جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لنده

لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز لنده

اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤٧
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٤٢
اذان مغرب: ١٨:١٢:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٠٦

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لنده (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر لنده)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

كالوس كاستاندا
هیچ چیز عوض نمی شود! شما دیدتان را عوض كنید؛ رمز كار این است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لنده

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لنده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لنده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لنده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٨:١٨١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٦:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٧:٥٠١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٥:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٧:٣٧١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٥:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٧:٢٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٦:٥١٠٠:٢٥:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢١٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٧:١١١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٣٣٠٠:٢٤:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:١٥٠٠:٢٤:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٦:٤٧١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٤:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٦:٣٥١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢٤:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٣:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٦:١٤١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٣:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٣:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٢٢:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٢:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٢:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٢:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢١:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٥:١٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢١:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢١:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢١:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٠:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢٠:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٤:٤٩١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٤:٤٦١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٠:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:١٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٤:٤١١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٩٠٠:١٩:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١٥٠٠:١٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٤:٢١١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لنده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لنده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر لنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لنده

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لنده شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لنده شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لنده

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٦:٣٩١٢:٠٠:٥٣١٨:٠٤:٣٨١٨:٢١:٤٤٢٣:٢١:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٢٠٥:٥٧:١٤١٢:٠٠:٣١١٨:٠٣:٢١١٨:٢٠:٢٧٢٣:٢١:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٥:٥٧:٤٩١٢:٠٠:١١١٨:٠٢:٠٤١٨:١٩:١٠٢٣:٢٠:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٥:٥٨:٢٤١١:٥٩:٥٠١٨:٠٠:٤٧١٨:١٧:٥٣٢٣:٢٠:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٥:٥٩:٠٠١١:٥٩:٢٩١٧:٥٩:٣١١٨:١٦:٣٦٢٣:٢٠:٠٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٥:٥٩:٣٥١١:٥٩:٠٩١٧:٥٨:١٤١٨:١٥:٢٠٢٣:١٩:٤٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٠:١١١١:٥٨:٤٩١٧:٥٦:٥٨١٨:١٤:٠٤٢٣:١٩:٢٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٠:٤٧١١:٥٨:٢٩١٧:٥٥:٤٢١٨:١٢:٤٨٢٣:١٩:٠٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠١:٢٣١١:٥٨:٠٩١٧:٥٤:٢٧١٨:١١:٣٣٢٣:١٨:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٢:٠٠١١:٥٧:٤٩١٧:٥٣:١١١٨:١٠:١٨٢٣:١٨:٢٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٢:٣٦١١:٥٧:٣٠١٧:٥١:٥٧١٨:٠٩:٠٣٢٣:١٨:١٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٣:١٣١١:٥٧:١١١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٧:٤٩٢٣:١٧:٥١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٣:٥٠١١:٥٦:٥٣١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٦:٣٦٢٣:١٧:٣٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٤:٢٨١١:٥٦:٣٥١٧:٤٨:١٤١٨:٠٥:٢٣٢٣:١٧:١٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٥:٠٦١١:٥٦:١٧١٧:٤٧:٠١١٨:٠٤:١٠٢٣:١٦:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٥:٤٤١١:٥٦:٠٠١٧:٤٥:٤٨١٨:٠٢:٥٨٢٣:١٦:٤٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٦:٢٢١١:٥٥:٤٣١٧:٤٤:٣٦١٨:٠١:٤٧٢٣:١٦:٢٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٧:٠١١١:٥٥:٢٦١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٠:٣٦٢٣:١٦:٠٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٠٧:٤٠١١:٥٥:١٠١٧:٤٢:١٤١٧:٥٩:٢٦٢٣:١٥:٤٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٨:٢٠١١:٥٤:٥٥١٧:٤١:٠٤١٧:٥٨:١٧٢٣:١٥:٣٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٠٩:٠٠١١:٥٤:٤٠١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٧:٠٨٢٣:١٥:١٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٠٩:٤٠١١:٥٤:٢٥١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٦:٠٠٢٣:١٥:٠٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٨٠٦:١٠:٢٠١١:٥٤:١٢١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٤:٥٣٢٣:١٤:٤٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١١:٠١١١:٥٣:٥٨١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٣:٤٧٢٣:١٤:٣٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١١:٤٣١١:٥٣:٤٦١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٢:٤١٢٣:١٤:١٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٢:٢٥١١:٥٣:٣٣١٧:٣٤:١٧١٧:٥١:٣٧٢٣:١٤:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٣:٠٧١١:٥٣:٢٢١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٣٣٢٣:١٣:٥١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٣:٤٩١١:٥٣:١١١٧:٣٢:٠٧١٧:٤٩:٣٠٢٣:١٣:٣٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٤:٣٢١١:٥٣:٠١١٧:٣١:٠٤١٧:٤٨:٢٨٢٣:١٣:٢٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٥:١٦١١:٥٢:٥١١٧:٣٠:٠١١٧:٤٧:٢٧٢٣:١٣:١٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لنده شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لنده شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لنده

مرکز شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر از قدیمی‌ترین شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمداست، مردم این منطقه از قوم بویر احمدی هستند و به زبان لری بویر احمدی تکلم می کنند

شهر لنده در ویکیپدیا

شهر لنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لنده بر روی نقشه

شهر لنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لنده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لنده
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لنده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لنده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لنده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لنده
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لنده دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لنده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا لنده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو