جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لیکره

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لیکره

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٤
اذان ظهر: ١١:٥٥:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:١١
اذان مغرب: ١٨:١٢:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٥٣

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لیکره (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای لیکره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لیکره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لیکره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت محمد (ص)
(نعمت)‌ كمی كه بتوان شكر آن را به جا آورد، از (نعمت) ‌زیادی كه طاقت شكرش نمی‌باشد، بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لیکره

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لیکره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لیکره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لیکره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لیکره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لیکره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣١:٣٧١٣:٠٥:٠٤١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٩:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٤:٤٩١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٩:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٩:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٤:٢٢١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٨:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٨:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٨:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٣:٤٤١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٧:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٧:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢١:١٧١٣:٠٣:٢١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:١١٠٠:١٧:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٣:١٠١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٦:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٦:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٦:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٥:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٥:١٦١٣:٠٢:٣١١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٥:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٢:٢٣١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٥:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٢:١٥١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٣٥٠٠:١٤:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١١:٥٢١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٤:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٤:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠١:٥٤١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٣:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠١:٤٨١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:١٥٠٠:١٣:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠١:٤٣١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠١:٣٩١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٣:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠١:٣٥١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٢:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠١:٣١١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٢:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠١:٢٩١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٤٨٠٠:١٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٢:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠١:٥٠١٣:٠١:٢٥٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١١:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لیکره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لیکره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لیکره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لیکره

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لیکره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لیکره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لیکره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لیکره

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای لیکره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لیکره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لیکره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لیکره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لیکره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لیکره

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای لیکره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لیکره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لیکره

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لیکره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لیکره روستای لیکره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لیکره روستای لیکره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای لیکره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لیکره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لیکره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای لیکره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لیکره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لیکره

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٣:٠٣١١:٥٧:٣٨١٨:٠١:٣٨١٨:١٩:٥١٢٣:١٥:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٣:٥١١١:٥٧:١٧١٨:٠٠:٠٩١٨:١٨:٢١٢٣:١٥:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٤:٣٩١١:٥٦:٥٦١٧:٥٨:٣٩١٨:١٦:٥١٢٣:١٤:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٥:٢٧١١:٥٦:٣٥١٧:٥٧:٠٩١٨:١٥:٢٢٢٣:١٤:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٦:١٥١١:٥٦:١٥١٧:٥٥:٤٠١٨:١٣:٥٢٢٣:١٤:١٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٧:٠٤١١:٥٥:٥٤١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٢٣٢٣:١٣:٥٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٧:٥٢١١:٥٥:٣٤١٧:٥٢:٤٢١٨:١٠:٥٤٢٣:١٣:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٨:٤١١١:٥٥:١٤١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٢٦٢٣:١٣:١٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٩:٣٠١١:٥٤:٥٤١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٧:٥٨٢٣:١٢:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٠:١٩١١:٥٤:٣٥١٧:٤٨:١٧١٨:٠٦:٣٠٢٣:١٢:٤٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠١:٠٩١١:٥٤:١٦١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٥:٠٣٢٣:١٢:٢١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠١:٥٨١١:٥٣:٥٧١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٣:٣٦٢٣:١٢:٠٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٢:٤٨١١:٥٣:٣٨١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٢:١٠٢٣:١١:٤٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٣:٣٩١١:٥٣:٢٠١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٤٤٢٣:١١:٢٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٤:٢٩١١:٥٣:٠٣١٧:٤١:٠٣١٧:٥٩:١٩٢٣:١١:١٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٥:٢٠١١:٥٢:٤٥١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٧:٥٥٢٣:١٠:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٦:١١١١:٥٢:٢٨١٧:٣٨:١٣١٧:٥٦:٣١٢٣:١٠:٣٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٢:١٢١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٥:٠٧٢٣:١٠:١٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:٥٤١١:٥١:٥٦١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٣:٤٥٢٣:١٠:٠٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٨:٤٧١١:٥١:٤٠١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٢:٢٣٢٣:٠٩:٤٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٩:٣٩١١:٥١:٢٥١٧:٣٢:٤٠١٧:٥١:٠٢٢٣:٠٩:٣١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٠:٣٢١١:٥١:١١١٧:٣١:١٨١٧:٤٩:٤٢٢٣:٠٩:١٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٤٠٦:١١:٢٥١١:٥٠:٥٧١٧:٢٩:٥٧١٧:٤٨:٢٢٢٣:٠٩:٠١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٢:١٩١١:٥٠:٤٤١٧:٢٨:٣٧١٧:٤٧:٠٣٢٣:٠٨:٤٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٣:١٣١١:٥٠:٣١١٧:٢٧:١٨١٧:٤٥:٤٦٢٣:٠٨:٣٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٤:٠٧١١:٥٠:١٩١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٤:٢٩٢٣:٠٨:١٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٥:٠٢١١:٥٠:٠٧١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٣:١٣٢٣:٠٨:٠٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٥:٥٧١١:٤٩:٥٦١٧:٢٣:٢٦١٧:٤١:٥٨٢٣:٠٧:٥٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٦:٥٢١١:٤٩:٤٦١٧:٢٢:١٠١٧:٤٠:٤٤٢٣:٠٧:٤٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١١٠٦:١٧:٤٨١١:٤٩:٣٦١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٩:٣١٢٣:٠٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لیکره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لیکره روستای لیکره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لیکره روستای لیکره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لیکره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لیکره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لیکره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لیکره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لیکره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لیکره

روستای لیکره بر روی نقشه

روستای لیکره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لیکره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لیکره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لیکره
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لیکره + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای لیکره + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لیکره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لیکره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای لیکره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لیکره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لیکره رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لیکره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لیکره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لیکره
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لیکره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لیکره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا لیکره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لیکره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لیکره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لیکره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو