جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر

ضیابر | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز مازندران محله بهمبر


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:١٦
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٤٢

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای مازندران محله بهمبر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مازندران محله بهمبر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مازندران محله بهمبر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جان كاینرل
هرگز از خودتان [ چیزی ] نگویید و تعریف نكنید؛ بگذارید اگر صفاتی دارید، از زبان دیگران شنیده شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مازندران محله بهمبر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مازندران محله بهمبر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مازندران محله بهمبر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مازندران محله بهمبر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مازندران محله بهمبر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٠:٥٣١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٠٩٠٠:٢٣:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:٤٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٣:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٠:٣٤١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٢:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢١:٠٨١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٢:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٩:٥٧١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٢:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٨:٤٧١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢١:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢١٠٦:١٧:٣٨١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢١:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢١:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٠:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٤:١٨١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٠:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:١٣١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٠:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٢:١٠١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٠:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١١:٠٨١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٩:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٩:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٩:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٨:١١١٣:٠٩:٢١٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٩:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٩:١٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٨:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٩:١٨٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٨:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٩:١٨٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٤:١٥٠٠:١٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٩:١٨٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٥:١٠٠٠:١٨:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٩:١٩٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٧:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٥٩٠٠:١٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٥٣٠٠:١٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٢٠٦:٠١:٢١١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٤٦٠٠:١٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٣٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٣٩٠٠:١٧:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٦٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٩:٣١٢٠:١٩:٣٤٢٠:٤٠:٣١٠٠:١٧:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥١٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٩:٣٥٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤١:٢٣٠٠:١٧:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٩:٣٩٢٠:٢١:١١٢٠:٤٢:١٤٠٠:١٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٩:٤٤٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٣:٠٥٠٠:١٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مازندران محله بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مازندران محله بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مازندران محله بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مازندران محله بهمبر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مازندران محله بهمبر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مازندران محله بهمبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مازندران محله بهمبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مازندران محله بهمبر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مازندران محله بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مازندران محله بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مازندران محله بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مازندران محله بهمبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مازندران محله بهمبر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مازندران محله بهمبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مازندران محله بهمبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مازندران محله بهمبر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٥:١٦١٣:١٥:٤١١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٩:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٥:٢٥١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٩:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٥:٠٩١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٩:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٤:٥٢١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٩:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٨:٣٨١٣:١٤:٣٥١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٩:١٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٤:١٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٩:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٤٠:١٨١٣:١٤:٠٠١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٨:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٤١:٠٩١٣:١٣:٤٢١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٨:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٤١:٥٩١٣:١٣:٢٣١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٨:٣٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤٢:٤٩١٣:١٣:٠٥١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٨:٢٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٣:٣٩١٣:١٢:٤٦١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٨:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٤:٢٩١٣:١٢:٢٦١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٧:٥٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٥:١٩١٣:١٢:٠٧١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٠٦٠٠:٢٧:٤٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٦:٠٨١٣:١١:٤٧١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٣٥٠٠:٢٧:٣٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٦:٥٨١٣:١١:٢٧١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:٠٣٠٠:٢٧:١٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٧:٤٨١٣:١١:٠٦١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٣١٠٠:٢٧:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٨:٣٧١٣:١٠:٤٦١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٥٩٠٠:٢٦:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٩:٢٧١٣:١٠:٢٥١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٢٦٠٠:٢٦:٣٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٥٠:١٦١٣:١٠:٠٤١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٥٤٠٠:٢٦:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥١:٠٦١٣:٠٩:٤٣١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٢١٠٠:٢٦:٠٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥١:٥٥١٣:٠٩:٢٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٤٧٠٠:٢٥:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٢:٤٥١٣:٠٩:٠٠١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:١٤٠٠:٢٥:٣٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٣:٣٤١٣:٠٨:٣٩١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٤١٠٠:٢٥:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٤:٢٤١٣:٠٨:١٨١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٠٧٠٠:٢٤:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٥:١٤١٣:٠٧:٥٦١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٣٤٠٠:٢٤:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٦:٠٣١٣:٠٧:٣٤١٩:١٨:٢٩١٩:٣٧:٠٠٠٠:٢٤:٢٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٦:٥٣١٣:٠٧:١٣١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٢٧٠٠:٢٤:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٧:٤٣١٣:٠٦:٥٢١٩:١٥:٢٣١٩:٣٣:٥٣٠٠:٢٣:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٨:٣٣١٣:٠٦:٣٠١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٢٠٠٠:٢٣:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٩:٢٣١٣:٠٦:٠٩١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٤٧٢٣:٥٣:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٠:١٣١٢:٠٥:٤٨١٨:١٠:٤٥١٨:٢٩:١٤٢٣:٢٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مازندران محله بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مازندران محله بهمبر روستای مازندران محله بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مازندران محله بهمبر روستای مازندران محله بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مازندران محله بهمبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مازندران محله بهمبر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مازندران محله بهمبر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مازندران محله بهمبر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مازندران محله بهمبر

روستای مازندران محله بهمبر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مازندران محله بهمبر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مازندران محله بهمبر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای مازندران محله بهمبر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مازندران محله بهمبر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مازندران محله بهمبر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مازندران محله بهمبر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مازندران محله بهمبر
زمان پخش اذان زنده به افق مازندران محله بهمبر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مازندران محله بهمبر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مازندران محله بهمبر
افق شرعی امروز فردا مازندران محله بهمبر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مازندران محله بهمبر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مازندران محله بهمبر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو