جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز لورک مهدی آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٨

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای لورک مهدی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای لورک مهدی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لورک مهدی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

كریستین بوبن
افسوس كه نمی توان كسانی را كه از پیش در خود احساسی نیافته اند، به درجه ای بالاتر از راستی و درستی رسانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لورک مهدی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لورک مهدی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لورک مهدی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لورک مهدی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لورک مهدی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٧:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٧:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٠:٣١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٣٠٠:١٦:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٩:٥١١٣:٠٠:٢٢١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٦:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:١٤١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٦:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٦:٥٧١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٥:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٦:٠١١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٥:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٤:١١١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٥:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:١٩١٢:٥٩:٣٥١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٤:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٩:٣١١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٤:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١١:٣٦١٢:٥٩:٢٧١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٤:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٤:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥٩:٢١١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٤:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٩:١١١٢:٥٩:١٨١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٣:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٩:١٧١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٣:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٩:١٦١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٣:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٩:١٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٥١٠٠:١٣:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٩:١٥١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٣٦٠٠:١٣:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٩:١٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٣:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٩:١٧١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٣:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٩:١٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٩:٢١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٢:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:١٣٠٠:١٢:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٢:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٢:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٣١١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٢:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٠١٠٠:١٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لورک مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لورک مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لورک مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لورک مهدی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای لورک مهدی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لورک مهدی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لورک مهدی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای لورک مهدی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای لورک مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای لورک مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای لورک مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لورک مهدی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لورک مهدی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای لورک مهدی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لورک مهدی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لورک مهدی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٢:١٠١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٣:٠٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٣:١٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٣:١٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٣:٢٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٣:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٣:٤٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٦:٠١١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٣:٥٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٣:٥٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٧:١٩١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٤:٠٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٥٧٠٠:٢٤:٠٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٩:١٣١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٤:١٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٩:١٨١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٤:١٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٤:٢٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٤:٢٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢١:١٧١٣:٠٨:٥١١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٤:٢٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٤:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٤:٢٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٤:٢٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٨:٢٠١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٤:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٨:١١١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٤:٢٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٨:٠١١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٤:٢٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٧:٥١١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٤:٢١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٤:١٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٢٤:١٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٧:١٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٤:١٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢٤:٠٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٦:٥١١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٣:٥٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٣:٥٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٦:٢٣١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٣:٤٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣١:٠١١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٣:٣٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لورک مهدی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لورک مهدی آباد روستای لورک مهدی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لورک مهدی آباد روستای لورک مهدی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لورک مهدی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لورک مهدی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لورک مهدی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لورک مهدی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لورک مهدی آباد

روستای لورک مهدی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لورک مهدی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای لورک مهدی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای لورک مهدی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لورک مهدی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق لورک مهدی آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق لورک مهدی آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ لورک مهدی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ لورک مهدی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لورک مهدی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لورک مهدی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لورک مهدی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق لورک مهدی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لورک مهدی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو