جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مازو

اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مازو


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:١٨
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٢٨

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مازو (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر مازو)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر مازو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مازو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری شهر مازو

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مازو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مازو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مازو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مازو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مازو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٥:٥١١٣:١٤:٠٣١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٠٤٠٠:٣٠:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٣:٥٣١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٥١٠٠:٢٩:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٣:٤٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٣:٣٤١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٩:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣١:٣٨١٣:١٣:٢٥١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:١١٠٠:٢٩:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٣:١٧١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٨:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٣:٠٩١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٣:٠٢١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٨:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٢:٥٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٧:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٢:٤٩١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٧:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٧:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٧:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٢:٣٤٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٧:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٦:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٢:١٦١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٦:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢١:٢٧١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٦:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٦:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٩:٥١١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٦:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٩:٠٥١٣:١٢:١٩٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٨:٢٠١٣:١٢:١٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٥:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٧:٣٧١٣:١٢:١٨٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٥:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٦:٥٥١٣:١٢:١٩٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٦:١٤١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٣٥١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢٥:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٤:٥٨١٣:١٢:٢٥٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٥:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٢١١٣:١٢:٢٨٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٣:٤٦١٣:١٢:٣١٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٣:١٣١٣:١٢:٣٥٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٢:٤١١٣:١٢:٤٠٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٤:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٢:١١١٣:١٢:٤٥٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مازو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مازو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مازو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مازو

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر مازو

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر مازو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مازو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر مازو

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٤٩:٢٢١٢:٢٩:٠٦١٨:٠٩:١٨١٨:٢٦:٥٩٢٣:٤٨:٢٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٤٨:١٤١٢:٢٨:٥٧١٨:١٠:٠٧١٨:٢٧:٤٧٢٣:٤٨:٢٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٤٧:٠٥١٢:٢٨:٤٧١٨:١٠:٥٦١٨:٢٨:٣٥٢٣:٤٨:١١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٥:٥٦١٢:٢٨:٣٦١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:٢٣٢٣:٤٨:٠٢
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٤:٤٥١٢:٢٨:٢٥١٨:١٢:٣٤١٨:٣٠:١٠٢٣:٤٧:٥١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٣:٣٤١٢:٢٨:١٤١٨:١٣:٢٢١٨:٣٠:٥٧٢٣:٤٧:٤١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٢:٢٢١٢:٢٨:٠٢١٨:١٤:١٠١٨:٣١:٤٤٢٣:٤٧:٢٩
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤١:١٠١٢:٢٧:٤٩١٨:١٤:٥٧١٨:٣٢:٣٠٢٣:٤٧:١٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٩:٣٧٠٦:٣٩:٥٧١٢:٢٧:٣٦١٨:١٥:٤٤١٨:٣٣:١٦٢٣:٤٧:٠٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٨:٢٤٠٦:٣٨:٤٣١٢:٢٧:٢٢١٨:١٦:٣١١٨:٣٤:٠٢٢٣:٤٦:٥٠
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٧:٢٩١٢:٢٧:٠٨١٨:١٧:١٧١٨:٣٤:٤٨٢٣:٤٦:٣٦
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٦:١٤١٢:٢٦:٥٤١٨:١٨:٠٣١٨:٣٥:٣٣٢٣:٤٦:٢٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٤:٥٩١٢:٢٦:٣٩١٨:١٨:٤٩١٨:٣٦:١٩٢٣:٤٦:٠٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٣:٤٣١٢:٢٦:٢٤١٨:١٩:٣٥١٨:٣٧:٠٤٢٣:٤٥:٥١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٢:٢٧١٢:٢٦:٠٨١٨:٢٠:٢٠١٨:٣٧:٤٩٢٣:٤٥:٣٥
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣١:١٠١٢:٢٥:٥٣١٨:٢١:٠٥١٨:٣٨:٣٣٢٣:٤٥:١٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٢٩:٥٤١٢:٢٥:٣٧١٨:٢١:٥٠١٨:٣٩:١٨٢٣:٤٥:٠١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٨:٣٦١٢:٢٥:٢٠١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:٠٢٢٣:٤٤:٤٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٧:١٩١٢:٢٥:٠٤١٨:٢٣:١٩١٨:٤٠:٤٦٢٣:٤٤:٢٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٦:٠١١٢:٢٤:٤٧١٨:٢٤:٠٣١٨:٤١:٣٠٢٣:٤٤:٠٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٤:٤٣١٢:٢٤:٣٠١٨:٢٤:٤٧١٨:٤٢:١٤٢٣:٤٣:٤٩
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:٢٥١٢:٢٤:١٢١٨:٢٥:٣١١٨:٤٢:٥٨٢٣:٤٣:٣٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٢:٠٦١٢:٢٣:٥٥١٨:٢٦:١٥١٨:٤٣:٤٢٢٣:٤٣:١٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٠:٤٨١٢:٢٣:٣٨١٨:٢٦:٥٨١٨:٤٤:٢٦٢٣:٤٢:٥١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٨:٤٣٠٦:١٩:٢٩١٢:٢٣:٢٠١٨:٢٧:٤٢١٨:٤٥:١٠٠٠:١٢:٣١
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٧:٢٠٠٧:١٨:١٠١٣:٢٣:٠٢١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٥٣٠٠:٤٢:١١
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٥:٥٦٠٧:١٦:٥١١٣:٢٢:٤٤١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٣٧٠٠:٤١:٥٠
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٤:٣٢٠٧:١٥:٣٢١٣:٢٢:٢٦١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٢٠٠٠:٤١:٢٩
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٣:٠٧٠٧:١٤:١٤١٣:٢٢:٠٨١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٠٤٠٠:٤١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر مازو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر مازو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر مازو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مازو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مازو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر مازو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر مازو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مازو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر مازو

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٤:٥٠١٢:٢٩:٤٤١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٢:٥٣٢٣:٤٨:٥٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٣:٤٦١٢:٢٩:٣٨١٨:٠٥:٥٦١٨:٢٣:٤٣٢٣:٤٨:٥٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٢:٤٢١٢:٢٩:٣١١٨:٠٦:٤٧١٨:٢٤:٣٢٢٣:٤٨:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥١:٣٦١٢:٢٩:٢٣١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٥:٢١٢٣:٤٨:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٠:٣٠١٢:٢٩:١٥١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٦:١٠٢٣:٤٨:٣٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٤٩:٢٢١٢:٢٩:٠٦١٨:٠٩:١٨١٨:٢٦:٥٩٢٣:٤٨:٢٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٤٨:١٤١٢:٢٨:٥٧١٨:١٠:٠٧١٨:٢٧:٤٧٢٣:٤٨:٢٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٤٧:٠٥١٢:٢٨:٤٧١٨:١٠:٥٦١٨:٢٨:٣٥٢٣:٤٨:١١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٥:٥٦١٢:٢٨:٣٦١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:٢٣٢٣:٤٨:٠٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٤:٤٥١٢:٢٨:٢٥١٨:١٢:٣٤١٨:٣٠:١٠٢٣:٤٧:٥١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٣:٣٤١٢:٢٨:١٤١٨:١٣:٢٢١٨:٣٠:٥٧٢٣:٤٧:٤١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٢:٢٢١٢:٢٨:٠٢١٨:١٤:١٠١٨:٣١:٤٤٢٣:٤٧:٢٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤١:١٠١٢:٢٧:٤٩١٨:١٤:٥٧١٨:٣٢:٣٠٢٣:٤٧:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٣٩:٥٧١٢:٢٧:٣٦١٨:١٥:٤٤١٨:٣٣:١٦٢٣:٤٧:٠٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٣٨:٤٣١٢:٢٧:٢٢١٨:١٦:٣١١٨:٣٤:٠٢٢٣:٤٦:٥٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٧:٢٩١٢:٢٧:٠٨١٨:١٧:١٧١٨:٣٤:٤٨٢٣:٤٦:٣٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٦:١٤١٢:٢٦:٥٤١٨:١٨:٠٣١٨:٣٥:٣٣٢٣:٤٦:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٤:٥٩١٢:٢٦:٣٩١٨:١٨:٤٩١٨:٣٦:١٩٢٣:٤٦:٠٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٣:٤٣١٢:٢٦:٢٤١٨:١٩:٣٥١٨:٣٧:٠٤٢٣:٤٥:٥١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٢:٢٧١٢:٢٦:٠٨١٨:٢٠:٢٠١٨:٣٧:٤٩٢٣:٤٥:٣٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣١:١٠١٢:٢٥:٥٣١٨:٢١:٠٥١٨:٣٨:٣٣٢٣:٤٥:١٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٢٩:٥٤١٢:٢٥:٣٧١٨:٢١:٥٠١٨:٣٩:١٨٢٣:٤٥:٠١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٢٨:٣٦١٢:٢٥:٢٠١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:٠٢٢٣:٤٤:٤٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٧:١٩١٢:٢٥:٠٤١٨:٢٣:١٩١٨:٤٠:٤٦٢٣:٤٤:٢٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٦:٠١١٢:٢٤:٤٧١٨:٢٤:٠٣١٨:٤١:٣٠٢٣:٤٤:٠٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٤:٤٣١٢:٢٤:٣٠١٨:٢٤:٤٧١٨:٤٢:١٤٢٣:٤٣:٤٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:٢٥١٢:٢٤:١٢١٨:٢٥:٣١١٨:٤٢:٥٨٢٣:٤٣:٣٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٢:٠٦١٢:٢٣:٥٥١٨:٢٦:١٥١٨:٤٣:٤٢٢٣:٤٣:١٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٠:٤٨١٢:٢٣:٣٨١٨:٢٦:٥٨١٨:٤٤:٢٦٢٣:٤٢:٥١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مازو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر مازو شهر مازو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر مازو شهر مازو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مازو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مازو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مازو

دهستان مازو نام دهستانی در بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک، استان خوزستان در ایران است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۰۱۹نفر (۸۰۷خانوار) بوده‌است.

شهر مازو در ویکیپدیا

شهر مازو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مازو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مازو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مازو بر روی نقشه

شهر مازو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مازو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مازو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مازو
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر مازو + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر مازو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مازو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مازو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مازو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مازو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مازو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مازو
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ مازو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مازو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مازو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مازو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مازو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مازو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو