جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مارگون

بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مارگون


اذان صبح: ٠٥:١٢:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١١
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٤٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مارگون (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر مارگون)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مارگون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مارگون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

باربارا دی آنجلیس
تنها با عشق میان دلهایتان است كه عشق شما عمق و استحكام حقیقی خود را نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مارگون

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مارگون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مارگون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مارگون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مارگون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مارگون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٣:٢٧١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٣:١٧١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٢٠:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٩:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢١:١٢١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٩:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٨:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٦٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٨:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٧:٤١١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٨:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٦:٥١١٣:٠٢:١٧١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٨:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٢:١٣١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٧:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:١٤١٣:٠٢:١٠١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٧:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٧:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٢:٠٣١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٧:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٢:١٦١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٧:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥١٠٦:١١:٣٤١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٣٣٠٠:١٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:١٦٠٠:١٦:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٠:١٥١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٦:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٢:١١١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٦:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٢:١٤١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٦:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٢:١٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٦:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مارگون

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر مارگون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر مارگون

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مارگون

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر مارگون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مارگون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مارگون

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٦:١١١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٦:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٤٢٠٠:٢٦:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:٢٣١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٦:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٧:٥٩١٣:٠٧:٣٦١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٢٠٠٠:٢٦:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٨:٣٥١٣:٠٧:١٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٠٩٠٠:٢٥:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٣٩:١٠١٣:٠٧:٠١١٩:٣٤:٢٤١٩:٥١:٥٧٠٠:٢٥:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١١٠٦:٣٩:٤٦١٣:٠٦:٤٤١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٤٤٠٠:٢٥:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٠:٢١١٣:٠٦:٢٦١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٣١٠٠:٢٥:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٠:٥٦١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:١٧٠٠:٢٥:١٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤١:٣١١٣:٠٥:٤٨١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٠٣٠٠:٢٤:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٢:٠٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٤٨٠٠:٢٤:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٢:٤١١٣:٠٥:١٠١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٣٠٠:٢٤:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٣:١٦١٣:٠٤:٥٠١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:١٨٠٠:٢٤:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٣:٥٠١٣:٠٤:٣١١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٠٢٠٠:٢٣:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٤:٢٥١٣:٠٤:١٠١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٤٦٠٠:٢٣:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٤:٥٩١٣:٠٣:٥٠١٩:٢٢:١٢١٩:٣٩:٣٠٠٠:٢٣:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٥:٣٤١٣:٠٣:٢٩١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:١٣٠٠:٢٣:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٦:٠٨١٣:٠٣:٠٩١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٥٦٠٠:٢٢:٥٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٦:٤٢١٣:٠٢:٤٨١٩:١٨:٢٥١٩:٣٥:٣٩٠٠:٢٢:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٤٧:١٦١٣:٠٢:٢٧١٩:١٧:٠٨١٩:٣٤:٢١٠٠:٢٢:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٢:٠٥١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٠٤٠٠:٢٢:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٨:٢٥١٣:٠١:٤٤١٩:١٤:٣٥١٩:٣١:٤٦٠٠:٢١:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٨:٥٩١٣:٠١:٢٣١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٢٨٠٠:٢١:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٤٩:٣٣١٣:٠١:٠١١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:١٠٠٠:٢١:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:٠٠:٤٠١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:٥٣٠٠:٢٠:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٠:٤٢١٣:٠٠:١٨١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٦:٣٥٠٠:٢٠:٣٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥١:١٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:١٧٠٠:٢٠:١٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥١:٥٠١٢:٥٩:٣٥١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٣:٥٩٠٠:١٩:٥٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٢:٢٥١٢:٥٩:١٤١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٢:٤١٠٠:١٩:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٣:٠٠١٢:٥٨:٥٣١٩:٠٤:١٧١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٩:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٣:٣٤١١:٥٨:٣١١٨:٠٣:٠٠١٨:٢٠:٠٦٢٣:١٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مارگون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مارگون شهر مارگون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مارگون شهر مارگون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مارگون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مارگون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مارگون

مارگون شهری در بخش مارگون شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه وبویراحمد ایران است

شهر مارگون در ویکیپدیا

شهر مارگون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مارگون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مارگون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مارگون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مارگون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مارگون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مارگون
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر مارگون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مارگون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مارگون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مارگون رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مارگون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مارگون
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مارگون
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مارگون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مارگون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مارگون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مارگون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مارگون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مارگون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو