جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لپلپو

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز لپلپو


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٦
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٥١:١٢
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤٣

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لپلپو (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای لپلپو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای لپلپو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لپلپو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای لپلپو

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لپلپو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لپلپو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لپلپو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لپلپو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لپلپو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٧:١٠١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٤:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٦:٥١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٣:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٢:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٦:١٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٢:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٦:١٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٢:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٢:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٢:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٥:٥٥١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢١:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٥:٥١١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٢١:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢١:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٨٠٠:٢١:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٥:٤١١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢١٠٠:٢١:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٧:١١١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٠:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٠:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٠:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٠:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٠:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٠:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٠:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١١:٥٤١٣:٠٥:٤١١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٩:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١١:٢٠١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٩:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٩:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٠:١٧١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٩:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لپلپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لپلپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لپلپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لپلپو

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای لپلپو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لپلپو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لپلپو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای لپلپو

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای لپلپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای لپلپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای لپلپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لپلپو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لپلپو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای لپلپو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای لپلپو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لپلپو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای لپلپو

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٥:٥٧:٤٣١٢:٠١:٤٤١٨:٠٥:١٦١٨:٢٢:٢٣٢٣:٢٢:١٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٨:١٨١٢:٠١:٢٣١٨:٠٣:٥٩١٨:٢١:٠٥٢٣:٢١:٥١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٥:٥٨:٥٤١٢:٠١:٠٢١٨:٠٢:٤٢١٨:١٩:٤٨٢٣:٢١:٣٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٥:٥٩:٢٩١٢:٠٠:٤١١٨:٠١:٢٥١٨:١٨:٣١٢٣:٢١:١٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٠:٠٥١٢:٠٠:٢١١٨:٠٠:٠٩١٨:١٧:١٥٢٣:٢٠:٥٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٠:٤١١٢:٠٠:٠٠١٧:٥٨:٥٢١٨:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠١:١٧١١:٥٩:٤٠١٧:٥٧:٣٦١٨:١٤:٤٣٢٣:٢٠:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠١:٥٣١١:٥٩:٢١١٧:٥٦:٢٠١٨:١٣:٢٧٢٣:١٩:٥٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٩:٠١١٧:٥٥:٠٥١٨:١٢:١٢٢٣:١٩:٣٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٣:٠٧١١:٥٨:٤٢١٧:٥٣:٥٠١٨:١٠:٥٧٢٣:١٩:٢٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٣:٤٤١١:٥٨:٢٣١٧:٥٢:٣٥١٨:٠٩:٤٢٢٣:١٩:٠١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٤:٢١١١:٥٨:٠٤١٧:٥١:٢٠١٨:٠٨:٢٨٢٣:١٨:٤٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٤:٥٨١١:٥٧:٤٦١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٧:١٥٢٣:١٨:٢٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٥:٣٦١١:٥٧:٢٨١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٦:٠٢٢٣:١٨:٠٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٦:١٤١١:٥٧:١٠١٧:٤٧:٣٩١٨:٠٤:٤٩٢٣:١٧:٤٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٦:٥٣١١:٥٦:٥٣١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٣:٣٧٢٣:١٧:٣٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٧:٣١١١:٥٦:٣٦١٧:٤٥:١٥١٨:٠٢:٢٦٢٣:١٧:١٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٨:١٠١١:٥٦:٢٠١٧:٤٤:٠٣١٨:٠١:١٥٢٣:١٦:٥٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٨:٤٩١١:٥٦:٠٤١٧:٤٢:٥٢١٨:٠٠:٠٥٢٣:١٦:٤١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٩:٢٩١١:٥٥:٤٩١٧:٤١:٤٢١٧:٥٨:٥٦٢٣:١٦:٢٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٠:٠٩١١:٥٥:٣٤١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٧:٤٧٢٣:١٦:٠٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٠:٤٩١١:٥٥:١٩١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٦:٣٩٢٣:١٥:٥٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١١:٣٠١١:٥٥:٠٥١٧:٣٨:١٥١٧:٥٥:٣٢٢٣:١٥:٣٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٢:١١١١:٥٤:٥٢١٧:٣٧:٠٧١٧:٥٤:٢٦٢٣:١٥:٢٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٢:٥٢١١:٥٤:٣٩١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٣:٢٠٢٣:١٥:١٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٣:٣٤١١:٥٤:٢٧١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٢:١٥٢٣:١٤:٥٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٤:١٦١١:٥٤:١٥١٧:٣٣:٤٩١٧:٥١:١٢٢٣:١٤:٤٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٤:٥٩١١:٥٤:٠٥١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٠:٠٩٢٣:١٤:٣٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٥:٤٢١١:٥٣:٥٤١٧:٣١:٤٢١٧:٤٩:٠٧٢٣:١٤:١٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٦:٢٦١١:٥٣:٤٥١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٨:٠٦٢٣:١٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لپلپو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای لپلپو روستای لپلپو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای لپلپو روستای لپلپو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لپلپو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لپلپو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لپلپو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لپلپو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لپلپو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لپلپو

روستای لپلپو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لپلپو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لپلپو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لپلپو
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای لپلپو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای لپلپو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لپلپو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لپلپو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لپلپو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ لپلپو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لپلپو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لپلپو
زمان پخش اذان مستقیم به افق لپلپو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لپلپو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لپلپو
زمان پخش اذان زنده به افق لپلپو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لپلپو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لپلپو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو