جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مازی کله

لیل | لاهیجان | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز مازی کله

اذان صبح: ٠٤:٣١:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٠٧
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:١٢

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مازی کله (شهرستان لاهیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای مازی کله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای مازی کله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مازی کله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

نیچه
گونه ای از نخوت در نیكی وجود دارد كه همانند بدی، موردی استثنایی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مازی کله

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مازی کله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مازی کله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مازی کله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مازی کله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مازی کله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٥:٤٠١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٢٤:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٤:١٨١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٩:٣١١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٩:١٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٣:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٢:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٨:٥١١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٢:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٨:٢٧١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٣١٠٠:٢١:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٨:١٦١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٢٧٠٠:٢١:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢١:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٠:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٧:٤٥١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٠:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٧:٣٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٠:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٦:١١٠٠:١٩:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٧:١٨١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٩:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:١٩٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٧:١٠١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٩:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٠١٠٠:١٨:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٤:١٩١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٨:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٣:١٢١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٨:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٥١٠٠:١٧:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١١:٠٣١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٧:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٧:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٣٧٠٠:١٦:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٦:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٦:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٦:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٣٠:١٥٠٠:١٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مازی کله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مازی کله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مازی کله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مازی کله

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مازی کله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مازی کله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مازی کله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مازی کله

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای مازی کله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مازی کله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مازی کله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مازی کله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مازی کله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مازی کله

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای مازی کله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مازی کله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مازی کله

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مازی کله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مازی کله روستای مازی کله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مازی کله روستای مازی کله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مازی کله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مازی کله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای مازی کله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای مازی کله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مازی کله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای مازی کله

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٢:٤٦١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٦:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٢:٣٠١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٦:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٢:١٤١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٦:٤٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٤:٥٩١٣:١١:٥٧١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٦:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٥:٤٩١٣:١١:٤٠١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٦:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٦:٣٨١٣:١١:٢٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٦:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٧:٢٨١٣:١١:٠٥١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٦:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٨:١٧١٣:١٠:٤٧١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٦:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٠:٢٩١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٢٥:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٠:١٠١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٥:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٠:٤٤١٣:٠٩:٥١١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٥:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٣١٠٦:٤١:٣٣١٣:٠٩:٣١١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٣٩٠٠:٢٥:١٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٢:٢٢١٣:٠٩:١٢١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٥:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٣:١١١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٤:٤٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٤:٠٠١٣:٠٨:٣٢١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:٠٧٠٠:٢٤:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:٤٩١٣:٠٨:١١١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٣٦٠٠:٢٤:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠٧:٥١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٠٥٠٠:٢٤:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٦:٢٧١٣:٠٧:٣٠١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٣٣٠٠:٢٣:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٧:١٥١٣:٠٧:٠٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٠١٠٠:٢٣:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٨:٠٤١٣:٠٦:٤٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٢٩٠٠:٢٣:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٨:٥٣١٣:٠٦:٢٧١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٧٠٠:٢٣:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٩:٤٢١٣:٠٦:٠٦١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٢٤٠٠:٢٢:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٠:٣١١٣:٠٥:٤٥١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٥٢٠٠:٢٢:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٥:٢٣١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:١٩٠٠:٢٢:١٥
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٢:٠٩١٣:٠٥:٠٢١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:٤٧٠٠:٢١:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٢:٥٨١٣:٠٤:٤١١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:١٤٠٠:٢١:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٣:٤٧١٣:٠٤:١٩١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:٤١٠٠:٢١:٢٣
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٤:٣٧١٣:٠٣:٥٨١٩:١٢:٤٣١٩:٣١:٠٩٠٠:٢١:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٥:٢٦١٣:٠٣:٣٧١٩:١١:١١١٩:٢٩:٣٦٠٠:٢٠:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٦:١٦١٣:٠٣:١٥١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:٠٤٢٣:٥٠:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٧:٠٥١٢:٠٢:٥٤١٨:٠٨:٠٧١٨:٢٦:٣٢٢٣:٢٠:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مازی کله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای مازی کله روستای مازی کله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای مازی کله روستای مازی کله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مازی کله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مازی کله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مازی کله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مازی کله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مازی کله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مازی کله

روستای مازی کله بر روی نقشه

روستای مازی کله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مازی کله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مازی کله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مازی کله
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای مازی کله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای مازی کله + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مازی کله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مازی کله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مازی کله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مازی کله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مازی کله رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مازی کله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مازی کله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مازی کله
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ مازی کله دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مازی کله
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مازی کله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مازی کله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مازی کله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مازی کله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو