جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لوندویل

آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لوندویل


اذان صبح: ٠٣:٥٦:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١٥:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٠٣
اذان مغرب: ٢١:٠٣:٢٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:٥١

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لوندویل (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر لوندویل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر لوندویل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوندویل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
در جهان واقعی، پس از اراده حیات، این عشق است كه خود را به عنوان قویترین و فعال ترین همه ی محركها به نمایش می گذارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لوندویل

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لوندویل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوندویل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لوندویل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوندویل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لوندویل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٤:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٢:١٤٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢١:١٢١٣:١١:٥٦٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٣:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٩:٥٩١٣:١١:٤٨٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٨:٤٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٧:٣٦١٣:١١:٣٣٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٢:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٦:٢٦١٣:١١:٢٧٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢١:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٥:١٧١٣:١١:٢٠٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢١:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٤:١٠١٣:١١:١٥٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢١:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٣:٠٤١٣:١١:١٠٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٠:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١١:٥٩١٣:١١:٠٥٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:١٠:٥٥١٣:١١:٠١٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٠:٥٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٠:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٠:٥٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٤:١١٠٠:١٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٠:٥٣٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٩٠٠:١٩:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٩:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٠:٥٠٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٧:٠٤٠٠:١٩:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٠:٥٠٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٨:٠٢٠٠:١٨:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤١٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٠:٥٠٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٥٩٠٠:١٨:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٣:١٦١٣:١٠:٥٠٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٥٥٠٠:١٨:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٥٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٥٢٠٠:١٨:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٠٠٦:٠١:٣٦١٣:١٠:٥٣٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٤٧٠٠:١٨:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٦٠٦:٠٠:٤٨١٣:١٠:٥٦٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٧:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٤٠٦:٠٠:٠٣١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:٣٧٠٠:١٧:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٩:١٨١٣:١١:٠٢٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٤:٣١٠٠:١٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥٨:٣٦١٣:١١:٠٦٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٥:٢٥٠٠:١٧:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٧:٥٥١٣:١١:١١٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٦:١٧٠٠:١٧:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٥٧:١٦١٣:١١:١٦٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٧:٠٩٠٠:١٧:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوندویل

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر لوندویل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لوندویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوندویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر لوندویل

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر لوندویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر لوندویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر لوندویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لوندویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوندویل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر لوندویل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر لوندویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوندویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر لوندویل

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٥٨:٢٦١٣:١١:٠٨٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٥:٣٧٠٠:١٧:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥٧:٤٥١٣:١١:١٢٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٦:٣٠٠٠:١٧:٢٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٥٧:٠٦١٣:١١:١٧٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٧:٢١٠٠:١٧:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٥٦:٢٩١٣:١١:٢٣٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٨:١٢٠٠:١٧:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٥٥:٥٤١٣:١١:٢٩٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٩:٠٢٠٠:١٧:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤١٠٥:٥٥:٢٠١٣:١١:٣٦٢٠:٢٨:١٥٢٠:٤٩:٥١٠٠:١٧:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٥٤:٤٨١٣:١١:٤٣٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٥٠:٤٠٠٠:١٦:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٥٤:١٨١٣:١١:٥٠٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥١:٢٧٠٠:١٦:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٥٣:٥٠١٣:١١:٥٨٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥٢:١٤٠٠:١٦:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٤٠٥:٥٣:٢٣١٣:١٢:٠٧٢٠:٣١:١١٢٠:٥٢:٥٩٠٠:١٦:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٥٢:٥٩١٣:١٢:١٦٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥٣:٤٣٠٠:١٦:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٤٠٥:٥٢:٣٦١٣:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٣٤٢٠:٥٤:٢٧٠٠:١٦:٤٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٤٠٥:٥٢:١٥١٣:١٢:٣٥٢٠:٣٣:١٣٢٠:٥٥:٠٩٠٠:١٦:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٥١:٥٦١٣:١٢:٤٥٢٠:٣٣:٥٢٢٠:٥٥:٤٩٠٠:١٦:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٥١:٣٩١٣:١٢:٥٦٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٦:٢٩٠٠:١٦:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٧٠٥:٥١:٢٣١٣:١٣:٠٦٢٠:٣٥:٠٥٢٠:٥٧:٠٧٠٠:١٦:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٥١:٠٩١٣:١٣:١٨٢٠:٣٥:٤٠٢٠:٥٧:٤٤٠٠:١٦:٥٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٩٠٥:٥٠:٥٨١٣:١٣:٢٩٢٠:٣٦:١٤٢٠:٥٨:١٩٠٠:١٧:٠٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٤٠٥:٥٠:٤٧١٣:١٣:٤٠٢٠:٣٦:٤٦٢٠:٥٨:٥٣٠٠:١٧:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٥٠:٣٩١٣:١٣:٥٢٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٩:٢٦٠٠:١٧:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٣٠٥:٥٠:٣٣١٣:١٤:٠٤٢٠:٣٧:٤٦٢٠:٥٩:٥٧٠٠:١٧:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٥٠:٢٨١٣:١٤:١٧٢٠:٣٨:١٤٢١:٠٠:٢٦٠٠:١٧:٢٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٥٠:٢٥١٣:١٤:٢٩٢٠:٣٨:٤١٢١:٠٠:٥٤٠٠:١٧:٣٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٥٠:٢٤١٣:١٤:٤١٢٠:٣٩:٠٦٢١:٠١:٢٠٠٠:١٧:٤٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٥٠:٢٥١٣:١٤:٥٤٢٠:٣٩:٢٩٢١:٠١:٤٤٠٠:١٧:٥٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٩٠٥:٥٠:٢٨١٣:١٥:٠٧٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٢:٠٧٠٠:١٨:٠٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٧٠٥:٥٠:٣٢١٣:١٥:٢٠٢٠:٤٠:١٢٢١:٠٢:٢٨٠٠:١٨:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٨٠٥:٥٠:٣٨١٣:١٥:٣٣٢٠:٤٠:٣١٢١:٠٢:٤٧٠٠:١٨:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٥٠:٤٦١٣:١٥:٤٥٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠٣:٠٥٠٠:١٨:٣٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٥٠:٥٥١٣:١٥:٥٨٢٠:٤١:٠٣٢١:٠٣:٢٠٠٠:١٨:٥١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٥١:٠٦١٣:١٦:١١٢٠:٤١:١٧٢١:٠٣:٣٤٠٠:١٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لوندویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر لوندویل شهر لوندویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر لوندویل شهر لوندویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لوندویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوندویل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر لوندویل

لَوَندِویل یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ این شهر دارای جمعیت ۱۰٬۶۱۷ نفر بوده است. شهر لوندویل مرکز بخش لوندویل شهرستان آستارا است

شهر لوندویل در ویکیپدیا

شهر لوندویل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لوندویل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لوندویل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لوندویل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لوندویل
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر لوندویل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر لوندویل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوندویل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لوندویل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لوندویل
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لوندویل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لوندویل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لوندویل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لوندویل
افق شرعی امروز فردا لوندویل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لوندویل
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لوندویل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو