جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مارمه

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مارمه


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مارمه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای مارمه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مارمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مارمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

هنری وادزورث لانگ‌فلو
كسی كه به خود ارج می نهد، از آسیب دیگران در امان است؛ زرهی بر تن دارد كه به هیچ وجه دریده نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مارمه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مارمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مارمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مارمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مارمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مارمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٢:١٠١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٧:٣٢١٢:٥١:٥١١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٠٠٠:١٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١١٠٦:١٦:٤٠١٢:٥١:٤٢١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٣٧٠٠:١٠:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٥:٤٨١٢:٥١:٣٤١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٤:٥٧١٢:٥١:٢٦١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٥١٠٠:٠٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٤:٠٨١٢:٥١:١٩١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:١٩١٢:٥١:١٢١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٠٦٠٠:٠٩:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٢:٣١١٢:٥١:٠٦١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٤٣٠٠:٠٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١١:٤٤١٢:٥١:٠٠١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٨:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٠:٥٥١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٥٩٠٠:٠٨:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٠:١٣١٢:٥٠:٥١١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣٦٠٠:٠٨:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٨:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٨:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٧:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٧:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٧:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٣٠٠:٠٧:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٠١٠٠:٠٧:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٧:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٧:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٧:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٦:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٢:٤٥١٢:٥٠:٤١١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٦:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٦:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠١:٢١١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٨٠٠:٠٦:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٠:٥٦١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥١:٠١١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مارمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مارمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مارمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مارمه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مارمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مارمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مارمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مارمه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مارمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مارمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مارمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مارمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مارمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مارمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مارمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مارمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مارمه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:١١:٢٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٧:٠٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٧:١٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٧:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٧:٢٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٧:٣٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٤:١١١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٧:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٧:٤٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٧:٥٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٧:٥٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٧:٥٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٤١٠٠:١٨:٠١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١٨:٠٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:١١٠٠:١٨:٠٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٨:٠٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٠:١١١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٠٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٨:٠٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٠:١٣١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٩:١٨١٩:٥٦:٥٨٠٠:١٨:٠٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٨:٠٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢١:١٨١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:١٥٠٠:١٨:٠٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٩:٣١١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٨:٠٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٩:٢١١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٢٨٠٠:١٧:٥٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٩:١١١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٧:٥٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٣٧٠٠:١٧:٤٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٣:٥٧١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٧:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٢:٢٠١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٧:٣٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٨:٢٣١٩:٣١:٢٤١٩:٤٨:٤٤٠٠:١٧:٣١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٥:٣٠١٢:٥٨:١٠١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٧:٤٥٠٠:١٧:٢٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٦:٠١١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٧:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٦:٣٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٧:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٧:٠٢١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٤:٤٢٠٠:١٦:٥٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٧:٣٣١٢:٥٧:١٣١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٤٠٠٠:١٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مارمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مارمه روستای مارمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مارمه روستای مارمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مارمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مارمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مارمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مارمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مارمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مارمه

روستای مارمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مارمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مارمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مارمه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مارمه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای مارمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مارمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مارمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مارمه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مارمه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مارمه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مارمه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مارمه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مارمه
جدول اوقات شرعی امروز فردا مارمه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مارمه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مارمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مارمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو