جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مارگون

بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مارگون


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:١١:١١
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٥١
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مارگون (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر مارگون)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر مارگون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مارگون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر مردم را به حال خودشان گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مارگون

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مارگون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مارگون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مارگون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مارگون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مارگون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٣:٢٧١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٣:١٧١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٢٠:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٩:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢١:١٢١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٩:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٨:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٦٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٨:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٧:٤١١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٨:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٦:٥١١٣:٠٢:١٧١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٨:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٢:١٣١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٧:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:١٤١٣:٠٢:١٠١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٧:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٧:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٢:٠٣١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٧:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٢:١٦١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٧:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥١٠٦:١١:٣٤١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٣٣٠٠:١٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:١٦٠٠:١٦:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٠:١٥١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٦:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٢:١١١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٦:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٢:١٤١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٦:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٢:١٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٦:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مارگون

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر مارگون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر مارگون

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مارگون

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مارگون

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٢:١٩١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:١٧٠٠:١٦:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٦:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٦:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:١٦٠٠:١٦:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٦:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٣٣٠٠:١٦:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:١١٠٠:١٦:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٤٨٠٠:١٦:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٦:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٠٠٠٠:١٦:١١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٦:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٦:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٦:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٦:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٤:٠٨٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٦:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٦:٤١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠١:٥١١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٦:٤٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:١٨٠٠:١٦:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠١:٤١١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٧:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٧:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٧:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٧:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠١:٣٧١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٧:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٧:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٦:٠٦٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:١٢٠٠:١٨:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٣٢٠٠:١٨:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٦:٣٢٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٨:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٦:٤٤٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٨:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٦:٥٧٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٨:٤٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٧:١٠٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٩٠٠:١٩:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٧:٢٣٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٩:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مارگون شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مارگون شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر مارگون

مارگون شهری در بخش مارگون شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه وبویراحمد ایران است

شهر مارگون در ویکیپدیا

شهر مارگون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مارگون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مارگون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مارگون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مارگون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مارگون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مارگون
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مارگون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مارگون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مارگون رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مارگون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مارگون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مارگون
زمان پخش اذان مستقیم به افق مارگون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مارگون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مارگون
زمان پخش اذان زنده به افق مارگون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مارگون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مارگون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو