جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لیکره

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لیکره


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٣٦
اذان ظهر: ١٢:١٧:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٤٨

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لیکره (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای لیکره)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لیکره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لیکره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(كسی كه) بد سرشت باشد، به بهشت نمی‌رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لیکره

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لیکره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لیکره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لیکره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لیکره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لیکره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٣:٠٨١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٦:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٦:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٧:٢١١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٦:١٠١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٥:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٥:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١١٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٢:٢٢١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٥:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٢:١٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٥٠٠٠:١٤:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٤٠٦:١١:٣٧١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٤:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٤:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠١:٥٤١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٣:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠١:٤٨١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٣:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠١:٤٣١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٦:٢١١٣:٠١:٣٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:١٨٠٠:١٣:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠١:٣٥١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:١٣٠٠:١٢:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠١:٣١١٩:٥٩:١١٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٢:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٢:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٢:٣١١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٢:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠١:٣٧١٣:٠١:٢٥٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٤٩٠٠:١١:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:١١:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١١:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١١:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٨:١٤١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٢١٠٠:١١:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٦:١٣٠٠:١١:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٧:٠٥٠٠:١٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:١١٠٥:٥٥:٥٨١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٠:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥٥:١٦١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٤:٣٥١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٠:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٣:٥٥١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٣٠٥:٥٣:١٨١٣:٠١:٤٤٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣١:١٦٠٠:١٠:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٠٥٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠١:٥٠٢٠:١١:٢١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لیکره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لیکره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لیکره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لیکره

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لیکره

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای لیکره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لیکره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لیکره

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٠٣٠٧:١٠:٣٦١٢:١٧:٣٩١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٤:٣٦٢٣:٣٣:٤٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٩:٥٧١٢:١٧:٥١١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٥:٣٨٢٣:٣٤:٠٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٩:١٦١٢:١٨:٠٢١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٣٩٢٣:٣٤:١٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٨:٣٣١٢:١٨:١٣١٧:٢٨:١٦١٧:٤٧:٤١٢٣:٣٤:٣٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٧:٤٩١٢:١٨:٢٢١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٨:٤٣٢٣:٣٤:٤٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٧:٠٣١٢:١٨:٣١١٧:٣٠:٢٤١٧:٤٩:٤٤٢٣:٣٤:٥٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٦:١٥١٢:١٨:٣٩١٧:٣١:٢٨١٧:٥٠:٤٦٢٣:٣٥:١١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٥:٢٦١٢:١٨:٤٧١٧:٣٢:٣٢١٧:٥١:٤٧٢٣:٣٥:٢٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٤:٣٥١٢:١٨:٥٣١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٤٩٢٣:٣٥:٣٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٣:٤٣١٢:١٨:٥٨١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٣:٥٠٢٣:٣٥:٤١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٢:٤٩١٢:١٩:٠٣١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٤:٥١٢٣:٣٥:٤٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠١:٥٤١٢:١٩:٠٧١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:٥٢٢٣:٣٥:٥٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٠:٥٧١٢:١٩:١٠١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٦:٥٣٢٣:٣٦:٠٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٩:٥٩١٢:١٩:١٢١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٧:٥٣٢٣:٣٦:٠٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٩:٠٠١٢:١٩:١٤١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٨:٥٤٢٣:٣٦:١٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٧:٥٩١٢:١٩:١٥١٧:٤٠:٥٨١٧:٥٩:٥٤٢٣:٣٦:١٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٦:٥٧١٢:١٩:١٥١٧:٤٢:٠١١٨:٠٠:٥٤٢٣:٣٦:١٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٥:٥٣١٢:١٩:١٤١٧:٤٣:٠٣١٨:٠١:٥٤٢٣:٣٦:٢١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٤:٤٩١٢:١٩:١٢١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٢:٥٤٢٣:٣٦:٢٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٣:٤٣١٢:١٩:١٠١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٣:٥٣٢٣:٣٦:٢٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٢:٣٦١٢:١٩:٠٧١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٤:٥٢٢٣:٣٦:٢٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥١:٢٨١٢:١٩:٠٤١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٥:٥٢٢٣:٣٦:٢٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٠:١٩١٢:١٨:٥٩١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٥٠٢٣:٣٦:٢٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٤٩:٠٩١٢:١٨:٥٤١٧:٤٩:١٠١٨:٠٧:٤٩٢٣:٣٦:١٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٧:٥٨١٢:١٨:٤٩١٧:٥٠:١٠١٨:٠٨:٤٧٢٣:٣٦:١٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٦:٤٦١٢:١٨:٤٢١٧:٥١:١٠١٨:٠٩:٤٥٢٣:٣٦:٠٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٥:٣٣١٢:١٨:٣٥١٧:٥٢:٠٩١٨:١٠:٤٣٢٣:٣٦:٠٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٤:١٨١٢:١٨:٢٨١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٤١٢٣:٣٥:٥٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٣:٠٣١٢:١٨:٢٠١٧:٥٤:٠٧١٨:١٢:٣٨٢٣:٣٥:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای لیکره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لیکره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لیکره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لیکره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لیکره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لیکره

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای لیکره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لیکره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لیکره

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٩٠٧:١٣:٥٤١٢:١٦:٠٩١٧:١٨:٤٣١٧:٣٨:٣١٢٣:٣١:٥٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٣:٢٥١٢:١٦:٢٦١٧:١٩:٤٥١٧:٣٩:٣١٢٣:٣٢:١٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٢:٥٥١٢:١٦:٤٢١٧:٢٠:٤٩١٧:٤٠:٣٢٢٣:٣٢:٣٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١٢:٢٣١٢:١٦:٥٧١٧:٢١:٥٢١٧:٤١:٣٣٢٣:٣٢:٥٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٩٠٧:١١:٤٩١٢:١٧:١٢١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٢:٣٤٢٣:٣٣:١٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:١١:١٣١٢:١٧:٢٦١٧:٢٣:٥٩١٧:٤٣:٣٥٢٣:٣٣:٣١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٣٠٧:١٠:٣٦١٢:١٧:٣٩١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٤:٣٦٢٣:٣٣:٤٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٩:٥٧١٢:١٧:٥١١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٥:٣٨٢٣:٣٤:٠٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٩:١٦١٢:١٨:٠٢١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٣٩٢٣:٣٤:١٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٨:٣٣١٢:١٨:١٣١٧:٢٨:١٦١٧:٤٧:٤١٢٣:٣٤:٣٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٧:٤٩١٢:١٨:٢٢١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٨:٤٣٢٣:٣٤:٤٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٧:٠٣١٢:١٨:٣١١٧:٣٠:٢٤١٧:٤٩:٤٤٢٣:٣٤:٥٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٦:١٥١٢:١٨:٣٩١٧:٣١:٢٨١٧:٥٠:٤٦٢٣:٣٥:١١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٥:٢٦١٢:١٨:٤٧١٧:٣٢:٣٢١٧:٥١:٤٧٢٣:٣٥:٢٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٤:٣٥١٢:١٨:٥٣١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٤٩٢٣:٣٥:٣٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٣:٤٣١٢:١٨:٥٨١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٣:٥٠٢٣:٣٥:٤١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٢:٤٩١٢:١٩:٠٣١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٤:٥١٢٣:٣٥:٤٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠١:٥٤١٢:١٩:٠٧١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:٥٢٢٣:٣٥:٥٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٠:٥٧١٢:١٩:١٠١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٦:٥٣٢٣:٣٦:٠٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٩:٥٩١٢:١٩:١٢١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٧:٥٣٢٣:٣٦:٠٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٩:٠٠١٢:١٩:١٤١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٨:٥٤٢٣:٣٦:١٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٧:٥٩١٢:١٩:١٥١٧:٤٠:٥٨١٧:٥٩:٥٤٢٣:٣٦:١٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٦:٥٧١٢:١٩:١٥١٧:٤٢:٠١١٨:٠٠:٥٤٢٣:٣٦:١٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٥:٥٣١٢:١٩:١٤١٧:٤٣:٠٣١٨:٠١:٥٤٢٣:٣٦:٢١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٤:٤٩١٢:١٩:١٢١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٢:٥٤٢٣:٣٦:٢٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٣:٤٣١٢:١٩:١٠١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٣:٥٣٢٣:٣٦:٢٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٢:٣٦١٢:١٩:٠٧١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٤:٥٢٢٣:٣٦:٢٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥١:٢٨١٢:١٩:٠٤١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٥:٥٢٢٣:٣٦:٢٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٠:١٩١٢:١٨:٥٩١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٥٠٢٣:٣٦:٢٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٤٩:٠٩١٢:١٨:٥٤١٧:٤٩:١٠١٨:٠٧:٤٩٢٣:٣٦:١٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لیکره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لیکره روستای لیکره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لیکره روستای لیکره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لیکره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لیکره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لیکره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لیکره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لیکره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لیکره

روستای لیکره بر روی نقشه

روستای لیکره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لیکره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لیکره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لیکره
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لیکره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای لیکره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لیکره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لیکره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لیکره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لیکره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لیکره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ لیکره دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ لیکره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لیکره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لیکره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لیکره
زمان پخش اذان آنلاین به افق لیکره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لیکره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو