جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مالمیر

شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز مالمیر


اذان صبح: ٠٤:٤١:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٩:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٣١:٥١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مالمیر (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر مالمیر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر مالمیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مالمیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بیل هریس
تنها هنگامی كه نقش خودتان را در زندگی، مشخص و قدرت خودتان را درك كنید، امكان درست كردن وضعیت زندگی تان و آفرینش داستانی متفاوت [ =دیگرگون ] وجود خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مالمیر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مالمیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مالمیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مالمیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مالمیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مالمیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٠:٥٥١٣:١١:٢٤١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٦:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٩:٥٠١٣:١١:١٤١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٤٨٠٠:٢٦:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٨:٤٥١٣:١١:٠٥١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٦:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٧:٤١١٣:١٠:٥٦١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٥:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٠:٤٨١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٥:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٠:٤١١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٥:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٠:٣٣١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٥:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٠:٢٧١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٤:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٠:٢٠١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٣٠٠٠:٢٤:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢١:٣٩١٣:١٠:١٥١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٤:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٠:١٠٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٤:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٩:٤٧١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٣:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٨:٥٣١٣:١٠:٠١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٣:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٣:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٣:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٦:١٩١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٣:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٢:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٢:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٢:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:١٠١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٢:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٢:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١١:٤٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١١:٠٤١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢١:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢١:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٩:١٠١٣:١٠:٠٢٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٠١٠٠:٢١:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٠:٠٦٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢١:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٠:١١٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢١:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٧:٣٠١٣:١٠:١٦٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢١:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مالمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مالمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مالمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مالمیر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر مالمیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مالمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مالمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر مالمیر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر مالمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر مالمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر مالمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مالمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مالمیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مالمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر مالمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مالمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مالمیر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠٣:٢٥١٣:١٥:٢٤٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٢٤:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٥:٣٧٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٢٤:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٣:٥٥١٣:١٥:٥٠٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٨:١٤٠٠:٢٤:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٤:١٢١٣:١٦:٠٣٢٠:٢٧:٥١٢٠:٤٨:٢١٠٠:٢٥:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٥٠٦:٠٤:٣٠١٣:١٦:١٦٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٢٥:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٤:٤٩١٣:١٦:٢٨٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٨:٣١٠٠:٢٥:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٥:١٠١٣:١٦:٤١٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٣٤٠٠:٢٥:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٦:٥٣٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٢٦:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٧:٠٥٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٣٤٠٠:٢٦:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٦:١٩١٣:١٧:١٧٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٢٦:٤٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٦:٤٥١٣:١٧:٢٩٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٢٧:٠١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٧:١١١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٢٢٠٠:٢٧:١٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٧:٥١٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:١٥٠٠:٢٧:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٨:٠٧١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٧:٤٦٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٢٧:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٨:١٢٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٧:٥٥٠٠:٢٨:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٨:٢٢٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٤٢٠٠:٢٨:٢١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٨:٣٢٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٢٨:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٦:١٠:٠٩١٣:١٨:٤١٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:١٢٠٠:٢٨:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٦:١٠:٤٢١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٢٩:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:١١:١٥١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٩:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢١٠٦:١١:٥٠١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٦:١٣٠٠:٢٩:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١١٠٦:١٢:٢٤١٣:١٩:١٣٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٢٩:٥٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٣:٠٠١٣:١٩:٢٠٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣٠:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٣:٣٦١٣:١٩:٢٦٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٠:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٤:١٣١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:٣١٠٠:٣٠:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٤:٥٠١٣:١٩:٣٧٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣٠:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٥:٢٨١٣:١٩:٤٢٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣١:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٦:٠٧١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٣١:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٦:٤٦١٣:١٩:٥٠٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٣١:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٧:٢٥١٣:١٩:٥٣٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤١:٤٦٠٠:٣١:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٨:٠٥١٣:١٩:٥٦٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٠٨٠٠:٣١:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مالمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مالمیر شهر مالمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مالمیر شهر مالمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مالمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مالمیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر مالمیر

خلج مالمیر روستایی در فاصله ۸۰ کیلومتری جنوب غربی اراک است. این روستا در دهستان مالمیر از بخش سربند از توابع شهرستان شازند قرار دارد. آب این روستا از قنات، چشمه و محصولات آن غلات، یونجه، گردو و انگور است

شهر مالمیر در ویکیپدیا

شهر مالمیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مالمیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مالمیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مالمیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مالمیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مالمیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مالمیر
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر مالمیر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر مالمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مالمیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مالمیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مالمیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مالمیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مالمیر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مالمیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مالمیر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مالمیر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مالمیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مالمیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا مالمیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مالمیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو