جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لنده

لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز لنده

اذان صبح: ٠٤:٣٤:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:١٣

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لنده (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر لنده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر لنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

جان ماكسول
در برخورد با یك مسئله یكی می گوید: "من تسلیم شدم"، در حالی كه دیگری در برخورد با همین مسئله ممكن است بگوید: "عجب فرصت جالبی!"

اوقات شرعی ماه جاری شهر لنده

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لنده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لنده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لنده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:١٨٠٦:٤١:٤٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٢٤٠٠:٢٦:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٨:١٨١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٦:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٦:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٧:٥٠١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٥:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٧:٣٧١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٥:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٧:٢٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٦:٥١٠٠:٢٥:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢١٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٧:١١١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٣٣٠٠:٢٤:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:١٥٠٠:٢٤:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٦:٤٧١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٤:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٦:٣٥١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢٤:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٣:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٦:١٤١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٣:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٣:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٢٢:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٢:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٢:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٢:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢١:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٥:١٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢١:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢١:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢١:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٠:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٤:٤٩١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢٠:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٤:٤٦١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٠:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:١٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٠:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٤:٤١١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٩٠٠:١٩:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٩:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١٥٠٠:١٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لنده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر لنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر لنده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر لنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لنده

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لنده شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لنده شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لنده

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٢١١٣:١٠:٠٩٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٢:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٢٢٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٢:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٠:٣٥٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٢:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٤٨٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٢٢:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٦:٢٤١٣:١١:٠١٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٢:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٦:٤٢١٣:١١:١٤٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٣:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٧:٠٢١٣:١١:٢٦٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٣:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٧:٢٢١٣:١١:٣٩٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٣:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٧:٤٤١٣:١١:٥١٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٣:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٢:٠٢٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٤:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٨:٣٠١٣:١٢:١٤٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٤:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٢:٢٥٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢١٠٠:٢٤:٤٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٩:١٩١٣:١٢:٣٦٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٤:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٢:٤٧٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٥:١٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٠:١٢١٣:١٢:٥٧٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٥:٢٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:٤٠١٣:١٣:٠٧٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٥:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١١:٠٨١٣:١٣:١٦٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٥:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:١١:٣٧١٣:١٣:٢٦٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٦:١٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٢:٠٧١٣:١٣:٣٤٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:١٢٠٠:٢٦:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٢:٣٨١٣:١٣:٤٣٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٦:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٣:٠٩١٣:١٣:٥١٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٦:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٣:٤١١٣:١٣:٥٨٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢٧:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٤:١٣١٣:١٤:٠٥٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٧:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٤:٤٦١٣:١٤:١٢٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٧:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٥:٢٠١٣:١٤:١٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٧:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٥:٥٤١٣:١٤:٢٤٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٧:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٦:٢٨١٣:١٤:٢٩٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٨:١١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١١٠٦:١٧:٠٣١٣:١٤:٣٣٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٨:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٧:٣٨١٣:١٤:٣٧٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٨:٣٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٨:١٤١٣:١٤:٤١٢٠:١٠:٤٩٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٨:٤٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٨:٥٠١٣:١٤:٤٤٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لنده شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لنده شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لنده

مرکز شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر از قدیمی‌ترین شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمداست، مردم این منطقه از قوم بویر احمدی هستند و به زبان لری بویر احمدی تکلم می کنند

شهر لنده در ویکیپدیا

شهر لنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لنده بر روی نقشه

شهر لنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لنده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لنده
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لنده رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لنده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لنده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لنده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لنده
زمان پخش اذان زنده به افق لنده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو