جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لمیر

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لمیر


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:١٦
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤٣:١٤

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لمیر (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای لمیر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لمیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لمیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
ناخدایی كه نمی داند مقصدش كجاست، هر بادی برایش باد مخالف است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لمیر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لمیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لمیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لمیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لمیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لمیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٣:٠١١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٥:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٢:٥١١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٥:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٢:٤١٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٤:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٤:٠٧١٣:١٢:٣٢٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٤:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٤:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٢١:٤٣١٣:١٢:١٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٣:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٣:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٩:٢٣١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٣:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٢١٠٦:١٨:١٥١٣:١١:٥٣٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٢:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٧:٠٨١٣:١١:٤٧٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٢:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٦:٠٢١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٢:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٤:٥٧١٣:١١:٣٦٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٢:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٣:٥٤١٣:١١:٣٢٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢١:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٢:٥٢١٣:١١:٢٨٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢١:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١١:٥١١٣:١١:٢٤٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥١٠٠:٢١:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٠:٥٢١٣:١١:٢٢٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢١:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٩:٥٤١٣:١١:١٩٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٠:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٨:٥٧١٣:١١:١٨٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٠:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٨:٠٢١٣:١١:١٧٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٧:٠٨١٣:١١:١٦٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٠:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٦:١٦١٣:١١:١٦٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٠:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠٥:٢٥١٣:١١:١٧٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٢٢٠٠:١٩:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٤:٣٦١٣:١١:١٨٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٩:١٧٠٠:١٩:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠٣:٤٨١٣:١١:٢٠٢٠:١٩:٢١٢٠:٤٠:١١٠٠:١٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٣:٠٢١٣:١١:٢٢٢٠:٢٠:١١٢٠:٤١:٠٥٠٠:١٩:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٧٠٦:٠٢:١٧١٣:١١:٢٥٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٥٨٠٠:١٩:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٩٠٦:٠١:٣٥١٣:١١:٢٩٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:٥١٠٠:١٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١٤٠٦:٠٠:٥٣١٣:١١:٣٣٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:٤٣٠٠:١٨:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٠٠٦:٠٠:١٤١٣:١١:٣٨٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٤:٣٤٠٠:١٨:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٩٠٥:٥٩:٣٦١٣:١١:٤٣٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٥:٢٤٠٠:١٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لمیر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لمیر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای لمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لمیر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٠٠٠٧:٢٢:٥٨١٢:٢٧:٣٢١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٢:٢٣٢٣:٤٢:٥٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٢٨٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٧:٤٤١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٣:٢٦٢٣:٤٣:١٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٥٣٠٧:٢١:٣٢١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٤:٣٠٢٣:٤٣:٣٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:١٧٠٧:٢٠:٤٧١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٥:٣٤٢٣:٤٣:٤٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٣٩٠٧:٢٠:٠٠١٢:٢٨:١٦١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٣:٥٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٩:١٢١٢:٢٨:٢٤١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٧:٤٢٢٣:٤٤:١٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٨:٢٢١٢:٢٨:٣٢١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٨:٤٦٢٣:٤٤:٢٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٣٥٠٧:١٧:٣٠١٢:٢٨:٤٠١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٥٠٢٣:٤٤:٣٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٦:٣٦١٢:٢٨:٤٦١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٤:٤٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٥:٤٢١٢:٢٨:٥٢١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:٥٨٢٣:٤٤:٥٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:١٦٠٧:١٤:٤٥١٢:٢٨:٥٦١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٣:٠٢٢٣:٤٥:٠٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٢٦٠٧:١٣:٤٧١٢:٢٩:٠٠١٧:٤٤:٤١١٨:٠٤:٠٥٢٣:٤٥:٠٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١٢:٤٨١٢:٢٩:٠٣١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٥:٠٩٢٣:٤٥:١٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١١:٤٧١٢:٢٩:٠٦١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٦:١٢٢٣:٤٥:٢٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١٠:٤٥١٢:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٧:١٥٢٣:٤٥:٢٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٩:٤١١٢:٢٩:٠٨١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٨:١٨٢٣:٤٥:٢٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٨:٣٦١٢:٢٩:٠٨١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٩:٢١٢٣:٤٥:٣٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٧:٣٠١٢:٢٩:٠٧١٧:٥١:١٣١٨:١٠:٢٣٢٣:٤٥:٣٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٦:٢٣١٢:٢٩:٠٥١٧:٥٢:١٨١٨:١١:٢٦٢٣:٤٥:٣٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٥:١٤١٢:٢٩:٠٣١٧:٥٣:٢٣١٨:١٢:٢٨٢٣:٤٥:٣٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٤:٠٤١٢:٢٩:٠٠١٧:٥٤:٢٧١٨:١٣:٣٠٢٣:٤٥:٣٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٢:٥٣١٢:٢٨:٥٧١٧:٥٥:٣١١٨:١٤:٣٢٢٣:٤٥:٣٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠١:٤١١٢:٢٨:٥٢١٧:٥٦:٣٤١٨:١٥:٣٤٢٣:٤٥:٣٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠٠:٢٨١٢:٢٨:٤٧١٧:٥٧:٣٨١٨:١٦:٣٥٢٣:٤٥:٣٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٩:١٤١٢:٢٨:٤٢١٧:٥٨:٤١١٨:١٧:٣٦٢٣:٤٥:٢٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٧:٥٩١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٩:٤٤١٨:١٨:٣٧٢٣:٤٥:٢٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٦:٤٣١٢:٢٨:٢٩١٨:٠٠:٤٦١٨:١٩:٣٨٢٣:٤٥:١٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٥:٢٦١٢:٢٨:٢١١٨:٠١:٤٨١٨:٢٠:٣٨٢٣:٤٥:١١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:٠٨١٢:٢٨:١٣١٨:٠٢:٥٠١٨:٢١:٣٨٢٣:٤٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای لمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لمیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای لمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لمیر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٦:٢٩١٢:٢٦:٠٢١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٦:٠٤٢٣:٤١:٠٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٥:٥٩١٢:٢٦:١٩١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٧:٠٧٢٣:٤١:٢٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٥:٢٦١٢:٢٦:٣٥١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٨:٠٩٢٣:٤١:٤٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٤:٥٢١٢:٢٦:٥٠١٧:٢٩:١٠١٧:٤٩:١٢٢٣:٤٢:٠٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٠٠٧:٢٤:١٥١٢:٢٧:٠٥١٧:٣٠:١٦١٧:٥٠:١٥٢٣:٤٢:٢٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣١٠٧:٢٣:٣٧١٢:٢٧:١٩١٧:٣١:٢٢١٧:٥١:١٩٢٣:٤٢:٤١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٠٠٧:٢٢:٥٨١٢:٢٧:٣٢١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٢:٢٣٢٣:٤٢:٥٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٨٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٧:٤٤١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٣:٢٦٢٣:٤٣:١٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٣٠٧:٢١:٣٢١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٤:٣٠٢٣:٤٣:٣٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٧٠٧:٢٠:٤٧١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٥:٣٤٢٣:٤٣:٤٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٩٠٧:٢٠:٠٠١٢:٢٨:١٦١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٣:٥٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٩:١٢١٢:٢٨:٢٤١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٧:٤٢٢٣:٤٤:١٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٨:٢٢١٢:٢٨:٣٢١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٨:٤٦٢٣:٤٤:٢٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٥٠٧:١٧:٣٠١٢:٢٨:٤٠١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٥٠٢٣:٤٤:٣٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٦:٣٦١٢:٢٨:٤٦١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٤:٤٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٥:٤٢١٢:٢٨:٥٢١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:٥٨٢٣:٤٤:٥٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٦٠٧:١٤:٤٥١٢:٢٨:٥٦١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٣:٠٢٢٣:٤٥:٠٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٦٠٧:١٣:٤٧١٢:٢٩:٠٠١٧:٤٤:٤١١٨:٠٤:٠٥٢٣:٤٥:٠٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١٢:٤٨١٢:٢٩:٠٣١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٥:٠٩٢٣:٤٥:١٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١١:٤٧١٢:٢٩:٠٦١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٦:١٢٢٣:٤٥:٢٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١٠:٤٥١٢:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٧:١٥٢٣:٤٥:٢٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٩:٤١١٢:٢٩:٠٨١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٨:١٨٢٣:٤٥:٢٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٨:٣٦١٢:٢٩:٠٨١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٩:٢١٢٣:٤٥:٣٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٧:٣٠١٢:٢٩:٠٧١٧:٥١:١٣١٨:١٠:٢٣٢٣:٤٥:٣٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٦:٢٣١٢:٢٩:٠٥١٧:٥٢:١٨١٨:١١:٢٦٢٣:٤٥:٣٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٥:١٤١٢:٢٩:٠٣١٧:٥٣:٢٣١٨:١٢:٢٨٢٣:٤٥:٣٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٤:٠٤١٢:٢٩:٠٠١٧:٥٤:٢٧١٨:١٣:٣٠٢٣:٤٥:٣٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٢:٥٣١٢:٢٨:٥٧١٧:٥٥:٣١١٨:١٤:٣٢٢٣:٤٥:٣٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠١:٤١١٢:٢٨:٥٢١٧:٥٦:٣٤١٨:١٥:٣٤٢٣:٤٥:٣٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠٠:٢٨١٢:٢٨:٤٧١٧:٥٧:٣٨١٨:١٦:٣٥٢٣:٤٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لمیر روستای لمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لمیر روستای لمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لمیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لمیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لمیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لمیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لمیر

روستای لمیر بر روی نقشه

روستای لمیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لمیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لمیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لمیر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لمیر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای لمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لمیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لمیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لمیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لمیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لمیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق لمیر
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ لمیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا لمیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لمیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لمیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق لمیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لمیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو