جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لی طالار

سجادرود | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لی طالار

اذان صبح: ٠٤:٠٣:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٣١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:٠٥

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لی طالار (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای لی طالار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای لی طالار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لی طالار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسمایلز
مردم با اخلاق معمولاً دارای وجدانی پاك هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لی طالار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لی طالار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لی طالار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لی طالار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لی طالار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لی طالار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٧:٢٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:١٩٠٠:١٤:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:١٣٠٠:١٤:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٩:١٤١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٠٦٠٠:١٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٣:٣٠١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٣:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٢:١١١٢:٥٨:٤٧١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٥٤٠٠:١٣:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٥:٤٨٠٠:١٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٨:٢١١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٤٣٠٠:١٢:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٢:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٧:٥٧١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٣١٠٠:١١:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:٢٦٠٠:١١:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٧:٣٥١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١١:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٨٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:١٤٠٠:١٠:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٢:١١١٢:٥٧:١٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٠:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٦٠٦:١١:٠١١٢:٥٧:٠٥١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٠:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٩:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٦:٤٧١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٩:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٩:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٩:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٦:٢٥١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٠٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٦:١٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٨:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٦:١٣١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٠٨:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٠:٣٧٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠١:١١١٢:٥٦:٠٣١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:١٦٠٠:٠٧:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:١٠٠٠:٠٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٣:١٠٢٠:١٣:٠٤٠٠:٠٧:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٥:٥١١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:٥٣٠٠:٠٦:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٤٦٠٠:٠٦:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٤٠٠٠:٠٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لی طالار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لی طالار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لی طالار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لی طالار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای لی طالار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لی طالار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لی طالار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای لی طالار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای لی طالار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای لی طالار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای لی طالار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لی طالار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لی طالار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای لی طالار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای لی طالار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لی طالار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای لی طالار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای لی طالار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای لی طالار روستای لی طالار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای لی طالار روستای لی طالار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای لی طالار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لی طالار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای لی طالار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای لی طالار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لی طالار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای لی طالار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٤٢:١٢١٣:٠١:١٩٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٥٤٠٠:٠٧:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٢٠٥:٤٢:٢٦١٣:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٠٧:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٩٠٥:٤٢:٤١١٣:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤٢:١٤٠٠:٠٧:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٤٢:٥٨١٣:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٢:٢١٠٠:٠٧:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٤٣:١٧١٣:٠٢:١١٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٠٨:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٤٣:٣٧١٣:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٢:٣١٠٠:٠٨:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥١٠٥:٤٣:٥٨١٣:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٠٨:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٤٤:٢٠١٣:٠٢:٤٩٢٠:٢١:١٠٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٠٩:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥١٠٥:٤٤:٤٤١٣:٠٣:٠١٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٢:٣١٠٠:٠٩:١٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٤٥:٠٩١٣:٠٣:١٣٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٠٩:٣٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٤٥:٣٦١٣:٠٣:٢٤٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٠٩:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٤٦:٠٣١٣:٠٣:٣٥٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٢:١٥٠٠:١٠:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٧٠٥:٤٦:٣٢١٣:٠٣:٤٦٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٢:٠٥٠٠:١٠:٢٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٤٧:٠٢١٣:٠٣:٥٧٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤١:٥٤٠٠:١٠:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٤٧:٣٣١٣:٠٤:٠٧٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٤١:٤١٠٠:١٠:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٧٠٥:٤٨:٠٥١٣:٠٤:١٧٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤١:٢٦٠٠:١١:١٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٤٨:٣٨١٣:٠٤:٢٧٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤١:١٠٠٠:١١:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٩:١٢١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٩:٤٤٢٠:٤٠:٥١٠٠:١١:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٤٩:٤٧١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٣١٠٠:١٢:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٥٠:٢٣١٣:٠٤:٥٣٢٠:١٩:٠٦٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٢:٢٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٥١:٠٠١٣:٠٥:٠١٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٤٤٠٠:١٢:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٥١:٣٧١٣:٠٥:٠٨٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٩:١٩٠٠:١٢:٥٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٥٢:١٦١٣:٠٥:١٥٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٨:٥١٠٠:١٣:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٥٢:٥٥١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٨:٢٢٠٠:١٣:٢٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥٣:٣٥١٣:٠٥:٢٨٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٧:٥٠٠٠:١٣:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٥٤:١٦١٣:٠٥:٣٤٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٧:١٧٠٠:١٣:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٥٤:٥٨١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٦:٤٣٠٠:١٤:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٥٥:٤٠١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٦:٠٦٠٠:١٤:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٦:٢٣١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٢٨٠٠:١٤:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٥:٥١٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٤:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٤:٠٧٠٠:١٥:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لی طالار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای لی طالار روستای لی طالار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای لی طالار روستای لی طالار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لی طالار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لی طالار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لی طالار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لی طالار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لی طالار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لی طالار

روستای لی طالار بر روی نقشه

روستای لی طالار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لی طالار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لی طالار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لی طالار
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای لی طالار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای لی طالار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای لی طالار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لی طالار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای لی طالار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لی طالار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لی طالار رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق لی طالار
افق شرعی امروز فردا لی طالار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لی طالار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لی طالار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ لی طالار دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ لی طالار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لی طالار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لی طالار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لی طالار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو