جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لپلپو

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز لپلپو


اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٠

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لپلپو (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای لپلپو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لپلپو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لپلپو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیزریلی
بزرگترین نیكی شما در حق دیگران این نیست كه بخشی از ثروت خود را به آنها ببخشید، بلكه این است كه ثروتهای خودشان را بر آنان آشكار سازید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لپلپو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لپلپو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لپلپو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لپلپو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لپلپو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لپلپو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٢:٣٨١٣:٠٩:٣٠١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٢٦٠٠:٢٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤١:٢٩١٣:٠٩:١٦١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٠:٢١١٣:٠٩:٠١١٩:٣٨:١٠١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٩:١٤١٣:٠٨:٤٨١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٦:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٨:٠٧١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:١١٠٠:٢٦:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٧:٠١١٣:٠٨:٢١١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٦:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١١٠٦:٣٥:٥٦١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٥:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٤:٥٢١٣:٠٧:٥٦١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:١٧٠٠:٢٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٣:٤٨١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٥:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٢:٤٥١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٤:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣١:٤٣١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢٤:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٧:١٢١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٤:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٤:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٣:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٣:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٣:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٢:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٦:١٩١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٢٢:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٦:١٢١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٢:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٢:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٢:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢١:٢١١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢١:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٥:٥١١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢١:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٩:٤١١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢١:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٢٧٠٠:٢١:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٥:٤١١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:١٠٠٠:٢١:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٧:٢١١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٠:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٠:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لپلپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لپلپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لپلپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لپلپو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لپلپو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لپلپو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لپلپو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لپلپو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای لپلپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لپلپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لپلپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لپلپو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لپلپو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لپلپو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای لپلپو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لپلپو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لپلپو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٠:١٧١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٩:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٩:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٩:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٩:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٩:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٠٥٠٠:١٩:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٩:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٩:٣٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٩:٤٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٩:٤٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٩:٤٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٩:٤٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٩:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٩:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٠:٠٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٠:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٠:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:١١٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٠:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٨:٢٢٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٠:٣٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٠:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٠:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:١٠٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢١:٠٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢١:١٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢١:٢٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢١:٤١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:١٩١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢١:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٠:١٤٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٢:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٢٧٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٢:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٤٥١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٢:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٠:٥٤٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لپلپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لپلپو روستای لپلپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لپلپو روستای لپلپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لپلپو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لپلپو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لپلپو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لپلپو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لپلپو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لپلپو

روستای لپلپو بر روی نقشه

روستای لپلپو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لپلپو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لپلپو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لپلپو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لپلپو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای لپلپو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لپلپو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لپلپو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لپلپو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لپلپو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق لپلپو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لپلپو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق لپلپو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لپلپو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لپلپو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لپلپو
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ لپلپو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لپلپو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو