جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لوابن

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لوابن


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٢٧

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لوابن (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای لوابن)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لوابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لوابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امت فاكس
تا حواس خود را روی همین امروز و همین ساعتی كه در پیش دارید، متمركز نكنید، به آن آرامش و خوشبختی ژرفی كه دوست دارید، نخواهید رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لوابن

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لوابن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لوابن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لوابن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لوابن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لوابن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٢:١٩١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٤:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٢:٠٩١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢٤:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٤:٢٤١٣:١١:٥٩٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٣:١٠١٣:١١:٥٠٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢١:٥٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٢٠:٤٥١٣:١١:٣٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٣:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٩:٣٥١٣:١١:٢٥٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٨:٢٥١٣:١١:١٨٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٢:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٧:١٦١٣:١١:١١٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٦:٠٩١٣:١١:٠٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢١:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٥:٠٣١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢١:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٣:٥٨١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢١:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١٢:٥٤١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢١:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:١١:٥٢١٣:١٠:٤٦٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٠:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٥٠٦:١٠:٥١١٣:١٠:٤٢٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢٠:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٩:٥١١٣:١٠:٣٩٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٠:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٠:٣٧٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٠:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٣٥٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١٩:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٧:٠٠١٣:١٠:٣٤٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:١٦٠٠:١٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٩:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٥:١٤١٣:١٠:٣٤٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٧:٠٨٠٠:١٩:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٤:٢٣١٣:١٠:٣٥٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٨:٠٣٠٠:١٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٧٠٦:٠٣:٣٣١٣:١٠:٣٦٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٨:٥٨٠٠:١٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٢:٤٥١٣:١٠:٣٨٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٩:٥٣٠٠:١٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٢٠٦:٠١:٥٩١٣:١٠:٤٠٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٤٧٠٠:١٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٣٠٦:٠١:١٤١٣:١٠:٤٣٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤١:٤٠٠٠:١٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٥٠٦:٠٠:٣١١٣:١٠:٤٧٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤٢:٣٣٠٠:١٨:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٤٩٠٥:٥٩:٤٩١٣:١٠:٥١٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٣:٢٥٠٠:١٨:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٥٠٥:٥٩:٠٩١٣:١٠:٥٥٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٤:١٧٠٠:١٧:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٣٠٥:٥٨:٣١١٣:١١:٠٠٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٥:٠٨٠٠:١٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لوابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لوابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لوابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لوابن

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لوابن

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای لوابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لوابن

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢٢:٣٤١٢:٢٦:٥٠١٧:٣١:٢٨١٧:٥١:٢٥٢٣:٤٢:١١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:٥٣٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٧:٠٢١٧:٣٢:٣٥١٧:٥٢:٢٩٢٣:٤٢:٢٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:١٨٠٧:٢١:٠٨١٢:٢٧:١٣١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٣:٣٣٢٣:٤٢:٤٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:٤٢٠٧:٢٠:٢٣١٢:٢٧:٢٤١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٤:٣٧٢٣:٤٢:٥٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٠٤٠٧:١٩:٣٥١٢:٢٧:٣٣١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٥:٤١٢٣:٤٣:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٨:٤٧١٢:٢٧:٤٢١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٦:٤٦٢٣:٤٣:٢٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٧:٥٦١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٨:١٠١٧:٥٧:٥٠٢٣:٤٣:٣٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٨:٥٩٠٧:١٧:٠٤١٢:٢٧:٥٧١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٥٤٢٣:٤٣:٤٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٦:١٠١٢:٢٨:٠٤١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:٥٨٢٣:٤٣:٥٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١٥:١٥١٢:٢٨:٠٩١٧:٤١:٣٠١٨:٠١:٠٣٢٣:٤٤:٠٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٤:١٨١٢:٢٨:١٤١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٢:٠٧٢٣:٤٤:١٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١٣:٢٠١٢:٢٨:١٨١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٣:١٠٢٣:٤٤:٢٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٤:٥٧٠٧:١٢:٢٠١٢:٢٨:٢١١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٤:١٤٢٣:٤٤:٢٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٠٤٠٧:١١:١٩١٢:٢٨:٢٣١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٥:١٨٢٣:٤٤:٣٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١٠:١٦١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٦:٢١٢٣:٤٤:٣٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٩:١٢١٢:٢٨:٢٦١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٧:٢٥٢٣:٤٤:٤١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٨:٠٧١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٩:١٣١٨:٠٨:٢٨٢٣:٤٤:٤٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٧:٠١١٢:٢٨:٢٥١٧:٥٠:١٨١٨:٠٩:٣١٢٣:٤٤:٤٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٥:٥٣١٢:٢٨:٢٣١٧:٥١:٢٣١٨:١٠:٣٣٢٣:٤٤:٤٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:١٢٠٧:٠٤:٤٤١٢:٢٨:٢١١٧:٥٢:٢٨١٨:١١:٣٦٢٣:٤٤:٤٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٣:٣٤١٢:٢٨:١٨١٧:٥٣:٣٣١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٤:٤٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٢:٢٣١٢:٢٨:١٤١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:٤١٢٣:٤٤:٤٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٥٧٠٧:٠١:١٠١٢:٢٨:١٠١٧:٥٥:٤١١٨:١٤:٤٣٢٣:٤٤:٤٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٩:٥٧١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٦:٤٥١٨:١٥:٤٤٢٣:٤٤:٤٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٤٢١٢:٢٧:٥٩١٧:٥٧:٤٨١٨:١٦:٤٦٢٣:٤٤:٣٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٧:٢٧١٢:٢٧:٥٣١٧:٥٨:٥١١٨:١٧:٤٧٢٣:٤٤:٣٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٦:١٠١٢:٢٧:٤٦١٧:٥٩:٥٤١٨:١٨:٤٨٢٣:٤٤:٢٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٤:٥٣١٢:٢٧:٣٩١٨:٠٠:٥٧١٨:١٩:٤٩٢٣:٤٤:٢٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:٣٥١٢:٢٧:٣٠١٨:٠١:٥٩١٨:٢٠:٥٠٢٣:٤٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای لوابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لوابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لوابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لوابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لوابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای لوابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لوابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لوابن

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٦:٠٧١٢:٢٥:٢٠١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٥:٠٥٢٣:٤٠:١٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٥:٣٦١٢:٢٥:٣٧١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٦:٠٧٢٣:٤٠:٣٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢٥:٠٣١٢:٢٥:٥٣١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٧:١٠٢٣:٤٠:٥٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٦:٠٨١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٨:١٣٢٣:٤١:١٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٣:٥٢١٢:٢٦:٢٣١٧:٢٩:١٥١٧:٤٩:١٧٢٣:٤١:٣٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٧٠٧:٢٣:١٤١٢:٢٦:٣٧١٧:٣٠:٢٢١٧:٥٠:٢١٢٣:٤١:٥٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢٢:٣٤١٢:٢٦:٥٠١٧:٣١:٢٨١٧:٥١:٢٥٢٣:٤٢:١١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٣٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٧:٠٢١٧:٣٢:٣٥١٧:٥٢:٢٩٢٣:٤٢:٢٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٨٠٧:٢١:٠٨١٢:٢٧:١٣١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٣:٣٣٢٣:٤٢:٤٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:٢٠:٢٣١٢:٢٧:٢٤١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٤:٣٧٢٣:٤٢:٥٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٤٠٧:١٩:٣٥١٢:٢٧:٣٣١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٥:٤١٢٣:٤٣:١٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٨:٤٧١٢:٢٧:٤٢١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٦:٤٦٢٣:٤٣:٢٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٧:٥٦١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٨:١٠١٧:٥٧:٥٠٢٣:٤٣:٣٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٩٠٧:١٧:٠٤١٢:٢٧:٥٧١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٥٤٢٣:٤٣:٤٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٦:١٠١٢:٢٨:٠٤١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:٥٨٢٣:٤٣:٥٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١٥:١٥١٢:٢٨:٠٩١٧:٤١:٣٠١٨:٠١:٠٣٢٣:٤٤:٠٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٤:١٨١٢:٢٨:١٤١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٢:٠٧٢٣:٤٤:١٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١٣:٢٠١٢:٢٨:١٨١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٣:١٠٢٣:٤٤:٢٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٧٠٧:١٢:٢٠١٢:٢٨:٢١١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٤:١٤٢٣:٤٤:٢٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٤٠٧:١١:١٩١٢:٢٨:٢٣١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٥:١٨٢٣:٤٤:٣٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١٠:١٦١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٦:٢١٢٣:٤٤:٣٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٩:١٢١٢:٢٨:٢٦١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٧:٢٥٢٣:٤٤:٤١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٨:٠٧١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٩:١٣١٨:٠٨:٢٨٢٣:٤٤:٤٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٧:٠١١٢:٢٨:٢٥١٧:٥٠:١٨١٨:٠٩:٣١٢٣:٤٤:٤٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٥:٥٣١٢:٢٨:٢٣١٧:٥١:٢٣١٨:١٠:٣٣٢٣:٤٤:٤٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٢٠٧:٠٤:٤٤١٢:٢٨:٢١١٧:٥٢:٢٨١٨:١١:٣٦٢٣:٤٤:٤٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٣:٣٤١٢:٢٨:١٨١٧:٥٣:٣٣١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٤:٤٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٢:٢٣١٢:٢٨:١٤١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:٤١٢٣:٤٤:٤٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٧٠٧:٠١:١٠١٢:٢٨:١٠١٧:٥٥:٤١١٨:١٤:٤٣٢٣:٤٤:٤٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٩:٥٧١٢:٢٨:٠٥١٧:٥٦:٤٥١٨:١٥:٤٤٢٣:٤٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لوابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لوابن روستای لوابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لوابن روستای لوابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لوابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لوابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لوابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لوابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لوابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لوابن

روستای لوابن بر روی نقشه

روستای لوابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لوابن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لوابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لوابن
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لوابن + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای لوابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لوابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لوابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لوابن رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لوابن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لوابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لوابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ لوابن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لوابن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لوابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا لوابن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لوابن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لوابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو