جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مارو

کهورستان | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز مارو


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٤١:١٣
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٢١:٥٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مارو (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای مارو)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای مارو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مارو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
در طلب علم، شتاب كنید. پس (شنیدن) یك سخن راست (از شخص عالم) از دنیا و آن چه در آن است یعنی طلا و نقره بهتر است. (زیرا سخن او، راه سعادت را به انسان می‌آموزد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای مارو

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مارو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مارو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مارو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مارو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مارو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٣:٣٣١٢:٤٤:٤٧١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:٣٨٠٠:٠٣:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٢:٤٠١٢:٤٤:٣٧١٩:١٦:٥٨١٩:٣٤:١٣٠٠:٠٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١١:٤٧١٢:٤٤:٢٧١٩:١٧:٣٢١٩:٣٤:٤٩٠٠:٠٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٠:٥٤١٢:٤٤:١٨١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٢٤٠٠:٠٣:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٠:٠٣١٢:٤٤:٠٩١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٠٠٠٠:٠٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٩:١٣١٢:٤٤:٠١١٩:١٩:١٣١٩:٣٦:٣٦٠٠:٠٢:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٨:٢٣١٢:٤٣:٥٣١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:١٢٠٠:٠٢:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٧:٣٥١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٤٨٠٠:٠٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٦:٤٧١٢:٤٣:٣٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٢٤٠٠:٠٢:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٣:٣٣١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٠٠٠٠:٠١:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٥:١٥١٢:٤٣:٢٨١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٣٦٠٠:٠١:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٤:٣٠١٢:٤٣:٢٣١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:١٣٠٠:٠١:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٣:٤٦١٢:٤٣:١٨١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠١:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٣:٠٤١٢:٤٣:١٤١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٢٦٠٠:٠١:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٢:٢٢١٢:٤٣:١١١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٠:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠١:٤٢١٢:٤٣:٠٨١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٣٩٠٠:٠٠:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠١:٠٣١٢:٤٣:٠٦١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٠:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٠:٢٥١٢:٤٣:٠٤١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٠:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٩:١٢١٢:٤٣:٠٢١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٠٦٠٠:٠٠:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٣:٠٢١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٠:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٧:٣٢١٢:٤٣:٠٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٩:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٣:٠٦١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٣٢٢٣:٥٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥٩:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٦:٠٣١٢:٤٣:١١١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٩:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٣:١٥١٩:٣١:١١١٩:٤٩:١٩٢٣:٥٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٣:١٩١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٥٥٢٣:٥٩:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٤:٤٦١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٩:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٠٥٢٣:٥٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مارو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مارو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مارو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مارو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مارو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٦:١١٠٦:٣٥:٢٥١١:٥٩:١٨١٧:٢٣:٢٧١٧:٤٠:٥٨٢٣:١٩:٤١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٥:٠٢١١:٥٩:٣٠١٧:٢٤:١٥١٧:٤١:٤٤٢٣:١٩:٥٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٤:٣٧١١:٥٩:٤١١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٢:٣٠٢٣:٢٠:١٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٤:١١١١:٥٩:٥٢١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٣:١٦٢٣:٢٠:٢٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٣:٤٣١٢:٠٠:٠٢١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٤:٠١٢٣:٢٠:٣٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٣:١٤١٢:٠٠:١٠١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٤:٤٧٢٣:٢٠:٤٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٢:٤٤١٢:٠٠:١٨١٧:٢٨:١١١٧:٤٥:٣٢٢٣:٢٠:٥٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٢:١٢١٢:٠٠:٢٦١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٦:١٦٢٣:٢١:٠٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٣:٢١٠٦:٣١:٣٩١٢:٠٠:٣٢١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٧:٠٠٢٣:٢١:١٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣١:٠٤١٢:٠٠:٣٨١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٧:٤٤٢٣:٢١:٢٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٠:٢٨١٢:٠٠:٤٢١٧:٣١:١٥١٧:٤٨:٢٨٢٣:٢١:٣٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٢٩:٥١١٢:٠٠:٤٦١٧:٣٢:٠٠١٧:٤٩:١١٢٣:٢١:٤١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١١:٢٢٠٦:٢٩:١٣١٢:٠٠:٤٩١٧:٣٢:٤٥١٧:٤٩:٥٤٢٣:٢١:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٠:٤٩٠٦:٢٨:٣٣١٢:٠٠:٥٢١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٠:٣٧٢٣:٢١:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٧:٥٢١٢:٠٠:٥٣١٧:٣٤:١٤١٧:٥١:١٩٢٣:٢١:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٢٧:١١١٢:٠٠:٥٤١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٢:٠١٢٣:٢١:٥٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٦:٢٧١٢:٠٠:٥٤١٧:٣٥:٤١١٧:٥٢:٤٣٢٣:٢٢:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٥:٤٣١٢:٠٠:٥٣١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٣:٢٤٢٣:٢٢:٠٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٤:٥٨١٢:٠٠:٥٢١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٤:٠٥٢٣:٢٢:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٤:١١١٢:٠٠:٤٩١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:٢٢:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٣:٢٤١٢:٠٠:٤٧١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٥:٢٦٢٣:٢٢:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٢:٣٦١٢:٠٠:٤٣١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:٠٦٢٣:٢٢:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢١:٤٦١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٦:٤٥٢٣:٢٢:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٠:٥٦١٢:٠٠:٣٤١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٧:٢٥٢٣:٢١:٥٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٠:٠٤١٢:٠٠:٢٨١٧:٤١:١٣١٧:٥٨:٠٣٢٣:٢١:٥٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٣٠٦:١٩:١٢١٢:٠٠:٢٢١٧:٤١:٥٣١٧:٥٨:٤٢٢٣:٢١:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠١:٤٤٠٦:١٨:١٩١٢:٠٠:١٥١٧:٤٢:٣٣١٧:٥٩:٢٠٢٣:٢١:٤٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٠:٥٤٠٦:١٧:٢٥١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٣:١٢١٧:٥٩:٥٨٢٣:٢١:٣٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٣٠٦:١٦:٣٠١١:٥٩:٥٩١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٠:٣٥٢٣:٢١:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مارو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مارو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مارو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مارو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مارو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مارو

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٠:٠٤١٢:٠٠:٢٨١٧:٤١:١٣١٧:٥٨:٠٣٢٣:٢١:٥٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:١٩:١٢١٢:٠٠:٢٢١٧:٤١:٥٣١٧:٥٨:٤٢٢٣:٢١:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:١٨:١٩١٢:٠٠:١٥١٧:٤٢:٣٣١٧:٥٩:٢٠٢٣:٢١:٤٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:١٧:٢٥١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٣:١٢١٧:٥٩:٥٨٢٣:٢١:٣٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:١٦:٣٠١١:٥٩:٥٩١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٠:٣٥٢٣:٢١:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:١٥:٣٤١١:٥٩:٥٠١٧:٤٤:٢٩١٨:٠١:١٢٢٣:٢١:٢٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٤:٣٨١١:٥٩:٤١١٧:٤٥:٠٦١٨:٠١:٤٩٢٣:٢١:١٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٣:٤١١١:٥٩:٣١١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٢:٢٥٢٣:٢١:٠٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٢:٤٣١١:٥٩:٢٠١٧:٤٦:٢١١٨:٠٣:٠١٢٣:٢٠:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١١:٤٤١١:٥٩:٠٩١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٣:٣٧٢٣:٢٠:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٠:٤٥١١:٥٨:٥٨١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٤:١٢٢٣:٢٠:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٠٩:٤٥١١:٥٨:٤٦١٧:٤٨:١٠١٨:٠٤:٤٧٢٣:٢٠:٢٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٠٨:٤٤١١:٥٨:٣٣١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٥:٢٢٢٣:٢٠:١٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:٠٧:٤٣١١:٥٨:٢٠١٧:٤٩:٢١١٨:٠٥:٥٧٢٣:٢٠:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٠٦:٤١١١:٥٨:٠٦١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٦:٣١٢٣:١٩:٤٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٥:٣٩١١:٥٧:٥٣١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٧:٠٥٢٣:١٩:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٤:٣٦١١:٥٧:٣٨١٧:٥١:٠٤١٨:٠٧:٣٨٢٣:١٩:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٣:٣٣١١:٥٧:٢٣١٧:٥١:٣٨١٨:٠٨:١٢٢٣:١٩:٠٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٢:٢٩١١:٥٧:٠٨١٧:٥٢:١٢١٨:٠٨:٤٥٢٣:١٨:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠١:٢٥١١:٥٦:٥٣١٧:٥٢:٤٥١٨:٠٩:١٨٢٣:١٨:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٠:٢٠١١:٥٦:٣٧١٧:٥٣:١٨١٨:٠٩:٥٠٢٣:١٨:١٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٥:٥٩:١٥١١:٥٦:٢١١٧:٥٣:٥١١٨:١٠:٢٣٢٣:١٨:٠٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٥:٥٨:١٠١١:٥٦:٠٤١٧:٥٤:٢٣١٨:١٠:٥٥٢٣:١٧:٤٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٥:٥٧:٠٤١١:٥٥:٤٨١٧:٥٤:٥٦١٨:١١:٢٧٢٣:١٧:٢٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٥:٥٥:٥٩١١:٥٥:٣١١٧:٥٥:٢٨١٨:١١:٥٩٢٣:١٧:٠٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٥:٥٤:٥٣١١:٥٥:١٤١٧:٥٦:٠٠١٨:١٢:٣١٢٣:١٦:٤٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٥:٥٣:٤٦١١:٥٤:٥٧١٧:٥٦:٣٢١٨:١٣:٠٣٢٣:١٦:٣١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٥:٥٢:٤٠١١:٥٤:٣٩١٧:٥٧:٠٤١٨:١٣:٣٥٢٣:١٦:١٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥١:٣٣١١:٥٤:٢٢١٧:٥٧:٣٥١٨:١٤:٠٧٢٣:١٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مارو روستای مارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مارو روستای مارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مارو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مارو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مارو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مارو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مارو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مارو

روستای مارو بر روی نقشه

روستای مارو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مارو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مارو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مارو
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای مارو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای مارو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مارو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مارو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مارو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مارو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مارو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مارو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مارو
زمان پخش اذان زنده به افق مارو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مارو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مارو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مارو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مارو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو