جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز لوطک(لوتک)


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٤
اذان ظهر: ١٢:٢٨:١٢
غروب آفتاب: ١٨:٤٣:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٠٠:٥١
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٤٢

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر لوطک(لوتک))، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر لوطک(لوتک))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوطک(لوتک))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

نیچه
دوست می دارم آن را كه روان اش خویشتن، بر باد ده است و نه اهل سپاس خواستن است و نه سپاس گزاردن؛ زیرا كه همواره بخشنده است و به دور از پاییدن خویشتن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لوطک(لوتک)

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوطک(لوتک) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لوطک(لوتک) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوطک(لوتک) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لوطک(لوتک) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٩:٠٦١٩:١٧:٠٠٢٣:٣٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٥:٠١١٢:٢٢:١٠١٨:٥٩:٤٦١٩:١٧:٤٣٢٣:٣٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢٢:٠١١٩:٠٠:٢٦١٩:١٨:٢٥٢٣:٣٩:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢١:٥٢١٩:٠١:٠٧١٩:١٩:٠٧٢٣:٣٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٢:٠٨١٢:٢١:٤٤١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٠٢٣:٣٨:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:١٦٠٥:٤١:١٢١٢:٢١:٣٦١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٠:٣٢٢٣:٣٨:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٠:١٧١٢:٢١:٢٩١٩:٠٣:٠٧١٩:٢١:١٥٢٣:٣٨:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٦٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢١:٢٢١٩:٠٣:٤٧١٩:٢١:٥٨٢٣:٣٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢١:١٦١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٤٠٢٣:٣٧:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٧:٣٨١٢:٢١:١٠١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٣:٢٣٢٣:٣٧:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٦:٤٧١٢:٢١:٠٥١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٧:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢١:٠١١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٤٩٢٣:٣٦:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٣١٢٣:٣٦:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:١٤٢٣:٣٦:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٦:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٢:٥١١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٣٩٢٣:٣٦:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:٢٢٢٣:٣٦:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣١:٢٥١٢:٢٠:٤٥١٩:١٠:٢٩١٩:٢٩:٠٤٢٣:٣٥:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٠:٤٣١٢:٢٠:٤٥١٩:١١:٠٩١٩:٢٩:٤٧٢٣:٣٥:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٠:٤٥١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:٢٩٢٣:٣٥:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٠:٤٥١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:١١٢٣:٣٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٠:٤٧١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٥٣٢٣:٣٥:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٢٨:١٢١٢:٢٠:٤٩١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٤٢٣:٣٥:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٠:٥١١٩:١٤:٢٦١٩:٣٣:١٦٢٣:٣٥:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٢٧:٠٤١٢:٢٠:٥٤١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٥٧٢٣:٣٥:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٧٠٥:٢٦:٣٢١٢:٢٠:٥٧١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:٣٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٣١٠٥:٢٦:٠١١٢:٢١:٠١١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:١٨٢٣:٣٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٢٥:٣٢١٢:٢١:٠٦١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٥:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢١:١١١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٣٨٢٣:٣٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوطک(لوتک)

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر لوطک(لوتک)

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوطک(لوتک) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر لوطک(لوتک)

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٠:٣٧١٢:٢٩:٥٩١٨:٣٩:٥٠١٨:٥٦:٥٨٢٣:٤٩:٥١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:١٩:٢٣١٢:٢٩:٤١١٨:٤٠:٢٨١٨:٥٧:٣٧٢٣:٤٩:٣٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٥٨:٣٢٠٦:١٨:٠٩١٢:٢٩:٢٣١٨:٤١:٠٦١٨:٥٨:١٦٢٣:٤٩:٠٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٧:١١٠٦:١٦:٥٥١٢:٢٩:٠٥١٨:٤١:٤٤١٨:٥٨:٥٤٢٣:٤٨:٤٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٥:٤١١٢:٢٨:٤٧١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٩:٣٣٢٣:٤٨:٢٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٤:٢٧١٢:٢٨:٢٩١٨:٤٣:٠٠١٩:٠٠:١٢٢٣:٤٨:٠٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٣:١٤١٢:٢٨:١٢١٨:٤٣:٣٨١٩:٠٠:٥١٢٣:٤٧:٤٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٢:٠١١٢:٢٧:٥٤١٨:٤٤:١٦١٩:٠١:٣٠٢٣:٤٧:٢١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٠:٤٨١٢:٢٧:٣٦١٨:٤٤:٥٤١٩:٠٢:٠٩٢٣:٤٦:٥٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٠٩:٣٥١٢:٢٧:١٩١٨:٤٥:٣٢١٩:٠٢:٤٨٢٣:٤٦:٣٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٢٢١٢:٢٧:٠١١٨:٤٦:١٠١٩:٠٣:٢٧٢٣:٤٦:١٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٧:١٠١٢:٢٦:٤٤١٨:٤٦:٤٨١٩:٠٤:٠٧٢٣:٤٥:٥٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٥:٥٨١٢:٢٦:٢٧١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:٤٦٢٣:٤٥:٣٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٤:٤٧١٢:٢٦:١١١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٥:٢٦٢٣:٤٥:١٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٢٥:٥٤١٨:٤٨:٤٢١٩:٠٦:٠٥٢٣:٤٤:٤٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٢:٢٥١٢:٢٥:٣٨١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٦:٤٥٢٣:٤٤:٢٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠١:١٥١٢:٢٥:٢٢١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٧:٢٥٢٣:٤٤:٠٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٠:٠٦١٢:٢٥:٠٧١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٨:٠٥٢٣:٤٣:٤٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٨:٥٧١٢:٢٤:٥٢١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٤٥٢٣:٤٣:٢٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٧:٤٨١٢:٢٤:٣٧١٨:٥١:٥٤١٩:٠٩:٢٥٢٣:٤٣:٠٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٦:٤٠١٢:٢٤:٢٢١٨:٥٢:٣٣١٩:١٠:٠٦٢٣:٤٢:٤٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٥:٣٣١٢:٢٤:٠٨١٨:٥٣:١١١٩:١٠:٤٧٢٣:٤٢:٢٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٤:٢٧١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٣:٥٠١٩:١١:٢٨٢٣:٤٢:٠٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٣:٤١١٨:٥٤:٣٠١٩:١٢:٠٩٢٣:٤١:٤٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٢:١٥١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٥:٠٩١٩:١٢:٥٠٢٣:٤١:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥١:١١١٢:٢٣:١٥١٨:٥٥:٤٨١٩:١٣:٣١٢٣:٤١:٠٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٣:٠٣١٨:٥٦:٢٨١٩:١٤:١٣٢٣:٤٠:٤٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٤٩:٠٤١٢:٢٢:٥٢١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:٥٤٢٣:٤٠:٢٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٨:٠٢١٢:٢٢:٤١١٨:٥٧:٤٧١٩:١٥:٣٦٢٣:٤٠:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٤٧:٠١١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٨:٢٧١٩:١٦:١٨٢٣:٣٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لوطک(لوتک) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لوطک(لوتک)

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوطک(لوتک) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لوطک(لوتک)

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٢٨:٠٣١١:٣١:٤٧١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٣:٠٥٢٣:٢١:٥٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٦:٤٩١٢:٣١:٢٩١٨:٣٦:٣٨١٨:٥٣:٤٤٢٣:٥١:٣٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٥:٣٥١٢:٣١:١١١٨:٣٧:١٧١٨:٥٤:٢٢٢٣:٥١:١٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٤:٢٠١٢:٣٠:٥٣١٨:٣٧:٥٥١٨:٥٥:٠١٢٣:٥٠:٥٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٣:٠٦١٢:٣٠:٣٥١٨:٣٨:٣٣١٨:٥٥:٤٠٢٣:٥٠:٣٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢١:٥٢١٢:٣٠:١٧١٨:٣٩:١٢١٨:٥٦:١٩٢٣:٥٠:١٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٠:٣٧١٢:٢٩:٥٩١٨:٣٩:٥٠١٨:٥٦:٥٨٢٣:٤٩:٥١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:١٩:٢٣١٢:٢٩:٤١١٨:٤٠:٢٨١٨:٥٧:٣٧٢٣:٤٩:٣٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٢٠٦:١٨:٠٩١٢:٢٩:٢٣١٨:٤١:٠٦١٨:٥٨:١٦٢٣:٤٩:٠٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١١٠٦:١٦:٥٥١٢:٢٩:٠٥١٨:٤١:٤٤١٨:٥٨:٥٤٢٣:٤٨:٤٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٥:٤١١٢:٢٨:٤٧١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٩:٣٣٢٣:٤٨:٢٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٤:٢٧١٢:٢٨:٢٩١٨:٤٣:٠٠١٩:٠٠:١٢٢٣:٤٨:٠٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٣:١٤١٢:٢٨:١٢١٨:٤٣:٣٨١٩:٠٠:٥١٢٣:٤٧:٤٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٢:٠١١٢:٢٧:٥٤١٨:٤٤:١٦١٩:٠١:٣٠٢٣:٤٧:٢١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٠:٤٨١٢:٢٧:٣٦١٨:٤٤:٥٤١٩:٠٢:٠٩٢٣:٤٦:٥٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٠٩:٣٥١٢:٢٧:١٩١٨:٤٥:٣٢١٩:٠٢:٤٨٢٣:٤٦:٣٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٢٢١٢:٢٧:٠١١٨:٤٦:١٠١٩:٠٣:٢٧٢٣:٤٦:١٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٧:١٠١٢:٢٦:٤٤١٨:٤٦:٤٨١٩:٠٤:٠٧٢٣:٤٥:٥٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٥:٥٨١٢:٢٦:٢٧١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:٤٦٢٣:٤٥:٣٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٤:٤٧١٢:٢٦:١١١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٥:٢٦٢٣:٤٥:١٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٣:٣٦١٢:٢٥:٥٤١٨:٤٨:٤٢١٩:٠٦:٠٥٢٣:٤٤:٤٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٢:٢٥١٢:٢٥:٣٨١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٦:٤٥٢٣:٤٤:٢٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠١:١٥١٢:٢٥:٢٢١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٧:٢٥٢٣:٤٤:٠٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٠:٠٦١٢:٢٥:٠٧١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٨:٠٥٢٣:٤٣:٤٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٨:٥٧١٢:٢٤:٥٢١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٤٥٢٣:٤٣:٢٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٧:٤٨١٢:٢٤:٣٧١٨:٥١:٥٤١٩:٠٩:٢٥٢٣:٤٣:٠٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٦:٤٠١٢:٢٤:٢٢١٨:٥٢:٣٣١٩:١٠:٠٦٢٣:٤٢:٤٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٥:٣٣١٢:٢٤:٠٨١٨:٥٣:١١١٩:١٠:٤٧٢٣:٤٢:٢٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٤:٢٧١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٣:٥٠١٩:١١:٢٨٢٣:٤٢:٠٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٣:٤١١٨:٥٤:٣٠١٩:١٢:٠٩٢٣:٤١:٤٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٢:١٥١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٥:٠٩١٩:١٢:٥٠٢٣:٤١:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لوطک(لوتک) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لوطک(لوتک)

لوتک روستایی در دهستان لوتک بخش مرکزی شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر لوطک(لوتک) در ویکیپدیا

شهر لوطک(لوتک)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لوطک(لوتک) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لوطک(لوتک) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لوطک(لوتک) بر روی نقشه

شهر لوطک(لوتک) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لوطک(لوتک)
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لوطک(لوتک)
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ لوطک(لوتک) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لوطک(لوتک) دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لوطک(لوتک) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لوطک(لوتک)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لوطک(لوتک) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق لوطک(لوتک)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لوطک(لوتک)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو