جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز لوطک(لوتک)

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٧
اذان ظهر: ١٢:١٧:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٢٣:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:١١

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر لوطک(لوتک))، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر لوطک(لوتک))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لوطک(لوتک))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
‌امانت‌داری،‌ روزی را و خیانت، فقر را فراهم می‌سازد. (‌زیرا به انسان امانت‌دار، اعتماد زیادی می‌شود و كارهای مهمّ و اساسی و پردرآمد به او سپرده می‌شود ولی انسان خائن در هیچ جایی،‌ اعتبار ندارد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر لوطک(لوتک)

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوطک(لوتک) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لوطک(لوتک) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لوطک(لوتک) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لوطک(لوتک)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٦:٥٧١٢:٢٤:٢٦١٨:٥٢:٢٣١٩:٠٩:٥٦٢٣:٤٢:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٥:٤٩١٢:٢٤:١١١٨:٥٣:٠٢١٩:١٠:٣٧٢٣:٤٢:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٤:٤٣١٢:٢٣:٥٨١٨:٥٣:٤١١٩:١١:١٨٢٣:٤٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٣:٣٧١٢:٢٣:٤٤١٨:٥٤:٢٠١٩:١١:٥٩٢٣:٤١:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٢:٣١١٢:٢٣:٣١١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٤٠٢٣:٤١:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥١:٢٦١٢:٢٣:١٨١٨:٥٥:٣٩١٩:١٣:٢١٢٣:٤١:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٠:٢٣١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٦:١٨١٩:١٤:٠٣٢٣:٤٠:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٩:١٩١٢:٢٢:٥٤١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:٤٤٢٣:٤٠:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٨:١٧١٢:٢٢:٤٣١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:٢٦٢٣:٤٠:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٧:١٥١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٨:١٦١٩:١٦:٠٨٢٣:٣٩:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٦:١٤١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٨:٥٦١٩:١٦:٤٩٢٣:٣٩:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٥:١٥١٢:٢٢:١١١٨:٥٩:٣٦١٩:١٧:٣١٢٣:٣٩:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٤:١٦١٢:٢٢:٠٢١٩:٠٠:١٦١٩:١٨:١٤٢٣:٣٩:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٣:١٧١٢:٢١:٥٣١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:٥٦٢٣:٣٨:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٢:٢٠١٢:٢١:٤٤١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:٣٨٢٣:٣٨:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤١:٢٤١٢:٢١:٣٧١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٢١٢٣:٣٨:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢١:٢٩١٩:٠٢:٥٦١٩:٢١:٠٣٢٣:٣٨:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:١٢٠٥:٣٩:٣٥١٢:٢١:٢٢١٩:٠٣:٣٦١٩:٢١:٤٦٢٣:٣٧:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٨:٤٢١٢:٢١:١٦١٩:٠٤:١٦١٩:٢٢:٢٩٢٣:٣٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢١:١٠١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٣:١١٢٣:٣٧:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٣٦:٥٩١٢:٢١:٠٥١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٥٤٢٣:٣٧:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢١:٠١١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٣٧٢٣:٣٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٢٠٢٣:٣٦:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٦:٠٣٢٣:٣٦:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٨:١٩١٩:٢٦:٤٦٢٣:٣٦:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٢٩٢٣:٣٦:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣٢:١٧١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:١١٢٣:٣٦:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٣١٠٥:٣١:٣٥١٢:٢٠:٤٥١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٥٤٢٣:٣٥:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢٠:٤٥١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٣٦٢٣:٣٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوطک(لوتک)

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لوطک(لوتک)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لوطک(لوتک) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوطک(لوتک) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لوطک(لوتک)

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لوطک(لوتک) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لوطک(لوتک)

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر لوطک(لوتک) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوطک(لوتک) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لوطک(لوتک)

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لوطک(لوتک) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لوطک(لوتک)

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر لوطک(لوتک) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لوطک(لوتک) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لوطک(لوتک)

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٧:١٣١٨:٥٨:٥٦١٩:١٦:٣٦٢٣:٤٥:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٥:٣٧١٢:٢٦:٥٧١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٢٧٢٣:٤٥:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٦:١٣١٢:٢٦:٤١١٨:٥٦:٤٢١٩:١٤:١٨٢٣:٤٥:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٦:٤٨١٢:٢٦:٢٥١٨:٥٥:٣٣١٩:١٣:٠٧٢٣:٤٥:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٧:٢٣١٢:٢٦:٠٨١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:٥٦٢٣:٤٤:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٧:٥٨١٢:٢٥:٥٠١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٤٥٢٣:٤٤:٤١
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٨:٣٣١٢:٢٥:٣٢١٨:٥٢:٠٤١٩:٠٩:٣٢٢٣:٤٤:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٥:٥٩:٠٨١٢:٢٥:١٤١٨:٥٠:٥٣١٩:٠٨:٢٠٢٣:٤٤:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤١٠٥:٥٩:٤٢١٢:٢٤:٥٦١٨:٤٩:٤١١٩:٠٧:٠٧٢٣:٤٤:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٠:١٧١٢:٢٤:٣٧١٨:٤٨:٢٩١٩:٠٥:٥٣٢٣:٤٣:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٠:٥١١٢:٢٤:١٨١٨:٤٧:١٧١٩:٠٤:٣٩٢٣:٤٣:٣٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠١:٢٥١٢:٢٣:٥٩١٨:٤٦:٠٤١٩:٠٣:٢٤٢٣:٤٣:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠١:٥٩١٢:٢٣:٣٩١٨:٤٤:٥٠١٩:٠٢:٠٩٢٣:٤٣:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٢:٣٣١٢:٢٣:١٩١٨:٤٣:٣٦١٩:٠٠:٥٤٢٣:٤٢:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٣:٠٧١٢:٢٢:٥٩١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٩:٣٩٢٣:٤٢:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٣:٤١١٢:٢٢:٣٩١٨:٤١:٠٧١٨:٥٨:٢٣٢٣:٤٢:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٤:١٥١٢:٢٢:١٨١٨:٣٩:٥٢١٨:٥٧:٠٦٢٣:٤٢:٠٤
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٤:٤٩١٢:٢١:٥٧١٨:٣٨:٣٧١٨:٥٥:٥٠٢٣:٤١:٤٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٥:٢٣١٢:٢١:٣٦١٨:٣٧:٢١١٨:٥٤:٣٣٢٣:٤١:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٥:٥٧١٢:٢١:١٥١٨:٣٦:٠٦١٨:٥٣:١٧٢٣:٤١:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٦:٣٠١٢:٢٠:٥٤١٨:٣٤:٥٠١٨:٥٢:٠٠٢٣:٤٠:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٧:٠٤١٢:٢٠:٣٣١٨:٣٣:٣٤١٨:٥٠:٤٣٢٣:٤٠:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٧:٣٨١٢:٢٠:١٢١٨:٣٢:١٧١٨:٤٩:٢٦٢٣:٤٠:٢١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٨:١٢١٢:١٩:٥١١٨:٣١:٠١١٨:٤٨:٠٨٢٣:٤٠:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٠٨:٤٦١٢:١٩:٢٩١٨:٢٩:٤٤١٨:٤٦:٥١٢٣:٣٩:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٠٩:٢٠١٢:١٩:٠٨١٨:٢٨:٢٧١٨:٤٥:٣٤٢٣:٣٩:٢٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٩:٥٤١٢:١٨:٤٧١٨:٢٧:١١١٨:٤٤:١٦٢٣:٣٩:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٠:٢٨١٢:١٨:٢٥١٨:٢٥:٥٤١٨:٤٢:٥٩٢٣:٣٨:٤٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١١:٠٢١٢:١٨:٠٤١٨:٢٤:٣٧١٨:٤١:٤٢٢٣:٣٨:٣٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١١:٣٧١٢:١٧:٤٣١٨:٢٣:٢٠١٨:٤٠:٢٥٢٣:٠٨:١١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٢٠٥:١٢:١١١١:١٧:٢١١٧:٢٢:٠٤١٧:٣٩:٠٨٢٢:٣٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لوطک(لوتک)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لوطک(لوتک) شهر لوطک(لوتک) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لوطک(لوتک) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لوطک(لوتک)

لوتک روستایی در دهستان لوتک بخش مرکزی شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر لوطک(لوتک) در ویکیپدیا

شهر لوطک(لوتک)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لوطک(لوتک) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لوطک(لوتک) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لوطک(لوتک) بر روی نقشه

شهر لوطک(لوتک) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لوطک(لوتک)
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لوطک(لوتک) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا لوطک(لوتک) دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ لوطک(لوتک) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لوطک(لوتک) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق لوطک(لوتک)
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لوطک(لوتک) دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق لوطک(لوتک)
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لوطک(لوتک) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لوطک(لوتک)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لوطک(لوتک) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو