جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز لوطک(لوتک)


اذان صبح: ٠٤:١٠:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:١٠
اذان ظهر: ١١:٠٩:٢٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:١٦
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٣٠:٠٠

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ شهر لوطک(لوتک))، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر لوطک(لوتک))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوطک(لوتک))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری شهر لوطک(لوتک)

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوطک(لوتک) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لوطک(لوتک) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوطک(لوتک) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لوطک(لوتک) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٩:٠٦١٩:١٧:٠٠٢٣:٣٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٥:٠١١٢:٢٢:١٠١٨:٥٩:٤٦١٩:١٧:٤٣٢٣:٣٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢٢:٠١١٩:٠٠:٢٦١٩:١٨:٢٥٢٣:٣٩:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢١:٥٢١٩:٠١:٠٧١٩:١٩:٠٧٢٣:٣٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٢:٠٨١٢:٢١:٤٤١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٠٢٣:٣٨:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:١٦٠٥:٤١:١٢١٢:٢١:٣٦١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٠:٣٢٢٣:٣٨:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٠:١٧١٢:٢١:٢٩١٩:٠٣:٠٧١٩:٢١:١٥٢٣:٣٨:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٦٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢١:٢٢١٩:٠٣:٤٧١٩:٢١:٥٨٢٣:٣٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢١:١٦١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٤٠٢٣:٣٧:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٧:٣٨١٢:٢١:١٠١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٣:٢٣٢٣:٣٧:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٦:٤٧١٢:٢١:٠٥١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٧:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢١:٠١١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٤٩٢٣:٣٦:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٣١٢٣:٣٦:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:١٤٢٣:٣٦:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٦:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٢:٥١١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٣٩٢٣:٣٦:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:٢٢٢٣:٣٦:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣١:٢٥١٢:٢٠:٤٥١٩:١٠:٢٩١٩:٢٩:٠٤٢٣:٣٥:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٠:٤٣١٢:٢٠:٤٥١٩:١١:٠٩١٩:٢٩:٤٧٢٣:٣٥:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٠:٤٥١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:٢٩٢٣:٣٥:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٠:٤٥١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:١١٢٣:٣٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٠:٤٧١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٥٣٢٣:٣٥:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٢٨:١٢١٢:٢٠:٤٩١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٤٢٣:٣٥:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٠:٥١١٩:١٤:٢٦١٩:٣٣:١٦٢٣:٣٥:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٢٧:٠٤١٢:٢٠:٥٤١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٥٧٢٣:٣٥:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٧٠٥:٢٦:٣٢١٢:٢٠:٥٧١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:٣٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٣١٠٥:٢٦:٠١١٢:٢١:٠١١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:١٨٢٣:٣٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٢٥:٣٢١٢:٢١:٠٦١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٥:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢١:١١١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٣٨٢٣:٣٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوطک(لوتک)

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر لوطک(لوتک)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لوطک(لوتک) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوطک(لوتک) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر لوطک(لوتک)

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لوطک(لوتک) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر لوطک(لوتک)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوطک(لوتک) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر لوطک(لوتک)

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٩٠٥:١٢:٥٢١١:١٦:٥٤١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٧:٣١٢٢:٣٧:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٧٠٥:١٣:٢٧١١:١٦:٣٣١٧:١٩:١١١٧:٣٦:١٥٢٢:٣٧:٠٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٥٠٥:١٤:٠٢١١:١٦:١٢١٧:١٧:٥٥١٧:٣٤:٥٨٢٢:٣٦:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:١٤:٣٧١١:١٥:٥١١٧:١٦:٣٨١٧:٣٣:٤٢٢٢:٣٦:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢١٠٥:١٥:١٢١١:١٥:٣١١٧:١٥:٢٢١٧:٣٢:٢٦٢٢:٣٦:١١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٩٠٥:١٥:٤٧١١:١٥:١١١٧:١٤:٠٧١٧:٣١:١٠٢٢:٣٥:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٧٠٥:١٦:٢٣١١:١٤:٥١١٧:١٢:٥١١٧:٢٩:٥٥٢٢:٣٥:٣٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٤٠٥:١٦:٥٨١١:١٤:٣١١٧:١١:٣٦١٧:٢٨:٤٠٢٢:٣٥:١٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:١٧:٣٤١١:١٤:١١١٧:١٠:٢١١٧:٢٧:٢٥٢٢:٣٤:٥٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:١٨:١١١١:١٣:٥٢١٧:٠٩:٠٦١٧:٢٦:١١٢٢:٣٤:٣٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٧٠٥:١٨:٤٧١١:١٣:٣٣١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٤:٥٧٢٢:٣٤:١٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٤٠٥:١٩:٢٤١١:١٣:١٥١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٣:٤٣٢٢:٣٤:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢١٠٥:٢٠:٠١١١:١٢:٥٦١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٢:٣١٢٢:٣٣:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٨٠٥:٢٠:٣٨١١:١٢:٣٨١٧:٠٤:١٢١٧:٢١:١٨٢٢:٣٣:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٢١:١٥١١:١٢:٢١١٧:٠٢:٥٩١٧:٢٠:٠٦٢٢:٣٣:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٣٠٥:٢١:٥٣١١:١٢:٠٣١٧:٠١:٤٧١٧:١٨:٥٥٢٢:٣٢:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٢:٣١١١:١١:٤٦١٧:٠٠:٣٥١٧:١٧:٤٤٢٢:٣٢:٣١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٢٣:٠٩١١:١١:٣٠١٦:٥٩:٢٤١٧:١٦:٣٤٢٢:٣٢:١٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٢٣:٤٨١١:١١:١٤١٦:٥٨:١٤١٧:١٥:٢٤٢٢:٣١:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٢٤:٢٧١١:١٠:٥٩١٦:٥٧:٠٤١٧:١٤:١٥٢٢:٣١:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٩٠٥:٢٥:٠٦١١:١٠:٤٤١٦:٥٥:٥٥١٧:١٣:٠٧٢٢:٣١:٢٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٢٥:٤٦١١:١٠:٢٩١٦:٥٤:٤٧١٧:١٢:٠٠٢٢:٣١:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٢٦:٢٦١١:١٠:١٥١٦:٥٣:٣٩١٧:١٠:٥٣٢٢:٣٠:٥٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٢٧:٠٦١١:١٠:٠٢١٦:٥٢:٣٢١٧:٠٩:٤٧٢٢:٣٠:٤١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٢٧:٤٧١١:٠٩:٤٩١٦:٥١:٢٦١٧:٠٨:٤٢٢٢:٣٠:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٢٨:٢٩١١:٠٩:٣٧١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٧:٣٨٢٢:٣٠:١٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٥٠٥:٢٩:١٠١١:٠٩:٢٥١٦:٤٩:١٦١٧:٠٦:٣٥٢٢:٣٠:٠٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٢٩:٥٢١١:٠٩:١٥١٦:٤٨:١٢١٧:٠٥:٣٣٢٢:٢٩:٤٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٢٠٥:٣٠:٣٥١١:٠٩:٠٤١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٤:٣١٢٢:٢٩:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣١:١٨١١:٠٨:٥٥١٦:٤٦:٠٧١٧:٠٣:٣١٢٢:٢٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لوطک(لوتک) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لوطک(لوتک)

لوتک روستایی در دهستان لوتک بخش مرکزی شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر لوطک(لوتک) در ویکیپدیا

شهر لوطک(لوتک)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لوطک(لوتک) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لوطک(لوتک) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لوطک(لوتک) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لوطک(لوتک)
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق لوطک(لوتک)
افق شرعی امروز فردا لوطک(لوتک) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لوطک(لوتک)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لوطک(لوتک) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا لوطک(لوتک) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ لوطک(لوتک) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لوطک(لوتک)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لوطک(لوتک)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو