جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس)

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ماروسک(ماروس)


اذان صبح: ٠٤:٤٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٨
اذان ظهر: ١١:٢٠:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٥٠
اذان مغرب: ١٦:٤٨:١٢
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٠٠

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ شهر ماروسک(ماروس))، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ماروسک(ماروس))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماروسک(ماروس))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
هر کس بابی از علم را از فرد مورد اعتمادش بیاموزد، برتر از آن است که هزار رکعت نماز بگزارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماروسک(ماروس)

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماروسک(ماروس) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماروسک(ماروس) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماروسک(ماروس) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماروسک(ماروس) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٨:٥٦١٢:٣٣:٢٧١٩:١٨:٣١١٩:٣٧:٤٠٢٣:٤٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٣:١٧١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٦:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٦:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٣:٠٠١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٢١٢٣:٤٦:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٢:٥٣١٩:٢١:٥٤١٩:٤١:١٥٢٣:٤٥:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٢:٠٨٢٣:٤٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٥:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤١:١٢١٢:٣٢:٣٣١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤٥:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤٠:١٠١٢:٣٢:٢٧١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤٤:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٩:٠٩١٢:٣٢:٢٢١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤٤:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٨:١٠١٢:٣٢:١٧١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٣٥٢٣:٤٤:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٧:١٢١٢:٣٢:١٣١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٤:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٦:١٥١٢:٣٢:١٠١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٣:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:١٤٢٣:٤٣:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٣٤:٢٤١٢:٣٢:٠٥١٩:٣٠:١٥١٩:٥٠:٠٧٢٣:٤٣:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٣:٣١١٢:٣٢:٠٣١٩:٣١:٠٤١٩:٥٠:٥٩٢٣:٤٣:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٣٢:٤٠١٢:٣٢:٠٢١٩:٣١:٥٣١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٣:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٢:٠٢١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٤٣٢٣:٤٢:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣١:٠١١٢:٣٢:٠٢١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:٣٥٢٣:٤٢:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣٠:١٣١٢:٣٢:٠٢١٩:٣٤:١٩١٩:٥٤:٢٦٢٣:٤٢:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٤٠٠٥:٢٩:٢٧١٢:٣٢:٠٤١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٥:١٧٢٣:٤٢:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٢٨:٤٣١٢:٣٢:٠٥١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٦:٠٨٢٣:٤٢:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٢٩٠٥:٢٨:٠٠١٢:٣٢:٠٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٦:٥٨٢٣:٤٢:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٢٧:١٩١٢:٣٢:١١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٤٨٢٣:٤١:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٢٥٠٥:٢٦:٣٩١٢:٣٢:١٤١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:٣٧٢٣:٤١:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٢:١٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٩:٢٦٢٣:٤١:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٢٨٠٥:٢٥:٢٤١٢:٣٢:٢٣١٩:٣٩:٤٦٢٠:٠٠:١٤٢٣:٤١:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٢٤:٤٩١٢:٣٢:٢٨١٩:٤٠:٣١٢٠:٠١:٠٢٢٣:٤١:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٢:٣٩٠٥:٢٤:١٥١٢:٣٢:٣٤١٩:٤١:١٥٢٠:٠١:٤٨٢٣:٤١:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماروسک(ماروس)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماروسک(ماروس) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماروسک(ماروس) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماروسک(ماروس)

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ماروسک(ماروس)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماروسک(ماروس) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماروسک(ماروس) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ماروسک(ماروس)

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ماروسک(ماروس)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ماروسک(ماروس) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ماروسک(ماروس) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماروسک(ماروس) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ماروسک(ماروس)

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماروسک(ماروس) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماروسک(ماروس) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ماروسک(ماروس)

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٤٨:٥١١١:٢٠:٠٣١٦:٥٠:٤٥١٧:٠٩:١٤٢٢:٣٨:١١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٤٩:٤٦١١:١٩:٥٤١٦:٤٩:٣٤١٧:٠٨:٠٥٢٢:٣٨:٠٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٠:٤٢١١:١٩:٤٧١٦:٤٨:٢٤١٧:٠٦:٥٧٢٢:٣٧:٥٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥١:٣٧١١:١٩:٤٠١٦:٤٧:١٥١٧:٠٥:٥٠٢٢:٣٧:٤١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٢:٣٤١١:١٩:٣٤١٦:٤٦:٠٧١٧:٠٤:٤٤٢٢:٣٧:٣٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٣:٣٠١١:١٩:٢٩١٦:٤٥:٠٠١٧:٠٣:٣٩٢٢:٣٧:٢٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٤:٢٧١١:١٩:٢٤١٦:٤٣:٥٤١٧:٠٢:٣٦٢٢:٣٧:١٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٥:٢٤١١:١٩:٢١١٦:٤٢:٥٠١٧:٠١:٣٣٢٢:٣٧:١٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٦:٢١١١:١٩:١٨١٦:٤١:٤٧١٧:٠٠:٣٢٢٢:٣٧:٠٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٧:١٩١١:١٩:١٥١٦:٤٠:٤٥١٦:٥٩:٣٣٢٢:٣٦:٥٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٨:١٧١١:١٩:١٤١٦:٣٩:٤٥١٦:٥٨:٣٥٢٢:٣٦:٥٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٩:١٥١١:١٩:١٣١٦:٣٨:٤٥١٦:٥٧:٣٨٢٢:٣٦:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٠:١٤١١:١٩:١٤١٦:٣٧:٤٨١٦:٥٦:٤٢٢٢:٣٦:٤٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠١:١٣١١:١٩:١٥١٦:٣٦:٥١١٦:٥٥:٤٨٢٢:٣٦:٤٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٢:١٢١١:١٩:١٦١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٤:٥٥٢٢:٣٦:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٣:١١١١:١٩:١٩١٦:٣٥:٠٢١٦:٥٤:٠٤٢٢:٣٦:٤١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:١٠١١:١٩:٢٢١٦:٣٤:١٠١٦:٥٣:١٥٢٢:٣٦:٤٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:١٠١١:١٩:٢٧١٦:٣٣:٢٠١٦:٥٢:٢٧٢٢:٣٦:٤١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٦:٠٩١١:١٩:٣٢١٦:٣٢:٣١١٦:٥١:٤٠٢٢:٣٦:٤٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٧:٠٩١١:١٩:٣٨١٦:٣١:٤٣١٦:٥٠:٥٥٢٢:٣٦:٤٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٨:٠٩١١:١٩:٤٤١٦:٣٠:٥٧١٦:٥٠:١٢٢٢:٣٦:٤٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٩:٠٩١١:١٩:٥٢١٦:٣٠:١٣١٦:٤٩:٣٠٢٢:٣٦:٥٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٠:٠٨١١:٢٠:٠١١٦:٢٩:٣١١٦:٤٨:٥٠٢٢:٣٦:٥٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:١١:٠٨١١:٢٠:١٠١٦:٢٨:٥٠١٦:٤٨:١٢٢٢:٣٧:٠٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٢:٠٨١١:٢٠:٢٠١٦:٢٨:١١١٦:٤٧:٣٥٢٢:٣٧:٠٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٣:٠٨١١:٢٠:٣١١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٧:٠٠٢٢:٣٧:١٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٤:٠٨١١:٢٠:٤٣١٦:٢٦:٥٨١٦:٤٦:٢٧٢٢:٣٧:٢١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٥:٠٨١١:٢٠:٥٦١٦:٢٦:٢٤١٦:٤٥:٥٦٢٢:٣٧:٣٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٦:٠٧١١:٢١:٠٩١٦:٢٥:٥٢١٦:٤٥:٢٦٢٢:٣٧:٣٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٧:٠٧١١:٢١:٢٤١٦:٢٥:٢٢١٦:٤٤:٥٩٢٢:٣٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماروسک(ماروس)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ماروسک(ماروس) شهر ماروسک(ماروس) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ماروسک(ماروس) شهر ماروسک(ماروس) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماروسک(ماروس) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ماروسک(ماروس)

ماروس (نیشابور)، روستایی از توابع بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است

شهر ماروسک(ماروس) در ویکیپدیا

شهر ماروسک(ماروس)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماروسک(ماروس) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماروسک(ماروس) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماروسک(ماروس) بر روی نقشه

شهر ماروسک(ماروس) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماروسک(ماروس)
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ماروسک(ماروس) + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ماروسک(ماروس) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماروسک(ماروس) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماروسک(ماروس)
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماروسک(ماروس) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ماروسک(ماروس)
جدول اوقات شرعی امروز فردا ماروسک(ماروس) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ماروسک(ماروس) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ماروسک(ماروس) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماروسک(ماروس) دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ماروسک(ماروس) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو