جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز لوطک(لوتک)


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٥٧
اذان ظهر: ١١:٣٤:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٣٣
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٣٠

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ شهر لوطک(لوتک))، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر لوطک(لوتک))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوطک(لوتک))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
اولین (‌مرحله‌ی) عبادت، سكوت است. (یعنی فقط باید از عالمان دینی درس بیاموزد و تا نرسیدن به آن مرحله‌،‌ سكوت اختیار كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر لوطک(لوتک)

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوطک(لوتک) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لوطک(لوتک) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوطک(لوتک) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لوطک(لوتک) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٤٧:٠١١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٨:٢٧١٩:١٦:١٨٢٣:٣٩:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٩:٠٦١٩:١٧:٠٠٢٣:٣٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٥:٠١١٢:٢٢:١٠١٨:٥٩:٤٦١٩:١٧:٤٣٢٣:٣٩:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢٢:٠١١٩:٠٠:٢٦١٩:١٨:٢٥٢٣:٣٩:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢١:٥٢١٩:٠١:٠٧١٩:١٩:٠٧٢٣:٣٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٢:٠٨١٢:٢١:٤٤١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٠٢٣:٣٨:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:١٦٠٥:٤١:١٢١٢:٢١:٣٦١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٠:٣٢٢٣:٣٨:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٠:١٧١٢:٢١:٢٩١٩:٠٣:٠٧١٩:٢١:١٥٢٣:٣٨:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٦٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢١:٢٢١٩:٠٣:٤٧١٩:٢١:٥٨٢٣:٣٧:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢١:١٦١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٤٠٢٣:٣٧:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٧:٣٨١٢:٢١:١٠١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٣:٢٣٢٣:٣٧:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٦:٤٧١٢:٢١:٠٥١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٧:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢١:٠١١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٤٩٢٣:٣٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٣١٢٣:٣٦:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:١٤٢٣:٣٦:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٦:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٢:٥١١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٣٩٢٣:٣٦:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:٢٢٢٣:٣٦:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣١:٢٥١٢:٢٠:٤٥١٩:١٠:٢٩١٩:٢٩:٠٤٢٣:٣٥:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٠:٤٣١٢:٢٠:٤٥١٩:١١:٠٩١٩:٢٩:٤٧٢٣:٣٥:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٠:٤٥١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:٢٩٢٣:٣٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٠:٤٥١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:١١٢٣:٣٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٠:٤٧١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٥٣٢٣:٣٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٢٨:١٢١٢:٢٠:٤٩١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٤٢٣:٣٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٠:٥١١٩:١٤:٢٦١٩:٣٣:١٦٢٣:٣٥:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٢٧:٠٤١٢:٢٠:٥٤١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٥٧٢٣:٣٥:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٧٠٥:٢٦:٣٢١٢:٢٠:٥٧١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:٣٥:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٣١٠٥:٢٦:٠١١٢:٢١:٠١١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:١٨٢٣:٣٥:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٢٥:٣٢١٢:٢١:٠٦١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٥:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢١:١١١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٣٨٢٣:٣٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوطک(لوتک)

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر لوطک(لوتک)

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوطک(لوتک) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر لوطک(لوتک)

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٠:٤٠١١:٢٥:٤٢١٦:٣٠:٤٨١٦:٤٩:٤٥٢٢:٤٣:٣٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢١:٠١١١:٢٦:١٢١٦:٣١:٢٧١٦:٥٠:٢٣٢٢:٤٤:٠٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢١:٢٠١١:٢٦:٤١١٦:٣٢:٠٦١٦:٥١:٠٢٢٢:٤٤:٣٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢١:٣٨١١:٢٧:١٠١٦:٣٢:٤٧١٦:٥١:٤٢٢٢:٤٥:٠٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٥٤١١:٢٧:٣٨١٦:٣٣:٢٩١٦:٥٢:٢٣٢٢:٤٥:٣٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٢:٠٨١١:٢٨:٠٧١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٠٥٢٢:٤٦:٠٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٢:٢١١١:٢٨:٣٥١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٣:٤٧٢٢:٤٦:٣٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٢:٣٢١١:٢٩:٠٢١٦:٣٥:٤٠١٦:٥٤:٣١٢٢:٤٧:٠٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٢:٤٢١١:٢٩:٣٠١٦:٣٦:٢٥١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٧:٣٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٢:٤٩١١:٢٩:٥٦١٦:٣٧:١٢١٦:٥٦:٠٠٢٢:٤٨:٠٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٢:٥٦١١:٣٠:٢٣١٦:٣٧:٥٩١٦:٥٦:٤٦٢٢:٤٨:٢٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٣:٠٠١١:٣٠:٤٨١٦:٣٨:٤٦١٦:٥٧:٣٢٢٢:٤٨:٥٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٣:٠٣١١:٣١:١٤١٦:٣٩:٣٥١٦:٥٨:١٩٢٢:٤٩:٢٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٣:٠٤١١:٣١:٣٨١٦:٤٠:٢٤١٦:٥٩:٠٦٢٢:٤٩:٥١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٣:٠٣١١:٣٢:٠٣١٦:٤١:١٣١٦:٥٩:٥٤٢٢:٥٠:١٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٣:٠١١١:٣٢:٢٦١٦:٤٢:٠٣١٧:٠٠:٤٣٢٢:٥٠:٤٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٥٧١١:٣٢:٤٩١٦:٤٢:٥٤١٧:٠١:٣٢٢٢:٥١:٠٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٢:٥١١١:٣٣:١٢١٦:٤٣:٤٥١٧:٠٢:٢١٢٢:٥١:٣٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٤٣١١:٣٣:٣٣١٦:٤٤:٣٦١٧:٠٣:١١٢٢:٥١:٥٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٢:٣٤١١:٣٣:٥٤١٦:٤٥:٢٨١٧:٠٤:٠١٢٢:٥٢:٢٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٤:١٥١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٤:٥١٢٢:٥٢:٤٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٢:١١١١:٣٤:٣٥١٦:٤٧:١٣١٧:٠٥:٤٢٢٢:٥٣:٠٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢١:٥٧١١:٣٤:٥٤١٦:٤٨:٠٦١٧:٠٦:٣٣٢٢:٥٣:٣٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢١:٤١١١:٣٥:١٢١٦:٤٨:٥٩١٧:٠٧:٢٤٢٢:٥٣:٥٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢١:٢٣١١:٣٥:٣٠١٦:٤٩:٥٢١٧:٠٨:١٥٢٢:٥٤:١٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢١:٠٤١١:٣٥:٤٧١٦:٥٠:٤٦١٧:٠٩:٠٧٢٢:٥٤:٣٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٠:٤٣١١:٣٦:٠٣١٦:٥١:٣٩١٧:٠٩:٥٨٢٢:٥٤:٥٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٠:٢١١١:٣٦:١٨١٦:٥٢:٣٣١٧:١٠:٥٠٢٢:٥٥:١٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٩:٥٧١١:٣٦:٣٣١٦:٥٣:٢٧١٧:١١:٤١٢٢:٥٥:٢٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:٣١١١:٣٦:٤٧١٦:٥٤:٢٠١٧:١٢:٣٣٢٢:٥٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لوطک(لوتک) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر لوطک(لوتک)

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوطک(لوتک) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر لوطک(لوتک)

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٨:٠٥١١:٢٢:٤٣١٦:٢٧:٢٢١٦:٤٦:٢٠٢٢:٤٠:٣٤
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٨:٣٤١١:٢٣:١٣١٦:٢٧:٥٣١٦:٤٦:٥١٢٢:٤١:٠٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٩:٠٢١١:٢٣:٤٣١٦:٢٨:٢٥١٦:٤٧:٢٣٢٢:٤١:٣٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٩:٢٩١١:٢٤:١٣١٦:٢٨:٥٩١٦:٤٧:٥٧٢٢:٤٢:٠٤
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٩:٥٤١١:٢٤:٤٣١٦:٢٩:٣٤١٦:٤٨:٣٢٢٢:٤٢:٣٤
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٠:١٨١١:٢٥:١٢١٦:٣٠:١٠١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٣:٠٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٠:٤٠١١:٢٥:٤٢١٦:٣٠:٤٨١٦:٤٩:٤٥٢٢:٤٣:٣٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢١:٠١١١:٢٦:١٢١٦:٣١:٢٧١٦:٥٠:٢٣٢٢:٤٤:٠٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢١:٢٠١١:٢٦:٤١١٦:٣٢:٠٦١٦:٥١:٠٢٢٢:٤٤:٣٤
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢١:٣٨١١:٢٧:١٠١٦:٣٢:٤٧١٦:٥١:٤٢٢٢:٤٥:٠٤
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٥٤١١:٢٧:٣٨١٦:٣٣:٢٩١٦:٥٢:٢٣٢٢:٤٥:٣٤
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٢:٠٨١١:٢٨:٠٧١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٠٥٢٢:٤٦:٠٤
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٢:٢١١١:٢٨:٣٥١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٣:٤٧٢٢:٤٦:٣٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٢:٣٢١١:٢٩:٠٢١٦:٣٥:٤٠١٦:٥٤:٣١٢٢:٤٧:٠٣
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٢:٤٢١١:٢٩:٣٠١٦:٣٦:٢٥١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٧:٣٢
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٢:٤٩١١:٢٩:٥٦١٦:٣٧:١٢١٦:٥٦:٠٠٢٢:٤٨:٠٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٢:٥٦١١:٣٠:٢٣١٦:٣٧:٥٩١٦:٥٦:٤٦٢٢:٤٨:٢٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٣:٠٠١١:٣٠:٤٨١٦:٣٨:٤٦١٦:٥٧:٣٢٢٢:٤٨:٥٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٣:٠٣١١:٣١:١٤١٦:٣٩:٣٥١٦:٥٨:١٩٢٢:٤٩:٢٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٣:٠٤١١:٣١:٣٨١٦:٤٠:٢٤١٦:٥٩:٠٦٢٢:٤٩:٥١
٢١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٣:٠٣١١:٣٢:٠٣١٦:٤١:١٣١٦:٥٩:٥٤٢٢:٥٠:١٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٣:٠١١١:٣٢:٢٦١٦:٤٢:٠٣١٧:٠٠:٤٣٢٢:٥٠:٤٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٥٧١١:٣٢:٤٩١٦:٤٢:٥٤١٧:٠١:٣٢٢٢:٥١:٠٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٢:٥١١١:٣٣:١٢١٦:٤٣:٤٥١٧:٠٢:٢١٢٢:٥١:٣٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٤٣١١:٣٣:٣٣١٦:٤٤:٣٦١٧:٠٣:١١٢٢:٥١:٥٨
٢٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٢:٣٤١١:٣٣:٥٤١٦:٤٥:٢٨١٧:٠٤:٠١٢٢:٥٢:٢٢
٢٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٤:١٥١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٤:٥١٢٢:٥٢:٤٦
٢٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٢:١١١١:٣٤:٣٥١٦:٤٧:١٣١٧:٠٥:٤٢٢٢:٥٣:٠٨
٢٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢١:٥٧١١:٣٤:٥٤١٦:٤٨:٠٦١٧:٠٦:٣٣٢٢:٥٣:٣٠
٣٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢١:٤١١١:٣٥:١٢١٦:٤٨:٥٩١٧:٠٧:٢٤٢٢:٥٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لوطک(لوتک) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لوطک(لوتک)

لوتک روستایی در دهستان لوتک بخش مرکزی شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر لوطک(لوتک) در ویکیپدیا

شهر لوطک(لوتک)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لوطک(لوتک) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لوطک(لوتک) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لوطک(لوتک) بر روی نقشه

شهر لوطک(لوتک) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لوطک(لوتک)
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لوطک(لوتک) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا لوطک(لوتک) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لوطک(لوتک) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لوطک(لوتک) دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ لوطک(لوتک) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لوطک(لوتک)
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لوطک(لوتک) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ لوطک(لوتک) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو