جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لیسار

طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لیسار

اذان صبح: ٠٤:١٣:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٤١
اذان ظهر: ١٣:٢٠:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٥٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٥٧

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لیسار (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر لیسار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر لیسار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لیسار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

امام جعفر صادق (ع)
هر کس که امام حسین ( علیه السلام ) را در روز عاشوار زیارت کند بهشت بر او واجب می شود .

اوقات شرعی ماه جاری شهر لیسار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لیسار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لیسار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لیسار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لیسار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لیسار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:١٨٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٤:٣٧١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٩:٠٨١٣:١٤:٢٣١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٤:٠٩١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٦:٢٠١٣:١٣:٥٥١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٧:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٣:٤١١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٣:٢٨١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٢:١٥١٣:١٣:١٦١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٦:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٣:٠٣١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٥:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٢:٥٢١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٥:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٨:١٦١٣:١٢:٤٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٥:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٦:٥٩١٣:١٢:٢٩١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٤:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٤:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٤:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٣:١١١٣:١١:٥٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٣:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢١:٥٧١٣:١١:٥٠٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٣:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٢٠:٤٥١٣:١١:٤٢٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٣:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٩:٣٣١٣:١١:٣٤٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٢:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٨:٢٣١٣:١١:٢٦٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٢:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٧:١٣١٣:١١:٢٠٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٦:٠٥١٣:١١:١٣٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢١:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٤:٥٨١٣:١١:٠٨٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢١:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٣:٥٢١٣:١١:٠٣٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢١:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٢:٤٨١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٠:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٠٠٦:١١:٤٥١٣:١٠:٥٤٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٠:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:١٠:٤٣١٣:١٠:٥١٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٠:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٠:٤٨٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٠:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١٩:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٠:٤٤٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٥٢٠٠:١٩:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٦:٤٩١٣:١٠:٤٣٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٤٩٠٠:١٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لیسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لیسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لیسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لیسار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر لیسار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لیسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لیسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر لیسار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر لیسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر لیسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر لیسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لیسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لیسار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لیسار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر لیسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لیسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لیسار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر لیسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لیسار شهر لیسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لیسار شهر لیسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لیسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لیسار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لیسار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لیسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لیسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لیسار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٥٢:١١١٣:١٦:١٤٢٠:٤٠:١٧٢١:٠٢:٢٥٠٠:١٩:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٥٢:٢٥١٣:١٦:٢٧٢٠:٤٠:٢٨٢١:٠٢:٣٦٠٠:١٩:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٥٢:٤١١٣:١٦:٤٠٢٠:٤٠:٣٧٢١:٠٢:٤٥٠٠:٢٠:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٥٢:٥٨١٣:١٦:٥٣٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠٢:٥٢٠٠:٢٠:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٥٣:١٧١٣:١٧:٠٦٢٠:٤٠:٥٠٢١:٠٢:٥٧٠٠:٢٠:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣١٠٥:٥٣:٣٨١٣:١٧:١٩٢٠:٤٠:٥٤٢١:٠٣:٠٠٠٠:٢٠:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٥٤:٠٠١٣:١٧:٣١٢٠:٤٠:٥٦٢١:٠٣:٠١٠٠:٢١:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:٥٤:٢٣١٣:١٧:٤٣٢٠:٤٠:٥٦٢١:٠٣:٠٠٠٠:٢١:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٥٤:٤٨١٣:١٧:٥٥٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠٢:٥٧٠٠:٢١:٤٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٥٥:١٤١٣:١٨:٠٧٢٠:٤٠:٥١٢١:٠٢:٥٣٠٠:٢٢:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٦٠٥:٥٥:٤١١٣:١٨:١٩٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠٢:٤٦٠٠:٢٢:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٥٦:١٠١٣:١٨:٣٠٢٠:٤٠:٣٩٢١:٠٢:٣٧٠٠:٢٢:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٥٦:٣٩١٣:١٨:٤١٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠٢:٢٦٠٠:٢٢:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٥٧:١١١٣:١٨:٥٢٢٠:٤٠:١٩٢١:٠٢:١٤٠٠:٢٣:١٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٥:٥٧:٤٣١٣:١٩:٠٢٢٠:٤٠:٠٦٢١:٠١:٥٩٠٠:٢٣:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٥٨:١٧١٣:١٩:١٢٢٠:٣٩:٥٢٢١:٠١:٤٢٠٠:٢٣:٥١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٥٨:٥١١٣:١٩:٢١٢٠:٣٩:٣٥٢١:٠١:٢٤٠٠:٢٤:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٥٩:٢٧١٣:١٩:٣٠٢٠:٣٩:١٧٢١:٠١:٠٣٠٠:٢٤:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٦:٠٠:٠٤١٣:١٩:٣٩٢٠:٣٨:٥٧٢١:٠٠:٤١٠٠:٢٤:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٦:٠٠:٤٢١٣:١٩:٤٨٢٠:٣٨:٣٥٢١:٠٠:١٦٠٠:٢٥:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٦:٠١:٢٠١٣:١٩:٥٦٢٠:٣٨:١١٢٠:٥٩:٥٠٠٠:٢٥:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٦:٠٢:٠٠١٣:٢٠:٠٣٢٠:٣٧:٤٦٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٢٥:٣٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٢٠٦:٠٢:٤١١٣:٢٠:١٠٢٠:٣٧:١٨٢٠:٥٨:٥٢٠٠:٢٥:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٦:٠٣:٢٣١٣:٢٠:١٧٢٠:٣٦:٤٩٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٢٦:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٦:٠٤:٠٥١٣:٢٠:٢٣٢٠:٣٦:١٨٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٢٦:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:٢٠:٢٨٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٧:١٠٠٠:٢٦:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٦:٠٥:٣٢١٣:٢٠:٣٣٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٦:٣٣٠٠:٢٧:٠٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٦:٠٦:١٧١٣:٢٠:٣٨٢٠:٣٤:٣٤٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٢٧:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠٧:٠٢١٣:٢٠:٤٢٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٥:١٢٠٠:٢٧:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٧:٤٨١٣:٢٠:٤٦٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٤:٢٩٠٠:٢٧:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٨:٣٥١٣:٢٠:٤٩٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٣:٤٥٠٠:٢٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لیسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لیسار شهر لیسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لیسار شهر لیسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لیسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لیسار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لیسار

لیسار یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. این شهر با جمعیت ۳۲۶۲ نفر در بخش کرگان‌رود شهرستان طوالش قرار دارد. این شهر بر سر راه ترانزیت تهران - رشت - آستارا قرار داشته و به واسطه قلعه تاریخی سلسال یا صلصال شهرت دارد

شهر لیسار در ویکیپدیا

شهر لیسار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لیسار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لیسار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لیسار بر روی نقشه

شهر لیسار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لیسار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لیسار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لیسار
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر لیسار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر لیسار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر لیسار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لیسار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لیسار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لیسار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لیسار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لیسار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ لیسار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لیسار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لیسار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق لیسار
افق شرعی امروز فردا لیسار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لیسار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لیسار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لیسار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو