جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لیسار

طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لیسار


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٣٤
اذان مغرب: ١٧:١٦:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٣٨

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لیسار (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر لیسار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر لیسار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لیسار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر آن چه قابل شمارش است، پایان می‌پذیرد و هر آن چه مورد انتظار است، فرا می‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لیسار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لیسار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لیسار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لیسار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لیسار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لیسار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٦:٤٠١٣:١٢:٢٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٢:١٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٤:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:١١:٥٨٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢١:٤١١٣:١١:٤٩٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٣:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٠:٢٨١٣:١١:٤١٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٩:١٧١٣:١١:٣٣٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٨:٠٧١٣:١١:٢٦٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٢:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٦:٥٨١٣:١١:١٩٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٥:٥٠١٣:١١:١٣٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢١:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٤:٤٣١٣:١١:٠٨٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢١:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٣:٣٨١٣:١١:٠٣٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢١:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٢:٣٣١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٠:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:١١:٣٠١٣:١٠:٥٤٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣١:١٦٠٠:٢٠:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٥١٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٠:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٠:٤٨٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٠:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٨:٣٠١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١٩:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٠:٤٤٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٠٦٠٠:١٩:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٦:٣٦١٣:١٠:٤٣٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٠٣٠٠:١٩:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٥:٤٢١٣:١٠:٤٢٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٧:٠٠٠٠:١٩:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٤:٤٩١٣:١٠:٤٢٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٧:٥٦٠٠:١٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠٣:٥٧١٣:١٠:٤٣٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٥٢٠٠:١٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٣:٠٧١٣:١٠:٤٤٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:٤٧٠٠:١٨:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٢٠٦:٠٢:١٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤٠:٤٢٠٠:١٨:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:١٠٠٦:٠١:٣٢١٣:١٠:٤٩٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤١:٣٦٠٠:١٨:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٠٠٠٦:٠٠:٤٧١٣:١٠:٥٢٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٢:٣٠٠٠:١٨:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥١٠٦:٠٠:٠٣١٣:١٠:٥٥٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٣:٢٤٠٠:١٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٩:٢١١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٤:١٦٠٠:١٧:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٨:٤١١٣:١١:٠٤٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٥:٠٩٠٠:١٧:٤٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٣٦٠٥:٥٨:٠٢١٣:١١:٠٩٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٦:٠٠٠٠:١٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لیسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لیسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لیسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لیسار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر لیسار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لیسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لیسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر لیسار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر لیسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر لیسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر لیسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لیسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لیسار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر لیسار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر لیسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لیسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر لیسار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٧:٠١:٤٥١٢:٠٠:٢٠١٦:٥٨:٣٦١٧:١٨:٥٤٢٣:١٥:٢٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٧:٠٢:٤٨١٢:٠٠:٣٦١٦:٥٨:٠٦١٧:١٨:٢٦٢٣:١٥:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٦٠٧:٠٣:٥٠١٢:٠٠:٥٣١٦:٥٧:٣٨١٧:١٨:٠١٢٣:١٥:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٤:٥٢١٢:٠١:١١١٦:٥٧:١٢١٧:١٧:٣٨٢٣:١٦:٠٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠٥:٥٤١٢:٠١:٢٩١٦:٥٦:٤٨١٧:١٧:١٦٢٣:١٦:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠٦:٥٤١٢:٠١:٤٩١٦:٥٦:٢٦١٧:١٦:٥٧٢٣:١٦:٣٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٧:٥٥١٢:٠٢:٠٨١٦:٥٦:٠٦١٧:١٦:٣٩٢٣:١٦:٤٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٨:٥٤١٢:٠٢:٢٩١٦:٥٥:٤٨١٧:١٦:٢٤٢٣:١٧:٠٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٩:٥٣١٢:٠٢:٥٠١٦:٥٥:٣٣١٧:١٦:١٠٢٣:١٧:٢٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:١٠:٥١١٢:٠٣:١٢١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٥٩٢٣:١٧:٤٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠١٠٧:١١:٤٩١٢:٠٣:٣٥١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٤٩٢٣:١٧:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥١٠٧:١٢:٤٥١٢:٠٣:٥٨١٦:٥٤:٥٨١٧:١٥:٤٢٢٣:١٨:١٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٠٠٧:١٣:٤١١٢:٠٤:٢٢١٦:٥٤:٥١١٧:١٥:٣٧٢٣:١٨:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١٤:٣٥١٢:٠٤:٤٦١٦:٥٤:٤٥١٧:١٥:٣٣٢٣:١٩:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٥٠٧:١٥:٢٩١٢:٠٥:١١١٦:٥٤:٤٢١٧:١٥:٣٢٢٣:١٩:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٢٠٧:١٦:٢١١٢:٠٥:٣٧١٦:٥٤:٤١١٧:١٥:٣٣٢٣:١٩:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٧:١٢١٢:٠٦:٠٢١٦:٥٤:٤٣١٧:١٥:٣٦٢٣:٢٠:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١٨:٠٣١٢:٠٦:٢٩١٦:٥٤:٤٦١٧:١٥:٤٠٢٣:٢٠:٣١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٨:٥٢١٢:٠٦:٥٦١٦:٥٤:٥١١٧:١٥:٤٧٢٣:٢٠:٥٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٩:٣٩١٢:٠٧:٢٣١٦:٥٤:٥٩١٧:١٥:٥٦٢٣:٢١:٢٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٢٠٧:٢٠:٢٦١٢:٠٧:٥٠١٦:٥٥:٠٨١٧:١٦:٠٧٢٣:٢١:٤٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٣٠٧:٢١:١٠١٢:٠٨:١٨١٦:٥٥:٢٠١٧:١٦:٢٠٢٣:٢٢:١٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:٢١:٥٤١٢:٠٨:٤٧١٦:٥٥:٣٤١٧:١٦:٣٤٢٣:٢٢:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٢٠٧:٢٢:٣٦١٢:٠٩:١٥١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٥١٢٣:٢٣:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٠٠٧:٢٣:١٧١٢:٠٩:٤٤١٦:٥٦:٠٧١٧:١٧:١٠٢٣:٢٣:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٧٠٧:٢٣:٥٦١٢:١٠:١٣١٦:٥٦:٢٧١٧:١٧:٣٠٢٣:٢٤:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٣٠٧:٢٤:٣٣١٢:١٠:٤٣١٦:٥٦:٤٩١٧:١٧:٥٢٢٣:٢٤:٢٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٨٠٧:٢٥:٠٩١٢:١١:١٢١٦:٥٧:١٣١٧:١٨:١٧٢٣:٢٤:٥٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤١٠٧:٢٥:٤٤١٢:١١:٤٢١٦:٥٧:٣٩١٧:١٨:٤٣٢٣:٢٥:٢٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٣٠٧:٢٦:١٦١٢:١٢:١٢١٦:٥٨:٠٧١٧:١٩:١١٢٣:٢٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لیسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر لیسار شهر لیسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر لیسار شهر لیسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لیسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لیسار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لیسار

لیسار یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. این شهر با جمعیت ۳۲۶۲ نفر در بخش کرگان‌رود شهرستان طوالش قرار دارد. این شهر بر سر راه ترانزیت تهران - رشت - آستارا قرار داشته و به واسطه قلعه تاریخی سلسال یا صلصال شهرت دارد

شهر لیسار در ویکیپدیا

شهر لیسار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لیسار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لیسار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لیسار بر روی نقشه

شهر لیسار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لیسار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لیسار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لیسار
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر لیسار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر لیسار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لیسار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لیسار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لیسار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لیسار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لیسار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لیسار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لیسار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لیسار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لیسار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لیسار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لیسار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لیسار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو