جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لوهندر

گلی داغ | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز لوهندر


اذان صبح: ٠٥:١٨:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٠٤
اذان ظهر: ١١:٣٩:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٠١
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٥١
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٤٧

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لوهندر (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای لوهندر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای لوهندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لوهندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لائوتسه
هنگامی كه صمیمیت ناب در درون شما به وجود می آید، بلافاصله به بیرون تراوش می كند و در قلب دیگران احساس می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لوهندر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لوهندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لوهندر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لوهندر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لوهندر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لوهندر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٤:٠٣١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٦:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٦:٣٥١٢:٤٣:٥٤١٩:٣١:٤٨١٩:٥١:٢٨٢٣:٥٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٣:٤٤١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٥:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٤:٠٩١٢:٤٣:٣٦١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٣:٢٤٢٣:٥٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:١٦٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٥:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٤٣٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٣:٢٠١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٤:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:١٠٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٣:١٢١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٦:١٨٢٣:٥٤:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٧:١٦١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٤:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤٢:٥٩١٩:٣٨:١١١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٢:٥٤١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٩:١١٢٣:٥٣:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٠٠٥:٤٦:١٣١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٥٣:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤٥:٠٩١٢:٤٢:٤٤١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠١:٠٥٢٣:٥٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٤:٠٧١٢:٤٢:٤٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٥٢:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٣:٠٦١٢:٤٢:٣٧١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٢:٥٩٢٣:٥٢:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٤٢:٠٧١٢:٤٢:٣٤١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٥٢:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٠٤٠٥:٤١:٠٩١٢:٤٢:٣٢١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٤:٥٣٢٣:٥٢:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٤٠:١٢١٢:٤٢:٣٠١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٥:٤٩٢٣:٥١:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٣٩:١٧١٢:٤٢:٢٩١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:٤٥٢٣:٥١:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٨:٢٣١٢:٤٢:٢٨١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٧:٤١٢٣:٥١:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣٧:٣١١٢:٤٢:٢٨١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٨:٣٦٢٣:٥١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٤:٣١٠٥:٣٦:٤٠١٢:٤٢:٢٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٩:٣١٢٣:٥١:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:١٧٠٥:٣٥:٥١١٢:٤٢:٣٠١٩:٤٩:٣٩٢٠:١٠:٢٦٢٣:٥٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٠٤٠٥:٣٥:٠٣١٢:٤٢:٣٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:٢٠٢٣:٥٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٥٤٠٥:٣٤:١٧١٢:٤٢:٣٥١٩:٥١:٢٠٢٠:١٢:١٣٢٣:٥٠:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٣٣:٣٣١٢:٤٢:٣٨١٩:٥٢:١٠٢٠:١٣:٠٧٢٣:٥٠:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:٣٧٠٥:٣٢:٥٠١٢:٤٢:٤١١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٣:٥٩٢٣:٥٠:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٣٢:٠٩١٢:٤٢:٤٥١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٤:٥١٢٣:٥٠:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٣١:٢٩١٢:٤٢:٥٠١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٥:٤٢٢٣:٥٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٥:٢٧٠٥:٣٠:٥١١٢:٤٢:٥٥١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٦:٣٣٢٣:٤٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لوهندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لوهندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لوهندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوهندر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای لوهندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لوهندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوهندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای لوهندر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای لوهندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لوهندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لوهندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لوهندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوهندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای لوهندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای لوهندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوهندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای لوهندر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٢:٣٤١١:٣٢:٠٦١٦:٣١:١٩١٦:٥١:٢٩٢٢:٤٧:٢٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٣:٣٦١١:٣٢:٢٢١٦:٣٠:٥٠١٦:٥١:٠٣٢٢:٤٧:٣٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٤:٣٧١١:٣٢:٣٩١٦:٣٠:٢٢١٦:٥٠:٣٨٢٢:٤٧:٥٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٥:٣٩١١:٣٢:٥٧١٦:٢٩:٥٧١٦:٥٠:١٥٢٢:٤٨:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٦:٣٩١١:٣٣:١٥١٦:٢٩:٣٤١٦:٤٩:٥٤٢٢:٤٨:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٧:٣٩١١:٣٣:٣٤١٦:٢٩:١٢١٦:٤٩:٣٥٢٢:٤٨:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٨:٣٩١١:٣٣:٥٤١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٩:١٨٢٢:٤٨:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٩:٣٨١١:٣٤:١٥١٦:٢٨:٣٦١٦:٤٩:٠٣٢٢:٤٩:٠٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٤٠:٣٦١١:٣٤:٣٦١٦:٢٨:٢١١٦:٤٨:٥٠٢٢:٤٩:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٤١:٣٤١١:٣٤:٥٨١٦:٢٨:٠٨١٦:٤٨:٣٩٢٢:٤٩:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٤٢:٣١١١:٣٥:٢٠١٦:٢٧:٥٧١٦:٤٨:٣١٢٢:٥٠:٠١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٤٣:٢٧١١:٣٥:٤٤١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٨:٢٤٢٢:٥٠:٢٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٤:٢٢١١:٣٦:٠٧١٦:٢٧:٤١١٦:٤٨:١٩٢٢:٥٠:٤١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٤٥:١٦١١:٣٦:٣٢١٦:٢٧:٣٦١٦:٤٨:١٦٢٢:٥١:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٦:٠٩١١:٣٦:٥٧١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٨:١٥٢٢:٥١:٢٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٧:٠١١١:٣٧:٢٢١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٨:١٦٢٢:٥١:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٧:٥٢١١:٣٧:٤٨١٦:٢٧:٣٤١٦:٤٨:١٩٢٢:٥٢:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٨:٤٢١١:٣٨:١٤١٦:٢٧:٣٨١٦:٤٨:٢٤٢٢:٥٢:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٩:٣٠١١:٣٨:٤١١٦:٢٧:٤٤١٦:٤٨:٣١٢٢:٥٢:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٥٠:١٨١١:٣٩:٠٨١٦:٢٧:٥١١٦:٤٨:٤٠٢٢:٥٣:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٥١:٠٤١١:٣٩:٣٦١٦:٢٨:٠١١٦:٤٨:٥١٢٢:٥٣:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٥١:٤٨١١:٤٠:٠٤١٦:٢٨:١٣١٦:٤٩:٠٤٢٢:٥٤:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٥٢:٣٢١١:٤٠:٣٢١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٩:١٩٢٢:٥٤:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٥٣:١٤١١:٤١:٠١١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٩:٣٦٢٢:٥٥:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٥٣:٥٤١١:٤١:٣٠١٦:٢٩:٠١١٦:٤٩:٥٥٢٢:٥٥:٣٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٥٤:٣٣١١:٤١:٥٩١٦:٢٩:٢١١٦:٥٠:١٥٢٢:٥٦:٠٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٥:١١١١:٤٢:٢٨١٦:٢٩:٤٣١٦:٥٠:٣٨٢٢:٥٦:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥٥:٤٦١١:٤٢:٥٨١٦:٣٠:٠٧١٦:٥١:٠٢٢٢:٥٦:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٥٦:٢١١١:٤٣:٢٧١٦:٣٠:٣٣١٦:٥١:٢٨٢٢:٥٧:٢٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٦:٥٣١١:٤٣:٥٧١٦:٣١:٠١١٦:٥١:٥٦٢٢:٥٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لوهندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای لوهندر روستای لوهندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای لوهندر روستای لوهندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لوهندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوهندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لوهندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لوهندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لوهندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لوهندر

روستای لوهندر بر روی نقشه

روستای لوهندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لوهندر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لوهندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لوهندر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای لوهندر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای لوهندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لوهندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لوهندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لوهندر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لوهندر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لوهندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لوهندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لوهندر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لوهندر
افق شرعی امروز فردا لوهندر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لوهندر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ لوهندر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لوهندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو