جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لولاک لیبور

کسلیان | سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لولاک لیبور


اذان صبح: ٠٥:١٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٧

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لولاک لیبور (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای لولاک لیبور)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای لولاک لیبور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لولاک لیبور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد لیدر
هدف از زندگی، زندگی هدفمند است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لولاک لیبور

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لولاک لیبور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لولاک لیبور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لولاک لیبور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لولاک لیبور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لولاک لیبور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١١:٢٩١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠٩:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٠:١٧١٢:٥٥:٣٣١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٨:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٨:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٥:١٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٥:٠٦١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٧:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٤:٥٢١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٦:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٤:٣٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٠٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٥:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٤:١٩١٩:٥٠:٤٩٢٠:١٠:٤٠٠٠:٠٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٤:١٦١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:٣٤٠٠:٠٥:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٤:١٣١٩:٥٢:٣١٢٠:١٢:٢٨٠٠:٠٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٤:١١١٩:٥٣:٢١٢٠:١٣:٢٢٠٠:٠٥:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٤:٠٩١٩:٥٤:١١٢٠:١٤:١٥٠٠:٠٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٥:٠١٢٠:١٥:٠٨٠٠:٠٤:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٥:٥١٢٠:١٦:٠١٠٠:٠٤:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٢:٠٤١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٥٤٠٠:٠٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥٣٠٥:٥١:١٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٤٦٠٠:٠٤:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٤٣٠٥:٥٠:٢٩١٢:٥٤:١٠١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٣٨٠٠:٠٣:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٩:٤٤١٢:٥٤:١٢١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٣٠٠٠:٠٣:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٩:٠٠١٢:٥٤:١٤١٩:٥٩:٥٥٢٠:٢٠:٢١٠٠:٠٣:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٨:١٨١٢:٥٤:١٧٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢١:١١٠٠:٠٣:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٧:٣٧١٢:٥٤:٢٠٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٢:٠١٠٠:٠٣:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤٦:٥٨١٢:٥٤:٢٤٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٥١٠٠:٠٣:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤٦:٢١١٢:٥٤:٢٩٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٠٣:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٤٥:٤٥١٢:٥٤:٣٤٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٠٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لولاک لیبور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لولاک لیبور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لولاک لیبور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لولاک لیبور

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای لولاک لیبور

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای لولاک لیبور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لولاک لیبور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای لولاک لیبور

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٢:٢٥١٣:٠٣:٢٢١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:١١٠٠:٢٠:٢٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٠:٥٨١٣:٠٣:٠٤١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٠٣٠٠:١٩:٥٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٣١١٣:٠٢:٤٦١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٥٥٠٠:١٩:٣٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٨:٠٤١٣:٠٢:٢٨١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٤٧٠٠:١٩:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٦:٣٧١٣:٠٢:١٠١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٨:٥٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٥:١٠١٣:٠١:٥٢١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٨:٢٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠١:٣٤١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢٤٠٠:١٨:٠٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٢:١٧١٣:٠١:١٦١٩:٢٠:٥١١٩:٣٩:١٦٠٠:١٧:٤١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٠:٥١١٣:٠٠:٥٩١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٧:١٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٩:٢٦١٣:٠٠:٤١١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٠١٠٠:١٦:٥٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:١٥٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٠:٢٤١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٣٠٠:١٦:٣١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٦:٠٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٥:١١١٢:٥٩:٥٠١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٥:٤٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٣:٤٦١٢:٥٩:٣٣١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٣١٠٠:١٥:٢١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٢:٢٣١٢:٥٩:١٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٢٤٠٠:١٤:٥٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٩:٠١١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:١٦٠٠:١٤:٣٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٩:٣٦١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٤:١٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٠٣٠٠:١٣:٤٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٦:٥٣١٢:٥٨:١٤١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:١٣:٢٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٥:٣٢١٢:٥٧:٥٩١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٤٩٠٠:١٣:٠٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٤:١١١٢:٥٧:٤٥١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٤٣٠٠:١٢:٤١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٧:٣١١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٣٧٠٠:١٢:١٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٧:١٧١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٢:٣٠٠٠:١١:٥٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٤٠٠:١١:٣٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٨:٥٧١٢:٥٦:٥١١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:١٩٠٠:١١:١٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٦:٣٨١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:١٣٠٠:١٠:٥٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٠:٣١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٦:١٤١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٠:١١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٥٦٠٠:٠٩:٥٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٢:٤١١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای لولاک لیبور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای لولاک لیبور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای لولاک لیبور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لولاک لیبور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لولاک لیبور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای لولاک لیبور

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای لولاک لیبور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لولاک لیبور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای لولاک لیبور

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠١:١٠١٢:٠٥:٠٩١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٧:٥٨٢٣:٥٢:٢٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٣٠٦:٥٩:٤٢١٣:٠٤:٥٢١٩:١٠:٣٦١٩:٢٨:٥٠٠٠:٢٢:٠٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٨:١٥١٣:٠٤:٣٤١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:٤٢٠٠:٢١:٤٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٦:٤٨١٣:٠٤:١٦١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٣٤٠٠:٢١:٢٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٥:٢٠١٣:٠٣:٥٨١٩:١٣:١١١٩:٣١:٢٦٠٠:٢١:٠٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٣:٥٣١٣:٠٣:٤٠١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:١٩٠٠:٢٠:٤٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٢:٢٥١٣:٠٣:٢٢١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:١١٠٠:٢٠:٢٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٠:٥٨١٣:٠٣:٠٤١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٠٣٠٠:١٩:٥٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٣١١٣:٠٢:٤٦١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٥٥٠٠:١٩:٣٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٨:٠٤١٣:٠٢:٢٨١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٤٧٠٠:١٩:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٦:٣٧١٣:٠٢:١٠١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٨:٥٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٥:١٠١٣:٠١:٥٢١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٨:٢٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠١:٣٤١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢٤٠٠:١٨:٠٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٢:١٧١٣:٠١:١٦١٩:٢٠:٥١١٩:٣٩:١٦٠٠:١٧:٤١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٠:٥١١٣:٠٠:٥٩١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٧:١٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٩:٢٦١٣:٠٠:٤١١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٠١٠٠:١٦:٥٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٥٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٠:٢٤١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٣٠٠:١٦:٣١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٦:٠٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٥:١١١٢:٥٩:٥٠١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٥:٤٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٣:٤٦١٢:٥٩:٣٣١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٣١٠٠:١٥:٢١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٢:٢٣١٢:٥٩:١٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٢٤٠٠:١٤:٥٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٩:٠١١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:١٦٠٠:١٤:٣٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٩:٣٦١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٤:١٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٠٣٠٠:١٣:٤٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٦:٥٣١٢:٥٨:١٤١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:١٣:٢٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٥:٣٢١٢:٥٧:٥٩١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٤٩٠٠:١٣:٠٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٤:١١١٢:٥٧:٤٥١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٤٣٠٠:١٢:٤١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٧:٣١١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٣٧٠٠:١٢:١٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٧:١٧١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٢:٣٠٠٠:١١:٥٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٤٠٠:١١:٣٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٨:٥٧١٢:٥٦:٥١١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:١٩٠٠:١١:١٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لولاک لیبور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای لولاک لیبور روستای لولاک لیبور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای لولاک لیبور روستای لولاک لیبور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لولاک لیبور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لولاک لیبور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لولاک لیبور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لولاک لیبور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لولاک لیبور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لولاک لیبور

روستای لولاک لیبور بر روی نقشه

روستای لولاک لیبور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لولاک لیبور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لولاک لیبور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لولاک لیبور
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای لولاک لیبور + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای لولاک لیبور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لولاک لیبور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لولاک لیبور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لولاک لیبور رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لولاک لیبور
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لولاک لیبور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لولاک لیبور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا لولاک لیبور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لولاک لیبور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لولاک لیبور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق لولاک لیبور
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ لولاک لیبور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لولاک لیبور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو