جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لوندویل

آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لوندویل


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٥١
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٤١

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لوندویل (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر لوندویل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر لوندویل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوندویل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوستاولوبون
مقام هر فرد در زندگی بسته به آنچه كه می داند نیست، بلكه بستگی دارد به آنچه كه می خواهد و آنچه كه می تواند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لوندویل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لوندویل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوندویل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لوندویل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوندویل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لوندویل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٢:١٤٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٣:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٣:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢١:١٢١٣:١١:٥٦٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٣:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٩:٥٩١٣:١١:٤٨٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٨:٤٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٧:٣٦١٣:١١:٣٣٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٦:٢٦١٣:١١:٢٧٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢١:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٥:١٧١٣:١١:٢٠٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢١:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٤:١٠١٣:١١:١٥٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢١:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٣:٠٤١٣:١١:١٠٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٠:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١١:٥٩١٣:١١:٠٥٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٠:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:١٠:٥٥١٣:١١:٠١٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٠:٥٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٠:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٠:٥٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٤:١١٠٠:١٩:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٠:٥٣٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٩٠٠:١٩:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٩:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٠:٥٠٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٧:٠٤٠٠:١٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٠:٥٠٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٨:٠٢٠٠:١٨:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٤١٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٠:٥٠٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٥٩٠٠:١٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٣:١٦١٣:١٠:٥٠٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٥٥٠٠:١٨:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٠٥٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٥٢٠٠:١٨:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٠٠٦:٠١:٣٦١٣:١٠:٥٣٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٤٧٠٠:١٨:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٦٠٦:٠٠:٤٨١٣:١٠:٥٦٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٢٤٠٦:٠٠:٠٣١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:٣٧٠٠:١٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٩:١٨١٣:١١:٠٢٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٤:٣١٠٠:١٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥٨:٣٦١٣:١١:٠٦٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٥:٢٥٠٠:١٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٧:٥٥١٣:١١:١١٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٦:١٧٠٠:١٧:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٥٧:١٦١٣:١١:١٦٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٧:٠٩٠٠:١٧:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٥٦:٣٨١٣:١١:٢٢٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٨:٠٠٠٠:١٧:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوندویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوندویل

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر لوندویل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لوندویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوندویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر لوندویل

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر لوندویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر لوندویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر لوندویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لوندویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوندویل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر لوندویل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر لوندویل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوندویل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر لوندویل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٧:١٢١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٤٠٠٠:٣٠:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٦:٣٠١٣:١٦:٥٧١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:١٣٠٠:٣٠:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٧:٢٢١٣:١٦:٤٠١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٠:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٨:١٥١٣:١٦:٢٤١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:١٧٠٠:٣٠:١٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٩:٠٧١٣:١٦:٠٧١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٤٧٠٠:٣٠:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٤٠:٠٠١٣:١٥:٤٩١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٩:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٤٠:٥٢١٣:١٥:٣٢١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٩:٤٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٤١:٤٤١٣:١٥:١٣١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٩:٣٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٤٢:٣٧١٣:١٤:٥٥١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٩:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٤:٣٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٩:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٤:٢١١٣:١٤:١٧١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٩:٠٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٥:١٣١٣:١٣:٥٨١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢٨:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٦:٠٥١٣:١٣:٣٨١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٨:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٦:٥٧١٣:١٣:١٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٨:٢٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٧:٤٩١٣:١٢:٥٨١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٨:١٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٨:٤١١٣:١٢:٣٨١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٥٤٠٠:٢٨:٠١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٩:٣٣١٣:١٢:١٧١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٧:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٥٠:٢٤١٣:١١:٥٧١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٤٤٠٠:٢٧:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥١:١٦١٣:١١:٣٦١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٠٩٠٠:٢٧:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٥٢:٠٨١٣:١١:١٥١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:٣٤٠٠:٢٧:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٥٢:٥٩١٣:١٠:٥٣١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٥٩٠٠:٢٦:٤٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٣:٥١١٣:١٠:٣٢١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٢٣٠٠:٢٦:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٤:٤٣١٣:١٠:١١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٤٧٠٠:٢٦:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٥:٣٥١٣:٠٩:٤٩١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:١٢٠٠:٢٥:٥٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٦:٢٧١٣:٠٩:٢٨١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:٣٦٠٠:٢٥:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٧:١٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:٠٠٠٠:٢٥:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٨:١٠١٣:٠٨:٤٥١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:٢٥٠٠:٢٥:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٩:٠٣١٣:٠٨:٢٣١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٤٩٠٠:٢٤:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٩:٥٥١٣:٠٨:٠٢١٩:١٥:٣١١٩:٣٤:١٣٠٠:٢٤:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٧:٠٠:٤٧١٣:٠٧:٤٠١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:٣٨٢٣:٥٤:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠١:٤٠١٢:٠٧:١٩١٨:١٢:٢١١٨:٣١:٠٣٢٣:٢٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لوندویل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر لوندویل شهر لوندویل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر لوندویل شهر لوندویل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لوندویل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوندویل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لوندویل

لَوَندِویل یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ این شهر دارای جمعیت ۱۰٬۶۱۷ نفر بوده است. شهر لوندویل مرکز بخش لوندویل شهرستان آستارا است

شهر لوندویل در ویکیپدیا

شهر لوندویل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لوندویل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لوندویل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لوندویل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لوندویل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر لوندویل + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر لوندویل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوندویل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لوندویل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لوندویل
زمان پخش اذان آنلاین به افق لوندویل
جدول اوقات شرعی امروز فردا لوندویل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لوندویل دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لوندویل
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ لوندویل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لوندویل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ لوندویل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لوندویل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو