جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لیکک

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز لیکک

اذان صبح: ٠٤:٤٣:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٠٨
اذان ظهر: ١١:٥٩:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٠٥
اذان مغرب: ١٨:١٤:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٣٠

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لیکک (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر لیکک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لیکک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لیکک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

امام رضا (ع)
كسى كه حضرت فاطمه معصومه را زیارت كند پاداش او بهشت است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر لیکک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لیکک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لیکک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لیکک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لیکک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لیکک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٢:٠١١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٠:٥٤١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٠٢٠٠:٢٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٩:٤٧١٣:٠٩:١٢١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٤٣٠٠:٢٧:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٨:٤٠١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٢٥٠٠:٢٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٧:٣٥١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٨:٣٢١٩:٤١:٠٣١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٥:٢٦١٣:٠٨:٢٠١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٦:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٤:٢٢١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٣:١٩١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٥:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٥:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣١:١٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٤:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٤:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٩:١٧١٣:٠٧:١٦١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٤:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٣:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٣:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٦:٥١١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٣:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٣:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٢:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٢:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٢:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٦:١٩١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٢:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٦:١٥١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٦:١١١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥١٠٠:٢١:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣٤٠٠:٢١:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٧٠٠:٢١:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢١:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٧:١٦١٣:٠٦:٠١١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢١:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢١:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٥:٥١١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لیکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لیکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لیکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لیکک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لیکک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لیکک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لیکک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لیکک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لیکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لیکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لیکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لیکک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لیکک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لیکک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر لیکک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لیکک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لیکک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لیکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لیکک شهر لیکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لیکک شهر لیکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لیکک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لیکک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لیکک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لیکک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لیکک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لیکک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٥:٥٨:٠١١٢:٠٢:١٤١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٣:٠٤٢٣:٢٢:٤٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٥:٥٨:٣٥١٢:٠١:٥٣١٨:٠٤:٤٣١٨:٢١:٤٧٢٣:٢٢:٢٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٥:٥٩:١٠١٢:٠١:٣٢١٨:٠٣:٢٦١٨:٢٠:٣١٢٣:٢٢:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٥:٥٩:٤٦١٢:٠١:١١١٨:٠٢:٠٩١٨:١٩:١٤٢٣:٢١:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٠:٢١١٢:٠٠:٥١١٨:٠٠:٥٣١٨:١٧:٥٧٢٣:٢١:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٠:٥٦١٢:٠٠:٣٠١٧:٥٩:٣٧١٨:١٦:٤١٢٣:٢١:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠١:٣٢١٢:٠٠:١٠١٧:٥٨:٢١١٨:١٥:٢٦٢٣:٢٠:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٢:٠٨١١:٥٩:٥٠١٧:٥٧:٠٥١٨:١٤:١٠٢٣:٢٠:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٢:٤٤١١:٥٩:٣٠١٧:٥٥:٤٩١٨:١٢:٥٥٢٣:٢٠:١١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٣:٢٠١١:٥٩:١١١٧:٥٤:٣٤١٨:١١:٤٠٢٣:١٩:٥٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٣:٥٦١١:٥٨:٥٢١٧:٥٣:٢٠١٨:١٠:٢٦٢٣:١٩:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٤:٣٣١١:٥٨:٣٣١٧:٥٢:٠٥١٨:٠٩:١٢٢٣:١٩:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٥:١٠١١:٥٨:١٤١٧:٥٠:٥١١٨:٠٧:٥٨٢٣:١٨:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٥:٤٨١١:٥٧:٥٦١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٦:٤٦٢٣:١٨:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٦:٢٥١١:٥٧:٣٩١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٥:٣٣٢٣:١٨:٢١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٧:٢١١٧:٤٧:١٢١٨:٠٤:٢١٢٣:١٨:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٧:٤١١١:٥٧:٠٤١٧:٤٦:٠١١٨:٠٣:١٠٢٣:١٧:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٨:٢٠١١:٥٦:٤٨١٧:٤٤:٤٩١٨:٠٢:٠٠٢٣:١٧:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٠٨:٥٩١١:٥٦:٣٢١٧:٤٣:٣٨١٨:٠٠:٥٠٢٣:١٧:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٠٩:٣٨١١:٥٦:١٦١٧:٤٢:٢٨١٧:٥٩:٤١٢٣:١٦:٥٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٠:١٨١١:٥٦:٠١١٧:٤١:١٩١٧:٥٨:٣٢٢٣:١٦:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٠:٥٨١١:٥٥:٤٧١٧:٤٠:١٠١٧:٥٧:٢٤٢٣:١٦:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١١:٣٨١١:٥٥:٣٣١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٦:١٨٢٣:١٦:١٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٢:١٩١١:٥٥:٢٠١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٥:١١٢٣:١٥:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٣:٠١١١:٥٥:٠٧١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٤:٠٦٢٣:١٥:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٣:٤٢١١:٥٤:٥٥١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٣:٠٢٢٣:١٥:٢٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٤:٢٤١١:٥٤:٤٣١٧:٣٤:٣٧١٧:٥١:٥٨٢٣:١٥:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٥:٠٧١١:٥٤:٣٢١٧:٣٣:٣٣١٧:٥٠:٥٥٢٣:١٥:٠٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٥:٤٩١١:٥٤:٢٢١٧:٣٢:٣٠١٧:٤٩:٥٣٢٣:١٤:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٦:٣٣١١:٥٤:١٢١٧:٣١:٢٨١٧:٤٨:٥٣٢٣:١٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لیکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لیکک شهر لیکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لیکک شهر لیکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لیکک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لیکک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لیکک

لیکَک یکی از شهرهای شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است. شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی است. بخش بَهمَئی در سال ۱۳۸۴ به شهرستانی به مرکزیت شهر لیکک ارتقاء یافت

شهر لیکک در ویکیپدیا

شهر لیکک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لیکک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لیکک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لیکک بر روی نقشه

شهر لیکک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لیکک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لیکک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لیکک
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لیکک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر لیکک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لیکک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لیکک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لیکک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لیکک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لیکک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لیکک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لیکک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لیکک
زمان پخش اذان آنلاین به افق لیکک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لیکک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لیکک
زمان پخش اذان زنده به افق لیکک
افق شرعی امروز فردا لیکک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لیکک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو