جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لوهندر

گلی داغ | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز لوهندر

اذان صبح: ٠٣:٥٠:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٩:٠٦

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لوهندر (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای لوهندر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای لوهندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لوهندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

ریچارد تمپلر
همه ی ما گاهی شكست می خوریم و هیچ كس كامل نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لوهندر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لوهندر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لوهندر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لوهندر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لوهندر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لوهندر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:٤٧١٢:٤٦:٢٤١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:٤٤٠٠:٠٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١١:٢٤١٢:٤٦:٠٩١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٤١٠٠:٠٠:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٠:٠١١٢:٤٥:٥٥١٩:٢٢:٢٧١٩:٤١:٣٨٢٣:٥٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٥:٤١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥٩:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٧:١٧١٢:٤٥:٢٨١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٣٣٢٣:٥٩:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٥:٥٦١٢:٤٥:١٥١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٨:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٥:٠٢١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٨:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٧:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠١:٥٨١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٢٣٢٣:٥٧:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٠:٤٠١٢:٤٤:٢٦١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥٧:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٤:١٥١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٦:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٠:٣٩١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٦:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٣:٥٥١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:١٣٢٣:٥٦:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٥:٣٩١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٢:١١٢٣:٥٥:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٣:٠٩٢٣:٥٥:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٣:٢٨١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٠٦٢٣:٥٥:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٢:٠٣١٢:٤٣:٢٠١٩:٣٥:١٢١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥٤:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٠:٥٤١٢:٤٣:١٣١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٦:٠٢٢٣:٥٤:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٧:٠١١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٤:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٨:٣٨١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٥٨٢٣:٥٣:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٧:٣٢١٢:٤٢:٥٤١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٥٥٢٣:٥٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٥٣٢٣:٥٣:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤٢:٤٤١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:٥٠٢٣:٥٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٤٤:٢١١٢:٤٢:٤٠١٩:٤١:٣٣٢٠:٠١:٤٨٢٣:٥٢:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:١١٠٥:٤٣:٢٠١٢:٤٢:٣٧١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٢:٤٥٢٣:٥٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٤٢:٢١١٢:٤٢:٣٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٥٢:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٢٤٠٥:٤١:٢٢١٢:٤٢:٣٢١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٤:٣٩٢٣:٥٢:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٤٠:٢٦١٢:٤٢:٣٠١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٥١:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٩:٣٠١٢:٤٢:٢٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٣١٢٣:٥١:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لوهندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لوهندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لوهندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوهندر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای لوهندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لوهندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوهندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای لوهندر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای لوهندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای لوهندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای لوهندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لوهندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوهندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای لوهندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای لوهندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوهندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای لوهندر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای لوهندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای لوهندر روستای لوهندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای لوهندر روستای لوهندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای لوهندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوهندر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای لوهندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای لوهندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوهندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای لوهندر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٤٠٥:٢٥:٠٩١٢:٤٨:٠٠٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٢:٤٨٢٣:٥٢:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٩٠٥:٢٥:٢٤١٢:٤٨:١٣٢٠:١١:٠١٢٠:٣٢:٥٩٢٣:٥٢:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٦٠٥:٢٥:٣٩١٢:٤٨:٢٦٢٠:١١:١٠٢٠:٣٣:٠٨٢٣:٥٢:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٦٠٥:٢٥:٥٧١٢:٤٨:٣٩٢٠:١١:١٨٢٠:٣٣:١٥٢٣:٥٢:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٩٠٥:٢٦:١٥١٢:٤٨:٥٢٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٣:٢٠٢٣:٥٣:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٤٠٥:٢٦:٣٦١٢:٤٩:٠٥٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٣:٢٣٢٣:٥٣:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١١٠٥:٢٦:٥٧١٢:٤٩:١٧٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٣:٢٥٢٣:٥٣:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٢٠٥:٢٧:٢٠١٢:٤٩:٢٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣٣:٢٤٢٣:٥٣:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٤٠٥:٢٧:٤٥١٢:٤٩:٤١٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٣:٢٢٢٣:٥٤:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٩٠٥:٢٨:١١١٢:٤٩:٥٣٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٣:١٧٢٣:٥٤:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٦٠٥:٢٨:٣٨١٢:٥٠:٠٥٢٠:١١:٢١٢٠:٣٣:١١٢٣:٥٤:٤٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٦٠٥:٢٩:٠٦١٢:٥٠:١٦٢٠:١١:١٤٢٠:٣٣:٠٣٢٣:٥٥:٠١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٧٠٥:٢٩:٣٦١٢:٥٠:٢٧٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٢:٥٢٢٣:٥٥:١٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣١٠٥:٣٠:٠٦١٢:٥٠:٣٧٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٢:٤٠٢٣:٥٥:٣٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٧٠٥:٣٠:٣٨١٢:٥٠:٤٨٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٢:٢٦٢٣:٥٥:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٥٠٥:٣١:١٢١٢:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٢:١٠٢٣:٥٦:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٥٠٥:٣١:٤٦١٢:٥١:٠٧٢٠:١٠:١٣٢٠:٣١:٥١٢٣:٥٦:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٦٠٥:٣٢:٢١١٢:٥١:١٦٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣١:٣١٢٣:٥٦:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:٣٢:٥٧١٢:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٣١:١٠٢٣:٥٧:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٥٠٥:٣٣:٣٥١٢:٥١:٣٣٢٠:٠٩:١٤٢٠:٣٠:٤٦٢٣:٥٧:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٣٤:١٣١٢:٥١:٤١٢٠:٠٨:٥١٢٠:٣٠:٢٠٢٣:٥٧:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٠٠٥:٣٤:٥٢١٢:٥١:٤٩٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٩:٥٢٢٣:٥٧:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٠٠٥:٣٥:٣٣١٢:٥١:٥٦٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٩:٢٣٢٣:٥٨:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٣٦:١٤١٢:٥٢:٠٣٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٨:٥٢٢٣:٥٨:٣٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٣٦:٥٥١٢:٥٢:٠٩٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٨:١٨٢٣:٥٨:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٣٧:٣٨١٢:٥٢:١٤٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٧:٤٣٢٣:٥٩:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٤٠٥:٣٨:٢١١٢:٥٢:١٩٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٧:٠٧٢٣:٥٩:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٣٩:٠٦١٢:٥٢:٢٤٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٦:٢٨٢٣:٥٩:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٣٩:٥٠١٢:٥٢:٢٨٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٥:٤٨٢٣:٥٩:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٤٠:٣٦١٢:٥٢:٣٢٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٠٠:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٥٠٥:٤١:٢٢١٢:٥٢:٣٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٠٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لوهندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای لوهندر روستای لوهندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای لوهندر روستای لوهندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لوهندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوهندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لوهندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لوهندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لوهندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لوهندر

روستای لوهندر بر روی نقشه

روستای لوهندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لوهندر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لوهندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لوهندر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای لوهندر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای لوهندر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای لوهندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لوهندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای لوهندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لوهندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لوهندر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لوهندر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق لوهندر
افق شرعی امروز فردا لوهندر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لوهندر
زمان پخش اذان زنده به افق لوهندر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لوهندر
زمان پخش اذان مستقیم به افق لوهندر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لوهندر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لوهندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو