جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لوندویل

آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لوندویل


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٨:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٢٥

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لوندویل (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر لوندویل)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر لوندویل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوندویل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

تیلر
برای رسیدن به شادی بزرگ باید از شادی های كوچك صرف نظر كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لوندویل

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لوندویل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوندویل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لوندویل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوندویل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لوندویل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٤:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٢:١٤٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢١:١٢١٣:١١:٥٦٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٣:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٩:٥٩١٣:١١:٤٨٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٨:٤٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٧:٣٦١٣:١١:٣٣٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٢:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٦:٢٦١٣:١١:٢٧٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢١:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٥:١٧١٣:١١:٢٠٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢١:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٤:١٠١٣:١١:١٥٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢١:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٣:٠٤١٣:١١:١٠٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٠:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١١:٥٩١٣:١١:٠٥٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:١٠:٥٥١٣:١١:٠١٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٠:٥٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٠:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٠:٥٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٤:١١٠٠:١٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٠:٥٣٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٩٠٠:١٩:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٩:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٠:٥٠٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٧:٠٤٠٠:١٩:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٠:٥٠٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٨:٠٢٠٠:١٨:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤١٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٠:٥٠٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٥٩٠٠:١٨:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٣:١٦١٣:١٠:٥٠٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٥٥٠٠:١٨:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٥٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٥٢٠٠:١٨:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٠٠٦:٠١:٣٦١٣:١٠:٥٣٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٤٧٠٠:١٨:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٦٠٦:٠٠:٤٨١٣:١٠:٥٦٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٧:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٤٠٦:٠٠:٠٣١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:٣٧٠٠:١٧:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٩:١٨١٣:١١:٠٢٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٤:٣١٠٠:١٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥٨:٣٦١٣:١١:٠٦٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٥:٢٥٠٠:١٧:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٧:٥٥١٣:١١:١١٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٦:١٧٠٠:١٧:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٥٧:١٦١٣:١١:١٦٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٧:٠٩٠٠:١٧:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوندویل

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر لوندویل

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوندویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر لوندویل

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٨:٢٨١٣:٢٠:٠٣١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٠٥٠٠:٣٥:٤٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٦:٥٦١٣:١٩:٤٥١٩:٣٣:١٤١٩:٥٢:٠٢٠٠:٣٥:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٥:٢٣١٣:١٩:٢٧١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٣٤:٥٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٣:٥١١٣:١٩:٠٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٤:٣٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٢:١٩١٣:١٨:٥١١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٥٥٠٠:٣٤:١٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٢٠٠٧:٠٠:٤٧١٣:١٨:٣٤١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٣:٤٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٩:١٥١٣:١٨:١٦١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٥٠٠٠:٣٣:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٧:٤٣١٣:١٧:٥٨١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٣٣:٠١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٦:١٢١٣:١٧:٤٠١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٤٥٠٠:٣٢:٣٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٤:٤١١٣:١٧:٢٣١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٤٣٠٠:٣٢:١٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٣:١١١٣:١٧:٠٦١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣١:٤٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٥١:٤٠١٣:١٦:٤٩١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٣٨٠٠:٣١:٢٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٥٠:١١١٣:١٦:٣٢١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٣١:٠١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٨:٤١١٣:١٦:١٥١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣٠:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٧:١٢١٣:١٥:٥٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٣٠:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٥:٤٤١٣:١٥:٤٢١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٩:٤٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٤:١٦١٣:١٥:٢٧١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٩:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٣٢٠٦:٤٢:٤٩١٣:١٥:١١١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٩:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٤١:٢٢١٣:١٤:٥٦١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٨:٣٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٤:٤١١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٨:١٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٨:٣٠١٣:١٤:٢٦١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٧:٥٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٤:١٢١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٧:٢٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٥:٤١١٣:١٣:٥٩١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٧:٠٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٤:١٨١٣:١٣:٤٥١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٦:٤١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٣:٣٢١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٦:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٣١:٣٤١٣:١٣:٢٠١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٥:٥٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٣٠:١٣١٣:١٣:٠٨١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٥:٣٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٢:٥٦١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٥:١١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٢:٤٥١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٤:٥٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٦:١٥١٣:١٢:٣٤١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر لوندویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر لوندویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر لوندویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لوندویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوندویل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لوندویل

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوندویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لوندویل

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٧:٤٤١٢:٢١:٥١١٨:٢٦:٣٦١٨:٤٥:١٩٠٠:٠٧:٥٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٦:١١١٣:٢١:٣٣١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٦:١٧٠٠:٣٧:٣٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٤:٣٩١٣:٢١:١٥١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:١٤٠٠:٣٧:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٦٠٧:١٣:٠٦١٣:٢٠:٥٨١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:١٢٠٠:٣٦:٥١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٥٠٧:١١:٣٣١٣:٢٠:٤٠١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٠٩٠٠:٣٦:٢٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٤٠٧:١٠:٠١١٣:٢٠:٢٢١٩:٣١:٢١١٩:٥٠:٠٧٠٠:٣٦:٠٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٨:٢٨١٣:٢٠:٠٣١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٠٥٠٠:٣٥:٤٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٦:٥٦١٣:١٩:٤٥١٩:٣٣:١٤١٩:٥٢:٠٢٠٠:٣٥:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٥:٢٣١٣:١٩:٢٧١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٣٤:٥٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٣:٥١١٣:١٩:٠٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٤:٣٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٢:١٩١٣:١٨:٥١١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٥٥٠٠:٣٤:١٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٠٠٧:٠٠:٤٧١٣:١٨:٣٤١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٣:٤٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٩:١٥١٣:١٨:١٦١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٥٠٠٠:٣٣:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٧:٤٣١٣:١٧:٥٨١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٣٣:٠١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٦:١٢١٣:١٧:٤٠١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٤٥٠٠:٣٢:٣٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٤:٤١١٣:١٧:٢٣١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٤٣٠٠:٣٢:١٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٣:١١١٣:١٧:٠٦١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣١:٤٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٨٠٦:٥١:٤٠١٣:١٦:٤٩١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٣٨٠٠:٣١:٢٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٣٠٦:٥٠:١١١٣:١٦:٣٢١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٣١:٠١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٨:٤١١٣:١٦:١٥١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣٠:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٧:١٢١٣:١٥:٥٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٣٠:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٥:٤٤١٣:١٥:٤٢١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٩:٤٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٤:١٦١٣:١٥:٢٧١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٩:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٢٠٦:٤٢:٤٩١٣:١٥:١١١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٩:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٤١:٢٢١٣:١٤:٥٦١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٨:٣٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٤:٤١١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٨:١٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٨:٣٠١٣:١٤:٢٦١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٧:٥٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٤:١٢١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٧:٢٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٥:٤١١٣:١٣:٥٩١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٧:٠٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٤:١٨١٣:١٣:٤٥١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٦:٤١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٣:٣٢١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٦:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لوندویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لوندویل شهر لوندویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لوندویل شهر لوندویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لوندویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوندویل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لوندویل

لَوَندِویل یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ این شهر دارای جمعیت ۱۰٬۶۱۷ نفر بوده است. شهر لوندویل مرکز بخش لوندویل شهرستان آستارا است

شهر لوندویل در ویکیپدیا

شهر لوندویل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لوندویل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لوندویل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لوندویل بر روی نقشه

شهر لوندویل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لوندویل
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر لوندویل + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر لوندویل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوندویل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لوندویل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لوندویل
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لوندویل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لوندویل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لوندویل
زمان پخش اذان آنلاین به افق لوندویل
زمان پخش اذان زنده به افق لوندویل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لوندویل
افق شرعی امروز فردا لوندویل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو