جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مارگون

بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مارگون

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٤٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:١١
اذان مغرب: ١٨:١٥:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٤٦

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مارگون (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر مارگون)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مارگون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مارگون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آنكه به رشد و كمالشان هدایت شوند

اوقات شرعی ماه جاری شهر مارگون

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مارگون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مارگون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مارگون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مارگون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مارگون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٧:٥٨١٣:٠٥:٤٢١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٣٠٠٠:٢٣:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:١١٠٠:٢٣:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٥:٤٤١٣:٠٥:١٤١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥٣٠٠:٢٣:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٤:٣٧١٣:٠٥:٠١١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٣٤٠٠:٢٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٤:٤٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٢:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٢:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٣٩٠٠:٢٢:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٤:١١١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٢١٠٠:٢١:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢١:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٣:٤٨١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢١:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٠:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٣:٢٨١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:١١٠٠:٢٠:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٣:١٩١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٥٣٠٠:٢٠:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٣:١٠١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٩:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٣:٠١١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:١٩٠٠:١٩:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٩:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٩:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٨:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:١١٠٠:١٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٨:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٨:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٢:١٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٨:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٦:١٣١٣:٠٢:١٣١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٧:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٢:١٠١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٧:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٧:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٧:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٢:٠٣١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٧:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٧:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١١:٤٤١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٢٣٠٠:١٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مارگون

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مارگون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مارگون

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مارگون

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مارگون

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مارگون شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مارگون شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مارگون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مارگون

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٤:٠٣١١:٥٨:١٧١٨:٠٢:٠٢١٨:١٩:٠٨٢٣:١٨:٤٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٤:٣٨١١:٥٧:٥٦١٨:٠٠:٤٥١٨:١٧:٥١٢٣:١٨:٢٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٥:١٣١١:٥٧:٣٥١٧:٥٩:٢٨١٨:١٦:٣٤٢٣:١٨:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٥:٤٨١١:٥٧:١٤١٧:٥٨:١١١٨:١٥:١٧٢٣:١٧:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٦:٢٤١١:٥٦:٥٣١٧:٥٦:٥٥١٨:١٤:٠٠٢٣:١٧:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٥:٥٦:٥٩١١:٥٦:٣٣١٧:٥٥:٣٨١٨:١٢:٤٤٢٣:١٧:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٥:٥٧:٣٥١١:٥٦:١٣١٧:٥٤:٢٢١٨:١١:٢٨٢٣:١٦:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٥:٥٨:١١١١:٥٥:٥٣١٧:٥٣:٠٦١٨:١٠:١٢٢٣:١٦:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٨:٤٧١١:٥٥:٣٣١٧:٥١:٥١١٨:٠٨:٥٧٢٣:١٦:١١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٥:٥٩:٢٤١١:٥٥:١٣١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٧:٤٢٢٣:١٥:٥٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٠:٠٠١١:٥٤:٥٤١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٦:٢٨٢٣:١٥:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٠:٣٧١١:٥٤:٣٥١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٥:١٣٢٣:١٥:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠١:١٥١١:٥٤:١٧١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٤:٠٠٢٣:١٤:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠١:٥٢١١:٥٣:٥٩١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٢:٤٧٢٣:١٤:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٣:٤١١٧:٤٤:٢٥١٨:٠١:٣٤٢٣:١٤:٢١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٣:٠٨١١:٥٣:٢٤١٧:٤٣:١٢١٨:٠٠:٢٢٢٣:١٤:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٣:٤٧١١:٥٣:٠٧١٧:٤٢:٠٠١٧:٥٩:١١٢٣:١٣:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٤:٢٥١١:٥٢:٥٠١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٨:٠٠٢٣:١٣:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٥:٠٥١١:٥٢:٣٤١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٦:٥٠٢٣:١٣:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٥:٤٤١١:٥٢:١٩١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٥:٤١٢٣:١٢:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٦:٢٤١١:٥٢:٠٤١٧:٣٧:١٨١٧:٥٤:٣٢٢٣:١٢:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٧:٠٤١١:٥١:٤٩١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٣:٢٤٢٣:١٢:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٧:٤٥١١:٥١:٣٦١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٢:١٧٢٣:١٢:١٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٨:٢٦١١:٥١:٢٢١٧:٣٣:٥٣١٧:٥١:١١٢٣:١١:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٠٩:٠٧١١:٥١:١٠١٧:٣٢:٤٦١٧:٥٠:٠٥٢٣:١١:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٩:٤٩١١:٥٠:٥٧١٧:٣١:٤٠١٧:٤٩:٠٠٢٣:١١:٢٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٦٠٦:١٠:٣١١١:٥٠:٤٦١٧:٣٠:٣٥١٧:٤٧:٥٧٢٣:١١:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١١:١٤١١:٥٠:٣٥١٧:٢٩:٣١١٧:٤٦:٥٤٢٣:١١:٠٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١١:٥٧١١:٥٠:٢٥١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٥:٥٢٢٣:١٠:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٢:٤٠١١:٥٠:١٥١٧:٢٧:٢٥١٧:٤٤:٥١٢٣:١٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مارگون شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مارگون شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مارگون

مارگون شهری در بخش مارگون شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه وبویراحمد ایران است

شهر مارگون در ویکیپدیا

شهر مارگون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مارگون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مارگون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مارگون بر روی نقشه

شهر مارگون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مارگون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مارگون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مارگون
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مارگون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مارگون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مارگون رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مارگون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق مارگون
جدول اوقات شرعی امروز فردا مارگون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مارگون
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مارگون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مارگون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مارگون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مارگون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مارگون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو