:٤٤:٠٦١٨:٥١:٤٤١٩:٠٨:٣٣٠٠:٠٤:٤٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٣٥:٤٥١٢:٤٣:٤٨١٨:٥٢:١٨١٩:٠٩:٠٨٠٠:٠٤:٢٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٤:٣٥١٢:٤٣:٣٠١٨:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٤٣٠٠:٠٤:٠٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٣:٢٤١٢:٤٣:١٢١٨:٥٣:٢٧١٩:١٠:١٨٠٠:٠٣:٤٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٢:١٤١٢:٤٢:٥٤١٨:٥٤:٠١١٩:١٠:٥٣٠٠:٠٣:٢٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣١:٠٤١٢:٤٢:٣٦١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٢٨٠٠:٠٣:٠٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٣٠٦:٢٩:٥٣١٢:٤٢:١٨١٨:٥٥:١٠١٩:١٢:٠٣٠٠:٠٢:٤٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٦٠٦:٢٨:٤٤١٢:٤٢:٠٠١٨:٥٥:٤٤١٩:١٢:٣٨٠٠:٠٢:٢٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٧:٣٤١٢:٤١:٤٢١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:١٣٠٠:٠٢:٠٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٦:٢٤١٢:٤١:٢٥١٨:٥٦:٥٢١٩:١٣:٤٨٠٠:٠١:٣٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٥:١٥١٢:٤١:٠٧١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٢٣٠٠:٠١:١٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٤:٠٦١٢:٤٠:٥٠١٨:٥٨:٠٠١٩:١٤:٥٨٠٠:٠٠:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٢:٥٧١٢:٤٠:٣٢١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٣٤٠٠:٠٠:٣٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢١:٤٩١٢:٤٠:١٥١٨:٥٩:٠٩١٩:١٦:٠٩٠٠:٠٠:١٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٠:٤١١٢:٣٩:٥٨١٨:٥٩:٤٣١٩:١٦:٤٥٢٣:٥٩:٥٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٩:٣٣١٢:٣٩:٤٢١٩:٠٠:١٧١٩:١٧:٢٠٢٣:٥٩:٣١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٨:٢٦١٢:٣٩:٢٥١٩:٠٠:٥٢١٩:١٧:٥٦٢٣:٥٩:١٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٧:١٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٠١:٢٦١٩:١٨:٣٢٢٣:٥٨:٤٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:١٦:١٢١٢:٣٨:٥٣١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٠٨٢٣:٥٨:٢٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٥:٠٧١٢:٣٨:٣٨١٩:٠٢:٣٦١٩:١٩:٤٤٢٣:٥٨:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٤:٠١١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٢١٢٣:٥٧:٤٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٢:٥٦١٢:٣٨:٠٨١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٠:٥٧٢٣:٥٧:٢٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:١١:٥٢١٢:٣٧:٥٣١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:٣٤٢٣:٥٧:٠٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٠:٤٩١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٢:١١٢٣:٥٦:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٩:٤٦١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٥:٣١١٩:٢٢:٤٨٢٣:٥٦:٢٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٨:٤٣١٢:٣٧:١٢١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٣:٢٦٢٣:٥٦:٠٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٧:٤٢١٢:٣٦:٥٩١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٠٣٢٣:٥٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مالک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مالک آباد روستای مالک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مالک آباد روستای مالک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مالک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مالک آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مالک آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مالک آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مالک آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مالک آباد

روستای مالک آباد بر روی نقشه

روستای مالک آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مالک آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مالک آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مالک آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای مالک آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای مالک آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مالک آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مالک آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مالک آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مالک آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مالک آباد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ مالک آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مالک آباد
افق شرعی امروز فردا مالک آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مالک آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مالک آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مالک آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مالک آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو