جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لنگرود

لنگرود | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لنگرود

اذان صبح: ٠٥:٣٢:١٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٤٣
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:٣٧
اذان مغرب: ١٧:١٢:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٥٠

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لنگرود (شهرستان لنگرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر لنگرود)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر لنگرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لنگرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

امام جعفر صادق (ع)
ارزش عمل در آن روز (عيد غدير) برابر با هشتاد ماه است، و شايسته است آن روز ذكر خدا و درود بر پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) زياد شود، و مرد، بر خانواده خود توسعه دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لنگرود

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لنگرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنگرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لنگرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنگرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لنگرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٦:٢٧١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٤:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٢٣:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠٩:١١١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٣:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٢:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٨:٣١١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٢:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٨:٢١١٣:٠٨:١٨١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢١:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢١:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٧:٥٤١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢١:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٧:٤٣١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٠:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٠:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٧:٢١١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٠:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٧:١١١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٩:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٩:٣١١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٩:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٨:١٩١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٤١٠٠:١٩:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:١١٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٨:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٨:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٣١٠٠:١٨:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٧:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٧:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١١:٣٠١٣:٠٦:١٠٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٧:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٢٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٧:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٦:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٦:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٦:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٦:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٥:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لنگرود

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر لنگرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لنگرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنگرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر لنگرود

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لنگرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنگرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لنگرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر لنگرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنگرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لنگرود

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لنگرود شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لنگرود شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لنگرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنگرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر لنگرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لنگرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنگرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر لنگرود

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٤:٤٦١١:٥٥:٢٠١٦:٥٥:٣٥١٧:١٥:٣٨٢٣:١٠:٥٤
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٥:٤٧١١:٥٥:٣٦١٦:٥٥:٠٦١٧:١٥:١٢٢٣:١١:٠٦
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٦:٤٨١١:٥٥:٥٣١٦:٥٤:٣٩١٧:١٤:٤٧٢٣:١١:١٨
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٧:٤٩١١:٥٦:١٠١٦:٥٤:١٤١٧:١٤:٢٤٢٣:١١:٣٢
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٨:٤٩١١:٥٦:٢٨١٦:٥٣:٥٠١٧:١٤:٠٣٢٣:١١:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٩:٤٨١١:٥٦:٤٧١٦:٥٣:٢٩١٧:١٣:٤٤٢٣:١٢:٠١
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٢٠٧:٠٠:٤٧١١:٥٧:٠٦١٦:٥٣:١٠١٧:١٣:٢٧٢٣:١٢:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٣٠٧:٠١:٤٦١١:٥٧:٢٧١٦:٥٢:٥٢١٧:١٣:١٢٢٣:١٢:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٣٠٧:٠٢:٤٣١١:٥٧:٤٨١٦:٥٢:٣٧١٧:١٢:٥٩٢٣:١٢:٥٠
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٣٠٧:٠٣:٤٠١١:٥٨:٠٩١٦:٥٢:٢٤١٧:١٢:٤٨٢٣:١٣:٠٨
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٢٠٧:٠٤:٣٧١١:٥٨:٣٢١٦:٥٢:١٣١٧:١٢:٣٩٢٣:١٣:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٥:٣٢١١:٥٨:٥٤١٦:٥٢:٠٤١٧:١٢:٣٢٢٣:١٣:٤٦
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٦:٢٧١١:٥٩:١٨١٦:٥١:٥٧١٧:١٢:٢٧٢٣:١٤:٠٦
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٧:٢١١١:٥٩:٤٢١٦:٥١:٥٢١٧:١٢:٢٤٢٣:١٤:٢٧
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٣٠٧:٠٨:١٣١٢:٠٠:٠٧١٦:٥١:٤٩١٧:١٢:٢٣٢٣:١٤:٤٩
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٩:٠٥١٢:٠٠:٣٢١٦:٥١:٤٩١٧:١٢:٢٤٢٣:١٥:١١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٩:٥٦١٢:٠٠:٥٨١٦:٥١:٥٠١٧:١٢:٢٧٢٣:١٥:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٩٠٧:١٠:٤٦١٢:٠١:٢٤١٦:٥١:٥٤١٧:١٢:٣٢٢٣:١٥:٥٨
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٣٠٧:١١:٣٥١٢:٠١:٥١١٦:٥١:٥٩١٧:١٢:٣٩٢٣:١٦:٢٣
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٦٠٧:١٢:٢٢١٢:٠٢:١٨١٦:٥٢:٠٧١٧:١٢:٤٨٢٣:١٦:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٨٠٧:١٣:٠٨١٢:٠٢:٤٦١٦:٥٢:١٧١٧:١٢:٥٩٢٣:١٧:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٩٠٧:١٣:٥٣١٢:٠٣:١٤١٦:٥٢:٢٨١٧:١٣:١٢٢٣:١٧:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٩٠٧:١٤:٣٧١٢:٠٣:٤٢١٦:٥٢:٤٢١٧:١٣:٢٧٢٣:١٨:٠٥
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٩٠٧:١٥:١٩١٢:٠٤:١١١٦:٥٢:٥٨١٧:١٣:٤٣٢٣:١٨:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٦:٠٠١٢:٠٤:٤٠١٦:٥٣:١٦١٧:١٤:٠٢٢٣:١٩:٠٠
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٦:٣٩١٢:٠٥:٠٩١٦:٥٣:٣٦١٧:١٤:٢٢٢٣:١٩:٢٨
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١٧:١٧١٢:٠٥:٣٩١٦:٥٣:٥٨١٧:١٤:٤٥٢٣:١٩:٥٦
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٥٠٧:١٧:٥٣١٢:٠٦:٠٨١٦:٥٤:٢١١٧:١٥:٠٩٢٣:٢٠:٢٥
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٨٠٧:١٨:٢٨١٢:٠٦:٣٨١٦:٥٤:٤٧١٧:١٥:٣٥٢٣:٢٠:٥٤
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٩:٠١١٢:٠٧:٠٨١٦:٥٥:١٤١٧:١٦:٠٢٢٣:٢١:٢٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لنگرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر لنگرود شهر لنگرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر لنگرود شهر لنگرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لنگرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنگرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لنگرود

لَنگَرود یک شهر در شمال در استان گیلان و نزدیک به شهر لاهیجان می‌باشد. جمعیت این شهر بر پایه آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۷۹٬۴۴۵ نفر است. نام لنگرود، برای نخستین بار در سال ۵۱۲ هـ.ق. در متون تاریخی ذکر شده‌است

شهر لنگرود در ویکیپدیا

شهر لنگرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لنگرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لنگرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لنگرود بر روی نقشه

شهر لنگرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لنگرود
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لنگرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لنگرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لنگرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق لنگرود
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ لنگرود دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لنگرود
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ لنگرود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لنگرود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لنگرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لنگرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق لنگرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لنگرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو