جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لوابن

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لوابن

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٢

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لوابن (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای لوابن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لوابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لوابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توماس جفرسون
بانكها از ارتش آماده به جنگ، خطرناك ترند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لوابن

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لوابن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لوابن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لوابن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لوابن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لوابن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٩:١٦١٣:١٤:١٤١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٤:٠٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٧:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٦:٣٠١٣:١٣:٤٦١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٧:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٣:٣٣١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣٣:٤٧١٣:١٣:٢٠١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٦:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٣:٠٧١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٦:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٣١:٠٧١٣:١٢:٥٥١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٥:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٢:٤٣١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٥:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٢:٣٢١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٥:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٧:١٣١٣:١٢:٢١١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٤:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٢:١٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٤:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٤:٤١١٣:١٢:٠٠١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٤:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٣:٢٧١٣:١١:٥١٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٢٣:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٢:١٤١٣:١١:٤٢٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٣:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٢١:٠٢١٣:١١:٣٣٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٣:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٩:٥١١٣:١١:٢٥٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٢:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٨:٤١١٣:١١:١٨٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٢:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٧:٣٢١٣:١١:١١٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٢:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٦:٢٤١٣:١١:٠٥٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢١:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٥:١٨١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢١:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٤:١٣١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٣:٠٩١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢١:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠١٠٦:١٢:٠٦١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:١١:٠٥١٣:١٠:٤٢٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٠:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٠:٠٥١٣:١٠:٣٩٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢٠:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٠:٣٧٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٠:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٠:٣٥٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٠٦٠٠:١٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٧:١٣١٣:١٠:٣٤٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٦:١٩١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لوابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لوابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لوابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوابن

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لوابن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لوابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لوابن

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای لوابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لوابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لوابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لوابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لوابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای لوابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لوابن

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لوابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لوابن روستای لوابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لوابن روستای لوابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای لوابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوابن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لوابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای لوابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لوابن

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٢:٠٨١٢:٠٦:٤٩١٨:١٠:٥٣١٨:٢٩:٢٥٢٣:٢٣:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٢:٥٩١٢:٠٦:٢٨١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٧:٥١٢٣:٢٣:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٦:١٨٢٣:٢٣:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠٥:٤٦١٨:٠٦:١٤١٨:٢٤:٤٥٢٣:٢٢:٥٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٥:٣٤١٢:٠٥:٢٥١٨:٠٤:٤١١٨:٢٣:١٢٢٣:٢٢:٣٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٦:٢٦١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:٤٠٢٣:٢٢:١٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٧:١٨١٢:٠٤:٤٥١٨:٠١:٣٦١٨:٢٠:٠٨٢٣:٢٢:٠٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٨:١٠١٢:٠٤:٢٥١٨:٠٠:٠٤١٨:١٨:٣٦٢٣:٢١:٤٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٩:٠٢١٢:٠٤:٠٥١٧:٥٨:٣٢١٨:١٧:٠٤٢٣:٢١:٢٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٩:٥٥١٢:٠٣:٤٦١٧:٥٧:٠١١٨:١٥:٣٣٢٣:٢١:٠٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٠:٤٨١٢:٠٣:٢٦١٧:٥٥:٣٠١٨:١٤:٠٣٢٣:٢٠:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:٤١١٢:٠٣:٠٨١٧:٥٣:٥٩١٨:١٢:٣٣٢٣:٢٠:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٢:٣٤١٢:٠٢:٤٩١٧:٥٢:٢٩١٨:١١:٠٣٢٣:٢٠:١٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٣:٢٨١٢:٠٢:٣١١٧:٥٠:٥٩١٨:٠٩:٣٤٢٣:١٩:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٤:٢٢١٢:٠٢:١٣١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٨:٠٦٢٣:١٩:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٥:١٦١٢:٠١:٥٦١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٦:٣٨٢٣:١٩:٢٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٦:١٠١٢:٠١:٣٩١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٥:١١٢٣:١٩:٠٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٧:٠٥١٢:٠١:٢٣١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٣:٤٤٢٣:١٨:٤٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٨:٠٠١٢:٠١:٠٧١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٢:١٨٢٣:١٨:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٨:٥٦١٢:٠٠:٥١١٧:٤٢:١٣١٨:٠٠:٥٣٢٣:١٨:١٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٩:٥٢١٢:٠٠:٣٦١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٢٩٢٣:١٧:٥٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٠:٤٨١٢:٠٠:٢٢١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٨:٠٥٢٣:١٧:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢١:٤٥١٢:٠٠:٠٨١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٦:٤٢٢٣:١٧:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٢:٤٢١١:٥٩:٥٥١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٢٠٢٣:١٧:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٣:٣٩١١:٥٩:٤٢١٧:٣٥:١٢١٧:٥٣:٥٩٢٣:١٧:٠٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٤:٣٦١١:٥٩:٣٠١٧:٣٣:٥١١٧:٥٢:٣٩٢٣:١٦:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٥:٣٤١١:٥٩:١٨١٧:٣٢:٣٠١٧:٥١:٢٠٢٣:١٦:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٦:٣٣١١:٥٩:٠٧١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٠٢٢٣:١٦:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٧:٣١١١:٥٨:٥٧١٧:٢٩:٥١١٧:٤٨:٤٥٢٣:١٦:٠٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٨:٣٠١١:٥٨:٤٧١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٧:٢٨٢٣:١٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لوابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لوابن روستای لوابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لوابن روستای لوابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لوابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لوابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لوابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لوابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لوابن

روستای لوابن بر روی نقشه

روستای لوابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لوابن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لوابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لوابن
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لوابن + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای لوابن + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لوابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لوابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای لوابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لوابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لوابن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لوابن
زمان پخش اذان آنلاین به افق لوابن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لوابن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا لوابن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لوابن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لوابن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لوابن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لوابن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لوابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو