جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لنده

لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز لنده


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٢٩
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٣٣

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لنده (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر لنده)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر لنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(نعمت)‌ كمی كه بتوان شكر آن را به جا آورد، از (نعمت) ‌زیادی كه طاقت شكرش نمی‌باشد، بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لنده

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لنده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لنده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لنده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لنده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٢٣:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٦:١٢١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:١٤٠٠:٢٣:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٢٢:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٢٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٢:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٢:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠٥:٢١١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢١:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٥:١٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢١:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢١:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢١:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٠:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤١٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٠:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٤:٤٩١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٧:٥١١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٠:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١٧٠٠:٢٠:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٦:١٩١٣:٠٤:٤١١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٩:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٩:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٩:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٤:١١١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٩:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٣:٣١١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٩:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٩:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٢:١٤١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:١٥٠٠:١٩:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:١١:٣٨١٣:٠٤:٤١١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١١:٠٣١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٨:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١١٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٨:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٠١٠٠:١٨:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٨:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لنده

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر لنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر لنده

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر لنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر لنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر لنده

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٠:٣٤١١:٥٤:١٥١٧:٠٧:٤١١٧:٢٦:٠٨٢٣:١٣:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤١:٢٦١١:٥٤:٣١١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٥:٥١٢٣:١٣:١٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٢:١٧١١:٥٤:٤٨١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٥:٣٦٢٣:١٣:٢٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٣:٠٨١١:٥٥:٠٦١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٥:٢٢٢٣:١٣:٤٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٣:٥٩١١:٥٥:٢٤١٧:٠٦:٣٦١٧:٢٥:١١٢٣:١٣:٥٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٤:٤٩١١:٥٥:٤٤١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٥:٠١٢٣:١٤:١٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٥:٤٠١١:٥٦:٠٤١٧:٠٦:١٥١٧:٢٤:٥٣٢٣:١٤:٣٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٦:٢٤١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٤:٤٦٢٣:١٤:٤٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٧:١٩١١:٥٦:٤٥١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٤:٤١٢٣:١٥:٠٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٨:٠٨١١:٥٧:٠٧١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٣٨٢٣:١٥:٢٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٨:٥٧١١:٥٧:٣٠١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٥:٤٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٩:٤٥١١:٥٧:٥٣١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٦:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٨:١٧١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٣٩٢٣:١٦:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥١:٢٠١١:٥٨:٤١١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٤:٤٢٢٣:١٦:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٢:٠٧١١:٥٩:٠٦١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٤:٤٨٢٣:١٧:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٢:٥٢١١:٥٩:٣٢١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٤:٥٤٢٣:١٧:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٣:٣٧١١:٥٩:٥٧١٧:٠٦:١٠١٧:٢٥:٠٣٢٣:١٧:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٤:٢٢١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:١٣٢٣:١٨:٢٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٥:٠٥١٢:٠٠:٥١١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٥:٢٥٢٣:١٨:٤٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٥:٤٧١٢:٠١:١٨١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٥:٣٨٢٣:١٩:١٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٦:٢٩١٢:٠١:٤٥١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٥:٥٣٢٣:١٩:٣٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٧:١٠١٢:٠٢:١٣١٧:٠٧:١٢١٧:٢٦:١٠٢٣:٢٠:٠٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٧:٥٠١٢:٠٢:٤٢١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٦:٢٨٢٣:٢٠:٣٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٨:٢٨١٢:٠٣:١٠١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٦:٤٨٢٣:٢١:٠٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٩:٠٦١٢:٠٣:٣٩١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:٠٩٢٣:٢١:٢٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٩:٤٣١٢:٠٤:٠٨١٧:٠٨:٣١١٧:٢٧:٣٢٢٣:٢١:٥٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٠٠٧:٠٠:١٨١٢:٠٤:٣٨١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٧:٥٦٢٣:٢٢:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٠:٥٣١٢:٠٥:٠٧١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٨:٢١٢٣:٢٢:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠١:٢٦١٢:٠٥:٣٧١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٤٨٢٣:٢٣:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠١:٥٨١٢:٠٦:٠٧١٧:١٠:١٥١٧:٢٩:١٧٢٣:٢٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر لنده شهر لنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر لنده شهر لنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لنده

مرکز شهرستان لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر از قدیمی‌ترین شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمداست، مردم این منطقه از قوم بویر احمدی هستند و به زبان لری بویر احمدی تکلم می کنند

شهر لنده در ویکیپدیا

شهر لنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لنده بر روی نقشه

شهر لنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لنده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لنده
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر لنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لنده رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لنده
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ لنده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ لنده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا لنده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لنده
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لنده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو