جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مارو

کهورستان | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز مارو

اذان صبح: ٠٤:٢١:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٣٣
اذان ظهر: ١١:٣٧:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:١١
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٩:٣١

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مارو (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای مارو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مارو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مارو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اُرد بزرگ
شالوده و زیربنای گسترش هر كشور، فرهنگ است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مارو

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مارو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مارو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مارو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مارو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مارو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٢:٢٦١٢:٤٦:٤٣١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٢١٠٠:٠٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢١:٢٦١٢:٤٦:٢٩١٩:١١:٥٦١٩:٢٨:٥٤٠٠:٠٦:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٠:٢٦١٢:٤٦:١٥١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٢٨٠٠:٠٦:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٤٣٠٦:١٩:٢٧١٢:٤٦:٠٢١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٠٢٠٠:٠٥:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٣٣٠٦:١٨:٢٨١٢:٤٥:٤٨١٩:١٣:٣٣١٩:٣٠:٣٦٠٠:٠٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٧:٣٠١٢:٤٥:٣٦١٩:١٤:٠٥١٩:٣١:١٠٠٠:٠٥:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٦:٣٣١٢:٤٥:٢٤١٩:١٤:٣٨١٩:٣١:٤٥٠٠:٠٤:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٥:٣٧١٢:٤٥:١٢١٩:١٥:١١١٩:٣٢:١٩٠٠:٠٤:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٤:٤١١٢:٤٥:٠٠١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٥٤٠٠:٠٤:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٣:٤٦١٢:٤٤:٤٩١٩:١٦:١٦١٩:٣٣:٢٩٠٠:٠٤:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٢:٥٢١٢:٤٤:٣٩١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٠٤٠٠:٠٣:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١١:٥٩١٢:٤٤:٢٩١٩:١٧:٢٣١٩:٣٤:٣٩٠٠:٠٣:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١١:٠٦١٢:٤٤:١٩١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:١٤٠٠:٠٣:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٠:١٥١٢:٤٤:١٠١٩:١٨:٢٩١٩:٣٥:٥٠٠٠:٠٢:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٩:٢٤١٢:٤٤:٠٢١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٢٦٠٠:٠٢:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٨:٣٤١٢:٤٣:٥٤١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:٠١٠٠:٠٢:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٧:٤٥١٢:٤٣:٤٧١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:٣٧٠٠:٠٢:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤٣:٤٠١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:١٤٠٠:٠٢:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٣:٣٣١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٥٠٠٠:٠١:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٣:٢٨١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٢٦٠٠:٠١:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٤:٤٠١٢:٤٣:٢٣١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٠٣٠٠:٠١:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤٣:١٨١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٣٩٠٠:٠١:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٣:١٣١٢:٤٣:١٤١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:١٦٠٠:٠١:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٢:٣١١٢:٤٣:١١١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٥٣٠٠:٠٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠١:٥١١٢:٤٣:٠٨١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٣٠٠٠:٠٠:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠١:١٢١٢:٤٣:٠٦١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٠٧٠٠:٠٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٣:٠٤١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٩:٥٦١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٠:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٩:٢٠١٢:٤٣:٠٢١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٥٧٠٠:٠٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مارو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مارو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مارو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مارو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مارو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای مارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مارو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مارو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مارو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای مارو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مارو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مارو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مارو روستای مارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مارو روستای مارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مارو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مارو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مارو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مارو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مارو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مارو

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٣٥:١٥١١:٣٩:١٨١٧:٤٢:٥٦١٧:٥٩:٢٧٢٣:٠١:٠٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٣٥:٤٢١١:٣٨:٥٧١٧:٤١:٤٧١٧:٥٨:١٧٢٣:٠٠:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٣٦:٠٩١١:٣٨:٣٦١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٧:٠٨٢٣:٠٠:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٣٦:٣٧١١:٣٨:١٥١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٥:٥٩٢٣:٠٠:١٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٣٧:٠٥١١:٣٧:٥٤١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٤:٥٠٢٢:٥٩:٥١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٣٧:٣٣١١:٣٧:٣٤١٧:٣٧:١١١٧:٥٣:٤١٢٢:٥٩:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٣٨:٠١١١:٣٧:١٤١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٢:٣٣٢٢:٥٩:١٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٣٨:٢٩١١:٣٦:٥٤١٧:٣٤:٥٤١٧:٥١:٢٥٢٢:٥٨:٥٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٣٨:٥٧١١:٣٦:٣٤١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٠:١٧٢٢:٥٨:٣٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢١٠٥:٣٩:٢٦١١:٣٦:١٤١٧:٣٢:٣٩١٧:٤٩:١٠٢٢:٥٨:١٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٣٩:٥٥١١:٣٥:٥٥١٧:٣١:٣٢١٧:٤٨:٠٣٢٢:٥٧:٥٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٤٠:٢٤١١:٣٥:٣٦١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٦:٥٧٢٢:٥٧:٣٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٠:٥٤١١:٣٥:١٨١٧:٢٩:١٨١٧:٤٥:٥١٢٢:٥٧:١٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٤١:٢٤١١:٣٥:٠٠١٧:٢٨:١٢١٧:٤٤:٤٥٢٢:٥٧:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٤١:٥٤١١:٣٤:٤٢١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٣:٤٠٢٢:٥٦:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٥:٤٢:٢٤١١:٣٤:٢٥١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٢:٣٦٢٢:٥٦:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٢:٥٥١١:٣٤:٠٨١٧:٢٤:٥٧١٧:٤١:٣٢٢٢:٥٦:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٥:٤٣:٢٦١١:٣٣:٥١١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٠:٢٩٢٢:٥٥:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٤٣:٥٨١١:٣٣:٣٥١٧:٢٢:٥٠١٧:٣٩:٢٧٢٢:٥٥:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٤٤:٢٩١١:٣٣:٢٠١٧:٢١:٤٧١٧:٣٨:٢٥٢٢:٥٥:١٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٤٥:٠٢١١:٣٣:٠٥١٧:٢٠:٤٥١٧:٣٧:٢٤٢٢:٥٥:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٥:٤٥:٣٤١١:٣٢:٥٠١٧:١٩:٤٤١٧:٣٦:٢٣٢٢:٥٤:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٤٦:٠٧١١:٣٢:٣٧١٧:١٨:٤٣١٧:٣٥:٢٤٢٢:٥٤:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٥:٤٦:٤١١١:٣٢:٢٣١٧:١٧:٤٣١٧:٣٤:٢٥٢٢:٥٤:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٤٧:١٥١١:٣٢:١٠١٧:١٦:٤٤١٧:٣٣:٢٦٢٢:٥٤:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٥:٤٧:٤٩١١:٣١:٥٨١٧:١٥:٤٥١٧:٣٢:٢٩٢٢:٥٣:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٥:٤٨:٢٤١١:٣١:٤٧١٧:١٤:٤٨١٧:٣١:٣٣٢٢:٥٣:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٤٨:٥٩١١:٣١:٣٦١٧:١٣:٥١١٧:٣٠:٣٧٢٢:٥٣:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٤٩:٣٤١١:٣١:٢٥١٧:١٢:٥٥١٧:٢٩:٤٢٢٢:٥٣:١١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٠:١٠١١:٣١:١٦١٧:١٢:٠٠١٧:٢٨:٤٩٢٢:٥٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مارو روستای مارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مارو روستای مارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مارو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مارو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مارو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مارو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مارو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مارو

روستای مارو بر روی نقشه

روستای مارو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مارو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مارو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مارو
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مارو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای مارو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مارو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مارو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مارو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مارو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مارو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مارو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مارو
زمان پخش اذان زنده به افق مارو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مارو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مارو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا مارو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مارو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مارو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مارو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو