جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مالمیر

شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز مالمیر

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٣٣
اذان مغرب: ١٨:١٥:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٢٧

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مالمیر (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر مالمیر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مالمیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مالمیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

حضرت محمد (ص)
هركه شب عید (فطر و قربان) و شب نیمه شعبان را احیا كند، در آن روزى كه دل‌ها مى‌‏میرند، دل او نمیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مالمیر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مالمیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مالمیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مالمیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مالمیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مالمیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٢:٥٧١٣:١٣:٣٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٣٠:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤١:٤٣١٣:١٣:١٦١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٩:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٣:٠٢١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٩:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٩:١٧١٣:١٢:٤٩١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٨:٠٦١٣:١٢:٣٥١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٢:٢٣١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٨:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٢:١١١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٤:٣٥١٣:١١:٥٩١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٣:٢٦١٣:١١:٤٧١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٧:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٢:١٨١٣:١١:٣٦١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٧:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣١:١١١٣:١١:٢٦١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٦:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٨٠٦:٣٠:٠٥١٣:١١:١٦١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٣٥٠٠:٢٦:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٩:٠٠١٣:١١:٠٦١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٦:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٧:٥٥١٣:١٠:٥٧١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٥:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٠:٤٩١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٥:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٠:٤١١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٥:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٤:٤٩١٣:١٠:٣٤١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٥:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٠:٢٧١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٤:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٠:٢١١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢١:٥٢١٣:١٠:١٥١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٤:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٠:١٠١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٤:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٣:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٩:٠٥١٣:١٠:٠١٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٣:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٨:١٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٢١٠٠:٢٣:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٧:٢١١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٣:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٥:٤١١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٢:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٩٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٢٢:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مالمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مالمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مالمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مالمیر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مالمیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مالمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مالمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مالمیر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مالمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مالمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مالمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مالمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مالمیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مالمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر مالمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مالمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مالمیر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مالمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مالمیر شهر مالمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مالمیر شهر مالمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مالمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مالمیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مالمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مالمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مالمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مالمیر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠١:٤١١٢:٠٦:٠٤١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٧:٣٥٢٣:٢٥:١٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٢:٢٢١٢:٠٥:٤٣١٨:٠٨:٣٣١٨:٢٦:١١٢٣:٢٤:٥٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٣:٠٤١٢:٠٥:٢٣١٨:٠٧:١٠١٨:٢٤:٤٨٢٣:٢٤:٣٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٣:٤٥١٢:٠٥:٠٢١٨:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٢٤٢٣:٢٤:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٤:٢٧١٢:٠٤:٤١١٨:٠٤:٢٤١٨:٢٢:٠٢٢٣:٢٤:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٥:٠٩١٢:٠٤:٢١١٨:٠٣:٠١١٨:٢٠:٣٩٢٣:٢٣:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٥:٥١١٢:٠٤:٠٠١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:١٧٢٣:٢٣:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٦:٣٣١٢:٠٣:٤٠١٨:٠٠:١٧١٨:١٧:٥٥٢٣:٢٣:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٧:١٦١٢:٠٣:٢١١٧:٥٨:٥٥١٨:١٦:٣٣٢٣:٢٢:٤٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٧:٥٩١٢:٠٣:٠١١٧:٥٧:٣٣١٨:١٥:١٢٢٣:٢٢:٢٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٨:٤٢١٢:٠٢:٤٢١٧:٥٦:١٢١٨:١٣:٥١٢٣:٢٢:٠٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٩:٢٥١٢:٠٢:٢٣١٧:٥٤:٥١١٨:١٢:٣٠٢٣:٢١:٥٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٠:٠٨١٢:٠٢:٠٥١٧:٥٣:٣١١٨:١١:١١٢٣:٢١:٣٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٠:٥٢١٢:٠١:٤٧١٧:٥٢:١١١٨:٠٩:٥١٢٣:٢١:١٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:١١:٣٦١٢:٠١:٢٩١٧:٥٠:٥١١٨:٠٨:٣٣٢٣:٢٠:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٢:٢١١٢:٠١:١٢١٧:٤٩:٣٢١٨:٠٧:١٤٢٣:٢٠:٣٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٣:٠٦١٢:٠٠:٥٥١٧:٤٨:١٤١٨:٠٥:٥٧٢٣:٢٠:٢٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٣:٥١١٢:٠٠:٣٨١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٤:٤٠٢٣:٢٠:٠٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٤:٣٦١٢:٠٠:٢٢١٧:٤٥:٣٩١٨:٠٣:٢٤٢٣:١٩:٤٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٥:٢٢١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٤:٢٣١٨:٠٢:٠٨٢٣:١٩:٣٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٠٨١١:٥٩:٥٢١٧:٤٣:٠٧١٨:٠٠:٥٣٢٣:١٩:١٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٦:٥٤١١:٥٩:٣٧١٧:٤١:٥١١٧:٥٩:٣٩٢٣:١٩:٠٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٧:٤١١١:٥٩:٢٤١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٨:٢٦٢٣:١٨:٤٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٨:٢٩١١:٥٩:١٠١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٧:١٤٢٣:١٨:٣٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٩:١٦١١:٥٨:٥٧١٧:٣٨:١٠١٧:٥٦:٠٢٢٣:١٨:١٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٠:٠٤١١:٥٨:٤٥١٧:٣٦:٥٨١٧:٥٤:٥١٢٣:١٨:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٠:٥٢١١:٥٨:٣٤١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٣:٤١٢٣:١٧:٥١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢١:٤١١١:٥٨:٢٣١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٢:٣٣٢٣:١٧:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٢:٣٠١١:٥٨:١٣١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:٢٥٢٣:١٧:٢٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٣:٢٠١١:٥٨:٠٣١٧:٣٢:١٩١٧:٥٠:١٨٢٣:١٧:١٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مالمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مالمیر شهر مالمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مالمیر شهر مالمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مالمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مالمیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مالمیر

خلج مالمیر روستایی در فاصله ۸۰ کیلومتری جنوب غربی اراک است. این روستا در دهستان مالمیر از بخش سربند از توابع شهرستان شازند قرار دارد. آب این روستا از قنات، چشمه و محصولات آن غلات، یونجه، گردو و انگور است

شهر مالمیر در ویکیپدیا

شهر مالمیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مالمیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مالمیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مالمیر بر روی نقشه

شهر مالمیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مالمیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مالمیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مالمیر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مالمیر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر مالمیر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مالمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مالمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مالمیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مالمیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مالمیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مالمیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مالمیر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مالمیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مالمیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مالمیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق مالمیر
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مالمیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مالمیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مالمیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو