جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لمیر

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لمیر

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:١٠
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:١٩

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لمیر (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای لمیر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لمیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لمیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نادر شاه افشار
میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد؛ اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لمیر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لمیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لمیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لمیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لمیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لمیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١١٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٤:٥٧١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٨:٤٦١٣:١٤:٤٢١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٨:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٧:٢٣١٣:١٤:٢٩١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٨:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٤:١٥١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٤:٤١١٣:١٤:٠٢١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٧:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٣:٢١١٣:١٣:٤٩١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:١٢٠٦:٣٢:٠١١٣:١٣:٣٧١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٦:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٣:٢٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٦:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٣:١٤١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:١١٠٠:٢٥:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٣:٠٣١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٥:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٢:٥٣١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٥:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٤:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٢:٣٣٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٤:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٣:١١١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٤:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢١:٥٩١٣:١٢:١٦٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٣:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢٣:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٩:٣٩١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٣:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٨:٣٠١٣:١١:٥٣٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٣:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٧:٢٣١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٢:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٦:١٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٢:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٥:١٢١٣:١١:٣٦٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٢:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٤:٠٨١٣:١١:٣٢٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢١:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٣:٠٦١٣:١١:٢٨٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢١:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٢:٠٥١٣:١١:٢٤٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢١:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:١١:٠٥١٣:١١:٢٢٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢١:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١٠:٠٧١٣:١١:١٩٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٠:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٩:١٠١٣:١١:١٨٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٨:١٥١٣:١١:١٧٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٧:٢١١٣:١١:١٦٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لمیر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لمیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لمیر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای لمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لمیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای لمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لمیر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لمیر روستای لمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لمیر روستای لمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای لمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لمیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای لمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لمیر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٢:٥١١٢:٠٧:٣١١٨:١١:٣٥١٨:٣٠:٠٥٢٣:٢٤:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٣:٤٢١٢:٠٧:١٠١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:٣١٢٣:٢٤:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٤:٣٣١٢:٠٦:٤٩١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٦:٥٩٢٣:٢٤:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٥:٢٤١٢:٠٦:٢٨١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٥:٢٦٢٣:٢٣:٤٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٦:١٥١٢:٠٦:٠٨١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٣:٥٣٢٣:٢٣:٢٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٧:٠٧١٢:٠٥:٤٧١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٢:٢١٢٣:٢٣:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٥٨١٢:٠٥:٢٧١٨:٠٢:٢٠١٨:٢٠:٥٠٢٣:٢٢:٤٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٨:٥٠١٢:٠٥:٠٧١٨:٠٠:٤٨١٨:١٩:١٨٢٣:٢٢:٢٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٩:٤٢١٢:٠٤:٤٧١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٤٧٢٣:٢٢:١١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٠:٣٤١٢:٠٤:٢٨١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:١٦٢٣:٢١:٥٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١١:٢٧١٢:٠٤:٠٩١٧:٥٦:١٥١٨:١٤:٤٦٢٣:٢١:٣٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٢:٢٠١٢:٠٣:٥٠١٧:٥٤:٤٥١٨:١٣:١٦٢٣:٢١:١٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٣:١٣١٢:٠٣:٣١١٧:٥٣:١٥١٨:١١:٤٧٢٣:٢٠:٥٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٤:٠٦١٢:٠٣:١٣١٧:٥١:٤٦١٨:١٠:١٩٢٣:٢٠:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٤:٥٩١٢:٠٢:٥٥١٧:٥٠:١٧١٨:٠٨:٥٠٢٣:٢٠:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٥:٥٣١٢:٠٢:٣٨١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٧:٢٣٢٣:٢٠:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٦:٤٧١٢:٠٢:٢١١٧:٤٧:٢١١٨:٠٥:٥٦٢٣:١٩:٥٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٧:٤٢١٢:٠٢:٠٥١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٤:٣٠٢٣:١٩:٣٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٨:٣٧١٢:٠١:٤٩١٧:٤٤:٢٧١٨:٠٣:٠٤٢٣:١٩:١٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٩:٣٢١٢:٠١:٣٣١٧:٤٣:٠١١٨:٠١:٤٠٢٣:١٩:٠١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٠:٢٧١٢:٠١:١٨١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:١٦٢٣:١٨:٤٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢١:٢٣١٢:٠١:٠٤١٧:٤٠:١٢١٧:٥٨:٥٢٢٣:١٨:٣٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٢:١٩١٢:٠٠:٥٠١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٧:٣٠٢٣:١٨:١٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٣:١٦١٢:٠٠:٣٧١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٠٩٢٣:١٨:٠١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٤:١٣١٢:٠٠:٢٤١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٤:٤٨٢٣:١٧:٤٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٥:١٠١٢:٠٠:١٢١٧:٣٤:٤١١٧:٥٣:٢٨٢٣:١٧:٣٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٦:٠٨١٢:٠٠:٠٠١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٠٩٢٣:١٧:٢٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٧:٠٦١١:٥٩:٤٩١٧:٣٢:٠١١٧:٥٠:٥١٢٣:١٧:٠٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٠٤١١:٥٩:٣٩١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٩:٣٤٢٣:١٦:٥٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:٠٣١١:٥٩:٢٩١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٨:١٩٢٣:١٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لمیر روستای لمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لمیر روستای لمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لمیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لمیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لمیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لمیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لمیر

روستای لمیر بر روی نقشه

روستای لمیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لمیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لمیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لمیر
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لمیر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای لمیر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای لمیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لمیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لمیر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق لمیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لمیر
زمان پخش اذان زنده به افق لمیر
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لمیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق لمیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لمیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لمیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لمیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لمیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو