جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس)

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ماروسک(ماروس)


اذان صبح: ٠٣:٥٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٠٠

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر ماروسک(ماروس))، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر ماروسک(ماروس))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماروسک(ماروس))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
دست خود را به لباس كسی كه آن را نمی‌پوشی (‌متعلّق به تو نیست)‌ مسح نكن (دست خیس خود را با آن خشك مكن.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر ماروسک(ماروس)

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماروسک(ماروس) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ماروسک(ماروس) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ماروسک(ماروس) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ماروسک(ماروس) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٣:٣٦١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٨:٥٦١٢:٣٣:٢٧١٩:١٨:٣١١٩:٣٧:٤٠٢٣:٤٧:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٣:١٧١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٦:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٣:٠٠١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٢١٢٣:٤٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٢:٥٣١٩:٢١:٥٤١٩:٤١:١٥٢٣:٤٥:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٢:٠٨٢٣:٤٥:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٥:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤١:١٢١٢:٣٢:٣٣١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤٥:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤٠:١٠١٢:٣٢:٢٧١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤٤:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٩:٠٩١٢:٣٢:٢٢١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤٤:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٨:١٠١٢:٣٢:١٧١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٣٥٢٣:٤٤:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٧:١٢١٢:٣٢:١٣١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٤:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٦:١٥١٢:٣٢:١٠١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٣:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:١٤٢٣:٤٣:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٣٤:٢٤١٢:٣٢:٠٥١٩:٣٠:١٥١٩:٥٠:٠٧٢٣:٤٣:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٣:٣١١٢:٣٢:٠٣١٩:٣١:٠٤١٩:٥٠:٥٩٢٣:٤٣:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٣٢:٤٠١٢:٣٢:٠٢١٩:٣١:٥٣١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٣:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٢:٠٢١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٤٣٢٣:٤٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣١:٠١١٢:٣٢:٠٢١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:٣٥٢٣:٤٢:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣٠:١٣١٢:٣٢:٠٢١٩:٣٤:١٩١٩:٥٤:٢٦٢٣:٤٢:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٤٠٠٥:٢٩:٢٧١٢:٣٢:٠٤١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٥:١٧٢٣:٤٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٢٨:٤٣١٢:٣٢:٠٥١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٦:٠٨٢٣:٤٢:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٢٩٠٥:٢٨:٠٠١٢:٣٢:٠٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٦:٥٨٢٣:٤٢:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٢٧:١٩١٢:٣٢:١١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٤٨٢٣:٤١:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٢٥٠٥:٢٦:٣٩١٢:٣٢:١٤١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:٣٧٢٣:٤١:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٢:١٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٩:٢٦٢٣:٤١:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٢٨٠٥:٢٥:٢٤١٢:٣٢:٢٣١٩:٣٩:٤٦٢٠:٠٠:١٤٢٣:٤١:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٢٤:٤٩١٢:٣٢:٢٨١٩:٤٠:٣١٢٠:٠١:٠٢٢٣:٤١:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماروسک(ماروس)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماروسک(ماروس) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ماروسک(ماروس) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ماروسک(ماروس)

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر ماروسک(ماروس)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ماروسک(ماروس) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماروسک(ماروس) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر ماروسک(ماروس)

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر ماروسک(ماروس)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر ماروسک(ماروس) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر ماروسک(ماروس) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ماروسک(ماروس) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ماروسک(ماروس)

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر ماروسک(ماروس) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ماروسک(ماروس) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ماروسک(ماروس)

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥١٠٥:١٩:٥٤١٢:٣٧:٣٦١٩:٥٥:١٧٢٠:١٦:٣٢٢٣:٤٤:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠٦٠٥:٢٠:٠٩١٢:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٦:٤٣٢٣:٤٤:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٣٠٥:٢٠:٢٤١٢:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٦:٥٢٢٣:٤٤:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٣٠٥:٢٠:٤٢١٢:٣٨:١٥١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٥٩٢٣:٤٤:٥٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٥٠٥:٢١:٠٠١٢:٣٨:٢٧١٩:٥٥:٥١٢٠:١٧:٠٤٢٣:٤٥:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٠٠٥:٢١:٢٠١٢:٣٨:٤٠١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٧:٠٨٢٣:٤٥:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٦٠٥:٢١:٤١١٢:٣٨:٥٣١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٧:٠٩٢٣:٤٥:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٥٠٥:٢٢:٠٤١٢:٣٩:٠٥١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٧:٠٩٢٣:٤٥:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٥٦٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٩:١٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٧:٠٨٢٣:٤٦:١٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣٠٠٥:٢٢:٥٣١٢:٣٩:٢٩١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٧:٠٤٢٣:٤٦:٣٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٥٠٥:٢٣:٢٠١٢:٣٩:٤٠١٩:٥٥:٥١٢٠:١٦:٥٩٢٣:٤٦:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٢٠٥:٢٣:٤٧١٢:٣٩:٥٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٥١٢٣:٤٧:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٢٢٠٥:٢٤:١٦١٢:٤٠:٠٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٦:٤٢٢٣:٤٧:٢٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٠٣٠٥:٢٤:٤٦١٢:٤٠:١٣١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٦:٣٢٢٣:٤٧:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٤٦٠٥:٢٥:١٧١٢:٤٠:٢٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٦:١٩٢٣:٤٧:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣١٠٥:٢٥:٤٩١٢:٤٠:٣٤١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٦:٠٤٢٣:٤٨:١١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:١٧٠٥:٢٦:٢٢١٢:٤٠:٤٣١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٥:٤٨٢٣:٤٨:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٠٦٠٥:٢٦:٥٦١٢:٤٠:٥٣١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٥:٢٩٢٣:٤٨:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٥٥٠٥:٢٧:٣١١٢:٤١:٠١١٩:٥٤:١٦٢٠:١٥:٠٩٢٣:٤٩:٠١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٨:٠٦١٢:٤١:١٠١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٤:٤٧٢٣:٤٩:١٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٢٨:٤٣١٢:٤١:١٧١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٩:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٢٩:٢٠١٢:٤١:٢٥١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:٥٨٢٣:٤٩:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٢٩:٥٨١٢:٤١:٣٢١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٣:٣٠٢٣:٥٠:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٥٠٥:٣٠:٣٧١٢:٤١:٣٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١٣:٠١٢٣:٥٠:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٣٠٥:٣١:١٦١٢:٤١:٤٤١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:٣٠٢٣:٥٠:٣٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢١٠٥:٣١:٥٦١٢:٤١:٤٩١٩:٥١:٢١٢٠:١١:٥٧٢٣:٥٠:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢١٠٥:٣٢:٣٧١٢:٤١:٥٤١٩:٥٠:٤٩٢٠:١١:٢٣٢٣:٥١:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٢٢٠٥:٣٣:١٨١٢:٤١:٥٨١٩:٥٠:١٦٢٠:١٠:٤٧٢٣:٥١:٢٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٣٤:٠٠١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٩:٤١٢٠:١٠:٠٩٢٣:٥١:٣٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٣٤:٤٣١٢:٤٢:٠٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٩:٢٩٢٣:٥١:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٣٥:٢٦١٢:٤٢:٠٨١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٨:٤٨٢٣:٥٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ماروسک(ماروس)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ماروسک(ماروس) شهر ماروسک(ماروس) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ماروسک(ماروس) شهر ماروسک(ماروس) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ماروسک(ماروس) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر ماروسک(ماروس)

ماروس (نیشابور)، روستایی از توابع بخش میان‌جلگه شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است

شهر ماروسک(ماروس) در ویکیپدیا

شهر ماروسک(ماروس)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ماروسک(ماروس) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ماروسک(ماروس) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ماروسک(ماروس) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ماروسک(ماروس)
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر ماروسک(ماروس) + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر ماروسک(ماروس) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ماروسک(ماروس) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ماروسک(ماروس)
زمان پخش اذان زنده به افق ماروسک(ماروس)
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ماروسک(ماروس)
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ماروسک(ماروس) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ماروسک(ماروس) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ماروسک(ماروس) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ماروسک(ماروس) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ماروسک(ماروس) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ماروسک(ماروس) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو