جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مارگون

بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مارگون

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:١٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٠٦

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مارگون (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر مارگون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مارگون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مارگون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
فایده‌ی شكم پُر با فكر خالی یا كج‌اندیش چیست؟

اوقات شرعی ماه جاری شهر مارگون

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مارگون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مارگون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مارگون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مارگون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مارگون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٤١٠٦:٣٩:٠٧١٣:٠٥:٥٧١٩:٣٣:١٥١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢٤:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٧:٥٨١٣:٠٥:٤٢١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٣٠٠٠:٢٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:١١٠٠:٢٣:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٥:٤٤١٣:٠٥:١٤١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥٣٠٠:٢٣:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٥:٠١١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٣٤٠٠:٢٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٤:٤٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٢:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٢:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٣٩٠٠:٢٢:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٤:١١١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٢١٠٠:٢١:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢١:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٣:٤٨١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢١:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٠:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٣:٢٨١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:١١٠٠:٢٠:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٣:١٩١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٥٣٠٠:٢٠:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٣:١٠١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٩:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٣:٠١١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:١٩٠٠:١٩:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٩:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٩:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:١١٠٠:١٨:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٨:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٨:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٢:١٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٨:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٦:١٣١٣:٠٢:١٣١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٧:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٢:١٠١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٧:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٢:٠٣١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٧:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مارگون

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مارگون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مارگون

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مارگون

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مارگون

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مارگون شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مارگون شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مارگون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مارگون

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٠٣٠٠:١٩:٢٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٩:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٢٤٠٠:١٩:٥٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٨:١٢٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٠:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٠:٢٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٠:٣٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٠:٥٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢١:٠٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٩:١٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢١:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢١:٣٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢١:٥٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٢:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٦:٤٢١٣:١٠:٠٠٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٢:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٧:٠٨١٣:١٠:١١٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٢:٣٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٧:٣٥١٣:١٠:٢١٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢٢:٥١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٠:٣١٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٣:٠٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٨:٣١١٣:١٠:٤٠٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٣:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٩:٠٠١٣:١٠:٥٠٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٣:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٠:٥٨٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٣:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٠:٠٠١٣:١١:٠٧٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٢١٠٠:٢٤:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:٣٢١٣:١١:١٥٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٤:١٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:١١:٠٣١٣:١١:٢٢٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٤:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١١:٣٦١٣:١١:٢٩٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٤:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٢:٠٩١٣:١١:٣٦٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٤:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٢:٤٢١٣:١١:٤٢٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٥:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:١٦١٣:١١:٤٨٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٥:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٣:٥١١٣:١١:٥٣٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٥:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٤:٢٦١٣:١١:٥٧٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٥:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٥:٠١١٣:١٢:٠١٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٥:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٥:٣٧١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٦:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٦:١٣١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٦:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مارگون شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مارگون شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مارگون

مارگون شهری در بخش مارگون شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه وبویراحمد ایران است

شهر مارگون در ویکیپدیا

شهر مارگون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مارگون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مارگون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مارگون بر روی نقشه

شهر مارگون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مارگون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مارگون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مارگون
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مارگون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مارگون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مارگون رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مارگون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مارگون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مارگون
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مارگون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مارگون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مارگون
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مارگون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مارگون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مارگون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو