جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مافه رودتلخ


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٨:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٣٦

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای مافه رودتلخ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مافه رودتلخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مافه رودتلخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

رام تیرت
نیایش ها همان گونه پاسخ می یابند كه پرسیده شده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مافه رودتلخ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مافه رودتلخ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مافه رودتلخ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مافه رودتلخ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مافه رودتلخ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٣:٠٩١٣:١٠:٠٩١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:١٥٠٠:٢٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١١٠٦:٤٢:٠٠١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٨:١٩١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٠:٥٢١٣:٠٩:٤١١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٣٨٠٠:٢٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٩:٤٤١٣:٠٩:٢٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٢٠٠٠:٢٧:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٨:٣٨١٣:٠٩:١٤١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٧:٣١١٣:٠٩:٠١١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٦:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٦:٢٦١٣:٠٨:٤٨١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٣٠٦:٣٥:٢١١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٤:١٧١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢٥:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٨:١٢١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٣٣٠٠:٢٥:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٢:١١١٣:٠٨:٠١١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٥:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣١:١٠١٣:٠٧:٥١١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٤:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٧:٤١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٤:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٧:٣١١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٤:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٤:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٧:١٤١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٣:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٣:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٣:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٢:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٦:٤٠١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٢:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٦:٣٥١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٢:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢٢:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٣٩٠٠:٢١:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٩:١٨١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢١:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٨:٣١١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢١:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٦:١٨١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢١:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٧:٠١١٣:٠٦:١٦١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢١:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٦:١٧١٣:٠٦:١٥١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٧٠٠:٢١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مافه رودتلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مافه رودتلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مافه رودتلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مافه رودتلخ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مافه رودتلخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مافه رودتلخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مافه رودتلخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مافه رودتلخ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مافه رودتلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مافه رودتلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مافه رودتلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مافه رودتلخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مافه رودتلخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مافه رودتلخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مافه رودتلخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مافه رودتلخ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٠:١٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٠:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٠:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٠:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٠:٠٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٠:٠٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٠:١٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٠:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٠:١٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٠:١٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٠:٢١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٠:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٠:٣١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٨:١٨٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٠:٣٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٨:٢٨٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٠:٤٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٨:٣٩٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٠:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٠:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢١:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٩:١٣٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢١:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢١:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢١:٣٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢١:٤٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٠:٠٢٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢١:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٠:١٥٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٢:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:٣١١٣:١٠:٢٨٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٢:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٥:٣٧١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٢:٢٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٤٥١٣:١٠:٥٤٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٢:٣٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٥٤١٣:١١:٠٧٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٢:٤٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:٢٠٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٣:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٦:١٦١٣:١١:٣٣٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٢٣:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مافه رودتلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مافه رودتلخ روستای مافه رودتلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مافه رودتلخ روستای مافه رودتلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مافه رودتلخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مافه رودتلخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مافه رودتلخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مافه رودتلخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مافه رودتلخ

روستای مافه رودتلخ بر روی نقشه

روستای مافه رودتلخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مافه رودتلخ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مافه رودتلخ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مافه رودتلخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مافه رودتلخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مافه رودتلخ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مافه رودتلخ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مافه رودتلخ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مافه رودتلخ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مافه رودتلخ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مافه رودتلخ
زمان پخش اذان آنلاین به افق مافه رودتلخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مافه رودتلخ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مافه رودتلخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو