جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مازو

اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مازو


اذان صبح: ٠٥:٤١:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٣٢:١٢
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٤٤

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مازو (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر مازو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مازو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مازو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

استیو چندلر
زیاد هم دربند به ثمر رسیدن مو‌ به موی رویاهایتان نباشید؛ چرا كه مهم‌تر از آن، دگرگونی بزرگی است كه با این روش، در منش راستین شما به وجود می‌آید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مازو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مازو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مازو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مازو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مازو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مازو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٣:٤٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٣:٣٤١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣١:٣٨١٣:١٣:٢٥١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:١١٠٠:٢٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٣:١٧١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٨:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٣:٠٩١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٨:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٣:٠٢١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٨:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٢:٥٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٧:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٢:٤٩١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٧:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٧:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٢:٣٤٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٧:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٦:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٢:١٦١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٦:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢١:٢٧١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٦:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٦:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٩:٥١١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٦:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٩:٠٥١٣:١٢:١٩٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٥:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٨:٢٠١٣:١٢:١٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٥:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٧:٣٧١٣:١٢:١٨٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٦:٥٥١٣:١٢:١٩٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٥:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٦:١٤١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٥:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٣٥١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢٥:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٤:٥٨١٣:١٢:٢٥٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٢١١٣:١٢:٢٨٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٥:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٣:٤٦١٣:١٢:٣١٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٥:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٣:١٣١٣:١٢:٣٥٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٢:٤١١٣:١٢:٤٠٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٤:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٢:١١١٣:١٢:٤٥٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١١:٤٢١٣:١٢:٥١٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مازو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مازو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مازو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مازو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مازو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مازو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مازو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مازو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر مازو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مازو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مازو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مازو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مازو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مازو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر مازو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مازو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مازو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٤:٢٠١٣:١٨:٤١١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٣٧٠٠:٣٥:٥٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٨:٢٥١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣٥:٤٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٥:٣٩١٣:١٨:٠٩١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٣٥:٣٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:١٩١٣:١٧:٥٢١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٣٥:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٦:٥٨١٣:١٧:٣٥١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٣٥:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:٣٧١٣:١٧:١٨١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٣٥:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٨:١٧١٣:١٧:٠٠١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٣٤:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٨:٥٦١٣:١٦:٤٢١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠١:٤٩٠٠:٣٤:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٩:٣٥١٣:١٦:٢٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٣١٠٠:٣٤:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٠:١٤١٣:١٦:٠٥١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:١٣٠٠:٣٤:١٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٠:٥٣١٣:١٥:٤٦١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٥٤٠٠:٣٤:٠٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥١:٣٢١٣:١٥:٢٧١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٣٥٠٠:٣٣:٥٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٢:١٠١٣:١٥:٠٧١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:١٦٠٠:٣٣:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٢:٤٩١٣:١٤:٤٧١٩:٣٦:١٤١٩:٥٣:٥٦٠٠:٣٣:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٣:٢٨١٣:١٤:٢٧١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٣٦٠٠:٣٣:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٤:٠٦١٣:١٤:٠٧١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:١٥٠٠:٣٢:٥٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٤:٤٤١٣:١٣:٤٦١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٢:٣٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٥:٢٣١٣:١٣:٢٥١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٣٣٠٠:٣٢:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٦:٠١١٣:١٣:٠٤١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٢:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٦:٣٩١٣:١٢:٤٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٥٠٠٠:٣١:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٦:٥٧:١٧١٣:١٢:٢٢١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٢٩٠٠:٣١:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٧:٥٦١٣:١٢:٠١١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٠٧٠٠:٣١:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٦٠٦:٥٨:٣٤١٣:١١:٣٩١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٤٥٠٠:٣٠:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣١٠٦:٥٩:١٢١٣:١١:١٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٢٣٠٠:٣٠:٣٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٧٠٦:٥٩:٥٠١٣:١٠:٥٦١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٠١٠٠:٣٠:١٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٠:٢٩١٣:١٠:٣٥١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:٣٩٠٠:٢٩:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠١:٠٧١٣:١٠:١٣١٩:١٨:٤٩١٩:٣٦:١٧٠٠:٢٩:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠١:٤٦١٣:٠٩:٥٢١٩:١٧:٢٧١٩:٣٤:٥٥٠٠:٢٩:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٢:٢٤١٣:٠٩:٣١١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٣٣٠٠:٢٩:٠٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٣:٠٣١٣:٠٩:٠٩١٩:١٤:٤٥١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٨:٤٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٣:٤٢١٢:٠٨:٤٨١٨:١٣:٢٣١٨:٣٠:٥٠٢٣:٢٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مازو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مازو شهر مازو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مازو شهر مازو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مازو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مازو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مازو

دهستان مازو نام دهستانی در بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک، استان خوزستان در ایران است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۰۱۹نفر (۸۰۷خانوار) بوده‌است.

شهر مازو در ویکیپدیا

شهر مازو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مازو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مازو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مازو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مازو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مازو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مازو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مازو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر مازو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مازو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مازو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مازو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مازو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مازو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مازو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مازو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مازو
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مازو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مازو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مازو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مازو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو